T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Prof. Dr. Mehmet BALIN

Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
-
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon -
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı
 • Lisans » 2000 Yılı mezunu

  Tıp

Kitaplar

 1. Özer, B.Ş., Balın, M., , Genaral Interna Medicine I, akademisyen kitabevi, 2019, 160, 978-605-258-339-5.

Makaleler

Uluslararası
 1. Yavuzkir, M., Öztürk, A., Dagli, N., Koca, S.S., Karaca, I., Balın, M., Işık, A., (2007). Effect of ongoing inflammation in rheumatoid arthritis on P-wave dispersion. JOURNAL OF INTERNATIONAL MEDICAL RESEARCH, (),-.
 2. Kıvrak, T., Balın, M., Kobat, M.A., Karaca, I., (2017). Diagnostic Strategies of Cancer Therapeutics-Related Cardiac Dysfunction. Clin Cardiol Updates, (),-.
 3. Kıvrak, T., Balın, M., Kobat, M.A., Aytaç, E., Karaca, I., (2017). Role of Neutrophils in the Inflammation ofBrain. SM AtherosclerosisJournal, (),-.
 4. Kıvrak, T., Karaca, O., Balın, M., Karaca, I., (2017). microRNAs in CardiovascularDiseases. JSM Biomarkers, (),-.
 5. Kıvrak, T., Kobat, M.A., Balın, M., Karaca, I., (2017). Kidney Failure in Heart Failure. Austin Journal of Nephrology and Hypertension, (),-.
 6. Mirzaoğlu, Ç., Kıvrak, T., Balın, M., Kobat, M.A., Dogdu, O., Karaca, I., (2018). Is there a correlation between systolic heart failure and levels of toll-like receptor-5 and N-terminal pro-B-type natriuretic peptide?. International Journal of the Cardiovascular Academy, (),-.
 7. Kıvrak, T., Karaca, O., Kobat, M.A., Balın, M., Karaca, I., (2018). Depression in Patients with Atrial Fibrillation. Eurasian Journal of Medical Investigation, (),-.
 8. Dagli, N., Karaca, I., Yavuzkir, M., Balın, M., Arslan, N., (2008). Are maximum P wave duration and P wave dispersion a marker of target organ damage in the hypertensive population?. Clinical research in cardiology : official journal of the German Cardiac Society, 97(2),98-104.
 9. Kobat, M.A., Balın, M., Celik, A., Baydas, A., Dagli, M.N., (2014). The Relationship Between Platelet Collagen Receptor Glycoprotein VI and No- Reflow Phenomenon in Patients With Acute ST- Segment Elevation Myocardial Infarction. JOURNAL OF INVESTIGATIVE MEDICINE, 62(1),62-70.
 10. Karaca, I., Coskun, N., Yavuzkir, M., Iıkay, E., Dagli, N., Isik, A., Balın, M., Akbulut, M., Arslan, N., (2007). Effect of diltiazem and metoprolol on left atrial appendix functions in patients with nonvalvular chronic atrial fibrillation. ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY, 7(1),37-41.
Ulusal
 1. Uğur, K., Artas, H., Balın, M., Aykut, E., Demircan, S., Orhan, B., Gözel, N., (2016). Hiperkalsemiye Neden Olan D Vitamini İntoksikasyonu: Olgu Sunumu. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, (),-.
 2. Balın, M., (2018). The effect of undergone bypass surgery on thepercutaneous coronary intervention results / doesprevious coronary artery bypass surgerycomplicate the subsequent percutaneouscoronary intervention?. Cumhuriyet Medical Journal, (),-.
 3. Yavuzkir, M., Dagli, N., Ilkay, E., Karaca, I., Balın, M., Aslan, I.N., Çeliker, H., (2005). Renal arter stenozunda stent uygulamasının kan basıncı üzerine uzun dönemli etkisi.. Türk Kardiyol Dern Arş, (),-.
 4. Yavuzkir, M., Ilkay, E., Karaca, I., Balın, M., Dagli, N., Aslan, I.N., (2005). Akut miyokard enfarktüsünde kurtarıcı balon anjiyoplasti sonuçlarımız.. MN Cardiology, (),-.
 5. Dagli, N., Akbulut, M., Balın, M., Yavuzkir, M., (2006). Atriyal septal anevrizma. Medikal Network Kardiyoloji Dergisi, (),-.
 6. Dagli, N., Akbulut, M., Balın, M., Yavuzkir, M., (2006). Patent foramen ovalle. Türk Girişimsel Kardiyoloji Dergisi, (),-.
 7. Yavuzkir, M., Necati, D., Karaca, I., Balın, M., Ilkay, E., Aslan, I.N., (2006). Akut hipertansif akciğer ödemi ile kliniğe başvuran bilateral renal arter darlığı olgusu.. MN Cardiology, (),-.
 8. Akar, İ., Ali, R., Burma, O., Üstündağ, B., Uysal, A., Özercan, İ., Balın, M., Ilkay, E., (2006). ENDOTEL HASARI SONRASI OLUfiAN ‹NT‹MAL H‹PERPLAZ‹ ÜZER‹NENEB‹VOLOLÜN ETK‹S‹: DENEYSEL ÇALIfiMA. Turkish J Vasc Surg, (),-.
 9. Yavuzkir, M., Ilkay, E., Karaca, I., Balın, M., Akbulut, M., Özbay, Y., Kazancı, Y., Tırıklı, L., (2006). Akut miyokard infarktüsünde girişimsel tedavide hedef TIMI-III akım mı olmalı?. TGKD, (),-.
 10. Dagli, N., Yavuzkir, M., Karaca, I., Balın, M., Öztürk, Ü., Aslan, I.N., (2006). Hipertansif olgularda nebivolol’ün kan basıncı, diyastolik fonksiyonlar, lipid ve glukoz metabolizması üzerine etkileri. Türk J Cardiol, (),-.
 11. Kazancı, Y., Karaca, I., Yavuzkir, M., Balın, M., Dagli, N., Ilkay, E., Aslan, I.N., (2006). Hipertansif populasyonada telmisartan’ın kan basıncı, lipid ve glukoz metabolizması üzerine etkileri. MN Cardiology, (),-.
 12. Yavuzkir, M., Karaca, I., Ilkay, E., Akbulut, M., Dagli, N., Balın, M., Pekdemir, M., Aslan, I.N., (2006). İntravasküler Ultrason Eşliğinde Stent Uygulamasının Sonuçları. Türkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences, (),-.
 13. Yavuzkir, M., Dağlı, N., Karaca, I., Ilkay, E., Kayancicek, H., Balın, M., Arslan, N., (2008). The Effect of Successful Primary Angioplasty on the QRS Duration in Anterior ST Elevation Myocardial Infarction. Türk Aritmi, Pacemaker ve Elektrofizyoloji Dergisi, (),-.
 14. Ozturk, U., Karaca, I., Yavuzkir, M., Dagli, N., Polat, V., Balın, M., (2008). Hipoadiponektinemi koroner arter hastalığı için risk faktörümüdür?. Türk Girişimsel Kardiyoloji Dergisi, (),-.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Kazancı, Y., Karaca, I., Yavuzkir, M., Balın, M., Dagli, N., Ilkay, E., Aslan, I.N., (2006). Effect of telmisartan on blood pressure, diastolic dysfunction, lipid and glucose metabolism in hypertensive patients.. Third Mediterranean meeting on hypertension and atherosclerosis., (),-.
 2. Yavuzkir, M., Dagli, N., Ilkay, E., Karaca, I., Balın, M., Aslan, I.N., Çeliker, H., (2005). Long term effect on blood pressure in patients with renal artery stenosis of renal angioplasty.. 6th international congress on coronary artery disease from prevention to intervention., (),-.
 3. Yavuzkir, M., Ilkay, E., Karaca, I., Balın, M., Dagli, N., Aslan, I.N., (2005). Our results of rescue PTCA in MI.. 6th international congress on coronary artery disease from prevention to intervention., (),-.
 4. Dagli, N., Yavuzkir, M., Karaca, I., Balın, M., Öztürk, Ü., Aslan, I.N., (2006). Effect of nebivolol on blood pressure, diastolic dysfunction, lipid and glucose metabolism in hypertensive patients.. Third Mediterranean meeting on hypertension and atherosclerosis., (),-.
 5. Yavuzkir, M., Ilkay, E., Karaca, I., Balın, M., Dagli, N., Aslan, I.N., (2006). QT- interval dispersion in rescue PTCA.. Third Mediterranean meeting on hypertension and atherosclerosis., (),-.
 6. Dagli, N., Balın, M., Yavuzkir, M., Karaca, I., Aslan, I.N., (2006). Is P wave dispersion a marker of target organ demage in hypertensive populkation?. The second congress on update in cardiology and cardiovascular surgery., (),-.
 7. Yavuzkir, M., Ilkay, E., Karaca, I., Dagli, N., Balın, M., Aslan, I.N., (2006). PTCA application with low dose heparin (2000 IU). The second congress on update in cardiology and cardiovascular surgery, (),-.
 8. Yavuzkir, M., Ilkay, E., Karaca, I., Dagli, N., Balın, M., Aslan, I.N., (2006). Effectivness and reliablitiy of tirofiban dose in ST elevation MI. The second congress on update in cardiology and cardiovascular surgery, (),-.
 9. Balın, M., Ilkay, E., Yavuzkir, M., Karaca, I., Dagli, N., Ali, R., (2007). The effects of atorvastatin on ıntimal hyperplasia after endothelial denudation. Proceedings of 14 th international congress on cardiovascular pharmacotherapy, (),-.
 10. Ozturk, U., Karaca, I., Yavuzkir, M., Dagli, N., Balın, M., Polat, V., Akbulut, H., (2008). Is hypoadıponectınemy a risk factor for coronary artery disease?. 77th Congress of the European Atherosclerosis Society, (),-.
 11. Balın, M., Celik, A., Kobat, M.A., Baydas, A., (2012). Pregnancy followed by delivery may affect circulating soluble lectin-like oxidized low-density lipoprotein receptor-1 levels in women of reproductive age.. 8th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, (),-.
 12. Balın, M., Celik, A., Kobat, M.A., (2012). The association between soluble lectin-like oxidized low-density lipoprotein receptor-1 levels and patients with isolated coronary artery ectasia.. 8th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, (),-.
 13. Balın, M., Celik, A., Kobat, M.A., (2012). Circulating soluble lectin-like oxidized low-density lipoprotein receptor-1 levels are associated with proximal/middle segment of the LAD lesions in patients with stable coronary artery disease.. 8th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, (),-.
 14. Dogdu, O., Kucukokur, M., Ilhan, N., Kobat, M.A., Karasu, M., Karaca, O., Balın, M., Karaca, I., (2017). Assessment of growth differentiation factor 15 levels on coronary flow in patients with STEMI undergoing primary PCI. ESC Congress 2017, (),-.
 15. Ugur, K., Artas, H., Balın, M., Aykut, E., Demircan, S., Orhan, B., Gözel, N., (2017). Vitamin D intoxication caused hypercalcemia: Case report. 19th European Congress of Endocrinology, (),-.
 16. Ozgen, M., Koca, S.S., Dagli, N., Balın, M., Ustundag, B., Isik, A., (2010). SERUM ADIPONECTIN AND VASPIN LEVELS IN BEHCET’xxS DISEASE. CLINICAL AND EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGY, 28(4),132-133.
Ulusal
 1. Şenol, A., Ozer, B.Ş., Balın, M., (2019). DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONU HASTALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. 34. ANKEM Kongresi, (),-.
 2. Balın, M., (2019). Mikrokateterin Koroner Kronik Total Oklüzyondan Geçmediği Durumlarda Alternatif Bir Yöntem. 26. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı, (),-.
 3. Yavuzkir, M., Gülcü, E., Karaca, I., Ilkay, E., Coşkun, N., Balın, M., Kaya, N., Aslan, I.N., (2004). Hipertansif hastalarda hedef organ hasarının gelişmesinde brain natriüretik peptid (BNP) düzeyleri bir prediktörmüdür?. XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, (),-.
 4. Yavuzkir, M., Ilkay, E., Karaca, I., Balın, M., Kayancicek, H., Aslan, I.N., (2004). Koroner anjiografi sırasında tüm hipertansif hastalara renal anjiografi yapılmalımı?. XX Ulusal Kardiyoloji Kongresi, (),-.
 5. Ilkay, E., Yavuzkir, M., Balın, M., Karaca, I., Dagli, N., Coşkun, N., Kayancicek, H., Öztürk, Ü., Aslan, I.N., (2004). Radial Arter Girişimli Pirimer PTKA ’nın Sonuçları. XX Ulusal Kardiyoloji Kongresi, (),-.
 6. Ilkay, E., Günal, A.İ., Yavuzkir, M., Dagli, N., Karaca, I., Balın, M., Çeliker, H., Doğukan, A., Aslan, I.N., (2004). İskemik nefropatili hastalarda renal artere stent uygulamanın, renal fonksiyonlara etkisi.. XX Ulusal Kardiyoloji Kongresi, (),-.
 7. Yavuzkir, M., Solmaz, H., Karaca, I., Dagli, N., Balın, M., (2007). ST segment yükselmeli miyokard infarktüsünde artmış beyaz küre sayısı kötü reperfüzyon kriterimidir. 23. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, (),-.
 8. Yavuzkir, M., Atmaca, M., Dagli, N., Balın, M., Karaca, I., Mermi, O., Tezcan, E., Aslan, I.N., (2007). Panik bozuklukta p dalga dispersiyonu. 23. Ulusal Kardiyoloji Kongresi,, (),-.
 9. Balın, M., Dagli, N., Yavuzkir, M., Karaca, I., (2008). Bozuk sol ventrikül gevşemesine sahip esansiyel hipertansiflerde metoprolol’un P dalga parametreleri üzerine kısa dönem etkisi. 24. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, (),-.
 10. Balın, M., Karaca, I., Kıvrak, T., (2018). İntermitant Kladikasyolu Hastalarda Tekrarlayan Uzak İskemik Önkoşullamanın Etkisi.. TKD Girişimsel İstanbul Perifer Kursu, (),-.
 11. Balın, M., (2019). Oneptus Tetavisinin Akut Kalp Yetmezlikli Hastalarda Erken Dönemde Depresyon Skoru Üzerine Etkisi. Kardiyovasküler Akademi Kış Kongresi, (),-.
 12. Balın, M., Şehmuz, P., (2019). Klimakterium ve Üreme Döneminde Çarpıntı Şikayeti ile Başvuran Hastalarda Dökümante Aritmi Varlığı ve Sıklığının Karşılaştırılması. İstanbul Üniversitesi 9. Kadın Doğum Günleri, (),-.

Projeler

 1. “Gerçek zamanlı 3 boyutlu renkli doppler ekokardiografi alımı.’’, 11.04.2014-29.03.2017
 2. “Acil servise başvuran göğüs ağrılı hastalarda serum irisin ve toponin I’nın diagnostik değeri.’’, 30.12.2014-22.06.2016
 3. “Akut pulmoner tromboembolili olgularda Mid-regional Pro-adrenomedullin (MR-proADM) ve Mid-regional Pro-atrial Natriuretic Peptide (MR-proANP) düzeyleri.’’, 30.03.2017-25.12.2018