T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
-
Telefon :
0-424-23700
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon 0-424-23700
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı
 • Lisans » 1985 Yılı mezunu

  Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı
 • Yüksek Lisans » 1998 Yılı mezunu

  Ruprecht-Karls Universität Deutsch als Fremdsprachenphilologie
 • Doktora » 2006 Yılı mezunu

  Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Alman Dili ve Edebiyatı

Kitaplar

 1. Öztürk, M., , Anna Warakomska/ Mehmet Öztürk (Hg.): Man hat Arbeitskräfte gerufen, … es kamen Schriftsteller. Migranten und ihre Literaturen. Frankfurt am Main, Bern, New York u.a. 2015, Peter Lang Edition, 2015, 267, 978-3-631-66837-5.
 2. Öztürk, M., , Türkiye Kırsalında Kliyentalizm ve Siyasal Katılım Datça Örneği 1923 1992, Ütopya, 2006, , 975-636-113-1.

Makaleler

Uluslararası
Ulusal
 1. Öztürk, M., (2012). Hermanns Weg zur Freiheit in der Hermannsschlacht von Heinrich von Kleist. Analele ştiinţifice ale Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, 55(),123-131.
 2. Öztürk, M., (2008). Zum Gebrauch der Infinitivkonstruktionen in der deutschen Sprache. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 1),71-91.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Öztürk, M., (2015). Tragikomische Elemente einer Interaktion zwischen deutscher und türkischer Kultur am Beispiel der Geschichte Brautbeschauer von Şinasi Dikmen. Interferencje kultury współczesnej6-8 grudnia 2013 r., (),-.
 2. Öztürk, M., (2012). Mehmet: Hukuk Metinlerinin Çevirilerinde Şekil ve İçerik Denkliği, Almanca-Türkçe Örneği. I. Uluslararası Çeviribilim ve Terimbilim Kurultayı. Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türkiye’xxde Çeviri Sorunları ve Çözüm Yolları. 21-23 Ekim, Kırıkkale, s. 426-435.. I. Uluslararası Çeviribilim ve Terimbilim Kurultayı, (),-.
 3. Öztürk, M., (). “Von der türkisch-deutschen Freundschaft in einer satirischen Zuspitzung. Ein Beitrag zum Thema: die subversive Macht der Literatur“. 4. MGV-Kongress: Zentren und Peripherien – Deutsch und seine interkulturellen Beziehungen in Mitteleuropa. Universität Erfurt/Deutschland, 10. bis 12. April 2014. Uluslararası Kongre, (),-.

Hakemlikler

 1. Uluslararası, Dergi, E-Journal of New World Sciences Academy (NWSA), 4