T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Prof. Dr. Muhterem AYDIN

» Veteriner Fakültesi » Klinik Bilimler Bölümü » Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
-
Telefon :
424-2370000
Eposta :
Fax :
424-2388173
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon 424-2370000
Eposta
Fax 424-2388173
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı
 • Lisans » -1 Yılı mezunu

 • Yüksek Lisans » 1992 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi,
 • Doktora » 2000 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji AD
 • Doçentlik » 2008

  Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji AD

Kitaplar

 1. Aydın, M., Taşal, İ., , Köpek ve Kedilerde Doğum ve Jinekoloji, Medipres, 2013, 454, 978-975-6676-80-6.
 2. Doğan, H., Aydın, M., Öcal, H., , Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri, Türkiye Klinikleri, 2019, 11, 978-605-7650-63-4.
 3. Kılıçarslan, R., , A.M., , Çiftlik Hayvanlarında Doğum ve Jinekoloji 2012, Medipres. Matbaacılık Yayıncılık LTD ŞTİ. Malatya, 2012, , .

Makaleler

Uluslararası
 1. Kaya, K., Çiftçi, O., Aydın, M., Taşlıdere, A., Başak, T.N., (2019). Favourable effect of beta-glucan treatment against cisplatin-induced reproductive system damage in male rats. Andrologia, 51(9),-.
 2. Aydın, M., Türk, G., Yüksel, M., Çevik, A., Apaydın, A.M., Yılmaz, S., (2007). Effect Of Electromagnetic Field On The Sperm Characteristics and Histopathological Status of Testis in Rats. Medycyna Wet, (),-.
 3. Türk, G., Sönmez, M., Aydın, M., Yüce, A., Gür, S., Yüksel, M., Aksoy, H., (2008). Effects of pomegranate juice consumption on sperm quality spermatogenic cell density antioxidant activity and testosterone level in male rats. Clinical Nutrition, (),-.
 4. Aydın, M., Çevik, A., Kandemir, F.M., Yüksel, M., Apaydın, A.M., (2009). Evaluation of hormonal change biochemical parameters and histopathological status of uterus in rats exposed to 50 Hz electromagnetic field. Toxicology and Industrial Health, (),-.
 5. Çiftçi, O., Özdemir, İ., Aydın, M., Beytur, A., (2012). Beneficial effects of chrysin on the reproductive system of adult male rats. Andrologia, (),-.
 6. Çiftçi, O., Aydın, M., Özdemir, İ., Vardı, N., (2012). Quercetin prevents 2 3 7 8 tetrachlorodibenzo p dioxin induced testicular damage in rats. Andrologia, (),-.
 7. Oğuz, F., Çiftçi, O., Aydın, M., Timurkaan, N., Beytur, A., Altıntaş, R., (2013). Aminoguanidine prevents testicular damage induced 2 3 7 8 tetrachlorodibenzo p dioxin TCDD in male rats. Andrologia, (),-.
 8. Aydın, M., Doğan, H., Timurkan, s., (2013). Changes in the histomorphology of the canine cervix ovary and steroid hormone levels through the oestrous cycle. Res. Opin. Anim. Vet. Sci, (),-.
 9. Çiftçi, O., Çetin, A., Aydın, M., Kaya, K., Oğuz, F., (2013). Fish oil contain Eicosapentaenoic acid EPA and Docosahexaenoic acid DHA attenuates testicular and spermatological damageinduced bycisplatinin rats. Andrologia, (),-.
 10. Çiftçi, O., Aydın, M., Özdemir, İ., Vardı, N., (2015). Quercetin prevents docetaxel induced testicular damage in rats. ANDROLOGIA, 47(3),248-256.
 11. Celik, h., Camtosun, A., Çiftçi, O., Cetin, a., Aydın, M., Gürbüz, Ş., (2016). Beneficial effects of nerolidol on thioacetamide induced damage of the reproductive system in male rats. Biomedical Research, 27(3),725-730.
 12. Saral, S., Özçelik, e., Çetin, A., Saral, F.C., Başak, n., Aydın, M., Çiftçi, O., (2016). Protective role of Diospyros lotus on cisplatin induced changes in sperm characteristics testicular damage and oxidative stress in rats. Andrologia, 48(),308-317.
 13. Beytur, A., , C.O., , A.M., , T., , N., , .Y.F., (2012). Protocatechuic acid prevents reproductive damage caused by 2 3 7 8 tetracholorodibenzo p dioxin TCDD in male rats. Andrologia, (),-.
 14. Oguzturk, H., , C.O., , A.M., , T.N., , B.A., , Y.F., (2012). Ameliorative effects of curcumin against acute cadmium toxicity on male reproductive system in rats. Andrologia, (),-.
 15. Risvanli, A., , A.M., , K.E., , B.H., , A.A., , .T.H., (2002). Use of Cauda Epididymis Extract as Immunocontraceptive. Contraception, (),-.
 16. Kalkan, C., , K.E., , Y.B., , M.Ç.A., , ..Y.H., , Y..A., , .D.H., , A.A., , Ö.H., (1996). An Investigation on Plasma Progesterone Levels During Pregnancy and at Parturition in the Ivesi Sheep. Acta Veterinaria Hungarica, (),-.
 17. Risvanli, A., , A.M., , K.E., , T.H., (2003). The Effects of Thyroidectomy on Sexual Cycle and Pregnancy Rates in Rats 27 873 877 2003. Turk. J. Vet. Anim. Sci, (),-.
 18. Risvanli, A., , A.M., , K.E., , B.H., , A.A., , B.Y., (2003). The Prevalence of Anti Sperm Antibodies in Cattle in The Eastern Anatolian Region of Turkey 56 11 560 564 2003. Irish Vet. J, (),-.
 19. Yıldız, H., , K.E., , A.M., (2006). Serum Mineral Status during Pregnancy in the Cows 76 8 591 595 2006. Indian Journal of Animal Sciences, (),-.
 20. Yıldız, H., , A.M., (2005). The Effect on Some Biochemical Levels the Plasma and Cervical Mucus of PGF2 alpha in the Cows. Journal of Animal and Veterinary Advances, (),-.
 21. Akar, Y., , Y.H., , K.H., , A.M., (2002). Retensiyo Sekundinarumlu İneklerde Kan Serumu Kalsiyum Ca Fosfor P ve Alkaline Phosphatase AP Düzeyleri Üzerine Çalışma. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, (),-.
 22. Risvanli, A., , A.M., , B.H., , T.H., (2003). Use of Cauda Epididymis Extract as Immunocontraceptive in Male Rats. Indian Vet. J, (),-.
 23. Aydin, M., , Y.M., , A.A.M., , A.M., (2008). The Effects Of The Electromagentıc Fields On Reproduction in Rats. Indian Vet. J, (),-.
 24. Aydin, M., , R.A., , T.H., , K.E., (2008). Lack of correlation between the electrical conductivity of milk and the blood progesterone levels in cows. S.Afr. vet. Ass, (),-.
 25. Karan, M., , Ü.Y., , A.M., (2011). Cyclopia Arhinia and Hermaphroditism Report in a Saanen Kid. Kafkas Univ Vet Fak Derg, (),-.
 26. N, T., , A.M., , Y.F., , C.A., (2009). Vaginal fibroleiomyoma in a cow a case report. Veterinarni Medicina, (),-.
 27. Apaydin, A.M., , A.M., , c.o., , Q.p.., , , , , Tetrachlorodibenzopdioxininduced, t.d.i.r., (2010). Effects of Paronychia kurdica on teat and udder papillomatosis in cows. Revue Méd. Vét, (),-.
 28. Aydin, M., , Y.M., (2011). The effects of high level ascorbic acid on pregnancy rate and litter size in rats. Journal of Medicinal Plants Research, (),-.
 29. Aydin, M., , Y.M., , T.H., (2007). The Relation Between The Electrical Conductivity Of Milk And Blood Estrogen Progesterone And Follicle Diameter In Oestrous Cows. , Indian Vet. J.,, (),-.
Ulusal
 1. Timurkaan, h., Aydın, M., (2014). İneklerde Prolpsusu Vaginanın Tedavisinde Kullanılan Üç Farklı Yöntemin Karşılaştırılması 2 159 163 2003. D.A.U.M, (),-.
 2. Aydın, M., (2011). Kalkan C Öcal H Rişvanlı A Aydın M İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü Sağaltım ve Korunma Yöntemleri 2011 2 1. Turkiye Klinikleri J Vet Sci, (),-.
 3. Timurkan, H., , Ö.H., , A.M., , R.A., (2002). Hormonlarla Laktasyonu Uyarılan İneklerden Elde Edilen Sütlerin Miktar ve Bileşimleri Üzerine Çalışma 16 223 228 2002. F. Ü. Sağlık Bil. Ens. Dergisi, (),-.
 4. Aydin, M., , Ö.D., (2004). Kuzuda Rastlanılan Monocephalien Olgusu 18 2 123 126 2004. F.Ü. Sağlık Bil. Enst. Derg., (),-.
 5. Risvanli, A., , A.M., (2003). Rişvanlı A ve M Aydın Ratlarda Levamizol ün Gebe Kalma Oranı Yavru Sayısı Cinsiyeti Yaşama Oranı ve Laktasyon Süresine Etkisi 17 45 47 2003. F. Ü. Sağlık Bil. Ens. Dergisi, (),-.
 6. Aydın, M., , K.M., , Y.M., (2006). Buzağılarda Rastlanılan Farklı Schistosoma Reflexum Olgularının Anatomik Olarak Karşılaştırılması 20 3 249 252 2006. F.Ü. Sağlık Bil. Enst. Derg, (),-.
 7. Öcal, H., , A.M., (1999). Anöstrüs Dönemindeki Kedilere Uygulanan GnRh nın Ovaryum Aktivitesi Üzerine Etkisi 13 3 391 398 1999. F.Ü. Sağlık Bil. Enst. Derg, (),-.
 8. Öcal, H., , Y.H., , A.M., , A.Y., (1999). İneklerde Subklinik Mastitisin Danofloxacin İle Tedavisi F Ü 13 3 399 404 1999. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (),-.

Bildiriler

 1. Gül, c.c., Çetin, A., Başak, N., Çiftçi, O., Aydın, M., (2017). The investigation of potential protective effects of ellagic acid against reproductive damage by irinotecan in male rats. 15.international congress of histochemistry and cytochemistry, (),-.

Projeler

 1. FIRAT ÜNİVERSİTESİ TAHAM BÖLGE HAYVANCILIK EĞİTİM MERKEZİDoğu Anadolu Bölgesi Hayvancılık Sektörünün Kalkındırılması ve Kadın İstihdamının Artırılması Amaçlı Hayvancılık Eğitim Merkezinin Kurulması, 02.02.2013-10.02.2016
 2. Köpeklerde Seksüel Siklus Süresince Cervix Uteri ve Ovariumlarda Meydana Gelen Histomorfolojik Değişikliklerin İzlenmesi, 09.06.2011-23.10.2013
 3. İnek ve Düvelerde Meme ve Meme Derisi Papillomlarının Tedavisinde Paronychia Kurdica Bitkisinin Kullanımı. TÜBİTAK, 09.01.2005-16.10.2007
 4. Yüksek Gerilim Hatları ve Trafo Bölgelerinin Ratlarda Üreme Performansı ve Fonksiyonlarında Meydana Getirdiği değişikliklerin Gözlenmesi ve Histopatolojik İncelenmesi Üzerine Çalışma. TÜBİTAK, 17.01.2005-18.10.2007
 5. . İneklerde Sütün Elektrik İletkenliğinin Ölçülmesi İle Östrusun Tespiti. Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (FÜBAP), 25.01.2000-15.10.2002
 6. Elazığ ve Çevresindeki İneklerde Doğum Sonrası Problemlerin Tespiti, Önlenmesi ve Tedavisi Üzerine Çalışmalar, 08.03.2000-12.01.2004
 7. Elazığ Bölgesine İthal Edilen Simental Ve Holştayn İneklerde Bazı Fertilite Parametrelerinin Araştırılması, Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (FÜBAP)., 12.03.1996-02.01.2000
 8. İn Vivo İntrauterin Basınç ve Myometrial Kontraksiyonları Ölçme ve İzleme Sisteminin Kurulumu, 30.12.2013-05.02.2016
 9. Köpeklerde seksüel siklus süresince cervix uteri ve ovaryumlarda meydana gelen histomorfolojik değişikliklerin izlenmesi, 09.06.2011-23.10.2013
 10. İn Vitro İntraUterin Basınç ve Myometrial Kontraksiyonları Ölçme ve İzleme Sisteminin Kurulumu, 30.12.2013-05.02.2016
 1. Ulusal, Dergi, The Journal of Faculty of Veterinary Medicine, University of Dicle, 1
 2. Uluslararası, Dergi, Histology and Histopathology, 1
 3. Uluslararası, Dergi, veterinarsk arhiv, 1
 4. Ulusal, Dergi, fırat üniversitesi sağlık bilimleri dergisi, 1
 5. Uluslararası, Dergi, Human and experimental toxikology, 2
 6. Uluslararası, Dergi, human and experimental toxicology, 1
 7. Uluslararası, Dergi, human and experimental toxicology, 1
 8. Ulusal, Dergi, F.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2
 9. Uluslararası, Dergi, Human and experimental toxicology, 3
 10. Uluslararası, Dergi, the Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences, 3