T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
Arapça İngilizce
Telefon :
04242370000 - 3808
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü-ELAZIĞ 23169 Elazığ/Türkiye
Uzmanlık Alanı :
Genel Türk Tarihi (Siyasi ve Sosyal)


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil Arapça İngilizce
Telefon 04242370000 - 3808
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü-ELAZIĞ 23169 Elazığ/Türkiye
Uzmanlık Alanı Genel Türk Tarihi (Siyasi ve Sosyal)
 • Lisans » 1979 Yılı mezunu

  Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Yüksek Lisans » 1989 Yılı mezunu

  Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü

  Yüksek Lisans Tezi;

  Elazığ, Tunceli ve Bingöl illerinde Türk iskân izleri (XI-XIII.Yüzyıllar), Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları:103, Seri:I-Sayı: A.l6, Ankara 1989, 184 s. (ikinci Baskı-Ankara 1992).
 • Doktora » 1992 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü

  Doktora Tezi;

  XIV.Yüzyılda Van ve Yöresi
 • Doçentlik » 1996

  Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
 • Profesörlük » 2002

  Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü

I. Yönetiminde Tamamlanan Yüksek Lisans Tezi

 • 1. Memlukler Devrinde Suriye (Yüksek Lisans Tezi ), ARSLANTAŞ Yüksel, Danışman: AŞAN Muhammet Beşir , ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, 1996
 • 2. Dr. Emel Esin'in Hayatı ve Eserleri , BOYRAZ Nazan, Danışman: AŞAN Muhammet Beşir, ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, 1997
 • 3. Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Dönemindeki Eğitim Müesseseleri Üzerine Bir Deneme(Yüksek Lisans Tezi ), AKÇE Zübeyir Danışman: AŞAN Muhammet Beşir, ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, 1995
 • 4. XI.-XV. yüzyıllarda Urfa ve Yöresi Tarihi (Yüksek Lisans Tezi ), PAYDAŞ Kazım Danışman: AŞAN Muhammet Beşir, ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, 1996
 • 5. III.-XII. Yüzyıllar Arasında Urfa ve Çevresinde Dini ve Fikri Hayat (Yüksek Lisans Tezi ), Abdullah EKİNCİ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Elazığ 1996. , EKİNCİ Abdullah, Danışman : AŞAN Muhammet Beşir, ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, 1996
 • 6. Anadolu`da Asur Koloni Çağı Üzerine Bir Deneme (Yüksek Lisans Tezi), AKEL Canan, Danışman: AŞAN Muhammet Beşir, ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, 1997
 • 7. Akkoyunlu-Osmanlı Siyasi İlişkileri (Yüksek Lisans Tezi ), ÜNER Mehmet Emin , Danışman : AŞAN Muhammet Beşşir, ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, 1996
 • 8. Prof. Dr. Barthold ve Eserleri Üzerine Bir İnceleme (Yüksek Lisans Tezi), Mustafa TOPAL, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Elazığ 1998., TOPAL Mustafa, Danışman: AŞAN Muhammet Beşir, ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, 1998
 • 9. Moğol İstilası Döneminde Anadolu , KOPAR Metin, Danışman: AŞAN Muhammet Beşir, ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, 1999
 • 10. Anadolu Selçuklu Devletî'nin Siyasi ve Sosyal Yapısı Üzerine Bir İnceleme (Menakibu`l Arifine göre), (Yüksek Lisans Tezi), AKTAŞ Vahap, Danışman: AŞAN Muhammet Beşir, ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, 2000
 • 11. Türkiye Selçuklu Devleti`nin Siyasi ve Sosyal Yapısı Üzerine Bir İnceleme (El-Evamirü`l Ala`iye Fi`l-Umuri`l Ala`iye`ye göre) (Yüksek Lisans Tezi), KARA Kemal, Danışman: AŞAN Muhammet Beşir, ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, 2002
 • 12. Şamanizm Üzerine Bir Araştırma (Yüksek Lisans Tezi ), TUNÇ Zekiye, Danışman: AŞAN Muhammet Beşir, ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, 2007
 • 13. Selçuklu Dönemi Ticari - İktisadi Hayat ve Kervansaraylar Üzerine Bir Araştırma, (Yüksek Lisans Tezi), Mehmet AYDOĞDU, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Elazığ 2003. , AYDOĞDU Mehmet, Danışman: AŞAN Muhammet Beşir, ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, 2003
 • 14. Hitit Yazılı Belgelerine Göre Anadolu’da İktisadi Hayat (Yüksek Lisans Tezi), OKUR Serdar, Danışman: AŞAN Muhammet Beşir, ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, 2006
 • 15. Osmanlı Öncesi Sivas ve Yöresi Tarihi(Yüksek Lisans Tezi),Burhan MİLLİ, F.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı,Elazığ 2006. , MİLLİ Burhan, Danışman: AŞAN Muhammet Beşir, ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, 2006
 • 16. Destanların Tarihi Kaynaklar İçerisindeki Yeri (Yüksek Lisans Tezi ), YALÇINKAYA Aynur Danışman: AŞAN Muhammet Beşir, ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, 2006
 • 17. İslam Fethine Kadar Diyarbakır(Yüksek Lisans Tezi),Ayşe DEMİRTAŞ, F.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı,Elazığ 2007. , DEMİRTAŞ Ayşe, Danışman: AŞAN Muhammet Beşir, ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, 2007
 • 18. Ortadoğu’da Dinler Üzerine Bir Araştırma (Yüksek Lisans Tezi), YILDIZ Hasan, Danışman: AŞAN Muhammet Beşir, ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, 2008
 • 19. Sömürgecilik Aracı Olarak Şarkiyatçılık (Yüksek Lisans Tezi), SARI Osman, Danışman:AŞAN Muhammet Beşir, ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, 2008
 • 20. Mersin Yörüklerinde Doğum,Evlenme ve Ölüm İle İlgili İnanışların Mukayeseli Araştırması (Yüksek Lisans Tezi), İNCİR Ayşe Danışman: AŞAN Muhammet Beşir, ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, 2011
 • 21. Cengiz Han, ERDEM Arzu, Danışman : AŞAN Muhammet Beşir, ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, 2016
 • 22. Şia'nın Doğuşu ve Gelişimi (7-10.yy), TOKGÖZ Ayşe, Danışman : AŞAN Muhammet Beşir, ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, 2014
 • 23. Eski İran Uygarlıkları ve Yerleşim Yerleri M.Ö.6 Bin-M.Ö.700 Yüksek Lisans Tezi, TEKER Filiz, Danışman: AŞAN Muhammet Beşir, ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, 2016
 • 24. Destanlarda İslam Öncesi Gök Tanrı İnancı İle İlgili Motifler, FULİN Neslihan, Danışman : AŞAN Muhammet Beşir, ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, 2013
 • 25. Claude Cahen ve Eserleri Üzerine Bir İnceleme, YILDIZ Faruk, Danışman: AŞAN Muhammet Beşir, ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, 2015

II. Yönetiminde Tamamlanan Doktora Tezi

 • 1. SELÇUKLULAR DÖNEMİNDE HALEP (Doktora Tezi ) , KIRKIL Emin, Danışman; AŞAN Muhammet Beşir, ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, 1994
 • 2. XIII. YÜZYILDA ANADOLUDA FİKİR HAREKETLERİNDEN KARMATİLİK ,(Doktora Tezi ) Abdullah EKİNCİ, , EKİNCİ Abdullah , Danışman: AŞAN Muhammet Beşir, ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, 1988
 • 3. İLKÇAĞDA ANADOLUNUN İKTİSADİ DURUMU (Doktora Tezi ), ARSLANTAŞ Yüksel, Danışman: AŞAN Muhammet Beşir, ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı,, 2001
 • 4. KUTSAL KİTAPLARDAKİ TARİHİ OLAYLAR VE EDEBİ YORUMU (Hz.Adem’den Hz.Lut’a Kadar) (Doktora Tezi ) , KIRKIZ Mustafa, Danışman: AŞAN Muhammet Beşir, ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, 2009
 • 5. XVI.YÜZYILDA TİCARİ ALANDA OSMANLI - HİNDİSTAN İLİŞKİLERİ (Doktora Tezi), KUŞ Canan, Danışman: AŞAN Muhammet Beşir, ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, 2012
 • 6. BİZANS İMPARATORLUĞU DÖNEMİNDE NUSAYBİN'İN SOSYAL İKTİSADİ MİMARİ VE KÜLTÜREL DURUMU,(Doktora Tezi), KÜTÜK Ahmet Danışman: AŞAN Muhammet Beşir, ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, 2012
 • 7. ASYA HUNLARINDA İKTİSADİ HAYAT,(Doktora Tezi), ÖZTÜRK Murat Danışman: AŞAN Muhammet Beşir, ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, 2013
 • 8. MALAZGİRT’E KADAR KAFKASYA’DA TÜRK VARLIĞI (Doktora Tezi ) , TUNÇ Zekiye, Danışman: AŞAN Muhammet Beşir, ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, 2012

III. Ulusal Kuruluşlarca Desteklenen Proje Yürütücülüğü

 • 1. Elazığ Valiliği, “Tabanbükü (Şeyh Hasan) Köyü Türbe ve Mezarlıklarının Tespiti ve Nakli Çalışmaları 1982-1985. , AŞAN Muhammet Beşir, ELAZIĞ, BASKİL , 1982
 • 2. FÜBAP,Fırat Üniversitesi tarafından desteklenen “İlkçağda Anadolu’nun İktisadî Vaziyeti'' (Doktora Tez Projesi) Yüksel ASLANTAŞ ile birlikte 2001., AŞAN Muhammet Beşir, ASLANTAŞ Yüksel, ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, 2001
 • 3. FÜBAP Şamanizm Üzerine Bir Araştırma, (Yüksek Lisans Tez Projesi)., AŞAN Muhammet Beşir, TUNÇ Zekiye , ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, 2005
 • 4. FÜBAP Malazgirt Öncesi Kafkasya’da Türk Varlığı, (Doktora Tezi Projesi)., AŞAN Muhammet Beşir, TUNÇ Zekiye , ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, 2009
 • 5. FÜBAP, Kutsal Kitaplardaki Tarihi Olaylar ve Edebi Yorumu (Hz.Adem’den Hz.Lut’a Kadar) -Doktora Tezi Projesi- (Mustafa KIRKIZ ile birlikte) Elazığ 2009., AŞAN Muhammet Beşir, KIRKIZ Mustafa, ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, 2009

IV. Ulusal Kuruluşlarca Desteklenen Projede Görev Almak

 • 1. "Harput'taki Tarihi Anıtlarda Asit Yağmuru Etkisi ile Mg, Zn ve K'un Çözünürlükleri" , AŞAN, Muhammet Beşir-Fatih ASLAN-Mustafa Arslan-Ayfer Eflatun, ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 10 (1), s. 55-73., 1998
 • 2. Karakaya Barajı Kurtarma Kazıları İmikuşağı Kazıları Bilim Kurulu Üyeliği,1983-1987 , ELAZIĞ, AŞAN Muhammet Beşir, SEVİN Veli, TARHAN Taner, ELAZIĞ, BASKİL , 1983
 • 3. Diyarbakır Üçtepe Kazıları Kazı Bilim Kurulu Üyeliği, AŞAN Muhammet Beşir, SEVİN Veli, TARHAN Taner, DİYARBAKIR, DİYARBAKIR ÜÇTEPE ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMALARI, 1988
 • 4. Van Kalesi Araştırmaları Kazı Bilim Kurulu Üyeliği, AŞAN Muhammet Beşir, SEVİN Veli, TARHAN Taner, VAN, VAN KALESİ, 1990
 • 5. Van-Gevaş Tarihi Türk Mezarlığı Kurtarma Kazıları Onarım ve Çevre Düzeni Çalışmaları Bilim Kurulu Üyeliği, AŞAN Muhammet Beşir, SEVİN Veli, TARHAN Taner, VAN, VAN / GEVAŞ TARİHİ TÜRK MEZARLIĞI, 1990
 • 6. Harput İç Kale Kazıları Bilim Kurulu Üyeliği, , AŞAN Muhammet Beşir, SEVİN Veli,SEVİN Necla., ELAZIĞ, ELAZIĞ/ HARPUT KALESİ, 2005

V. Ulusal Sempozyum, Kongre, Kurs (Workshop) Düzenlenmesi Gibi Etkinliklerde Görev Almak

 • 1. Uluslararası ..., AŞAN Muhammet Beşir, ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi, 2016

VI. Alanı İle İlgili Olarak Panel, Konferans, Seminer, Açık Oturum ve Söyleşi Gibi Etkinliklerde Konuşmacı yada Panelist Olarak Katılmak

 • 1. Prof.Dr. Mustafa ÖZÜRK'ü Uğurlarken ''Türk Dünyası Ödülleri '', AŞAN Muhammet Beşir, ELAZIĞ, Prof.Dr. Mustafa ÖZÜRK'ü Uğurlarken ''Türk Dünyası Ödülleri ''Manas Yayıncılık, 2018
 • 2. Bir Almanya Hikayesi, ''Batı Avrupa Türklüğü'', AŞAN Muhammet Beşir, ELAZIĞ, Bir Almanya Hikayesi, ''Batı Avrupa Türklüğü'', Manas Yayıncılık, 2018

VII. Hakemli Bilimsel veya Mesleki Dergilerde Hakemlik

 • 1. Prof. Dr. Muhammet Beşir AŞAN- Fırat Üniversitesi, FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER Dergisi, AŞAN Muhammet Beşir, ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı
 • 2. Prof. Dr. Muhammet Beşir AŞAN – Fırat Üniversitesi; Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, e-dergi/e-journal ISSN: 1308–9196., AŞAN Muhammet Beşir, ADIYAMAN, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • 3. Prof. Dr. Muhammet Beşir AŞAN- Fırat Üniversitesi, Fırat Üniversitesi ORTA DOĞU ARAŞTIRMALARI Dergisi., AŞAN Muhammet Beşir, ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi ORTA DOĞU ARAŞTIRMALARI Dergisi.
 • 4. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi | Arastirmax Bilimsel Yayın, HAKEM KURULU ...Prof.Dr. Muhammet Beşir AŞAN Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ELAZIĞ, AŞAN Muhammet Beşir, ELAZIĞ, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi | Arastirma Bilimsel Yayın, HAKEM KURULU .
 • 5. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2018-28/1 sayısı, AŞAN Muhammet Beşir, ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c.28,S.1, 2018-28/1 sayısı, P-ISSN:1300-9702, e-ISSN:2149-3243., 2018
 • 6. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2017-27/1 sayısı, AŞAN Muhammet Beşir, ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c.27,S.1, 2017-27/1 sayısı, P-ISSN:1300-9702, e-ISSN:2149-3243., 2017
 • 1 FEN FAKÜLTESİ

  Yönetim Kurulu Üyesi » 2004-12-15 ile 2010-03-15 tarihleri arasında.
 • 2 EĞİTİM FAKÜLTESİ

  Yönetim Kurulu Üyesi » 2004-12-15 ile 2008-12-15 tarihleri arasında.
 • 3 EĞİTİM FAKÜLTESİ

  Yönetim Kurulu Üyesi » 1999-04-15 ile 2000-04-15 tarihleri arasında.
 • 4 FEN FAKÜLTESİ

  Yönetim Kurulu Üyesi » 1997-12-15 ile 1999-08-15 tarihleri arasında.
 • 5 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ

  Başkan » 2004-12-15 ile 2010-12-15 tarihleri arasında.
 • 6 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ

  Anabilim Dalı Başkanı » 1992-05-15 tarihinden itibaren.
 • 7 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ

  Yönetim Kurulu Üyesi » 2010-03-15 ile 2010-12-15 tarihleri arasında.
 • 8 FIRAT ÜNİVERSİTESİ Orta Doğu Araştırmaları Merkezi

  Müdür » 2001-07-15 ile 2017-07-15 tarihleri arasında.
 • 9 HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİTarih-Filoloji Fakültesi Türk Memleketleri Tar

  Bölüm Başkanı » 1999-09-15 ile 2010-06-15 tarihleri arasında.
 • 10 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

  Yönetim Kurulu Üyesi » 1997-12-15 ile 1999-08-15 tarihleri arasında.

Verdiği Dersler

TAR 104 ORTA ASYA TÜRK TARİHİ II
» Lisans » 2 Kredi
TAR 136 GENEL TÜRK TARİHİ KAYNAK BİLGİSİ II
» Lisans » 2 Kredi
TAR 206 SELÇUKLU TARİHİ II
» Lisans » 2 Kredi
TAR 216 SELÇUKLU KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ
» Lisans » 2 Kredi
TAR 582 GENL TÜRK TARİHİNİN KAYNAKLARI II
» Yüksek Lisans » 3 Kredi
TAR 586 TÜRKİYE SELÇUKLULARI VE BEYLİKLER DÖNEMİ TARİHİ II
» Yüksek Lisans » 3 Kredi
TAR 590 İSLAMİYET ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK TARİHİ II
» Yüksek Lisans » 3 Kredi

Kitaplar

 1. Aşan, M.B., , T C Elazığ Valiliği Elazığ İl Yıllığı Elazığ ın Tarihçesi Bölümü, Elazığ Valiliği, , 5, .
 2. Aşan, M.B., Abdülkadir, y., , Prof Dr Bahaeddin ÖGEL, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, , 169, 975-498-093-4.
 3. Aşan, M.B., , Türkler I, Yeni Türkiye Yayınları, , , 975-6782-33-1.
 4. Aşan, M.B., , Elazığ Tunceli ve Bingöl İllerinde Türk iskân izleri XI XIII Yüzyıllar, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları:125, Seri:I-Sayı: A.25,, , 184, 975-456-054-4.
 5. Aşan, M.B., , ABDULKADİR YUVALI ARMAĞANI, KARDEŞLER OFSET, , , 978-605-84503-0-1.

Makaleler

Uluslararası
 1. Aşan, M.B., (2002). YESİ VE ÇEVRESİNDE SAKALAR. TÜRKLER, 1(),628-631.
Ulusal
 1. Aşan, M.B., (2016). Harput Ulu Cami Minberi. Fırat Üniv. Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2),29-46.
 2. Aşan, M.B., (1987). DOĞU ANADOLU VE MALAZGİRT İN TARİHİ COĞRAFYASI. ANADOLU'NUN KAPISI MALAZGİRT, (),1-3.
 3. Aşan, M.B., (1998). OSMANLI ÖNCESİNDE HARPUT VE YÖRESİNDE TÜRK İSKANININ TARİHİ GELİŞİMİ. DÜNÜ BUGÜNÜYLE HARPUT, 1(),49-60.
 4. Aşan, M.B., (1987). HARPUT ULU CAMİ MİNBERİ. FIRAT ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ SOSYAL BİLİMLER, 1(2),29-46.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Aşan, M.B., (2015). Selçuklular Döneminde Türk Ermeni İlişkileri. İlkadım Belediyesi-III. Uluslararası İlkadım Sempozyumu-Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, (),-.
 2. Aşan, M.B., (). FIRAT HAVZASINDA TESBİT EDİLEN VEFAİ SİLSİLENAMELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. ULUSLARARASI XIV. TÜRK TARİH KONGRESİ, (),-.
 3. Aşan, M.B., (). PROF DR BAHAEDDİN ÖGEL VE ORTA ASYA TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI. 1.ULUSLARARASI TÜRKLERDE TARİH BİLİNCİ VE TARİH YAZICILIĞI SEMPOZYUMU, (),-.
 4. Aşan, M.B., (). MEKTUBAT GELENEGİ ve EMEKLİ ALBAY HACI HULUSİ İBRAHİM YAHYAGİL. HARPUT'A DEĞER KATAN ŞAHSİYETLER SEMPOZYUMU, (),-.
Ulusal
 1. Aşan, M.B., (1999). Osmanlı Öncesi Harput ve Yöresinde Türk İskânının Tarihî Gelişimi. TDV- Dünü ve Bugünüyle Harput Sempozyumu, 1(),49-60.
 2. Aşan, M.B., (1998). BAZI ANADOLU TÜRK BEYLİKLERİNİN TRABZON İLE OLAN İLİŞKİLERİ. TRABZON TARİHİ SEMPOZYUMU, (),123-130.
 3. Aşan, M.B., (1987). TABANBÜKÜ ŞEYH HASAN KÖYÜ MEZARLIKLARI. FIRAT HAVZASI YAZMA ESERLER SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ, (),147-169.