T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Doç. Dr. Mustafa GİRGİN

Yabancı Dil :
-
Telefon :
0-424-23335
Eposta :
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Genel Cerrahi

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon 0-424-23335
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Genel Cerrahi
 • Lisans » 1999 Yılı mezunu

  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Yüksek Lisans » 1999 Yılı mezunu

  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Doktora » 2005 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D.
 • 1 TIP FAKÜLTESİ

  Koordinatör » Nisan 2011 tarihinden itibaren.
 • 2 TIP FAKÜLTESİ

  Kurul Üyesi » Nisan 2011 tarihinden itibaren.

Kitaplar

 1. Kırkıl, C., , G.M., , Sabiston Cerrahi Ders KitabıBölüm 25 Geleneksel Olmayan Sivil Felaketlerde Cerrahın Rolü, Elsevier Saunders, 2010, , .

Makaleler

Uluslararası
 1. Çetinkaya, Z., Girgin, M., Özercan, İ.H., Ayten, R., (2006). Non Traumatic cecal perforation on a female patient. FUSABİL, 20(),445-446.
 2. Çetinkaya, Z., Türkoğlu, A., Özkan, y., Ayten, R., Girgin, M., (2012). Laparoscopic and open approach to pancreatic insulinoma Four case reports. ENDOKRİNOLOJİDE DİYALOG DERGİ, 9(2),80-84.
 3. Bozdağ, A., Kanat, Z., Gültürk, B., Aksu, A., Burhan, H.K., Girgin, M., (2013). Eksizyonel Biyopsi Sonucu Pilomatrikoma Olan Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi, 2013(3),141-144.
 4. Dinçer, M., Girgin, M., Çetinkaya, Z., (2012). Primary retroperitoneal mature cystic teratoma presenting as an adrenal tumor. Fırat Tıp Dergisi, 17(4),243-245.
 5. Girgin, M., , K.G., , O.İ., , C.B., , K.S., , C.H., , K.B., , G.B., (2013). Mullerian Inhibiting Substance expression in papillary thyroid cancer. Asian Journal of Surgery, (),-.
 6. B., K., , R.A., , S.A., , M.G., , Z.Ç., , Y.İ., , M., , Z., (2014). Significance of Apeptite Hormone Ghrelin and Obestatin Levels in the Assessment of the Severity of Acute Pancreatitis. The Turkish Journal of Gastroenterology, (),-.
 7. B.h.kanat, , , A., , M., , M., , M., (2014). Laparoscopic Versus Open Appendectomy. Health Med (, (),-.
 8. Dogru, O., , C.C., , A.E., , G.M., , T.Ö., (2004). Pilonidal Sinus Treated With Crystallized Phenol An Eight Year Experience. DISEASES OF THE COLON & RECTUM, 47(2004),1934-1938.
 9. Sema, T., , N.T., , E.Ö., , M.G., (2009). Immunohistochemical Distribution of Somatostatin Glucagon and Gastrin in the Gastric Fundus of the Citellus Spermophilus xanthoprymnus. J. Anim. Vet. Adv, 8(11),2210-2214.
 10. Dogru, O., , G.M., , B.N., , C.Z., , A.E., , C.C., (2006). Comparison of Kugel and Lichtenstein operations for inguinal hernia repair Reports of a randomized clinical trial. WORLD JOURNAL OF SURGERY, 30(3),346-350.
 11. Zülfü, A., , Z.C., , S.A., , I.Y., Erhan, .A.E., , M.B.., , R.A., Mustafa, G.., , N.I.., Ferda, D., (2013). The effect of different suture materials on the safety of colon anastomosis in an experimental peritonitis model. European review for medical and pharmacological sciences., 17(19),2587-2593.
 12. Doğru, O., , G.M., , B.N., , Ç.Z., , A.E., , C.C., (2006). Comparison of Kugel and Lichtenstein Operations for Inguinal Hernia Repair Results of a Prospective Randomized Study. WORLD JOURNAL OF SURGERY, (),-.
Ulusal
 1. Girgin, M., Kanat, B., Ayten, R., Çetinkaya, Z., (2013). Demanslı bir hastada self mutasyona bağlı vaginal evisceration. Kafkas Tıp Bil dergisi, 3(),106-108.
 2. Türkoğlu, A., Çetinkaya, Z., Girgin, M., Ayten, R., Kanat, B.H., Binnetoğlu, K., Aksu, a., (2014). Kolorektal kanserlerde Prognostik Faktörler. Dicle Tıp Dergisi, 41(4),724-731.
 3. Girgin, M., , C.C., (2006). Klasik Fıtık Onarımları ve Kinik Sonuçları. Türkiye Klinikleri Dergisi Genel Cerrahi Fıtıklar Özel Sayısı, 2(35),21-25.
 4. Camcı, C., , G.M., (2006). Kasık Fıtığı Cerrahisinin Tarihçesi. Türkiye Klinikleri Dergisi Genel Cerrahi Fıtıklar Özel Sayısı, 2(35),1-6.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Tarakçı, G.B., Gür, F.M., Timurkaan, S., Girgin, M., Yalçın, M.H., (2017). Immunohistochemical detection of serotonin in the kidney and adrenal of porcupine (Hystrix cristata).. I. ULUSLARARASI TÜRKİYE VETERİNER ANATOMİ KONGRESİ X. ULUSAL VETERİNER ANATOMİ KONGRESİ, (),-.
 2. Timurkaan, S., Gür, F.M., Tarakçı, G.B., Yalçın, M.H., Girgin, M., (2017). Idendification of irisin immunoreactivity in porcupine (Hystrix cristata) adrenal glands and kidneys. I. ULUSLARARASI TÜRKİYE VETERİNER ANATOMİ KONGRESİ X. ULUSAL VETERİNER ANATOMİ KONGRESİ, (),-.
 3. Girgin, M., (2017). CRYSTALLIZED PHENOL FOR PILONIDAL SINUS DISEASE. INTERNATIONAL PILONIDAL SINUS DISEASE CONFERANCE, (),-.
Ulusal
 1. Kanat, B.H., Girgin, M., Ilhan, Y.S., Aksu, a., (2017). PERİANAL SİNÜS TEDAVİSİNDE PRESS-FIT (DOĞAL KOLLAJEN PLUG) UYGULAMASI. XVI. TÜRK KOLON VE REKTUM CERRAHİSİ KONGRESİ, (),-.
 2. Çay, F., Girgin, M., (2017). MİKST TİP GASTRİK VOLVULUS VE LAPAROSKOPİK TEDAVİSİ. 9. CERRAHİ ARAŞTIRMA KONGRESİ, (),-.
 3. Kanat, B.H., Böyük, A., Girgin, M., Ilhan, Y.S., Çay, F., Erdemay, İ., (2017). ’DISPOSABLE’ LAPAROSKOPİK SUCTION-IRRIGATION SİSTEMİNDEN HOOK YAPIMI. 9. CERRAHİ ARAŞTIRMA KONGRESİ, (),-.
 4. Girgin, M., Çay, F., (2017). LAPAROSKOPİK TRANSPERİTONEAL ADRENALEKTOMİ DENEYİMLERİMİZ. 9. CERRAHİ ARAŞTIRMA KONGRESİ, (),-.
 5. Kanat, B.H., Böyük, A., Girgin, M., Çay, F., Güneş, B., Ilhan, Y.S., (2017). PLASTİK ŞİŞEDEN ’SINGLE INCISION LAPAROSCOPIC SURGERY’ (SILS) PORTU. 9. CERRAHİ ARAŞTIRMA KONGRESİ, (),-.
 6. Girgin, M., Çay, F., Kanat, B.H., (2017). PRİMER HİPERPARATİROİDİ CERRAHİSİ DENEYİMİ. 9. CERRAHİ ARAŞTIRMA KONGRESİ, (),-.
 7. Girgin, M., Kanat, B.H., Çay, F., Ilhan, Y.S., (2017). SPESİFİKLEŞMENİN TİROİD CERRAHİSİ SONUÇLARINA ETKİSİ VAR MI ?. 9. CERRAHİ ARAŞTIRMA KONGRESİ, (),-.
 8. Girgin, M., (2017). HEMOROİDAL HASTALIKTA BANT LİGASYON ETKİNLİĞİ. TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ I. KOLOPROKTOLOJİ WORKSHOP, (),-.
 9. Tunç, N., Girgin, M., Bahçecioğlu, İ.H., Yalnız, M., (). Safra Kaçaklarında Endoskopik Tedavinin Etkinliği ve Güvenirliliği. 34.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, (),-.
 10. Girgin, M., , D.O., , A.E., , C.C., (). İnguinal Herni tamirinde Shouldice ile Lichtenstein ve Kugel yama onarımlarından sonra görülebilen ağrı testiküler volüm değişiklikleri ve seksüel disfonksiyonların karşılaştırılması. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, (),-.
 11. Doğru, O., , C.C., , A.E., , G.M., , T.Ö., (). Sinus Pilonidalis tedavisinde kristalize fenol ile 8 yıl. 1. Çukurova Kolo-Proktoloji Sempozyum ve Kursu ADANA 2003, (),-.
 12. Aygen, E., , G.M., , A.R., , C.C., , M.İ., , D.O., , S.M., (). Santral venöz kateterizasyonda lokal antimikrobiyal proflaksinin etkisi. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, (),-.
 13. Aygen, E., , C.C., , D.O., , A.R., , S.M., (). İkinci Derece İnternal Hemoroidlerin tedavisinde kullanılan band ligasyonuna kalsiyum dobesilat ve diosminin katkıları. Ulusal Cerrahi Kongresi-2004, (),-.

Ödüller

 1. SÖZEL BİLDİRİ İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

Projeler

 1. Karaciğer tümörlerinin tedavisinde laparoskopik ve açık cerrahi yöntemlerin karşılaştırılması, 14.09.2015-06.10.2017

Hakemlikler

 1. Ulusal, Dergi, Kuzey Klinikleri Tıp dergisi, 1
 2. Ulusal, Dergi, Fırat Tıp Dergisi, 1
 3. Ulusal, Dergi, FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2