T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
-
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon -
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı
 • Lisans » 2000 Yılı mezunu

  F.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü, Bilgisayar Öğretmenliği
 • Yüksek Lisans » 2012 Yılı mezunu

  F. Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
 • Doktora » Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Bilim Dalı
 • 1 Kovancılar Meslek Yüksekokulu

  Bölüm Başkanı » 2014-10-30 ile 2020-09-16 tarihleri arasında.
 • 2 Kovancılar Meslek Yüksekokulu

  Müdür Yardımcısı » 2015-05-28 ile 2020-09-16 tarihleri arasında.

Makaleler

Uluslararası
 1. Boydak, Ö.M., Demirkol, M., Özdemir, T.Y., (2019). Öğretmen Görüşlerine Göre Okul Müdürlerinin Örgütsel Kontrol Mekanizmalarından Güç Stilleri. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, 8(24),503-524.
 2. Boydak, Ö.M., Demirkol, M., Özdemir, T.Y., (2019). Öğretmen Görüşlerine Göre Okul MüdürlerininÖrgütsel Kontrol Mekanizmalarından Güç Stilleri. 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, (),-.
 3. Polat, H., Demirkol, M., Özdemir, T.Y., (2019). Öğretmen Atama Kriterlerine İlişkin Pedagojik Formasyon Eğitimi Öğrencilerinin Görüşleri. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(2),1515-1535.
 4. Shieh, C.J., Demirkol, M., (2014). Evaluation of the effectiveness of social networks and their usage by high school students. Educational Process, 3(1),7-18.
 5. Özdemir, T.Y., Demirkol, M., Erol, Y.C., Turhan, M., (2018). Kolektif öğretmen yeterlikleri ile okul kültürü arasındaki ilişkinin incelenmesi: Elazığ ili örneği. Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 5(31),4628-4635.
Ulusal

Bildiriler

Uluslararası
 1. Özdemir, T.Y., Erol, Y.C., Demirkol, M., Turhan, M., (2018). Kolektif Öğretmen Yeterliliklerinin Öğretmen Görüşleriyle Değerlendirilmesi. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, (),-.
 2. Turhan, M., Erol, Y.C., Demirkol, M., Özdemir, T.Y., (2018). Öğretim Elemanlarının Doçentlik ve Doktor Öğretim Üyeliği Düzenlemesine (7100 Sayılı Kanun) İlişkin Görüşleri. 4. Uluslararası Asos Kongresi, (),-.
 3. Özdemir, T.Y., Erol, Y.C., Demirkol, M., Turhan, M., (2018). Kolektif Öğretmen Yeterliliklerinin Öğretmen Görüşleriyle Değerlendirilmesi. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, (),1683-1695.
 4. Özdemir, T.Y., Demirkol, M., Erol, Y.C., Turhan, M., (2018). Kolektif Öğretmen Yeterlikleri ile Okul Kültürü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 5. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, (),-.
 5. Turhan, M., Erol, Y.C., Demirkol, M., Özdemir, T.Y., (2018). Örgütsel Bağlılık, İş Stresi ve İş Doyumu Arasındaki İlişki. 4. Uluslararası Asos Kongresi, (),-.
 6. Turhan, M., Erol, Y.C., Demirkol, M., Özdemir, T.Y., (2018). Öğretmenlerde Örgütsel Adalet Algısı ile İşe Duyulan İlgi Arasındaki İlişki. 5. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, (),-.
Ulusal