T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce - Arapça
Telefon :
-
Eposta :
,
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Hadis

Doğum Yeri Erzincan
Yabancı Dil İngilizce - Arapça
Telefon -
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Hadis
 • Lisans » 1994 Yılı mezunu

  Erciyes Ü. İlahiyat Fak. /Kayseri
 • Yüksek Lisans » 2001 Yılı mezunu

  Ankara Ü. Sos. Bil. Ens.

  Yüksek Lisans Tezi;

  İlk Dönem Hadis ve İslam Tarihi Kaynaklarına Göre Veda Hutbesi Rivayetlerinin Tetkiki, Danışman: Doç. Dr. Kamil ÇAKIN
 • Doktora » 2005 Yılı mezunu

  Ankara Ü. Sos. Bil. Ens.

  Doktora Tezi;

  Kadı Iyâz ve Şifâ Adlı Eserinde Peygamber Tasavvuru, Danışman: Prof. Dr. Kâmil ÇAKIN
 • 1 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

  Bölüm Başkanı » Ekim 2013 tarihinden itibaren.

Kitaplar

 1. Gökalp, M., , Kadı Iyâz ve Şifâ Adlı Eserinde Peygamber Tasavvuru, Kimlik Yayınları, 2019, 253, 978-605-2345-83-2.
 2. Albayrak, A., Gökalp, M., , Din Görevlilerinin Hadise Yönelik Tutum ve Hadis Bilgi Düzeyleri (Elazığ Örneği), Otto (İlahiyat), 2018, 168, 978-605-2300-60-2.
 3. Gökalp, M., , Din Öğretimi Dergisi (1-43/1984-1993) İndeksi, TEZMER, 2015, 213, 978-605-030874-7.

Makaleler

Uluslararası
 1. Gökalp, M., (2017). Salih Baba Divanı’nda Lafzî Hadis İktibasları. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2),105-124.
Ulusal
 1. Gökalp, M., (2003). İslaminin Mesnevisinden Hareketle Türk İslam Edebiyatında Peygamber Tasavvurunun Tespit ve Tahlil İhtiyacı Üzerine. Çukurova Ü. İahiyat Fak. Dergisi, 3(1),269-303.
 2. Gökalp, M., (2001). G H A Juynbollun İsnadda Muammerunun Rolüne Dair İddialarına A meş Ma rur bin Süveyd Özelinde Eleştirel Bir Yaklaşım. Dini Araştırmalar, 4(10),17-36.
 3. Gökalp, M., (2009). Şifâ i Şerîf Literatürü. İSTEM İslâm Sanat, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, (14),353-370.
 4. Gökalp, M., (2006). Hicrî İlk Üç Asır Özelinde Sened ve Metin Kritiği Bağlamında Gurabâ Rivayetinin Değerlendirilmesi. Dini Araştırmalar, 9(26),177-192.
 1. Ulusal, Dergi, Çukurova Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, 1
 2. Ulusal, Dergi, Dini Araştırmalar, 3
 3. Ulusal, Dergi, Hikmet Yurdu Düşünce - Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 2