T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Mehmet BALBABA

Yabancı Dil :
-
Telefon :
-
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Kahramanmaraş
Yabancı Dil -
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı

Kitaplar

 1. Yıldırım, H., Balbaba, M., , Oftalmoloji ve Covid 19, Türkiye Klinikleri, 2020, , 978-625-401-075-0.

Makaleler

Uluslararası
 1. Duran, G.S., Balbaba, M., Çolakoğlu, N., Bulmus, O., Ulaş, F., Eroksuz, Y., (). Effect of decorin and bevacizumab on oxygen-induced retinopathy in rat models: A comparative study. Indian Journal Ophthalmology, (),-.
Ulusal
 1. Ulaş, F., Bucak, Y.Y., Balbaba, M., Erdurmuş, M., Çelebi, S., (2012). Glokom olgularında moorfield regresyon analizinin ve glokom ihtimali skorunun duyarlılıkları. MN Oftalmoloji, 19(4),200-205.
 2. Ulaş, F., Bucak, Y.Y., Balbaba, M., Erdurmuş, M., Çelebi, S., Ağca, S., (2013). Glokom hastalarında optik disk alanın Moorfields Regresyon analizi ve glokom ihtimali skoru üzerine etkileri. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi, 22(1),37-44.
 3. Balbaba, M., Toplu, Y., Ulaş, F., (2013). Nazolakrimal kanal tıkanıklığı ile nazal patolojiler arasındaki ilişki. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi, 22(1),5-9.
 4. Ulaş, F., Soydan, A., Balbaba, M., Çelebi, S., (2013). Saglıklı bireylerde optik kohorens tomografi cihazının farklı çekim modlarıyla makula kalınlığının değerlendirilmesi. Retina-Vitreus, 21(1),38-42.
 5. Balbaba, M., Ulaş, F., Evren, Ö., Pembegül, Y.İ., (2020). Changes in corneal biomechanical properties following hemodialysis in non-diabetic end stage renal disease. Glokom Katarakt, 14(3),140-144.
 6. Erhan, Ö.L., Beştaş, A., Özer, A.B., Yaşar, D., Balbaba, M., Yaşar, M.A., (2004). Genel anestezi sırasında korneal korunma yönteminin zamanlaması ve korneal etkilenmenin cerrahın bulunduğu tarafla ilişkisi. Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji Reanimasyon, 2(3),125-129.
 7. Balbaba, M., Canleblebici, M., Bülbül, M., Çeliker, F.Ü., (). Olası Vogt-Koyanagi-Harada hastalığında tek taraflı nöroretinit. MN Oftalmoloji, (),-.
 8. Balbaba, M., Ulaş, F., Yılmaz, T., (2011). Gebe bir olguda gelişen santral seröz korioretinopatinin klinik seyri ve optik kohorens tomografi bulguları. MN Oftalmoloji, 19(2),123-125.
 9. Aydemir, O., Yılmaz, T., Balbaba, M., (2005). Konjenital retinoskizisli iki olgunun irdelenmesi. Retina-Vitreus, 13(2),143-146.
 10. Ulaş, F., Balbaba, M., Çelebi, S., (2011). Topikal anestezi altında yapılan katarakt ameliyatlarında hasta konforu ve uyumu. MN Oftalmoloji, 18(4),230-234.
 11. Balbaba, M., Ulaş, F., Yıldırım, H., (2019). Trabekülektomi sonrası pitoz gelişen üç olgu ışığında literatürün gözden geçirilmesi ve cerrahi sonuçların değerlendirilmesi. Glokom Katarakt, 14(1),26-29.
 12. Balbaba, M., Ulaş, F., Çelebi, S., (2012). Farklı tip göz içi kullanılarak yapılan fakoemülsifikasyon ameliyatları sonrası ön kamara derinliğinin ve sferik refraksiyonun değerlendirilmesi. Glokom Katarakt, 7(3),147-151.
 13. Ulaş, F., Soydan, A., Balbaba, M., Çelebi, S., (2012). Sağlıklı bireylerde optik kohorens tomografi cihazı kullanılarak yapılan retina sinir lifi tabakası kalınlığı ve arka kutup analiz ölçümlerinin tekrarlanabilirliği. Glokom Katarakt, 7(4),234-238.
 14. Balbaba, M., Ulaş, F., (2011). YAG lazer arka kapsülotomi sonrası refraktif değerlerde ve korneanın biyomekanik özelliklerinde görülen değişiklikler. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi, 20(3),135-140.
 15. Balbaba, M., Ulaş, F., (2019). Coexistence of familial adenomatous polyposis and optic disc drusen in two patients from the same family. Retina-Vitreus, 28(3),308-311.
 16. Balbaba, M., Ulaş, F., (2011). Bilateral katarakt ameliyatı yapılan 3 olgu ışıgında gevşek iris sendromu. Glokom Katarakt, 6(3),143-148.
 17. Ulaş, F., Balbaba, M., Çankaya, C., (2011). Gün içi dalgalanmaların kısmi kohorens interferometre kullanılarak hesaplanan göz içi lens gücü üzerine etkisi. Glokom Katarakt, 6(3),173-177.
 18. Toplu, Y., Balbaba, M., Kalcıoğlu, M.T., Özcan, K., (2012). Endoskopik dakriyosistorinostomi ve bikanaliküler silikon tüp implantasyonu cerrahisi sonuçlarımız. KBB ihtisas dergisi, 22(3),136-140.
 19. Balbaba, M., Ulaş, F., Inci, H., (2018). Anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörü ve anjiotensin reseptör blokerlerinin hipertansiyon hastalarında koroid kalınlığı üzerine kısa dönem etkilerinin değerlendirilmesi. MN Oftalmoloji, 25(4),203-207.
 20. Balbaba, M., Ulaş, F., Yıldırım, H., Canleblebici, M., Gürgöze, M.K., (2020). Tek merkezde takip edilen jüvenil idiopatik artrit hastalarının klinik değerlendirilmesi.. MN Oftalmoloji, 27(1),34-38.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Ulaş, F., Bucak, Y.Y., Balbaba, M., Erdurmuş, M., Çelebi, S., (2012). Sensitivity of moorfields reggression analysis versus glaucoma probability score in glaucoma patients. XVI. Afro-Asian Congress of Ophthalmology and V. Mediterrenaen Retina Meeting, (),112-.
 2. Ulaş, F., Çelik, F., Balbaba, M., Erdurmuş, M., Çelebi, S., (2012). Effects of hemoglobin A1c and plasma lipid levels in changes macular thickness in patients receiving intravitreal injection due to diabetic macular edema. XVI Afro-Asian Congress of Ophthalmology and the V. Mediterranean Retina Meeting, (),117-.
 3. Balbaba, M., Ulaş, F., Altunışık, T.S., (2012). Susceptibility of conjunctival bacterial isolates from hemodialysis patients to fluoroquinolones. XVI. Afro-Asian Congress of Ophthalmology and the V Mediterrenaen Retina Meeting, (),140-141.
 4. Balbaba, M., Ulaş, F., Altunışık, T.S., (2012). Effect of duration of hemodialysis on conjunctival bacterial flora. The 3’rd World Congress on Contraversies in Ophthalmology, (),56-.
 5. Ulaş, F., Bucak, Y.Y., Balbaba, M., Erdurmuş, M., Çelebi, S., (2012). Comparision of spectral domain optical cohorence tomography and heidelberg retinal tomography 3 in healthy subjects with high physiologic cup. The 3’rd World Congress on Controversies in Opthalmology, (),63-.
 6. Ulaş, F., Çelik, F., Balbaba, M., Erdurmuş, M., Çelebi, S., (2012). A Comparision of effects of intravitreal triamcinolene acetonide and bevacizumab on macular and retinal nerve fiber thicknesses in patients with diabetic macular edema. The 3’rd World Congress on Controversies in Ophthalmology, (),72-.
 7. Balbaba, M., Soydan, A., Ulaş, F., Erdurmuş, M., Çelebi, S., (2012). Pepeatibilities of retinal nerve fiber layer thickness measurement and posterior pole analysis measurement in young healthy subjects using fourier domain optical cohorence tomography. The 3’rd World Congress on Controversies in Ophthalmology, (),61-.
 8. Ulaş, F., Balbaba, M., Özmen, S., Çelebi, S., Doğan, Ü., (2012). Association between body mass index, dehydroepiandrosterone sulphate and age related macular degeneration. XVI Afro-Asian Congress of Ophthalmology and the V Mediterranean Retina Meeting, (),137-.
Ulusal
 1. Yıldırım, H., Canleblebici, M., Balbaba, M., (2019). A rare complication of inhaler use an open glob injury and blow out fracture after inhaler explosion. TOD 53. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, (),928-.
 2. Canleblebici, M., Balbaba, M., Yıldırım, H., (). İntermediyer üveit olgularında farklı yöntemlerle uygulanan perioküler steroid enjeksiyonun santral retina kalınlığı ve görme keskinliği üzerine kısa dönem etkisi. TOD 2020 Sanal Ulusal Kongresi ve Canlı Cerrahi Birleşik Toplantısı, (),-.
 3. Canleblebici, M., Balbaba, M., Yıldırım, H., (). Behçet hastası bir olguda gelişen sitomegalovirüs ön üveiti. TOD 2020 Sanal Ulusal Kongresi ve Canlı Cerrahi Birleşik Toplantısı, (),-.
 4. Canleblebici, M., Yıldırım, H., Balbaba, M., (2019). İleri yaştaki bireylerde açık göz yaralanmasının klinik ve demografik özellikleri. TOD 42. Bahar Sempozyumu, (),36-.
 5. Çevik, M., Erdağ, M., Balbaba, M., (2019). Servikal disk hernisi cerrahisine sekonder meydana gelen Horner Sendromu. TOD 53. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, (),756-.
 6. Canleblebici, M., Yıldırım, H., Çatak, O., Balbaba, M., (2019). Penetran keratoplastili hastalarda travmatik yara ayrılma sonuçlarımız. TOD 42. Bahar Sempozyumu, (),44-.
 7. Balbaba, M., (2019). Göz tutulumu olan Behçet hastalarında interferon alfa-2a tedavisi sonuçlarımız. 6. Fırat Romatoloji Sempozyumu, (),21-22.
 8. Balbaba, M., Yıldırım, H., (2020). Pediyatrik yaş grubundaki non-enfeksiyöz üveitlerde adalimumab tedavisi sonuçlarımız. 7. Fırat Romatoloji Sempozyumu (Dijital Sempozyum), (),39-.
 9. Canleblebici, M., Yıldırım, H., Balbaba, M., Çatak, O., (2019). Çocukluk çağı açık göz yaralanmasının klinik ve demografik özellikleri. TOD 53. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, (),2357-.
 10. Balbaba, M., Ulaş, F., (2019). Akut ön üveit olgularında iris dilatatör ve sfinkter kas bölgeleri kalınlıkları ile kornea kalınlığı değişiklikleri. TOD 3. Canlı Cerrahi Sempozyumu, (),55-.
 11. Balbaba, M., Yıldırım, H., Ulaş, F., (2019). Pediyatrik behçet hastalarında tedavi sonuçlarımız. TOD 40. Kış Sempozyumu, (),70-.
 12. Ulaş, F., Bucak, Y.Y., Balbaba, M., Erdurmuş, M., Çelebi, S., (2012). Glokom olgularında optik kohorens tomografi ve konfokal lazer tarayıcı oftalmoskopi cihazları ile retina sinir lifi tabakası analizi sonuçlarının karşılaştırılması. TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, (),260-.
 13. Erhan, Ö.L., Beştaş, A., Özer, A.B., Yaşar, D., Balbaba, M., Yaşar, M.A., (2002). Genel anestezi sırasında korneal korunma yönteminin zamanlaması ve korneal etkilenmenin cerrahın bulunduğu tarafla ilişkisi. Türk Anestezi ve Reanimasyon Kongresi 2002, (),57-.
 14. Alltuntaş, M., Yıldırım, H., Balbaba, M., (2019). Elektrik çarpması sonucu oluşan maküler atrofi. TOD 53. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, (),1597-.
 15. Balbaba, M., Ulaş, F., Erdağ, M., Yıldırım, H., Çeliker, F.Ü., Aydın, S., (2019). Diyabetik retinopatisi olan ve olmayan diyabetes mellitus hastalarında aköz hümör ve serum kortistatin düzeylerinin değerlendirilmesi. TOD 53. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, (),1537-.
 16. Canleblebici, M., Yıldırım, H., Balbaba, M., Aydemir, O., (2019). Akkiz ezotropyanın nadir bir sebebi:Lepra. TOD 53. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, (),1115-.
 17. Canleblebici, M., Yıldırım, H., Balbaba, M., Çeliker, F.Ü., (2019). Kurşun kalem ile penetran göz yaralanması özellikleri. TOD 53. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, (),923-.
 18. Erdağ, M., Dal, A., Çeliker, F.Ü., Balbaba, M., (2019). Eales hastalığında glokom cerrahisi sonrası gelişen dekompresyon retinopatisi. TOD 53. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, (),141-.
 19. Yıldırım, H., Postacı, S.A., Balbaba, M., (2019). Çocuklarda az görmeye neden olan nadir görülen bir durum: malign hipertansiyon. TOD 40. Kış Sempozyumu, (),87-88.
 20. Yıldırım, H., Erdağ, M., Balbaba, M., Aydemir, O., (2019). Yalıtım malzemesi maruziyetine bağlı gelişen korneal toksisite. TOD 32. Yaz Sempozyumu, (),56-.
 21. Balbaba, M., Canleblebici, M., Ulaş, F., (2019). Genel ve lokal anestezi altında silikon rod ile frontal askı cerrahisi yapılan hastalarda sonuçlarımız. TOD 16. Mart Sempozyumu, (),38-.
 22. Balbaba, M., Ulaş, F., Evren, Ö., Yiğit, İ.P., (2012). Hemodiyaliz öncesi ve sonrası kornea ön kamara derinliği ve aksiyel uzunlukta görülen değişimler. TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, (),250-.
 23. Balbaba, M., Ulaş, F., Evren, Ö., Yiğit, İ.P., (2012). Hemodiyaliz öncesi ve sonrası kornea biyomekaniğinde görülen değişimler. TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, (),249-.
 24. Balbaba, M., Demir, T., Evren, Ö., Gödekmerdan, A., (2005). Deneysel üveit modelinde recombinant-IL 10’nun sitokinler üzerine olan etkisi. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, (),355-.
 25. Balbaba, M., Demir, T., Kan, E., (2005). Deneysel üveit modelinde siklosporin A ve infliximabın sitokinler üzerine olan etkisi. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, (),354-355.
 26. Toplu, Y., Balbaba, M., Kalcıoğlu, M.T., Karataş, E., Bayındır, T., (2012). Obstruktif nazal patolojilerin endoskopik dakriyosistorinostomi cerrahisi başarı oranı üzerine etkisi. 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, (),-.

Projeler

 1. Ratlarda oksijenle indüklenmiş retinopati modelinde intraperitoneal cryptotanshinone ve decorin uygulanmasının etkinliğinin araştırılması, 12.02.2019-06.04.2020
 2. Deneysel otoimmün üveit modelinde tofacitinib ve filgotinibin etkisinin araştırılması, 28.11.2019-27.11.2020
 3. Kornea hastalıklarında refraksiyon ve kayıt sistemlerinin önemi., 15.05.2020-14.05.2021
 4. Deneysel üveit modelinde kortistatinin antiinflamatuar etkisinin araştırılması, 12.02.2019-11.02.2020

Üyelikler

 1. Türk Oftalmoloji Derneği