T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
424-2370000
Eposta :
,
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Yönetim ve Organizasyon,Örgütsel Davranış, Girişimcilik ve KOBİ' ler


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 424-2370000
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Yönetim ve Organizasyon,Örgütsel Davranış, Girişimcilik ve KOBİ' ler
 • Lisans »

  Selçuk Üniversitesi Kamu Yönetimi
 • Yüksek Lisans » Yılı mezunu

  İnönü Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon
 • Doktora » Yılı mezunu

  Selçuk Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon
 • Doçentlik » 2019

  ÜAK

Kitaplar

 1. Düşükcan, M., , ÖRGÜTSEL DAVRANIŞVEYÖNETİM PSİKOLOJİSİ, EĞİTİM YAYINEVİ, 2020, 650, 978-605-7786-86-9.
 2. Sezgin, E.E., Düşükcan, M., , MultidimensionalPerspectives and GlobalAnalysis of UniversalHealth Coverage, IGI Global, 2020, , 9781799823292.
 3. Düşükcan, M., , OLUMSUZ BOYUTLARIYLA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ, EĞİTİM YAYINEVİ, 2019, 424, 978-605-7786-15-9.
 4. Düşükcan, M., Demirel, E.T., Sezgin, E.E., , Örgütsel Destek Üzerinden Psikolojik Sözleşmeyi Güçlendirmek, Eğitim Kitabevi, 2019, 135, 978-605-7786-14-2.
 5. Düşükcan, M., Açık, T.S., , Reading on technology and knowledge management, Publication of the Aurel Vlaicu University, 2018, 250, 978-973-752-801-8.
 6. Düşükcan, M., , Girişimcilik ve Küçük İşletmeler, Nobel Yayıncılık, 2009, 306, 978-605-395-191-9.
 7. Göker, G., Düşükcan, M., , Türk İş Yaşamında Ayrımcılık, Nobel Yayıncılık, 2011, 486, 978-605-5426-54-5.
 8. Düşükcan, M., , Elektronik Ticaret, Lisans Yayıncılık, 2008, 192, 9978-9944-274-22-7.
 9. Düşükcan, M., , Yöneticinin El Kitabı, Eğitim Kitabevi, 2008, 504, 978-975-8890-50-7.
 10. Demirel, E.T., Yatkın, A., Düşükcan, M., Derin, N., Karaca, A., Güven, M., , Seçmen görüşleriyle belediye başkanlarına yeni ufuklar açma denemesi TRB-1 Bölgesi Görünümü, Nobel, 2013, 210, 978-605-133-580-3.
 11. Uzun, H., Düşükcan, M., , İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar, Beta Yayınları, 2017, 365, 978-605-333-818-5.

Makaleler

Uluslararası
 1. Sezgin, E.E., Düşükcan, M., (2020). Hemşirelerin Öz Yeterlilik İnanç Düzeylerinin PerformanslarıÜzerindeki Etkisi: Elazığ İli Örneği. MANAS Journal of Social Studies, 3(3),1689-1702.
 2. Nergiz, B., Düşükcan, M., (2019). ÖRGÜTSEL ÇATIŞMA VE ÖRGÜT İÇİ ÇATIŞMALARIN YÖNETİLMESİNDE MODERASYON TEKNİKLERİN KULLANILMASI. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, 3(1),150-172.
 3. Sezgin, E.E., Düşükcan, M., (2017). KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER’DE KURUMSAL YÖNETİM FARKINDALIĞI: ELAZIĞ İLİNDE BİR UYGULAMA. ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, 1(1),153-182.
Ulusal
 1. Düşükcan, M., (2018). İş Örgütlerinde Çatışmaların Oluşum Kaynakları ve Türleri: Büyük Ölçekli Sanayi İşletmelerinde Bir Uygulama. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 40(),32-43.
 2. Ayden, C., Düşükcan, M., (2002). ÖRGÜTSEL ÖĞRENME KAVRAMI VE ÖĞRENME ENGELLERİNİN GİDERİLMESİNDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE LİDERLİĞİN ROLÜ. SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2(4),121-139.
 3. Demirel, E.T., Yatkın, A., Düşükcan, M., Derin, N., Karaca, A., Güven, M., (2013). Vatandaşların Belediye Hizmet Kalitesi Algılamaları Üzerinde Belediye Başkanlarının Liderlik (Hükümdar/Hizmetkâr) Özelliklerinin Belirleyiciliği: TRB – I Bölgesi Örneği. TODAİE Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 22(2),45-81.
 4. Demirel, E.T., Yatkın, A., Düşükcan, M., Derin, N., Karaca, A., Güven, M., (2013). Seçmen görüşlerine göre belediye hizmet kalitesi: bir ölçek geliştirme çalışması. Çağdaş Yerel Yönetimler, 22(3),31-52.
 5. Demirel, E.T., Çalıgülü, U., Ölmez, M., Düşükcan, M., (2007). ELAZIĞ İlinde Varlığını sürdüren küçük işletmelerin öncelikli ihtiyaç ve beklentileri. SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 7(14),125-146.
 6. Kaya, E.Ü., Düşükcan, M., (2003). EN İYİ UYGULAMANIN TRANSFERİ İLE ÖRGÜTSEL KÜLTÜR ARASINDAKİ İLİŞKİ. SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 1(5),19-31.
 7. Düşükcan, M., Kaya, E.Ü., (2003). İŞLETMELERDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KULLANILMA YERLERİ. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 1(3),33-37.
 8. Düşükcan, M., (2003). İŞ ÖRGÜTLERİNDE ÇATIŞMALARIN OLUŞUM SÜRECİ. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 2(1),100-103.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Sayıner, E., Düşükcan, M., (2020). Girişimcilerin Kullandığı Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve KefaletKooperatifi Kredilerinin Görünümü: Elazığ İli İncelemesi. 19. ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK KONGRESİ, (),653-669.
 2. Düşükcan, M., Sezgin, E.E., Kaya, E., (). Elazığ 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında Görev Yapan Sağlık Çalışanlarında İş Streslerinin İşten Ayrılma Niyetine Etkisi. International Congress on Economic and Administrative Sciences, (),-.
 3. Demirel, E.T., Düşükcan, M., (). Çoklu Zekâ Alanlarının Girişimcilik Davranışına Etkisi. 3. Uluslararası Balkanlar’da Sosyal Bilimler Kongresi, (),-.
 4. Çoban, B., Devecioğlu, S., Düşükcan, M., (2004). Beden Eğitimi Öğretmenleri İle Belediyelerin Spor Hizmetleri Konusunda İlişkilerinin Belirlenmesi. 10. ICHPER.SD Avrupa Kongresi SBD 8. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, (),-.
 5. Devecioğlu, S., Çoban, B., Düşükcan, M., (2004). TÜRKİYE’DE WEB TABANLI SPOR YÖNETİCİLİĞİ EĞİTİMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ. 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, (),-.
 6. Düşükcan, M., (2009). Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin, Bilgi Teknolojilerinin Bazı Gereçlerini Kullanma Düzeyleri: Fırat Üniversitesi Örneği. 1. Uluslar arası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulu Sempozyumu, (),-.
Ulusal
 1. Koç, B., Düşükcan, M., (2013). Toplumsal Kültürün Gençlerin Girişimcilik Eğilimlerine Etkisi: Fırat Üniversitesi Öğrencileri Örneği. 1. ULUSAL ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KONGRESİ, (),-.
 2. Kaya, E.Ü., Düşükcan, M., (2005). Küreselleşme Sürecinde İhracatçı KOBİ’lerde Sosyal Sorumluluk Bilinci: Elazığ İlinde Örnek Bir Uygulama. VII. Anadolu İşletmecilik Kongresi, (),-.
 3. Düşükcan, M., (2005). İş Örgütlerinde Çatışmaların Oluşum Nedenleri :Büyük Ölçekli Sanayi İşletmelerinde Bir Uygulama. 13. Uusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, (),-.
 4. Fidan, M., Düşükcan, M., (2004). Kıbrıs Planlarıyla İlgili Haberlerin Türk Basınında İşlenişi Üzerine Bir İnceleme. 4. TÜRKİYE’xxNİN GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU, (),-.
 5. Düşükcan, M., Demirel, E.T., Demirel, H.G., (2012). Yaşam amaçları ve meslek seçimi: Üniversite Öğrencileri Örneğ. 1. Ulusal Ünye İ.İ.B.F İşletmecilik Sempozyumu, (),325-336.

Projeler

 1. SEÇMEN GÖZÜYLE BELEDİYE BAŞKANLARININLİDERLİK ÖZELLİKLERİ, BELEDİYE HİZMET KALİTESİ VE SEÇMEN BAĞLILIĞI ETKİLEŞİMİ: TRB - 1 BÖLGESİ İL MERKEZİ BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ, 02.10.2011-28.10.2012

Hakemlikler

 1. Uluslararası, Dergi, Turkish Studies, 1