T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Prof. Dr. Muhammet Enis YONAR

Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
424-2370000 - 4531
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Balık İmmünolojisi, Balık Hematolojisi, Balık Biyokimyası, Balıklarda Stres, Balık Hastalıkları, Balık Farmakolojisi


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 424-2370000 - 4531
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Balık İmmünolojisi, Balık Hematolojisi, Balık Biyokimyası, Balıklarda Stres, Balık Hastalıkları, Balık Farmakolojisi
 • Lisans » 2000 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
 • Yüksek Lisans » 2003 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Doktora » 2008 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Doçentlik » 2014

  2014
 • Profesörlük » 2019

  2019
 • 1 Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü

  Bölüm Başkan Yardımcısı » 2012- tarihinden itibaren.
 • 2 Su Ürünleri Fakültesi Staj Komisyonu Üyeliği

  Üye » 2012 ile 2015 tarihleri arasında.

Makaleler

Uluslararası
 1. Yonar, M.E., Silici, S., (2010). Gökkuşağı Alabalığı Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792 nın Bazı Kan Parametrelerine Propolisin Etkisinin Araştırılması. e-Journal of New World Sciences Academy, 5(3),231-240.
 2. Yonar, M.E., Mişe, Y.S., Çoban, M.Z., Eroğlu, M., (2012). THE EFFECT ON PARAOXONASE AND ARYLESTERASE ACTIVITIES OF PROPOLIS AGAINST CHROMIUM IN CYPRINUS CARPIO. Fresenius Environmental Bulletin, 21(6),1399-1402.
 3. Yonar, M.E., Ispir, Ü., Sağlam, N., (2010). Effect of Sulfamerazine on Plasma Ceruloplasmin Levels in Rainbow Trout Onchorhynchus mykiss Walbaum 1792. Turkish Journal of Science and Technology, 5(2),79-84.
 4. Mişe, Y.S., Sakin, F., Yonar, M.E., Ispir, Ü., Kırıcı, M., (2011). Oxidative Stress Biomarkers of Exposure to Deltamethrin in Rainbow Trout Fry Oncorhynchus mykiss. Fresenius Environmental Bulletin, 20(8),1931-1935.
 5. Ispir, Ü., Yonar, M.E., Barım, Ö.Ö., (2011). Effect of Dietary Vitamin E Supplementation on the Blood Parameters of Nile Tilapia Oreochromis niloticus. The Journal of Animal and Plant Sciences, 21(3),566-569.
 6. Sakin, F., Ispir, Ü., Mişe, Y.S., Yonar, M.E., Taysı, M.R., (2011). Effect of Short Term Cypermethrin Exposure on Oxidant Antioxidant Balance in the Whole Body of Rainbow Trout Fry Oncorhynchus mykiss. Fresenius Environmental Bulletin, 20(10),2806-2809.
 7. Sağlam, N., Ispir, Ü., Yonar, M.E., (2003). The Effect of Therapeutic Bath of Malachite Green on Some Haematological Parameters of Rainbow trout Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792. Fresenius Environmental Bulletin, 12(10),1207-1210.
 8. Sakin, F., Mişe, Y.S., Yonar, M.E., Sağlam, N., (2012). Changes in Selected Immunological Parameters and Oxidative Stress Responses in Different Organs of Oncorhynchus mykiss Exposed to Ivermectin. Revista de Chimie, 63(10),989-995.
 9. Şeker, E., Ispir, Ü., Mişe, Y.S., Yonar, M.E., Türk, C., (2015). ANTIOXIDANT RESPONSES OF RAINBOW TROUT Oncorhynchus mykiss GILLS AFTER EXPOSURE TO HYDROGEN PEROXIDE. Fresenius Environmental Bulletin, 24(5a),1837-1840.
Ulusal
 1. Yonar, M.E., Sağlam, N., (2013). Sülfonamidler ve Balıklarda Kullanımı. Menba Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 1(),37-42.
 2. Mişe, Y.S., Yonar, M.E., Silici, S., Sağlam, N., (2013). Farklı Su Sıcaklıklarında Tutulmuş Pullu Sazan Cyprinus carpio carpio Linnaeus 1758 nın Karaciğer ve Böbreğindeki Bazı Antioksidan Parametreler Üzerine Propolisin Etkisi. Menba Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 1(),11-16.
 3. Mişe, Y.S., Yonar, M.E., Yöntürk, Y., (2014). Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)’xxnda curcuminin bazı antioksidan parametreler üzerine etkisi. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 26(1),53-57.
 4. Yöntürk, Y., Yonar, M.E., (2018). Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nda Arı Poleninin Paraoksonaz ve Arilesteraz Enzim Aktivitelerine Etkisinin Araştırılması. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 30(2),23-27.
 5. Gül, A., Ispir, Ü., Türk, C., Kırıcı, M., Taysı, M.R., Yonar, M.E., (2017). Murat Nehri’xxnde (Genç-Bingöl) Avlanan Bazı Cyprinid’xxlerde Neoechinorhynchus rutili (Müller, 1780)(Acanthocephala)’xxnin Araştırılması. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 14(3),163-168.
 6. Kılıç, T., Yonar, M.E., (2017). Malathionun Pullu Sazan (Cyprinus carpio)’da Paraoksonaz ve Arilesteraz Enzim Aktivitelerine Etkisinin Araştırılması. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 31(2),87-92.
 7. Sağlam, N., , Y.M., (2012). Balıklarda Yersiniosis. Tarım Türk, 33(),216-219.
 8. Yonar, M.E., Sakin, F., Sağlam, N., (2011). Likopenin Pullu Sazan Cyprinus carpio L 1758 da Bazı Hematolojik ve İmmünolojik Parametrelere Etkisi. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 23(2),95-98.
 9. Yonar, M.E., Silici, S., (2011). Sulfamerazin Uygulanan Gökkuşağı Alabalığı Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792 nda Propolisin Bazı Hematolojik ve İmmünolojik Parametrelere Etkisi. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 23(2),99-105.
 10. Yonar, M.E., Kırıcı, M., Ispir, Ü., (2012). Linuron Uygulanan Gökkuşağı Alabalığı Oncorhynchus mykiss Yavrularında Lipid Peroksidasyon ve Bazı Antioksidan Parametrelerdeki Değişimlerin Araştırılması. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 24(2),111-116.
 11. Gül, A., Ispir, Ü., Türk, C., Kırıcı, M., Taysı, M.R., Yonar, M.E., (2014). The Investigation of Diplostomum sp Metacercariae in Some Cyprinids from Murat River Genç Area Bingöl Turkey. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 1(4),547-551.
 12. Mişe, Y.S., Yonar, M.E., Yassir, Y., Sarıeyyüpoğlu, M.M., (2014). Oksitetrasiklinin Gökkuşağı Alabalığı Oncorhynchus mykiss nda Oksidatif Stres ve Bazı Antioksidan Parametrelere Etkisinin Araştırılması. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 29(1),31-37.
 13. Mişe, Y.S., Yonar, M.E., Yöntürk, Y., Pala, A., (2013). Curcuminin Gökkuşağı Alabalığı Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792 nda Bazı Hematolojik Parametrelere Etkisi. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 6(1),59-61.
 14. Mişe, Y.S., Yonar, M.E., Pala, A., Yöntürk, Y., (2013). Curcuminin Gökkuşağı Alabalığı Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792 nda Bazı Hematolojik Parametrelere Etkisi. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 6(1),59-61.
 15. Köprücü, S., Sağlam, N., Yonar, M.E., (2002). Ova Kurbağası Rana ridibunda Anura Ranidae nın Sindirim Kanalının Histolojik Olarak İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 14(2),221-225.
 16. Nazıroğlu, M., Ispir, Ü., Yonar, M.E., (2003). Balıklarda E Vitamininin İmmun Cevap Üzerine Etkileri. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 9(1),101-106.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Mişe, Y.S., Yonar, M.E., Yöntürk, Y., (2013). The effect of ellagic acid on oxidative stress and some antioxidant parameters ın rainbow trout (oncorhynchus mykiss, walbaum, 1792),. Fisheries and Aquatic Sciences (FABA 2013), (),-.
 2. Mişe, Y.S., Yonar, M.E., Yöntürk, Y., Pala, A., (2013). The effect of ellagic acid on some haematological and immunologıcal parameters in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792). Fisheries and Aquatic Sciences (FABA 2013), (),-.
 3. Özcan, M., Ispir, Ü., Yonar, M.E., Şeker, E., (2017). Changes İn The Some Biochemical Constituents Of The Carp, Cyprinus Carpio, Fry Exposed To Imidacloprid. IV. IMCOFE / ROME, (),242-242.
 4. Kırıcı, M., Ispir, Ü., Yonar, M.E., Şeker, E., (2017). Studies of Micronuclei Frequency in Erythrocytes of Carp, Cyprinus carpio, Fry Following Exposure to the Carbamazepine. 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL AND APPLIED SCIENCES, (),218-.
 5. Kırıcı, M., Yonar, M.E., Şeker, E., Ispir, Ü., (2017). Profile of micronucleus frequencies in carp (Cyprinus carpio) fry exposed to Ibuprofen.. 8th. International Advanced Technologies Symposium., (),88-.
 6. Pala, A., Şeker, E., Yonar, M.E., (2017). EFFECT OF TUNCELİ GARLIC (Allium tuncelianium) ON CETYLCHOLINESTERASE(AChE) ENZYME ACTIVITY IN Cyprinus carpio EXPOSED TO CHLORPYRIFOS. 2nd International Energy Engineering Conference, (),782-.
 7. Mişe, Y.S., Silici, S., Yonar, M.E., Ural, M.Ş., Eroğlu, M., Ispir, Ü., (2017). Effect of Deltamethrin on Haematological parameters of Carp (Ciyrinus carpio): Protectiveness of Bee Pollen. Ecology Symposium 2017, (),-.
 8. Mişe, Y.S., Silici, S., Yonar, M.E., Pala, A., Sağlam, N., (2017). The Protective Effect of propolis on Paraoxanase and Arylesterase Activities of Carp Exposed To Trichlorfon. Ecology 2017, (),-.
 9. Yonar, M.E., Silici, S., Mişe, Y.S., Ural, M.Ş., Eroğlu, M., Ispir, Ü., (2017). Protectiveness of Polen on deltamethrin toxicity in Cyrinus carpio. Ecology 2017, (),-.
 10. Yonar, M.E., Silici, S., Mişe, Y.S., Pala, A., Sağlam, N., (2017). Immunological Changes in Carp Exposed to Trichlorfon: Ameliorative Effect of Propolis. Ecology 2017, (),630-.
 11. Kırıcı, M., Ispir, Ü., Yonar, M.E., Mişe, Y.S., (2017). Effect of Oxytetracycline on Serum Response of Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss. International Conference on Advances and Innovations in Engineering, (),144-.
 12. Kırıcı, M., Yonar, M.E., Ispir, Ü., Mişe, Y.S., (2017). Toxic Impact of Carbamazine on Protein, Fat and Glycogen Levels of Cyprinus carpio, Fry. International Conference on Advances and Innovations in Engineering (ICAIE), (),145-.
 13. Harlıoğlu, M.M., Yonar, M.E., Harlıoğlu, A.G., Mişe, Y.S., Farhadi, A., (2017). Effects of 17β-estradıol ınjectıon on the reproductıve effıcİency, hepatosomatİc and Gonodosomatİc Index, and concentratİons of 17β- estradiol in heamolymph, ovary and Hepatopancreas in a freshwater crayfish, Astacus leptodactylus Eschscholtz. 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS 2017), (),-.
 14. Mişe, Y.S., Köprücü, K., Yonar, M.E., Silici, S., (2017). Effects of Dietary Propolis on the Number and Size of Pleopadal Egg, Oxidative Stress and Antioxidant Status ofFreshwater Crayfish (Astacus leptodactylus Eschscholtz). International Advanced Researches Engineering Congress-2017, (),2214-.
 15. Ispir, Ü., Kırıcı, M., Yonar, M.E., Şeker, E., (2017). Monitoring of Biochemical Effects of a Human Pharmaceutical Metformin in the Carp (Cyprinus carpio) Fry. 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL AND APPLIED SCIENCES, (),217-.
 16. Köprücü, K., Yonar, M.E., Özcan, s., (2017). Effect of dietary n-3 polyunsaturated fatty acids on antioxidant defense and sperm quality in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) under regular stripping conditions. 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), (),615-.
 17. Pala, A., Şeker, E., Yonar, M.E., (2017). Effect of Tunceli Garlic on Hemoglobin Level, Oxidative Radical Production Activity of Neutrophils and TotalImmunoglobulin Amount in Cyprinus Carpio Exposed to Chlorpyrifos. International Advanced Researches Engineering Congress-2017, (),2232-.
 18. Mişe, Y.S., Yonar, M.E., Silici, S., (2016). The Effect on Paraoxonase and Arylesterase Enzyme Activities of propolis Applıed in Different Water Temperature on Scaly Carp Cyprinus carpio. 5thInternational Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress, (),-.
 19. Yonar, M.E., Mişe, Y.S., Eroğlu, M., Ispir, Ü., Ural, M.Ş., Silici, S., (2016). The Effect Onparaoxonase and Arylesterase Activities of Bee Pollen Against Deltamethrin in Cyprinus Carpio. 5thInternational Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress, (),-.
 20. Ispir, Ü., Kırıcı, M., Yonar, M.E., Mişe, Y.S., (2016). Response of Antioxidant Systems to formalin in the whole Body of Rainbow Trout Oncorhynchus mykiss. International conference on advances in natural and applied sciences ICANAS 2016, (),-.
 21. M.e., Y., , S.M.Y., , A.S., , S.S., , N.S., (). Trichlorfon induced haematological and biochemical changes in Cyprinus carpio carpio Ameliorative effect of propolis. The First Turkish Congress, Expo and Workshop on Honey and Honeybee Products, (),-.
 22. G., O., , A.S., , S.T.O., , M.Y., , N.S., (). The Effect of Propolis 5 mg kg on Liver Arginase Activity in Rainbow Trouts Oncorhynchus mykiss Infected with Yersinia ruckeri Redmouth. Balkan Journal of Clinical Laboratory XIV, (),-.
 23. S., M.Y., , M.U., , S., , M.Y., (). Pullu Sazan Cyprinus carpio carpio Linnaeus 1758 da Malathionla Oluşturulan Oksidatif Strese Karşı Propolisin Antioksidan Özelliğinin Araştırılması. FABA 2012, Balıkçılık ve Aquatik Bilimler Sempozyumu, (),-.
 24. S., M.Y., , M.U., , S., , M.Y., (). Malathion Uygulanan Pullu Sazan Cyprinus carpio carpio Linnaeus 1758 da Propolisin Bazı Hematolojik Parametrelere Etkisinin Araştırılması. FABA 2012, Balıkçılık ve Aquatik Bilimler Sempozyumu, (),-.
 25. M.e., Y., , S.M.Y., , M.Ç., , M.E., (). Krom Uygulanan Pullu Sazan Cyprinus carpio Linnaeus 1758 da Propolisin Serum Paraoksonaz ve Arilesteraz Enzim Aktivitelerine Etkisi. Fisheries and Aquatic Sciences, (),-.
Ulusal
 1. Yonar, M.E., (). Sazan (Cyprinus carpio)’xxda deltametrinle indüklenen hematolojik değişimlere karşı ellajik asidin koruyucu etkisi. Ulusal Uygulamalı Biyolojik Bilimler Kongresi, (),-.
 2. Eroğlu, M., Yonar, M.E., Mişe, Y.S., Ural, M.Ş., (). Cyprinus carpio’xxda deltametrinin indüklediği toksisiteye karşı ellajik asidin koruyucu etkisi. 5. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, (),-.
 3. Yonar, M.E., (). Deltamethrin uygulanan pullu sazan (Cyprinus carpio)’xxda bazı hematolojik parametrelere curcuminin etkisi. 23. Ulusal Biyoloji Kongresi, (),-.
 4. S., M.Y., , M.Y., , Y.Y., , Ş.E., , C.M., (). Oksitetrasiklin Enjekte Edilen Gökkuşağı Alabalığı Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792 nda Bazı Hematolojik İmmunolojik ve Antioksidan Parametrelerin İncelenmesi. IV. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, (),-.
 5. S., M.Y., , M.U., , M.Y., (). Farklı Oranlarda Stoklanmış Pullu Sazan Cyprinus carpio carpio Linnaeus 1758 da Ellajik Asidin Büyüme Oksidatif Stres ve Bazı Antioksidan Parametreler Üzerine Etkisi. XVII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, (),-.
 6. S., M.Y., , Y.Y., , M.Y., , M.S., (). Oksitetrasiklinin Gökkuşağı Alabalığı Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792 nda Oksidatif Stres ve Bazı Antioksidan Parametrelere Etkisinin Araştırılması. XVII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, (),-.
 7. S., M.Y., , M.Y., , Y.Y., (). Gökkuşağı Alabalığı Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792 nda Curcuminin Bazı Antioksidan Parametreler Üzerine Etkisi. 3. Alabalık Sempozyumu, (),-.
 8. S., M.Y., , M.Y., , Y.Y., , A.P., (). Curcuminin Gökkuşağı Alabalığı Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792 nda Bazı Hematolojik Parametrelere Etkisi. 3. Alabalık Sempozyumu, (),-.
 9. S., M.Y., , M.Y., , A.S., , N.S., , F.S., (). Pullu Sazan Cyprinus carpio Linnaeus 1758 da Triklorfonla Oluşturulan Oksidatif Strese Karşı Likopenin Antioksidan Özelliğinin Araştırılması. XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, (),-.
 10. Yonar, M.E., , S.A., , S.N., , S.F., (). Triklorfon Uygulanan Pullu Sazan Cyprinus carpio Linnaeus 1758 da Likopenin Bazı Hematolojik Parametrelere Etkisinin Araştırılması. XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, (),-.
 11. Yonar, M.E., , S.F., , İ.Ü., (). Alkol ün Zebra Balığı Danio rerio nın Antioksidan Savunma Sistemine Etkisinin Araştırılması. Ulusal Su Günleri Sempozyumu, (),-.
 12. Yılmaz, S., , Y.M.E., , S.N., , G.B., (). Yersinia ruckeri Kızıl Ağız İle Enfekte Edilen Gökkuşağı Alabalığı Oncorhynchus mykiss nda Propolisin Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz Aktivitesi Üzerine Etkisi. IV. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, (),-.
 13. Yonar, M.E., , K.M., , K.N.İ., , M.Y.S.N., (). Kahramanmaraş Bölgesindeki Bazı Gökkuşağı Alabalığı Oncorhynchus mykiss İşletmelerinde Görülen Acinetobacter sp Enfeksiyonunun Araştırılması. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, (),-.
 14. Temizer, O.S., , S.A., , O.G., , Y.M.E.N., (). Yersinia ruckeri Kızıl Ağız İle Enfekte Oncorhynchus mykiss Gökkuşağı Alabalığı te Propolisin Karaciğer Arginaz Aktivitesi Üzerine Etkisi. III. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, (),-.
 15. Türk, C., , İ.Ü., , Y.M.E., (). Albino Gökkuşağı Alabalığı Oncorhynchus mykiss nda Pseudomonas sp nin Neden Olduğu Bir Enfeksiyon Olgusu. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, (),-.
 16. Yılmaz, S., , Y.M.E., , S.N., (). Gökkuşağı Alabalıklarında Oncorhynchus mykiss Walbaum Sulfamerazinin Oksidatif Stres Üzerine Etkileri. XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, (),-.
 17. Köprücü, S., , S.N., , Y.M.E., (). Kurbağanın Rana ridibinda Sindirim Kanalı Histolojisi. Xl. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, (),-.

Ödüller

 1. Teşvik
 2. Yayın Teşvik Ödülü
 3. Yayın Teşvik Ödülü
 4. Yayın Teşvik Ödülü
 5. Yayın Teşvik Ödülü
 6. Yayın Teşvik Ödülü
 7. Yayın Teşvik Ödülü
 8. Yayın Teşvik Ödülü

Projeler

 1. Farklı su sıcaklıklarındaki pullu sazan (Cyprinus Carpio Linnaeus, 1758)’xx da polenin antioksidan etkisinin araştırılması, Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP) Birimi Projesi, No: SÜF.16.07, 12.10.2016-13.04.2018
 2. Pullu sazan (Cyprinus carpio)’da oksitetrasikline karşı curcumin antioksidan etkisinin araştırılması, Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP) Birimi Projesi, No: SÜF.16.09, 26.12.2016-27.06.2018
 3. Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss, W.)’ nda arı poleninin antioksidan ve immunostimulan etkisinin araştırılması, Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP) Birimi Projesi, No: SÜF.17.03, 05.07.2017-05.07.2018
 4. Arı poleninin Stoklama stresi altındaki avrupa yayın balığı (Silurus glanis)’nda büyüme, yem değerlendirme, hematolojik ve antioksidan parametrelere etkisi, TÜBİTAK-TOVAG Projesi (1001), No: 119O103, 21.03.2019-
 5. Stoklama yoğunluğunun avrupa yayın balığı (Silurus glanis)’nda oksidatif Stres, antioksidan, hematolojik ve immünolojik değerlere etkisi, TÜBİTAK-TOVAG Projesi (1002), No: 217O343, 19.03.2018-09.08.2019
 6. Farklı su sıcaklıklarında deltamethrin uygulanan pullu sazan (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758)’ da oksidatif stresin belirlenmesi, Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP) Birimi Projesi, No: SÜF.16.04, 23.06.2016-29.03.2017
 7. Malathion’un Pullu sazan (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758)’ da paraoksonaz ve arilesteraz enzim aktivitelerine etkisinin araştırılması, Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP) Birimi Projesi, No: SÜF.16.05, 23.06.2016-28.12.2016
 8. Tatlı su ıstakozunun üreme veriminin artırılmasında ve 100 monosex dişi birey üretilmesinde 17 östradiol ün etkilerinin araştırılması (TÜBİTAK-TOVAG 1001 Proje No: 114O678), 01.11.2014-18.07.2016
 9. Pullu sazan (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758)’da kromla oluşturulan oksidatif strese karşı propolisin antioksidan özelliğinin araştırılması, Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (FÜBAP) Projesi (11.02.2010-23.02.2011), No: 1950, 08.02.2010-08.02.2011
 10. Yersinia ruckeri ile enfekte edilen gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nın tedavisinde propolisin kullanılması, Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP) Birimi Projesi, No: 1298, 08.05.2006-08.10.2008
 11. Sulfamerazinin gökkuşağı alabalığının (Oncorhynchus mykiss, W.) immun sistemine etkisinin araştırılması, Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP) Birimi Projesi, No: 590, 06.11.2001-05.05.2003
 1. Uluslararası, Dergi, Fish Physiology and Biochemistry, 1
 2. Uluslararası, Dergi, Food Science and Nutrition, 1
 3. Uluslararası, Dergi, Environmental Science and Pollution Research, 1
 4. Uluslararası, Dergi, New Zeland Journal of Marine and Freshwater Research, 1
 5. Uluslararası, Dergi, Aquaculture Research, 1
 6. Uluslararası, Dergi, Environmental Toxicology, 1
 7. Uluslararası, Dergi, Turkish Journal of Biochemistry, 1
 8. Uluslararası, Dergi, Ecotoxicology and Environmental Safety, 1
 9. Uluslararası, Dergi, Fish and Shellfish Immunology, 3
 10. Uluslararası, Dergi, aquaculture research, 3
 11. Uluslararası, Dergi, fish and shellfish immunology, 1
 12. Uluslararası, Dergi, türk tarım- gıda bilim ve teknoloji dergisi, 1
 13. Ulusal, Dergi, fırat üniversitesi fen bilimleri dergisi, 1
 14. Uluslararası, Dergi, research journal of biotecnology, 1
 15. Uluslararası, Dergi, journal of aquatic food product tecnology, 1
 16. Uluslararası, Dergi, bulletin of environmental contamination and toxicology, 1
 17. Uluslararası, Dergi, biological trace element research, 1
 18. Uluslararası, Dergi, drug and chemical toxicology, 1
 19. Uluslararası, Dergi, toxicolgical environmental chemistry, 1
 20. Ulusal, Dergi, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1
 21. Uluslararası, Dergi, Comparative Biochemistry and Physiology, 1
 22. Uluslararası, Dergi, Diseases of Aquatic Organism, 1
 23. Uluslararası, Dergi, Walailak Journal of Science and Technology (WJST), 1
 24. Uluslararası, Dergi, African Journal of Agricultural Research, 1
 25. Uluslararası, Dergi, International Journal of Fisheries and Aquaculture, 1
 26. Uluslararası, Dergi, Fresenius Environmental Bulletin, 1
 27. Uluslararası, Dergi, Fish Physiology and Biochemistry, 1
 28. Uluslararası, Dergi, African Journal of Biochemistry Research, 1
 29. Uluslararası, Dergi, Toxicological and Environmental Chemistry, 1
 30. Uluslararası, Dergi, Toxicology and Industrial Health, 1
 31. Uluslararası, Dergi, Chemistry and Ecology, 1
 32. Uluslararası, Dergi, Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 1
 33. Uluslararası, Dergi, Aquaculture Research, 1
 34. Uluslararası, Dergi, Ecotoxicology and Environmental Safety, 2
 35. Uluslararası, Dergi, Environmental Toxicology, 1
 36. Uluslararası, Dergi, Food and Chemical Toxicology, 1
 37. Uluslararası, Dergi, Chemosphere, 1
 38. Uluslararası, Dergi, Aquaculture, 2
 39. Uluslararası, Dergi, Pesticide Biochemistry and Physiology, 3
 40. Uluslararası, Dergi, Fish and Shellfish Immunology, 3