T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
424-2370000 - 4375
Eposta :
,
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
International Combustion Engines, Combustion Analysis, Spray Dynamics, Computational Fluid Dynamics (CFD), Heat Trasnfer, Dynamics of Nanofluids


Doğum Yeri Tunceli
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 424-2370000 - 4375
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı International Combustion Engines, Combustion Analysis, Spray Dynamics, Computational Fluid Dynamics (CFD), Heat Trasnfer, Dynamics of Nanofluids
 • Lisans » 2008 Yılı mezunu

  1-Fırat Üniversitesi, T.E.F., Makine Eğitimi Bölümü (2008), 2-Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü (2014)
 • Yüksek Lisans » 2010 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi A.B.D.
 • Doktora » 2014 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi A.B.D.

Makaleler

Uluslararası
 1. Fırat, M., Altun, Ş., Varol, Y., (2016). A NUMERICAL STUDY OF NO AND SOOT FORMATION IN AN AUTOMOTIVEDIESEL ENGINE FUELED WITH DIESEL-BİODIESEL BLENDS. JOURNAL OF FCE, 4(),27-35.
 2. Öztop, H.F., Varol, Y., Altun, Ş., Fırat, M., (2016). The Effect of Gasoline Like Fuel Produced From Waste Automobile Tires on Emissions in Spark Ignition Engines. Fuels, Fire and Combustion in Engineering Journal, 3(),7-10.
 3. Öztop, H.F., Al, S.K.S., Varol, Y., Pop, I.A., Fırat, M., (2011). Effects of inclination angle on natural convection in inclined open porous cavity with non isothermally heated wall. Int. J. Num. Meth. Heat Fluid Flow, 22(8),1053-1072.
Ulusal
 1. Altun, Ş., Öner, C., Fırat, M., (2010). Exhaust Emissions From a Spark Ignition Engine Operating on Iso Propanol and Unleaded Gasoline Blends. Engineering Science and Technology, an International Journal, 13(3),183-188.
 2. Fırat, M., Atila, O., Tanyeri, B., Varol, Y., (2013). Mühendislik Eğitiminde Uzaktan Eğitimin Kullanılması. Süleyman Demirel ÜniversitesiFen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 17(1),73-76.
 3. Altun, Ş., Öner, C., Yaşar, F., Fırat, M., (2011). Effect of a Mixture of Biodiesel Ethanol as Fuel on Diesel Engine Emissions. Electronic Journal of Vehicle Technologies, 3(2),1-6.
 4. Fırat, M., Okcu, M., Varol, Y., (2017). Dizel Motorlarda Yakıta Hidrojen Katkısının Yanma, Performans veEmisyonlar Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. Fırat Üniv. Müh. Bil. Dergisi, 29(1),101-107.
 5. Fırat, M., Okcu, M., Varol, Y., (2016). Bir Enerji Depolama Tankının Farklı Konumlarının Erime Ve Katılaşma Sürecine Etkisinin Sayısal Olarak İncelenmesi. Fırat Üniv. Müh. Bil. Dergisi, 28(2),275-281.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Okcu, M., Fırat, M., Varol, Y., (2019). Investigation of combustion and emissions characteristics in a reactivity controlled compression ignition engine. INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SYMPOSIUM, 1(1),191-200.
 2. Fırat, M., (2019). Effects of natural gas enrichment with hydrogen on engine performance in a compression ignition engine. 4th International Energy Engineering Congress, 1(3),1006-1013.
 3. Öner, C., Şenocak, N., Akçil, Ö.F., Fırat, M., (2019). Investigation of the use of natural gas as an alternative fuel in a homogeneous filled gasoline engine. The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology, 1(1),414-418.
 4. Fırat, M., Akçil, Ö.F., Öner, C., (2019). Investigation of effect of injected fuel ratio on combustion and emissions in a natural gas-fueled stratified charge direct injection engine. The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology, 1(1),409-413.
 5. Fırat, M., Uçar, M., Türkbay, İ., (2018). A numerical study on combustion of diesel/gasolinedual fuels on a multijet diesel engine. 14th International Combustion Sysmposium (INCOS2018), 1(1),138-141.
 6. Altun, Ş., Öner, C., Yaşar, F., Fırat, M., (2011). Effect of a Mixture of Biodiesel Diesel Ethanol as Fuel on Diesel Engine Emissions. 6th International Advanced Technologies Symposiım (IATS’xx11), 1(5),5-7.
 7. Fırat, M., Varol, Y., (2011). Konvansiyonel ve Çatı Tipi Yanma Odalarında Akış ve Isı Transferinin Dinamik Ağ Yapısı Kullanılarak Analizi. 6th International Advanced Technologies Symposiım (IATS’xx11), 1(5),293-271.
 8. Fırat, M., Altun, Ş., Varol, Y., (2016). A Numerical Study of NO and Soot Formation in an Automotive Diesel Engine Fueled with Diesel Biodiesel Blends. 5th International Conference on Fuels and Combustion in Engineering (FCE’16), 4(),27-37.
 9. Fırat, M., (). H F Öztop Y VarolL Ş Altun M Fırat Effects of Gasoline like Fuel Produced From Waste Automobile Tires on Emissions in Spark ignition Engines Fuels and Combustion in Engine FCE 12 İstanbul Turkey. Fuels and combustion in engine, (0),0-.
Ulusal
 1. Erdem, M., Varol, Y., Kok, B., Fırat, M., (2012). Mühendislik Eğitiminde Stajın Önemi ve Staj Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar. (Uluslararası Katılımlı) Geleceğin Mühendislik Eğitiminde Endüstri İle İşbirliği Sempozyumu(MEEİS 2012), 1(1),11-14.
 2. Fırat, M., Atila, O., Tanyeri, B., Varol, Y., (2012). Mühendislik Eğitiminde Uzaktan Eğitimin Kullanılması. (Uluslararası Katılımlı)Geleceğin Mühendislik Eğitiminde Endüstri İle İşbirliği Sempozyumu (MEEİS 2012), (),-.
 3. Varol, Y., Fırat, M., Koca, A., (2012). Mühendislik Eğitiminde Teori-Uygulama Dengesi ve Stajların Önemi. (Uluslararası Katılımlı) Geleceğin Mühendislik Eğitiminde Endüstri İle İşbirliği Sempozyumu (MEEİS 2012), 1(1),170-175.
 4. Öztop, H.F., Koca, A., Varol, Y., Şekerci, M., Ergin, Z., Fırat, M., (2009). Investigation of Thermal properties of eutectic mixture of PCMs using DSC. 17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 1(1),0-.
 5. Tanyeri, B., Öner, C., Fırat, M., (2013). BenzinLPG Kullanılan Buji ile Ateşlemeli Bir Motorda Yakıt Düzenleyici Cihazın Yakıt Tüketimi Ve Egzoz Emisyonları Üzerindeki Etkisi. 2.Anadolu Enerji Sempozyumu, 1(1),80-86.
 6. Fırat, M., Varol, Y., Öztop, H.F., (2013). İçten Yanmalı Motorların Emme Zamanı Boyunca Silindir İçi Akış Hızlarının İncelenmesi. ULIBTK’13 19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 1(1),1157-1162.
 7. Fırat, M., Öztop, H.F., Taşkıran, A., Koca, A., Varol, Y., Şekerci, M., (2013). Silindirik Kap İçerisindeki Nano Katkılı Faz Değiştiren Maddelerin Sayısal Analizi. ULIBTK’xx13 19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 1(1),807-812.
 8. Varol, Y., Okcu, M., Fırat, M., (2013). Faz Değiştiren Maddelerin Katılaşma Sürecinin Sayısal Olarak İncelenmesi. ULIBTK’13 19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 1(1),501-506.

Projeler

 1. Elektrikli Araçlarda Nano Parçacık Katkılı Batarya Soğutma Sistemlerinin Sayısal Olarak İncelenmesi, 03.11.2017-03.11.2018
 2. Homojen Dolgulu Sıkıştırma Ateşlemeli Motorlarda (HCCI) Yanma Karakteristikleri ve Emisyon Oluşumunun Sayısal Olarak İncelenmesi, 25.12.2015-25.07.2018
 3. Dizel Motorlarda Kirletici Emisyonların Düşürülmesi İçin Egzoz Sisteminin Tasarımı ve Analizi, 25.12.2015-09.02.2017
 4. Dizel Motorlarda Atık Taşıt Lastiklerinden Elde Edilen Pirolitik Yağın Yanma ve Emisyon Karakteristiklerine Etkilerinin Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi, 10.02.2017-20.12.2017
 5. Nano Parçacık Katkılı Faz Değiştiren Madde Destekli Isı Yalıtım Malzemesi Üretimi, 29.09.2015-29.09.2016
 6. Dizel motorlarda yakıta hidrojen katkısının yanma performans ve emisyonlar üzerine etkilerinin incelenmesi, 30.12.2014-05.02.2016
 7. Nano Parçacık Katkılı Manyetohidrodinamik Akışın Deneysel ve Sayısal İncelenmesi, 21.04.2015-30.05.2019
 8. İçen Yanmalı Motorlarda Farklı Enjeksiyon Stratejilerinin Emisyon Oluşumu Üzerine Etkilerinin Sayısal ve Deneysel Olarak İncelenmesi, 17.12.2012-17.04.2015
 9. İçten Yanmalı Motorlarda Farklı Yanma Odaları ve Püskürtme Modellerinde Püskürtme Dinamiği ve Yanmanın İncelenmesi, 17.12.2012-17.06.2014
 10. Yeni Nesil Yanma Odalarında Akış ve Isı Transferinin Sayısal Olarak Modellenmesi, -

Üyelikler

 1. ASME (The American Society of Mechanical Engineers)
 1. Uluslararası, Dergi, Advances in Applied Mathematics and Mechanics, 1
 2. Uluslararası, Dergi, HEAT AND MASS TRANSFER, 4
 3. Uluslararası, Dergi, Journal of Energy Engineering, 1
 4. Uluslararası, Dergi, Thermal Science, 1
 5. Uluslararası, Dergi, Experimental Thermal and Fluid Science, 1
 6. Uluslararası, Dergi, Applied Thermal Engineering, 1
 7. Uluslararası, Bildiri Kitabı, Proceedings of ASME 2013 International Mechanical Engineering Congress & Exposition, 1
 8. Uluslararası, Dergi, Journal of Mechanical Engineering Science, 1
 9. Uluslararası, Dergi, Journal of Porous Media, 1
 10. Uluslararası, Dergi, Advanced Mechanical Engineering, 1
 11. Uluslararası, Dergi, Chemical Engineering Communications, 1
 12. Uluslararası, Dergi, Heat Transfer-Asian Research, 1
 13. Uluslararası, Dergi, International Journal of Numerical Methods for Heat and Fluid Flow, 1
 14. Uluslararası, Dergi, International Journal of Heat and Fluid Flow, 1
 15. Uluslararası, Dergi, Applied Energy, 1