T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
424-2370000 - 4375
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
International Combustion Engines, Combustion Analysis, Spray Dynamics, Computational Fluid Dynamics (CFD), Heat Trasnfer, Dynamics of Nanofluids


Doğum Yeri Tunceli
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 424-2370000 - 4375
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı International Combustion Engines, Combustion Analysis, Spray Dynamics, Computational Fluid Dynamics (CFD), Heat Trasnfer, Dynamics of Nanofluids
 • Lisans » 2008 Yılı mezunu

  1-Fırat Üniversitesi, T.E.F., Makine Eğitimi Bölümü (2008), 2-Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü (2014)
 • Yüksek Lisans » 2010 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi A.B.D.
 • Doktora » 2014 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi A.B.D.

Makaleler

Uluslararası
 1. Altun, Ş., Öner, C., Fırat, M., (2010). Exhaust Emissions From a Spark Ignition Engine Operating on Iso Propanol and Unleaded Gasoline Blends. Technology, 13(3),183-188.
 2. Öztop, H.F., Al, S.K.S., Varol, Y., Pop, I.A., Fırat, M., (2011). Effects of inclination angle on natural convection in inclined open porous cavity with non isothermally heated wall. INTERNATIONAL JOURNAL OF NUMERICAL METHODS FOR HEAT FLUID FLOW, 22(8),1053-1072.
 3. Öztop, H.F., Varol, Y., Altun, Ş., Fırat, M., (2016). The Effect of Gasoline Like Fuel Produced From Waste Automobile Tires on Emissions in Spark Ignition Engines. Fuels, Fire and Combustion in Engineering Journal, 3(),4-7.
 4. Fırat, M., Altun, Ş., Varol, Y., (2016). A NUMERICAL STUDY OF NO AND SOOT FORMATION IN AN AUTOMOTIVE DIESEL ENGINE FUELED WITH DIESEL-BİODIESEL BLENDS. Fuels, Fire and Combustion in Engineering Journal, 4(),27-35.
Ulusal
 1. Okcu, M., Varol, Y., Fırat, M., (2014). Kanatçık Sayısının Faz Değiştiren Maddelerin Katılaşma SüreciÜzerine Etkisinin Sayısal Olarak İncelenmesi. Termodinamik, (10),88-96.
 2. Fırat, M., Okcu, M., Varol, Y., (2016). Bir Enerji Depolama Tankının Farklı Konumlarının Erime Ve Katılaşma Sürecine Etkisinin Sayısal Olarak İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 28(2),275-281.
 3. Fırat, M., Okcu, M., Varol, Y., (2017). Dizel Motorlarda Yakıta Hidrojen Katkısının Yanma, Performans veEmisyonlar Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 29(1),101-107.
 4. Altun, Ş., Öner, C., Yaşar, F., Fırat, M., (2011). Effect of a Mixture of Biodiesel Ethanol as Fuel on Diesel Engine Emissions. Electronic Journal of Vehicle Technologies, 3(2),1-6.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Altun, Ş., Öner, C., Yaşar, F., Fırat, M., (2011). Effect of a Mixture of Biodiesel Diesel Ethanol as Fuel on Diesel Engine Emissions. 6th International Advanced Technologies Symposiım (IATS’xx11), 1(5),5-7.
 2. Fırat, M., Uçar, M., Türkbay, İ., (2018). A numerical study on combustion of diesel/gasolinedual fuels on a multijet diesel engine. 14th International Combustion Sysmposium (INCOS2018), 1(1),138-141.
 3. Okcu, M., Fırat, M., Varol, Y., (2019). Investigation of combustion and emissions characteristics in a reactivity controlled compression ignition engine. International Black Sea Coastline Countries Symposium, 1(1),191-200.
 4. Fırat, M., Akçil, Ö.F., Öner, C., (2019). Investigation of effect of injected fuel ratio on combustion and emissions in a natural gas-fueled stratified charge direct injection engine. The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology, 1(1),409-413.
 5. Öner, C., Şenocak, N., Akçil, Ö.F., Fırat, M., (2019). Investigation of the use of natural gas as an alternative fuel in a homogeneous filled gasoline engine. The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology, 1(1),414-418.
 6. Fırat, M., (2019). Effects of natural gas enrichment with hydrogen on engine performance in a compression ignition engine. 4th International Energy Engineering Congress, 1(3),1006-1013.
 7. Fırat, M., Okcu, M., Coşkun, N.Y., Varol, Y., (2017). Numerical Investigation of the Effects of Diesel Particulate Filter (DPF) Material on Exhaust Flow and Heat Transfer. 8th International Advanced Technologies Symposium(IATS) 2017, 1(1),1157-1164.
 8. Erdem, M., Fırat, M., Varol, Y., (2017). Numerical Investigation Of Mhd Forced Flow In A Three-Dimensional Cylindrical Pipe. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING TECHNOLOGYAND INNOVATION, 1(1),99-105.
 9. Kok, B., Varol, Y., Öztop, H.F., Koca, A., Fırat, M., (2012). Effects of Square Body Insertion to Control Thermal Mixing in a Channel with Twinjet Inlet. 6th International Ege Energy Symposium and Exhibition (6th IEESE), (),830-838.
 10. Fırat, M., Varol, Y., Öztop, H.F., Koca, A., Altun, Ş., (2012). KONVANSİYONEL TİP YANMA ODALARINDA KRANK MİLİ AÇISINA BAĞLI OLARAK AKIŞ VE ISI TRANSFERİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ. 12th INTERNATIONAL COMBUSTION SYMPOSIUM, (),1-7.
 11. Fırat, M., Varol, Y., (2011). Konvansiyonel ve Çatı Tipi Yanma Odalarında Akış ve Isı Transferinin Dinamik Ağ Yapısı Kullanılarak Analizi. 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), 1(5),293-271.
Ulusal
 1. Varol, Y., Okcu, M., Fırat, M., (2013). Faz Değiştiren Maddelerin Katılaşma Sürecinin Sayısal Olarak İncelenmesi. ULIBTK’13 19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 1(1),501-506.
 2. Öztop, H.F., Koca, A., Varol, Y., Şekerci, M., Ergin, Z., Fırat, M., (2009). Investigation of Thermal properties of eutectic mixture of PCMs using DSC. 17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, (),-.
 3. Fırat, M., Öztop, H.F., Taşkıran, A., Koca, A., Varol, Y., Şekerci, M., (2013). Silindirik Kap İçerisindeki Nano Katkılı Faz Değiştiren Maddelerin Sayısal Analizi. ULIBTK’13 19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 1(1),807-812.
 4. Fırat, M., Atila, O., Tanyeri, B., Varol, Y., (2012). Mühendislik Eğitiminde Uzaktan Eğitimin Kullanılması. (Uluslararası Katılımlı)Geleceğin Mühendislik Eğitiminde Endüstri İle İşbirliği Sempozyumu (MEEİS 2012), (),44-47.
 5. Varol, Y., Fırat, M., Koca, A., (2012). Mühendislik Eğitiminde Teori-Uygulama Dengesi ve Stajların Önemi. (Uluslararası Katılımlı) Geleceğin Mühendislik Eğitiminde Endüstri İle İşbirliği Sempozyumu (MEEİS 2012), 1(1),170-175.
 6. Tanyeri, B., Öner, C., Fırat, M., (2013). BenzinLPG Kullanılan Buji ile Ateşlemeli Bir Motorda Yakıt Düzenleyici Cihazın Yakıt Tüketimi Ve Egzoz Emisyonları Üzerindeki Etkisi. 2.Anadolu Enerji Sempozyumu, 1(1),80-86.
 7. Erdem, M., Varol, Y., Kok, B., Fırat, M., (2012). Mühendislik Eğitiminde Stajın Önemi ve Staj Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar. (Uluslararası Katılımlı) Geleceğin Mühendislik Eğitiminde Endüstri İle İşbirliği Sempozyumu(MEEİS 2012), 1(1),11-14.
 8. Fırat, M., Varol, Y., Öztop, H.F., (2013). İçten Yanmalı Motorların Emme Zamanı Boyunca Silindir İçi Akış Hızlarının İncelenmesi. ULIBTK’13 19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 1(1),1157-1162.

Projeler

 1. Yüksek Verimli Temiz Yanma İçin Reaktivite Kontrollü Sıkıştırma Ateşlemeli Motorların Farklı Parametreler Altında Deneysel Ve Sayısal Olarak İncelenmesi, 01.11.2018-
 2. Atık Taşıt Lastiklerinden Elde Edilen Pirolitik Yağın Reaktivite Kontrollü Sıkıştırma Ateşlemeli Motorlarda Kullanımının Deneysel Olarak Araştırılması, 30.01.2018-04.10.2019
 3. Depo Kısmında Isıl Enerji DepolamaAmacıyla Faz Değiştiren Madde KullanılanGüneş Enerjisi Sisteminde Isı Transferininİyileştirilmesi, 15.11.2008-15.11.2009
 4. Elektrikli Araçlarda Nano Parçacık Katkılı Batarya Soğutma Sistemlerinin Sayısal Olarak İncelenmesi, 03.11.2017-03.11.2018
 5. Homojen Dolgulu Sıkıştırma Ateşlemeli Motorlarda (HCCI) Yanma Karakteristikleri ve Emisyon Oluşumunun Sayısal Olarak İncelenmesi, 25.12.2015-25.07.2018
 6. Dizel Motorlarda Kirletici Emisyonların Düşürülmesi İçin Egzoz Sisteminin Tasarımı ve Analizi, 25.12.2015-09.02.2017
 7. Dizel Motorlarda Atık Taşıt Lastiklerinden Elde Edilen Pirolitik Yağın Yanma ve Emisyon Karakteristiklerine Etkilerinin Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi, 10.02.2017-20.12.2017
 8. Nano Parçacık Katkılı Faz Değiştiren Madde Destekli Isı Yalıtım Malzemesi Üretimi, 29.09.2015-18.11.2016
 9. Dizel motorlarda yakıta hidrojen katkısının yanma performans ve emisyonlar üzerine etkilerinin incelenmesi, 30.12.2014-05.02.2016
 10. Nano Parçacık Katkılı Manyetohidrodinamik Akışın Deneysel ve Sayısal İncelenmesi, 21.04.2015-30.05.2019
 11. İçen Yanmalı Motorlarda Farklı Enjeksiyon Stratejilerinin Emisyon Oluşumu Üzerine Etkilerinin Sayısal ve Deneysel Olarak İncelenmesi, 17.12.2012-17.04.2015
 12. İçten Yanmalı Motorlarda Farklı Yanma Odaları ve Püskürtme Modellerinde Püskürtme Dinamiği ve Yanmanın İncelenmesi, 17.12.2012-04.07.2014
 13. Yeni Nesil Yanma Odalarında Akış ve Isı Transferinin Sayısal Olarak Modellenmesi, 07.10.2009-06.03.2010

Üyelikler

 1. ASME (The American Society of Mechanical Engineers)
 1. Uluslararası, Dergi, Advances in Applied Mathematics and Mechanics, 1
 2. Uluslararası, Dergi, HEAT AND MASS TRANSFER, 4
 3. Uluslararası, Dergi, Journal of Energy Engineering, 1
 4. Uluslararası, Dergi, Thermal Science, 1
 5. Uluslararası, Dergi, Experimental Thermal and Fluid Science, 1
 6. Uluslararası, Dergi, Applied Thermal Engineering, 1
 7. Uluslararası, Bildiri Kitabı, Proceedings of ASME 2013 International Mechanical Engineering Congress & Exposition, 1
 8. Uluslararası, Dergi, Journal of Mechanical Engineering Science, 1
 9. Uluslararası, Dergi, Journal of Porous Media, 1
 10. Uluslararası, Dergi, Advanced Mechanical Engineering, 1
 11. Uluslararası, Dergi, Chemical Engineering Communications, 1
 12. Uluslararası, Dergi, Heat Transfer-Asian Research, 1
 13. Uluslararası, Dergi, International Journal of Numerical Methods for Heat and Fluid Flow, 1
 14. Uluslararası, Dergi, International Journal of Heat and Fluid Flow, 1
 15. Uluslararası, Dergi, Applied Energy, 1