T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Prof. Dr. Mehmet Cengiz HAN

Yabancı Dil :
ingilizce
Telefon :
0424 237000 - 3864
Eposta :
,
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Elazığ
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil ingilizce
Telefon 0424 237000 - 3864
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Elazığ
Uzmanlık Alanı
 • Lisans » 1994 Yılı mezunu

  Veteriner Fakültesi
 • Yüksek Lisans » 1994 Yılı mezunu

  Veteriner Fakültesi
 • Doktora » 2002 Yılı mezunu

  1994

  Doktora Tezi;

  sığır ve koyunlarda üriner sistemin normal ve hastalıklı yapılarının ultrasonografisi
 • Doçentlik » 2012

  2012
 • Profesörlük » 2

  2018
 • 1 Veteriner Fakültesi

  Kurul Üyesi » 2016 tarihinden itibaren.
 • 2 Veteriner Fakültesi

  Yönetim Kurulu Üyesi » 2016 tarihinden itibaren.
 • 3 Hayvan hastanesi

  Başhekim Yardımcısı » 2017 tarihinden itibaren.
 • 4 F.Ü.Veterner Fakültesi Hayvan Hastanesi

  Başhekim » 2020 tarihinden itibaren.

Verdiği Dersler

Dış Hastalıklara Giriş
» Lisans » 3 Kredi
Anestezi ve Reanimasyon
» Lisans » 1 Kredi

Makaleler

Uluslararası
 1. Han, M.C., Sağlıyan, A., Tanrısever, M., Polat, E., (2017). EVALUATION OF THE ANTERIOR STOMACH IN TERM OFFOREIGN BODIES IN CATTLE. Research in: Agricultural Veterinary Sciences, 1(1),32-38.
 2. Durmuş, A.S., Han, M.C., (2006). Comparison of the effects of different concentrations of sodium carboxymethylcellulose on prevention of intraabdominal adhesions in rats. Revue Med Vet, (157),535-538.
 3. Han, M.C., Durmuş, A.S., Karabulut, E., Yaman, İ., (2005). Effects of Turkish Propolis and Silver Sulfadiazine on Burn Wound Healing in Rats. REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE, 156(12),624-627.
 4. Hayat, A., Han, M.C., Sağlıyan, A., Selçukbiricik, H., (2009). Different Treatment of Olecranon Bursitis in Six Horses. Journal of Animal and Veterinary Advances, 8(5),1062-1063.
 5. Kandemir, F.M., Sağlıyan, A., Özkaraca, M., Günay, C., Han, M.C., Benzer, F., (2013). Effects of oral administrations of pomegranate seed extract on surgical wound healing in rabbits. REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE, 164(8-9),400-408.
 6. Sağlıyan, A., Günay, C., Han, M.C., Sakin, F., Hayat, A., (2009). An Experimental Study on the Efficacy of Sodium Hyaluronate in Prevention of Postoperative Intraperitoneal Adhesions Journal of Animal and Veterinary Advances. Journal of Animal and Veterinary Advances, 8(4),664-668.
Ulusal
 1. Durmuş, A.S., Han, M.C., Sağlıyan, A., Özkaraca, M., Kandemir, F.M., (2018). Propolis ve Hypericum Perforatum Krem’ in Yanık Yara İyileşmesi Üzerine Etkileri. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 32(3),173-177.
 2. Han, M.C., Sağlıyan, A., Polat, E., (2017). Sığırlarda Ahır Zemin Tiplerinin Ayak Hastalıkları ve Tırnak Deformasyonları Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Harran Üniv Vet Fak Derg, 6(1),19-24.
 3. Han, M.C., Sağlıyan, A., Polat, E., (2017). Ortopedik Cerrahide Bandaj ve Bandaj Uygulamaları. Turkiye Klinikleri J Vet Sci Surg-Special Topics, 3(2),54-52.
 4. Han, M.C., Durmuş, A.S., (2005). Hip dysplasia in some breeds of dogs. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 3(2),106-109.
 5. Sağlıyan, A., Han, M.C., Polat, E., (2017). Bir Kedideki Çapraz Bağ Rupturunun Klinik, Radyografik ve Ultrasonografik Olarak Görüntülenmesi ve Sentetik Materyal Kullanılarak Tedavisi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 31(1),49-53.
 6. Sağlıyan, A., Han, M.C., Polat, E., (2017). Köpek ve Kedilerde Karpal ve Tarsal Artrodez. Turkiye Klinikleri Journal of Veterinary Sciences-Surgery-Special Topics, 3(2),140-148.
 7. Durmuş, A.S., Han, M.C., Yaman, İ., (2009). Comperative Evaluation of Collagenase and SilverSulfadiazine on Burned Wound Healing in Rats. F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg, 23(3),135-139.
 8. Durmuş, A.S., Han, M.C., (2003). Bir Buzağıda Rastlanılan Atresia Ani ve Perosomus Elumbus Olgusu. doğu anadolu bölgesi araştırmaları, 2(1),54-57.
 9. Han, M.C., Durmuş, A.S., (2005). Buzağılarda Bazı Konjenital Anomali Olgular. doğu anadolu bölgesi araştırmaları, 3(2),175-177.
 10. Sağlıyan, A., Han, M.C., (2016). Kedi ve Köpeklerde Uzun Kemik Kırıklarının Sağaltımında Akrilik Eksternal Fiksasyon ve İntramedullar Pin Uygulama Sonuçlarının Klinik ve Radyografik Olarak Değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 30(1),45-54.
 11. Sağlıyan, A., Han, M.C., Günay, C., (2016). Buzağılarda Göbek Bölgesi Lezyonlarının Klinik Radyografik ve Ultrasonografik Olarak Değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 30(2),123-129.
 12. Han, M.C., Sağlıyan, A., Polat, E., (2016). Akvaryum Balıklarında Karanfil Yağının Anestezik Etkisinin Araştırılması. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 5(1),12-17.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Polat, E., Ünsaldı, e., Han, M.C., Timurkaan, N., (). osteosarkomlu bir köpekte klinik radyografik ve histopatolojik bılgular ve tedavisi. 1.uluslararası veteriner cerrahi kongresi, (),393-394.
 2. Han, M.C., Polat, E., Tümer, K.Ç., Çakır, S., (). bir köpekte jejenum ileum ve sekumun invaginasyon ve vovulusunun klinik radyografik ve ultrasonografik teşhisi ve tedavisi. 1. uluslararası veteriner cerrahi kongresi, (),295-296.
 3. Polat, E., Sağlıyan, A., Han, M.C., Çakır, S., Tümer, K.Ç., (). bir kedide ürolithiasis ve diabet. 1. uluslararası veteriner cerrahi kongresi, (),-.
 4. Sağlıyan, A., Han, M.C., Polat, E., (). bir köpekte tracheada rastlanan yabancı cisimin klinik radyolojik endoskopik bulguları ve tedavisi. 1.uluslararası veteriner cerrahi kongresi, (),-.
 5. Sağlıyan, A., Han, M.C., Polat, E., (). bir kedide çapraz bağ rupturunun klinik radyografik ve ultrasonongrafik olarak görüntülenmesi ve sentetik materyal kullanılarak tedavisi. 1.uluslararası veteriner cerrahi kongresi, (),273-274.
 6. Sağlıyan, A., Han, M.C., Karabulut, E., Özkaraca, M., (). tavşanlarda deneysel kırıklarda otogreft ve hyaluronic asitin iyileşme üzerine etkilerinin araştırılması. 1.uluslararası veteriner cerrahi kongresi, (),181-182.

Projeler

 1. Malatya Yöresinde Ayak Hastalıkları Prevalansının Araştırılması, 24.04.2016-25.12.2017
 2. Tavşanlarda Deneysel Olarak Oluşturulan Kornea Alkali Yanıklarının Tedavisinde Otolog Serum Etkinliğinin Araştırılması, -
 3. Sildenafil Sitratın Renal Karotis ve Hepatik Kan Akımı Üzerine Etkilerinin Renkli Doppler US ile Değerlendirilmesi, -
 4. Tavşanlarda Karaciğer Cerrahisinde Dikiş ve Fibrin Yapıştırıcı kullanımı, -
 5. Süt Sığırlarında Karşılaşılan Digital Dermatitis in Etiyolojisi İnsidansı ve Sağaltımı Üzerine Gözlemler, -
 6. Sığır ve Koyunlarda Üriner Sistemin Normal Yapısının ve Hastalıklarının Ultrasonografik İncelenmesi, -

Üyelikler

 1. Veteriner Hekimler derneği