T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
-
Telefon :
424-2370000
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Endüstriyel Atıksuların Arıtımı, Endüstriyel Atıkların Değerlendirilmesi ve Stabilizasyonu,


Doğum Yeri Konya
Yabancı Dil -
Telefon 424-2370000
Eposta
Fax 0-424-24155
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Endüstriyel Atıksuların Arıtımı, Endüstriyel Atıkların Değerlendirilmesi ve Stabilizasyonu,
 • Lisans » 1992 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi, Kimya Mühendisliği,
 • Yüksek Lisans » 1996 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi, Kimya Mühendisliği,
 • Doktora » 2001 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi, Kimya Mühendisliği,
 • Doçentlik » 2006

  Kimya Mühendisliği
 • Profesörlük » 2012

  Çevre Mühendisliği

Kitaplar

 1. Gülengül, E., Erdem, M., , İLAHİYAT BİLİMLERİNDE GÜNCEL AKADEMİK YAKLAŞIMLAR, GECE KİTAPLIĞI, , 225, 978-605-288-293-1.
 2. Erdem, M., , Maturidi AraştırmalarıSorunlar ve Öneriler, Endülüs Yayınları, , , 987-605-64761-2-9.
 3. Erdem, M., Köse, S., , Ислам укугуна киришүү, Мегамедиа, , 317, 978-9967-9123-0-4.
 4. Erdem, M., , İslam Hukuku Tartışma Metodolojisi, ilâhiât, , 208, 978-9944-16-2.
 5. Erdem, M., , İçtihat Felsefesinin Filolojik Temelleri, , , 282, 975-92904-0-5.
 6. Erdem, M., , Önder Peygamber ve YENİ BİR DEVLETİN KURULUŞU, Siyer Yayınları, , 291, 9786054620456.
 7. Erdem, M., , KURUMSAL YAPININ OLUŞUMU, Siyer Yayınları, , 343, 9786054620265.

Makaleler

Uluslararası
 1. Erdem, M., (2002). Yeni Usul Arayışlarının Arka Planı ve Problemleri Üzerine. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (7),71-86.
 2. Erdem, M., (2016). İmam Buhari’xxnin Kitaplarında İmam Ebu Hanife Hakkındaki Rivayetlerin Tespit ve Tahlili. Manas Journal of Social Studies, 5(2),70-84.
 3. Erdem, M., (2011). Hanefi Mezhebinin Önemli Sahabi Referanslarından Birisi Olarak Hz Ali. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2),19-38.
 4. Erdem, M., (2006). Serhendi nin Tecdit Yönteminde Fıkhın Yeri. Dinî Araştırmalar, 9(26),297-316.
 5. Erdem, M., (2006). İslam Teşriinin Oluşum Seyri Açısından Vahiy Döneminin Mekke Merhalesi ve Safhaları. Dinî Araştırmalar, 9(26),229-252.
 6. Erdem, M., (2006). Ehl i Sünnet Fıkıh Mezheplerinin Hadis Ve Rey Ekolü Olarak Sınıflandırılmasına Eleştirel Bir Bakış. Dinî Araştırmalar, 8(24),73-106.
 7. Erdem, M., (2007). İbadetlerde Niyabet Problemi Üzerine Bir İnceleme. Dinbilimleri, 7(2),217-240.
Ulusal
 1. Erdem, M., (2012). ed-Darâib Elletî Vedaahâ el-Halîfe es-Sânî Ömer (r.a.) Alâ Sükkâni ve Arâzî Bilâdi’ş-Şâm. İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, (20),179-196.
 2. Erdem, M., , D.T., (2002). Mantık Belağat ve Usul ü Fıkıh İlimleri Arasında Ortak Bir Kavram Olarak Delalet. Marife (bilimsel birikim), 2(2),171-180.
 3. Deliçay, T., , E.M., (2004). İngilizce de Zamanlar ve Arapça Karşılıkları. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4(1),193-2004.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Erdem, M., (2018). Hanefi Fıkıh Literatüründe Matüridi’xxye Yapılan Atıfların Tespit ve Tahlili. Uluslararası İmam Maturidi ve Matüridilik Literatürü Sempozyumu, (),489-508.
 2. Erdem, M., (). Hz Ali nin Fıkhi İçtihatlarının Hanefi Mezhebindeki Tezahürlerine Dair. Uluslararası Hz. Ali Sempozyumu, (),-.
 3. Erdem, M., (2012). Sekülerleşmenin Çağdaş İslam Hukuk Düşüncesinin Seyri Üzerindeki İzdüşümleri. Uluslararası Bilim, Ahlak Ve Sanat Bağlamında İslam Algıları Sempozyumu, 1(),195-202.
 4. Erdem, M., (2016). Orijinal Bir Belge Üzerinden 16.YY’xxın Sonlarında Budin’xxde Konuşulan Halk Osmanlıcasının Karakteristiği Üzerine Notlar. Bütün Yönleriyle Osmanlıca ve Mirası, (),61-71.
 5. Erdem, M., (2017). Mezhepsizlik Söyleminin Dayandırıldığı Argümanların Temel Önermeleri Üzerine. Rahmet ve Çatışma Bağlamında İSLAM MEZHEPLERİ, (),179-189.
 6. Erdem, M., (2016). DİNİN SÜRÜDÜRÜLEBİLİR KALKINMA PROJELERİNİN DİNAMİZMİNE ETKİSİ ÜZERİNE. Tebliğ Sunumu, (),1217-1230.
Ulusal
 1. Erdem, M., (2015). İmam Buhari’nin İmam Ebu Hanife Hakkındaki Cerh İfadeleri Üzerine Bir Etüt. Devirleri Aydınlatan Meş’ale İMAM-I AZAM, (),169-174.
 2. Erdem, M., (2012). Talakla İlgili Ayetlere Toplu Bir Bakış. MEZHEPLERDE TUTARLILIK, (),-.

Ödüller

 1. Hİzmet Ödülü
 2. Akademik Bilim Ödülü

Üyelikler

 1. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 1. Uluslararası, Dergi, Manas Journal of Social Studies, 3
 2. Ulusal, Dergi, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5