T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Prof. Dr. Murat DABAK

» Veteriner Fakültesi » Klinik Bilimler Bölümü » İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
-
Telefon :
424-2370000
Eposta :
Fax :
424-2388173
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Veteriner İç Hastalıkları


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon 424-2370000
Eposta
Fax 424-2388173
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Veteriner İç Hastalıkları
 • Lisans » 1986 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi
 • Yüksek Lisans » 1986 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi
 • Doktora » 1995 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Kitaplar

 1. Dabak, M., , Klinik Pratikte At Hekimliği, Medipres Yayıncılık, 2012, , .

Makaleler

Uluslararası
 1. Gul, Y.., , D.M.., , I.M., (2001). A case of encephalomalacia in pigeon. TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, 25(3),383-385.
 2. Dabak, M.., , U.E.., , G.Y., (2001). Diagnosis and treatment of intussusception in a cow. TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, 25(3),387-389.
 3. Dabak, M.., , G.Y.., , K.O.., , O.V., (2001). Clinical and laboratory studies in four goats with leptospirosis out ofa herd of goats. TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, 25(3),391-395.
 4. Issi, M.., , G.Y.., , D.M., (2001). Serum vitamin C levels in goats with Peste des Petits Ruminants PPR. TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, 25(4),539-544.
 5. Karapinar, T.., , D.M.., , D.Y.., , B.E., (2007). Copper deficiency in feedlot cattle. BULLETIN OF THE VETERINARY INSTITUTE IN PULAWY, 51(1),135-138.
 6. Dabak, M.., , B.H., (2003). Outbreak of malignant catarrhal fever in cattle in Turkey. VETERINARY RECORD, 152(8),240-241.
 7. Dabak, M.., , G.Y., (2004). Thiamine deficiency in sheep with chronic rumen acidosis. VETERINARY RECORD, 154(2),58-59.
 8. Dabak, M., (2015). Acute oak Quercus infectoria toxicosis in lambs. REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE, 164(6),302-306.
 9. Ceylan, E.., , A.Z.., , G.Y.., , M.I.., , D.M., (2004). Erythropoietin level and some blood parameters in cattle with tropicaltheileriosis. INDIAN VETERINARY JOURNAL, 81(5),584-585.
 10. Dabak, M.., , K.F.., , G.Y.., , K.O., (2002). Investigation of selenium and vitamin E deficiency in beef cattle. TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, 26(4),741-746.
 11. Kizil, O.., , B.E.., , D.M.., , O.H., (2008). Amitraz intoxication in two cattle. REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE, 159(3),166-168.
 12. Dabak, M.., , K.T.., , G.I.., , B.H.., , K.O.., , A.S., (2007). Hemorrhagic syndrome like disease in calves with bovine viral diarrheaand mucosal disease complex. JOURNAL OF VETERINARY INTERNAL MEDICINE, 21(3),514-518.
 13. Karapinar, T.., , D.M.., , K.O., (2010). Thiamine status of feedlot cattle fed a high concentrate diet. CANADIAN VETERINARY JOURNAL-REVUE VETERINAIRE CANADIENNE, 51(11),1251-1253.
 14. Dabak, M.., , D.D.., , A.M., (2004). Cerebral theileriosis in a Holstein calf. VETERINARY RECORD, 154(17),533-534.
 15. Muz, A.., , E.H.., , O.H.., , G.H.., , O.H.., , E.H.., , D.M.., , B.O.., , K.H., (1999). Bacteriologic serologic and pathologic studies on abortus cases ofgoats and sheep in Elazig and it s vicinity. TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, 23(null),177-188.
Ulusal
 1. Durmuş, A.S., Dabak, M., Kızıl, Ö., (2004). Bir Alman Çoban Köpeğinde Bağırsak Obstrüksiyonu ve Operatif Sağaltımı. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, (),65-69.
 2. Karapınar, T., Dabak, M., (2006). İki inekte tespit edilen puerperal hemoglobinüri ve tedavisi. Doğu Anadolu Araştırmaları Dergisi, 5(1),7-10.

Projeler

 1. İshalli Buzağılarda Th1/Th2 Sitokin Cevabı ile D Vitamini İlişkisinin Araştırılması, 24.12.2019-
 2. İshalli buzağılarda dolaşımdaki kalsidiyol ve kalsitriyol düzeylerinin araştırılması, 17.12.2018-
 3. Bilateral Nefrektomili Ratlarda Antijen Uyarımının Ekstrarenal 1,25-Dihidroksivitamin D3 Sentezi Üzerine Etkilerinin Araştırılması (TÜBİTAK 214O681), 01.05.2015-01.05.2017
 4. Parvoviral Enteritisli Köpeklerde Proinflamatuvar, Th1, Th2 ve Th17 Sitokin Cevabı İle Dolaşımdaki 25-Hidroksi ve 1,25-Dihidroksi Vitamin D3 İlişkisinin Araştırılması, 01.07.2016-01.07.2017
 5. Elazığ ve çevresinde koyun ve keçilerde abortus olgularının bakteriyolojik serolojik ve patolojik olarak incelenmesi, -
 6. Kronik rumen asidozlu besi sığırlarında tiyamin yetersizliğinin araştırılması, -
 7. Respiratuvar distres sendrom RDS lu prematüre buzağılarda surfaktan replasman tedavisi, -
 8. Sığırlarda akut inflamasyonun belirlenmesinde serum demir düzeyinin diyagnostik öneminin araştırılması, -

Hakemlikler

 1. Uluslararası, Dergi, Biomarkers in Medicine, 1