T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Mürşit DİNCER

Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
-
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Gastroenteroloji Cerrahisi


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon -
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Gastroenteroloji Cerrahisi

Kitaplar

 1. Dincer, M., Karabulut, K., , GENEL CERRAHİ, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, 2019, 957, 978-605-258-633-4.

Makaleler

Uluslararası
 1. Tepe, M., Boral, Ö., Ayşan, E., Dincer, M., Islim, F., Yavuz, E., (2017). ÜÇ FARKLI EKİNOKOKKOZLU HASTA GRUBUNDA ELISA İLE SERUM SİTOKİNLERİNİN ANALİZİ. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 3(3),9-12.
 2. Girgin, M., Kanat, B.H., Çetinkaya, Z., Dincer, M., (2017). CAN BILE LEAKS BE PREVENTED BY RECOGNIZING AND LIGATING SUBVESICAL DUCTS DURING LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY?. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ TIP DERGİSİ, 31(3),117-119.
Ulusal
 1. Dincer, M., Girgin, M., Çetinkaya, Z., (2012). ADRENAL TÜMÖR ÖNTANILI PRİMER RETROPERİTONEAL MATÜR KİSTİKTERATOM: OLGU SUNUMU. FIRAT TIP DERGİSİ, 17(4),243-245.
 2. Girgin, M., Türkoğlu, A., Dincer, M., Kırkıl, C., Karabulut, K., (2012). BEHÇET HASTASINDA GASTROİNTESTİNAL SİSTEM PERFORASYONU OLMADAN PNEUMOPERİTONEUM: OLGU SUNUMU. FIRAT TIP DERGİSİ, 17(4),250-251.
 3. Dincer, M., Uzun, O., Senger, A.S., (2016). PİLOR OBSTRÜKSİYONUNA NEDEN OLAN YABANCI CİSİM YUTULMASI. KOCAELİ TIP DERGİSİ, 6(1),68-70.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Dincer, M., Bozdağ, A., (2019). COMBINED TREATMENT OF REFLUX ESOPHAGITIS AND GASTROGASTRIC FISTULA AFTER MINIGASTRIC BYPASS (VIDEO PRESENTATION). 6th NATIONAL5th MEDITERRANEAN CONGRESS FOR THE SURGERY OF OBESITY AND METABOLIC DISORDERS, (),-.
 2. Dincer, M., Çıtlak, G., Tigrel, L..Z., Keklikkıran, Z..Z., Tatlısu, E., Çifcibaşı, Ö.A., Ferlengez, E., Akıncı, M., (2017). INDICATIONS AND COMPLICATIONS OF PERCUTANEOUS ENDOSCOPIC GASTROSTOMY. 14. ULUSAL HEPATOGASTROENTEROLOJİ- 5. ULUSAL GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ-1ST EUROASIAN GASTROENTEROLOGICAL ASSOCIATION SYMPOSIUM, (),-.
 3. Dincer, M., Çıtlak, G., Tigrel, L.Z., Ferlengez, E., Gür, H..Ü., Çifcibaşı, Ö.A., Kocakuşak, A., Akıncı, M., (2017). OUR RESULTS OF ENDOSCOPIC STENTING. 14. ULUSAL HEPATOGASTROENTEROLOJİ- 5. ULUSAL GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ-1ST EUROASIAN GASTROENTEROLOGICAL ASSOCIATION SYMPOSIUM, (),-.
 4. Dincer, M., Çıtlak, G., Tigrel, L.Z., Gür, H..Ü., Ferlengez, E., Kocakuşak, A., Akıncı, M., (2017). SURGICAL SIDE INFECTIONS IN DEPARTMENT OF GENERAL SURGERY AT LAST 3 MONTHS PERIOD. 14. ULUSAL HEPATOGASTROENTEROLOJİ- 5. ULUSAL GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ-1ST EUROASIAN GASTROENTEROLOGICAL ASSOCIATION SYMPOSIUM, (),-.
 5. Dincer, M., Çıtlak, G., Gür, H..Ü., Tigrel, L.Z., Ferlengez, E., Kocakuşak, A., Akıncı, M., (2017). ASYMPTOMATIC COLONIC ANGIODYSPLASIA. 14. ULUSAL HEPATOGASTROENTEROLOJİ- 5. ULUSAL GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ-1ST EUROASIAN GASTROENTEROLOGICAL ASSOCIATION SYMPOSIUM, (),-.
 6. Dincer, M., Çıtlak, G., Tigrel, L.Z., Gür, H..Ü., Ferlengez, E., Çifcibaşı, Ö.A., Kocakuşak, A., Akıncı, M., (2017). ENDOSCOPIC BALLOON DILATATION OF ESOPHAGIAL STRICTURES. 14. ULUSAL HEPATOGASTROENTEROLOJİ- 5. ULUSAL GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ-1ST EUROASIAN GASTROENTEROLOGICAL ASSOCIATION SYMPOSIUM, (),-.
 7. Dincer, M., Çıtlak, G., Tigrel, L.Z., Ferlengez, E., Gür, H..Ü., Kocakuşak, A., Akıncı, M., (2017). OBSTRUCTIVE COLON TUMOR TOGETHER WITH ISCHEMIA. 14. ULUSAL HEPATOGASTROENTEROLOJİ- 5. ULUSAL GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ-1ST EUROASIAN GASTROENTEROLOGICAL ASSOCIATION SYMPOSIUM, (),-.
 8. Dincer, M., Çıtlak, G., Tigrel, L.Z., Ferlengez, E., Kocakusak, A., Gür, Ü., Küpelioğlu, r., Akıncı, M., (2017). JEJUNAL PERFORATION DUE TO STRICTURE CAUSED BY CHEMOTHERAPY FOR LYMPHOMA. 14. ULUSAL HEPATOGASTROENTEROLOJİ- 5. ULUSAL GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ-1ST EUROASIAN GASTROENTEROLOGICAL ASSOCIATION SYMPOSIUM, (),-.
 9. Dincer, M., Çıtlak, G., Gür, H..Ü., Tigrel, L.Z., Ferlengez, E., Kocakuşak, A., Akıncı, M., (2017). RADIATION PROCTITIS IN PROSTATE CARCINOMA PATIENT. 14. ULUSAL HEPATOGASTROENTEROLOJİ- 5. ULUSAL GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ-1ST EUROASIAN GASTROENTEROLOGICAL ASSOCIATION SYMPOSIUM, (),-.
 10. Dincer, M., Çıtlak, G., Tigrel, L.Z., Ferlengez, E., Gür, H..Ü., Kocakuşak, A., Akıncı, M., (2017). ENDOSCOPIC MANAGEMENT OF LEAKAGE AFTER SLEEVE GASTRECTOMY. 14. ULUSAL HEPATOGASTROENTEROLOJİ- 5. ULUSAL GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ-1ST EUROASIAN GASTROENTEROLOGICAL ASSOCIATION SYMPOSIUM, (),-.
 11. Dincer, M., Çıtlak, G., Ferlengez, E., Kocakuşak, A., Gür, H..Ü., Akıncı, M., (2017). MIXED ADENONEUROENDOCRINE CARCINOMA OF THE STOMACH. 14. ULUSAL HEPATOGASTROENTEROLOJİ- 5. ULUSAL GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ-1ST EUROASIAN GASTROENTEROLOGICAL ASSOCIATION SYMPOSIUM, (),-.
 12. Dincer, M., Çıtlak, G., Ferlengez, E., Gür, H..Ü., Kocakuşak, A., Akıncı, M., (2017). COMPLICATIONS OF ENDOSCOPIC PROCEDURES. 14. ULUSAL HEPATOGASTROENTEROLOJİ- 5. ULUSAL GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ-1ST EUROASIAN GASTROENTEROLOGICAL ASSOCIATION SYMPOSIUM, (),-.
 13. Dincer, M., Çıtlak, G., Ferlengez, E., Gür, H..Ü., Kocakuşak, A., Akıncı, M., (2017). ENDOSCOPIC EXCISION OF THE NEEDLE IN THE STOMACH WALL. 14. ULUSAL HEPATOGASTROENTEROLOJİ- 5. ULUSAL GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ-1ST EUROASIAN GASTROENTEROLOGICAL ASSOCIATION SYMPOSIUM, (),-.
 14. Dincer, M., Çıtlak, G., Gür, H..Ü., Ferlengez, E., Kocakuşak, A., Akıncı, M., (2017). SIGMOID PERFORATION DUE TO ULCERATIVE COLITIS. 14. ULUSAL HEPATOGASTROENTEROLOJİ- 5. ULUSAL GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ-1ST EUROASIAN GASTROENTEROLOGICAL ASSOCIATION SYMPOSIUM, (),-.
 15. Pedük, Ş., Dincer, M., Özer, B., Kocakuşak, A., Tatar, C., Çıtlak, G., (2017). RELATIONSHIP BETWEEN SERUM CK-18, TYPE -1, MMP-9 LEVELS AND R0 RESECTION IN GASTRIC ADENOCARCINOMAS. 47TH WORLD CONGRESS OF SURGERY 2017, (),-.
 16. Dogan, F., Dincer, M., Yumakgil, N., (2017). MEDICAL RESULTS AND PSYHOSOCIAL FACTORS IN OBESITY SURGERY. 5TH NATIONAL 3RD MEDITERRANEAN CONGRESS FOR THE SURGERY OF OBESITY AND METABOLIC DISORDERS, (),-.
Ulusal
 1. Değerli, M.S., Akıncı, M., Pedük, Ş., Ünal, A., Keklikkıran, Z..Z., Tatlısu, E., Kocakuşak, A., Erözgen, F., Dincer, M., Yıldız, T., Çıtlak, G., Kaplan, İ.R., (2015). AKUT APANDİSİT NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN OLGULARIN YAŞ, CİNSİYET VE TERMİNAL PATOLOJİLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMALARI. 10. ULUSAL TRAVMA VE ACİL CERRAHİ KONGRESİ 2015, (),-.
 2. Değerli, M.S., Akıncı, M., Pedük, Ş., Ünal, A., Keklikkıran, Z..Z., Tatlısu, E., Kocakuşak, A., Erözgen, F., Dincer, M., Yıldız, T., Çıtlak, G., Kaplan, İ.R., (2015). AKUT APANDİSİT NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARDA APANDİSİT DIŞI TANILAR. 10. ULUSAL TRAVMA VE ACİL CERRAHİ KONGRESİ 2015, (),-.
 3. Özer, B., Akıncı, M., Çıtlak, G., Savaş, O.A., Tatar, C., Çakır, M., Koyuncu, A., Dincer, M., Vardar, M., Değerli, M.S., Anacur, Y., Kocakuşak, A., (2017). NADİR BİR AKUT KARIN NEDENİ OMENTAL İNFARKT. VIII. ULUSAL HASEKİ TIP KONGRESİ, (),-.
 4. Keklikkıran, Z..Z., Çıtlak, G., Dincer, M., Tatlısu, E., Akıncı, M., Selçuk, T., (2016). SÜPERİOR MEZENTERİK ARTER (SMA) SENDROMU OLGU SUNUMU- TANIYA ULAŞMAK ZOR MU?. 20. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ, (),-.
 5. Dincer, M., Gür, H..Ü., Çıtlak, G., Ferlengez, E., Kocakuşak, A., Akıncı, M., (2017). DİYAFRAGMA HERNİSİNDE LAPAROSKOPİK ONARIM. VIII. ULUSAL HASEKİ TIP KONGRESİ, (),-.
 6. Dincer, M., Çakır, M., Çıtlak, G., Gür, H..Ü., Ferlengez, E., Kocakuşak, A., Kulus, M., Akıncı, M., (2017). AKUT APANDİSİT ÖNTANILI ÇEKAL DİVERTİKÜLİT. VIII. ULUSAL HASEKİ TIP KONGRESİ, (),-.
 7. Dincer, M., Çıtlak, G., Ferlengez, E., Gür, H..Ü., Kocakuşak, A., Akıncı, M., (2017). İLEUS AYIRICI TANISI: OGİLVİE SENDROMU. VIII. ULUSAL HASEKİ TIP KONGRESİ, (),-.
 8. Dincer, M., Çıtlak, G., Ferlengez, E., Kocakuşak, A., Gür, H..Ü., Akıncı, M., (2017). KÜNT TRAVMAYA BAĞLI TAM KAT JEJUNAL YARALANMA. VIII. ULUSAL HASEKİ TIP KONGRESİ, (),-.
 9. Dincer, M., Hut, A., Çıtlak, G., Ferlengez, E., Kocakuşak, A., Akıncı, M., (2017). NADİR BİR AKUT KARIN NEDENİ: İLEAL VOLVULUS. VIII. ULUSAL HASEKİ TIP KONGRESİ, (),-.
 10. Dincer, M., Küpelioğlu, R., Çıtlak, G., Ferlengez, E., Kocakuşak, A., Akıncı, M., (2017). ATİPİK GANGRENÖZ KOLESİSTİT OLGUSU. VIII. ULUSAL HASEKİ TIP KONGRESİ, (),-.
 11. Özer, B., Akıncı, M., Çıtlak, G., Dincer, M., Tatar, C., Savaş, O.A., Koyuncu, A., Yurtteri, E., Altundal, Y., Korkmaz, Y., Yıldız, T., Kocakuşak, A., (2017). CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONUNDA NEGATİF BASINÇLI YARA BAKIMI. VIII. ULUSAL HASEKİ TIP KONGRESİ, (),-.
 12. Özer, B., Akıncı, M., Peltek, S., Dincer, M., Tatar, C., Savaş, O.A., Koyuncu, A., Kulus, M., Taş, O., Korkmaz, Y., Anacur, Y., Çıtlak, G., (2017). MİDE KANSERİNDE DEMOGRAFİK VERİLER. VIII. ULUSAL HASEKİ TIP KONGRESİ, (),-.
 13. Özer, B., Akıncı, M., Çıtlak, G., Savaş, O.A., Tatar, C., Kocakuşak, A., Koyuncu, A., Dincer, M., Ünal, A., Taş, O., Altundal, Y., Gür, H..Ü., (2017). LAPAROSKOPİK TEP DE İSTENMEYEN DURUM MESANE BOYUN RÜPTÜRÜ. VIII. ULUSAL HASEKİ TIP KONGRESİ, (),-.
 14. Özer, B., Akıncı, M., Çıtlak, G., Savaş, O.A., Tatar, C., Çakır, M., Koyuncu, A., Dincer, M., Değerli, M.S., Kulus, M., Anacur, Y., Kocakuşak, A., (2017). PLÖRAKAN KATATER NASIL BİR YOL İZLEYEBİLİR. VIII. ULUSAL HASEKİ TIP KONGRESİ, (),-.
 15. Özer, B., Akıncı, M., Çıtlak, G., Savaş, O.A., Tatar, C., Vardar, M., Koyuncu, A., Dincer, M., Altundal, Y., Korkmaz, Y., Yurtteri, E., Kocakuşak, A., (2017). NADİR GÖRÜLMESİYLE ÜNLÜ BİR HASTALIK RETROREKTAL KİTLELER. VIII. ULUSAL HASEKİ TIP KONGRESİ, (),-.
 16. Özer, B., Akıncı, M., Çakır, M., Çıtlak, G., Tatar, C., Ferlengez, E., Koyuncu, A., Dincer, M., Ekinci, B., Tigrel, L.Z., Kulus, M., Kocakuşak, A., (2017). ERCP DE İSTENMEYEN DURUM PERFORASYON. VIII. ULUSAL HASEKİ TIP KONGRESİ, (),-.
 17. Özer, B., Akıncı, M., Çıtlak, G., Savaş, O.A., Tatar, C., Çakır, M., Koyuncu, A., Dincer, M., Ünal, A., Altundal, Y., Kulus, M., Vardar, M., (2017). KOLONDA MEKANİK OBSTRÜKSİYON YAPAN NADİR BİR NEDEN LENFOMA. VIII. ULUSAL HASEKİ TIP KONGRESİ, (),-.
 18. Özer, B., Akıncı, M., Çıtlak, G., Ferlengez, E., Tatar, C., Savaş, O.A., Koyuncu, A., Ekinci, B., Korkmaz, Y., Tigrel, L.Z., Dincer, M., Kocakuşak, A., (2017). COUMADİN OVER DOZA BAĞLI İNTESTİNAL MURAL HEMATOM. VIII. ULUSAL HASEKİ TIP KONGRESİ, (),-.
 19. Yılmaz, N., Çıtlak, G., Akıncı, M., Kocakuşak, A., Dincer, M., Aydın, Z., Öz, B., Erdoğan, A., Kaya, N., Yanyalı, S., (2016). GENEL CERRAHİ KLİNİĞİNDE YATAN HASTALARDA NUTRİSYONEL DURUM DEĞERLENDİRİLMESİ. VII. ULUSAL HASEKİ TIP KONGRESİ, (),-.
 20. Kocakuşak, A., Hut, A., Yıldırım, D., Pedük, Ş., Çıtlak, G., Erözgen, F., Ünal, A., Dincer, M., Yıldız, T., Değerli, M.S., Tigrel, L.Z., Korkmaz, Y., (2015). TORAKSA NAFİZ ATEŞLİ SİLAH YARALANMASINDA ÖZOFAGUS RÜPTÜRÜNÜN NONOPERATİF TAKİBİ. 10. ULUSAL TRAVMA VE ACİL CERRAHİ KONGRESİ, (),-.
 21. Kocakuşak, A., Hut, A., Yıldırım, D., Pedük, Ş., Erözgen, F., Buyruk, M.N., Dincer, M., Yıldız, T., Değerli, M.S., Tigrel, L.Z., Korkmaz, Y., Çıtlak, G., (2015). TAKİP VE TEDAVİSİ CERRAHİ OLMAYAN YUTULMUŞ NARKOTİK KAPSÜLLERDE TAKİP VE CERRAHİ GİRİŞİMDE FARKLILIK VAR MI?. 10. ULUSAL TRAVMA VE ACİL CERRAHİ KONGRESİ, (),-.
 22. Senger, A.S., Dincer, M., Değer, K.C., Avan, D., Uzun, O., Polat, E., Duman, M., Yol, S., (2015). ANTİAGREGAN TEDAVİ ALTINDA MAJOR CERRAHİ GİRİŞİM. 12. TÜRK HEPATOPANKREATOBİLİER CERRAHİ KONGRESİ, (),-.
 23. Değer, K.C., Senger, A.S., Dincer, M., Uzun, O., Polat, E., Duman, M., Yol, S., (2015). GENÇ YAŞTA SAFRA KESESİ KANSERİ, AT NALI BÖBREK, HASHİMATO TİROİDİTİ. YENİ BİR SENDROM MU?. 12. TÜRK HEPATOPANKREATOBİLİER CERRAHİ KONGRESİ, (),-.
 24. Dincer, M., (2016). NADİR BİR OLGUNUN LAPAROSKOPİK YÖNETİMİ: MULTİSENTRİK CASTLEMAN HASTALIĞI (VİDEO SUNUMU). 3. ÇUKUROVA GASTRO-İNTESTİNAL CERRAHİ HASTALIKLARI KONGRESİ, (),-.
 25. Dincer, M., Çıtlak, G., Kocakuşak, A., Pedük, Ş., Erözgen, F., Hut, A., Keklikkıran, Z..Z., Yıldırım, D., Akıncı, M., (2015). ERİŞKİNLERDE NADİR BİR AKUT KARIN NEDENİ: İNTESTİNAL MALROTASYON. 10.ULUSAL TRAVMA VE ACİL CERRAHİ KONGRESİ, (),-.
 26. Ferlengez, E., Akıncı, M., Çıtlak, G., Hut, A., Dincer, M., Kocakuşak, A., Tigrel, L.Z., Değerli, M.S., Anacur, Y., Erözgen, F., (2017). SAĞ MEMEDEN KANLI AKINTI ŞİKAYETİ OLAN HASTADA BİLATERAL FARKLI PATOLOJİLİ MEME KARSİNOMU GELİŞİMİ. 14.ULUSAL MEME HASTALIKLARI KONGRESİ, (),-.
 27. Özer, B., Akıncı, M., Erözgen, F., Ferlengez, E., Tatar, C., Dincer, M., Peltek, S., Koyuncu, A., Değerli, M.S., Tatlısu, E., Ekinci, B., Savaş, O.A., (2017). MEME SENTİNEL FROZEN NEGATİF PARAFİN POZİTİF ZOR DURUM. VIII. ULUSAL HASEKİ TIP KONGRESİ, (),-.
 28. Dincer, M., Çıtlak, G., Gür, H..Ü., Kocakuşak, A., Ferlengez, E., Akıncı, M., (2017). SPONTAN DALAK RÜPTÜRÜ. VIII. ULUSAL HASEKİ TIP KONGRESİ, (),-.
 29. Dincer, M., Çıtlak, G., Gür, H..Ü., Kocakuşak, A., Ferlengez, E., Özer, B., Akıncı, M., (2017). PİLONİDAL HASTALIK CERRAHİSİNDE KOZMETİK SONUÇLARA GEREĞİNDEN FAZLA MI KAYGILANIYORUZ?. VIII. ULUSAL HASEKİ TIP KONGRESİ, (),-.
 30. Dincer, M., Çıtlak, G., Ferlengez, E., Kocakuşak, A., Akıncı, M., (2017). ÜLSERATİF KOLİTE BAĞLI KOLON PERFORASYONU. XVI. TÜRK KOLON REKTUM CERRAHİSİ KONGRESİ, (),-.
 31. Ferlengez, E., Dincer, M., (2018). BİR EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ OLAN HASTANEMİZDE HEMOROİDEKTOMİ DENEYİMLERİMİZ. IX. ULUSAL HASEKİ TIP KONGRESİ, (),-.
 32. Ferlengez, E., Dincer, M., Çıtlak, G., Erözgen, F., (2018). GENEL CERRAHİ KLİNİĞİMİZİN VENÖZ PORT DENEYİMİ. IX. ULUSAL HASEKİ TIP KONGRESİ, (),-.
 33. Hut, A., Yıldırım, D., Yıldız, T., Dincer, M., Adaş, G.T., (2018). KOLON KANSERİNDEN OPERE EDİLEN HASTALARIN TAKİBİNDE KOLONOSKOPİNİN YERİ. IX.ULUSAL HASEKİ TIP KONGRESİ, (),-.
 34. Dincer, M., Bozdağ, A., Kırkıl, C., (2018). PANKREAS NÖROENDOKRİN TÜMÖR NEDENİYLE UYGULANAN LAPAROSKOPİK SANTRAL PANKREATEKTOMİ ROUX-EN-Y PANKREATİKOJEJUNOSTOMİ. 15.ULUSAL HEPATOGASTROENTEROLOJİ KONGRESİ 6. ULUSAL GASTROENTEROLOJİ CERRAHİ KONGRESİ, (),-.
 35. Dincer, M., Bozdağ, A., Kırkıl, C., (2018). OBEZİTE CERRAHİSİ SONRASINDA OLUŞAN ÖZOFAGOPLEURAL FİSTÜL NEDENİYLE UYGULANAN LAPAROSKOPİK FİSTÜLOJEJUNOSTOMİ. 15.ULUSAL HEPATOGASTROENTEROLOJİ KONGRESİ 6. ULUSAL GASTROENTEROLOJİ CERRAHİ KONGRESİ, (),-.
 36. Bozdağ, A., Korkmaz, M.F., Dincer, M., (2018). MEDİAN ARKUAT LİGAMAN SENDROMUNDA LAPAROSKOPİK CERRAHİ DENEYİMİMİZ. IX. ULUSAL HASEKİ TIP KONGRESİ, (),-.
 37. Dincer, M., (2018). YÜKSEK RİSKLİ HASTALARDA FARKLI BATIN KAPATMA TEKNİKLERİNİN PRİMER KAPATMAYA ÜSTÜNLÜĞÜ VAR MI? KLİNİK ÇALIŞMA. IX.ULUSAL HASREKİ TIP KONGRESİ, (),-.
 38. Dincer, M., Göksedef, B.P., Sivri, A.D., Abay, M., (2018). ZOR BİR OLGUNUN YÖNETİMİ: REKTUMDA ENDOMETRİOZİS. IX. ULUSAL HASEKİ TIP KONGRESİ, (),-.
 39. Dincer, M., (2019). TRAVMA VE CERRAHİ ÖYKÜSÜ OLMADAN MESANEDE YABANCI CİSİM: NADİR BİR OLGU (VİDEO SUNUMU). BAKIRKÖY CERRAHİ GÜNLERİ 2019, (),-.
 40. Erdoğan, A., Yılmaz, N., Yıldız, Y., Çıtlak, G., Dincer, M., Akıncı, M., (2017). GENEL CERRAHİ KLİNİĞİNDE YATAN HASTALARDA ANKSİYETE-STRES-DEPRESYON DÜZEYLERİ. VIII. ULUSAL HASEKİ TIP KONGRESİ, (),-.
 41. Yılmaz, N., Erdoğan, A., Yıldız, Y., Çıtlak, G., Dincer, M., Akıncı, M., (2017). GENEL CERRAHİ KLİNİĞİNDE YATAN HASTALARIN AMELİYAT SONRASI YAŞADIKLARI AĞRIYA YÖNELİK HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI. VIII. ULUSAL HASEKİ TIP KONGRESİ, (),-.