T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Prof. Dr. Metin BAYRAKTAR

Yabancı Dil :
-
Telefon :
424-2370000
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Sığır Yetiştiriciliği ve Islahı


Doğum Yeri Giresun
Yabancı Dil -
Telefon 424-2370000
Eposta
Fax 0 424 23881
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Sığır Yetiştiriciliği ve Islahı
 • Lisans » 1985 Yılı mezunu

  Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
 • Yüksek Lisans » 1985 Yılı mezunu

  Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
 • Doktora » 1993 Yılı mezunu

  Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • Doçentlik » 1996

  Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi
 • Profesörlük » 2002

  Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi
 • 1 VETERİNER FAKÜLTESİ

  Dekan Yardımcısı » Mayıs 2003 ile Temmuz 2004 tarihleri arasında.
 • 2 ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ

  Anabilim Dalı Başkanı » Nisan 1997 tarihinden itibaren.
 • 3 VETERİNER FAKÜLTESİ

  Kurul Üyesi » Ocak 2003 tarihinden itibaren.
 • 4 FIRAT ÜNİVERSİTESİ

  Senato Üyesi » Ocak 2003 tarihinden itibaren.
 • 5 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

  Müdür Yardımcısı » Eylül 2000 ile Ağustos 2001 tarihleri arasında.
 • 6 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

  Kurul Üyesi » Nisan 1997 tarihinden itibaren.

Makaleler

Uluslararası
 1. Şeker, İ., Tasalı, H., Bayraktar, M., Mustafa, S., Muammmer, T., (2009). Türkiye de Muş Alparslan Tarım İşletmesi nde Yetiştirilen Esmer Irkı İneklerin Süt Verim Özellikleri Üzerine Bazı Çevre Faktörlerinin Etkileri. Kafkas Üni Vet Fak Derg, 15(2),157-161.
 2. Şeker, İ., Fikriye, E., Bayraktar, M., Kul, S., (2004). The Effect of Parental Age and Mating Ratio on Egg Weight Hatchability and Chick Weight in Japanese Quail. Journal of Animal and Veterinary Advances, 3(7),424-430.
 3. Şeker, İ., Kul, S., Bayraktar, M., (2009). Effects of Group Size on Fattening Performance Mortality Rate Slaughter and Carcass Characteristics in Japanese Quails Coturnix coturnix japonica. Journal of Animal and Veterinary Advances, 8(4),688-693.
 4. Şeker, İ., Kul, S., Bayraktar, M., (2005). Effects of storage period and egg weight of Japanese quail eggs on hatching results. Archive für Tierzucht, 48(5),518-526.
 5. Gürses, M., Bayraktar, M., (1900). Some Milk Production and Reproductive Traits of Holstein Cattle Raisedin Different Regions of Turkey. KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, 18(2),273-280.
 6. Şeker, İ., Kul, S., Bayraktar, M., (2004). Effects of parental age and hatching egg weight of Japanese quails on hatchability and chick weight. International Journal of Poultry Science, 3(4),259-265.
 7. Şeker, İ., , B.M., , K.S., , Ö.Ö., (2007). Effect of Slaughter Age on Fattening Performance and Carcass Characteristics of Japanese Quails Coturnix coturnix japonica. Journal Of Applıed Anımal Research, 31(),193-195.
 8. Sımsek, Ü., , C.M., , C.İ.H., , B.M., , .D.B., , A.O..B.T., (2011). Impact of Stocking Density and Feeding Regimen on Broilers Performance Carcass Traits and Bone Mineralization. J. App. Anim. Res, 39(3),230-233.
 9. Seker, I., , B.M., , K.S., , O.O., (2007). Effect of Slaughter Age on Fattening Performance and Carcass Characteristics of Japanese Quails Coturnix coturnix japonica. Journal Of Applied Animal Research, 31(),193-195.
 10. Şeker, İ., , K.S., , B.M., , A.A., (2004). Effects of crossbreeding with East Friesian to Awassi on milk production and mammary gland traits. Medycyna Weterynaryjna, 60(8),815-818.
 11. Şeker, İ., , B.M., , K.S., (2006). Effect Of Preincubation Long Term Storage And Warming On Hatchabilty Of Japanese Quail Eggs Coturnix coturnix japonica. Archıv Für Geflügelkunde, 75(1),35-40.
 12. Sabuncuoğlu, Ç.N., , Ç.Ö., , B.M., , E.M., , E.K.v.C.Z., (2008). Survey of Slaughterplants from an Animal Welfare Standpoint in Eastern Turkey. Animal Welfare, 17(2),205-206.
Ulusal
 1. Şimşek, Ü.G., Bayraktar, M., Gürses, M., (2006). Çiftlik Koşullarında Kıl Keçilerine Ait Bazı Verim Özellşklerinin Araştırılması. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 20(3),221-227.
 2. Şeker, İ., Kul, S., Bayraktar, M., Yıldırım, ö., (2005). Japon Bıldırcınlarında Coturnix coturnix japonica Yumurta Verimi ve Bazı Yumurta Kalite Özelliklerine Yaşın Etkisi. İstanbul Üni Veteriner Fakültesi Derg, 31(1),129-138.
 3. Şimşek, Ü.G., Bayraktar, M., (2007). Kıl Keçisi ve Saanen Kıl Keçisi F1 Melezlerinde Besi Performansı ve Karkas Özellikleri. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 21(1),15-20.
 4. Şeker, İ., Rişvanlı, A., Kul, S., Bayraktar, M., Kaygusuzoğlu, E., (2000). İsviçre Esmeri İneklerde Meme Özellikleri ve Süt Verimi ile CMT Skoru Arasındaki İlişkiler. Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg, 40(1),29-38.
 5. Şeker, İ., Bayraktar, M., (2001). Esmer Irk İneklerde Bazı Meme Özellikleri Meme Puanı ve Bunlar ile Süt Verimi Arasındaki İlişkiler. F.Ü.Sağlık Bil. Derg, 15(1),67-76.
 6. Tasalı, H., , B.M., (2001). Muş Şartlarında Limousin x Esmer Melezi F1 Buzağılarda Büyüme ve Erkek Danalarda Besi Performansı. F.Ü.Sağlık Bil. Derg., 15(2),405-412.
 7. Bayraktar, M., , K.S., , A.A., , Ç.İ., , G.T., (2001). Elazığ Koşullarında Açık ve Kapalı Barınaklar ile Yem Enerji Düzeyinin Holstayn Erkek Danalarda Besi Performansına Etkisi. F.Ü.Sağlık Bil. Derg, 15(1),207-218.
 8. Şeker, İ., , B.M., , K.S., , Y.M., , E.F., (2000). Farklı Sürelerde Beslenen Doğu Anadolu Kırmızısı Erkek Danalarin Besi Kesim Ve Karkas Özellikleri. Hayvancılık Araştırma Dergisi, 11(2),32-37.
 9. Şeker, İ., , R.A., , B.M., , K.S., , K.E., (2000). İsviçre Esmeri İneklerde Bazı Linear Tip Özellikleri ile Mastitis Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Çalışma. Selçuk Üni. Vet. Bil. Derg, 16(2),111-117.
 10. Şeker, İ., , B.M., , Ö.H., (2000). Holstayn Irkı İneklerde Bazı Meme Özellikleri Toplam Meme Puanı ve Bunlar ile Süt Verimi Arasındaki İlişkiler. Konya Hay. Araşt. Enst. Derg, 10(1),63-68.
 11. Şeker, İ., , K.S., , B.M., (2000). İvesi ve Ost Friz x İvesi Melezi F1 Koyunlarda Linear Meme Özellikleri ve Bunlar ile Süt Verimi Arasındaki İlişkiler. Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg., 40(2),45-55.
 12. Çerçi, İ., , G.T., , Ş.K., , B.M., , Ö.O., (1996). Koyunlarda Rasyona Katılan Saman ve NaHCO3 ın Besi Performansına Etkisi. Selçuk Üni. Vet. Bil. Derg, 12(1),97-102.
 13. Akcan, A., , A.R., , A.O., , İ.K., , B.M., (1995). Farklı Enerjili Rasyonların Holştayn ve Simental Besi Danalarında Besi Performansı Kesim ve Karkas Özellikleri Üzerine Etkisi. Konya Hay. Araşt. Enst. Derg, 5(1),21-25.
 14. Nazlıgül, A., , P.Ö., , D.Y., , B.M., , İ.K., (1993). Broiler Piliçlerde Karın Yağı Üzerine Cinsiyet ve Karkas Ağırlığının Etkisi. Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg, 33(4),80-87.
 15. Arpacık, R., , B.M., , A.O., , Ç.E., (1993). Simental Piedmont ve Charolais Boğaları ile Tohumlanan Jersey İneklerinde Buzağılama Kolaylığı ve Buzağılarda Büyüme. Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg, 33(3),16-29.
 16. Arpacık, R., , A., , B.M., , Ç.E., (1993). Jersey İneklerin Belçika Mavisi ve Chianina Boğalar ile Kullanma Melezlemesi Amacıyla Birleştirilmesi. Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg., 33(3),1-15.
 17. Özbeyaz, C., , B.M., , A.O., , A.A., (1991). Jerseylerde Süt Protein Polimorfizmi ve İlk Laktasyon Süt Verimiyle İlişkisi. Lalahan Hay. Araşt. Enst, 31(3),27-33.
 18. Poyraz, Ö., , İ.K., , N.A., , D.Y., , B.M., (1991). Hybro Broyler Genotipine Ait Bazı Karkas Özellikleri. Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg, 31(12),87-95.

Projeler

 1. Holştayn Esmer Irk Jersey Yerli Kara ve Doğu Anadolu Kırmızısı Sığır Irklarında Leptin Geni Polimorfizmlerinin Belirlenmesi ve Süt Verimi ile Bileşimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması, -
 2. Japon bıldırcınlarının uzun süre depolanan kuluçkalık yumurtalarının kuluçka öncesi ısıtılmasının kuluçka özelliklerine etkisi, -