T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Doç. Dr. Metin ATEŞÇELİK

Yabancı Dil :
ingilizce
Telefon :
-
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil ingilizce
Telefon -
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı
 • Lisans » 2000 Yılı mezunu

  FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Kitaplar

 1. Ateşçelik, M., , Acil Dahiliye, İstanbul Medikal Sağlık ve Yayıncılık, 2017, , 978-605-9528-06-1.
 2. Ateşçelik, M., , Temel Acil Tıp Girişimleri, Dünya Tıp Kitapevi, 2016, 428, 978-605-9615-00-6.
 3. Ateşçelik, M., , Acil Tıp Temel Başvuru Kitabı, İstanbul Tıp Kitabevleri, 2016, 2968, 978-605-4949-73-1.
 4. Ateşçelik, M., , Acil Hastalıkların Tanı ve Tedavisi, Derman, 2017, 724, 978-605-5121-36-5.
 5. Bozdemir, M.N., Ateşçelik, M., , Birinci Basamakta Tanı ve Tedavi, ADANA NOBEL KİTABEVİ, 2010, , 978-605-297-090-3.

Makaleler

Uluslararası
 1. Aslan, O., Gürger, M., Ateşçelik, M., Kara, M., Şen, A., Alataş, E.T., Demir, C.F., Yılmaz, M., Kargün, K., (2017). Endothelin 1 Lys198Asn and rs10478694 polymorphism in ischemic stroke. Biomedical Research, 28(2),750-754.
 2. Yaman, F.N., Civelek, B., Yavuz, B., Yılmaz, M., Ateşçelik, M., Şahan, M., Göktekin, M.Ç., (2016). Evaluation of the relationship between thromboembolic risk score CHA2DS2 VASc and inflammation and coagulation markers in patients with non valvular atrial fibrillation in emergency department. Biomedical Research, 27(3),586-590.
 3. Yıldız, M., Bozdemir, M.N., Kılıçaslan, İ., Ateşçelik, M., Gürbüz, Ş., Mutlu, B., Onur, M.R., Gürger, M., (2012). Elderly trauma the two years experience of a University affiliated Emergency Department. European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 16(1),62-67.
 4. Şeyhanlı, E.S., Lök, U., Gülaçtı, U., Büyükaslan, H., Ateşçelik, M., Yıldız, M., Onur, M.R., Göktekin, M.Ç., Aydın, S., (2015). Assessment of serum and urine ghrelin levels in patients with acute stroke. Int J Clin Exp Med, 8(1),722-729.
 5. Çebiçci, H., Bol, O., Gürbüz, Ş., Koç, A., Arslan, B., Taner, Ş., Yılmaz, H., Ateşçelik, M., Yaman, O., (2015). SERUM SIALIC ACID THAT THE VALUE IN PULMONARY THROMBOEMBOLISM. Acta Medica Mediterranea, 31(801),801-806.
 6. Yaman, F.N., Civelek, B., Yavuz, B., Yılmaz, M., Ateşçelik, M., Göktekin, M.Ç., (1900). EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THROMBOEMBOLIC RISK SCORE CHA2DS2 VASc AND INFLAMMATION AND COAGULATION MARKERS IN PATIENTS WITHNON VALVULAR ATRIAL FIBRILLATION IN EMERGENCY DEPARTMENT. BIOMEDICAL RESEARCH INDIA, (),-.
 7. Ateşçelik, M., Bozdemir, M.N., Yıldız, M., Gürbüz, Ş., Ayrancı, M., Göktekin, M.Ç., Kobat, M.A., Dağlı, M.N., Eken, C., (2012). QT dispersion in carbon monoxide poisoning. European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 16(1),25-29.
 8. Yılmaz, M., Dinç, A., Gürger, M., Ateşçelik, M., (2014). İntrakraniyal Lipomlar Her Zaman Asemptomatik mi. Journal of Clinical and Analytical Medicine, 5(1),41-43.
Ulusal
 1. Ateşçelik, M., Gürger, M., (2013). Acil Servise Künt Travma ile Başvuran Hastaların incelenmesi. Firat Med J, 103(18),103-108.
 2. Ateşçelik, M., Gürger, M., (2014). Acil Servise Penetran Travma ile Başvuran Hastaların İncelenmesi. Konuralp Tıp Dergisi, 6(1),40-46.
 3. Bozdemir, M.N., Kuk, S., Yıldız, M., Ateşçelik, M., Baştürk, M., Kılıçaslan, İ., (2007). Acil Servise Başvuran İshalli Hastaların Değerlendirilmesi. Fırat Tıp Dergisi, 12(2),118-120.
 4. Yıldız, M., Gürger, M., Bozdemir, M.N., Baştürk, M., Ateşçelik, M., Kılıçaslan, İ., Eken, C., (2008). ENDOSÜLFAN ZEHİRLENMESİ ÜÇ OLGU SUNUMU. A kademik Acil Tıp Dergisi, 7(1),44-46.
 5. Yılmaz, M., Ateşçelik, M., Gürger, M., Alataş, Ö.D., Gürger, M., Ekingen, E., Gülaçtı, U., Ahmedali, A., (2015). Acil Servise Başvuran Toraks Travmalı Hastaların Değerlendirilmesi. Silk Road Med J, 3(2),57-63.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Türkoğlu, A., Börk, T., Ateşçelik, M., Tokgözlü, Ö., (2018). Evaluation of suicide attempts: 5 years study. ITAC, (),-.
 2. Ateşçelik, M., Yılmaz, M., Korkmaz, S., Göktekin, M.Ç., Gürger, M., Ilhan, N., (2017). The relationship between ghreelin and copeptin levels and anxiety and depressionlevels in suicide attempts. 4th International critical care and emergency medicine congress, (),-.
 3. Ateşçelik, M., Gürger, M., (2018). Three-year retrospectıve analysıs of cases fallıng down a tree. 5th İntercontinental Emergency Medicine Congress, (),-.
 4. Ateşçelik, M., Yılmaz, M., Gürger, M., (2018). Animal related ınjurıes. 5th İntercontinental Emergency Medicine Congress, (),-.
 5. Gül, E., Ateşçelik, M., Türk, M.M., (2018). Spontaneous splenıc rupture kehr sıgn. 5th İntercontinental Emergency Medicine Congress, (),-.
 6. Gürger, M., Ateşçelik, M., Yıldız, M., Kalaycı, H., Kobat, M.A., (2014). Migren Hastalarında Artmış Serum High Sensitivity CRP ve Galectin 3 Düzeyi. 1st intercontinental emergency medicine congress, (),-.
 7. Ekingen, E., Göktekin, M.Ç., Ateşçelik, M., Gürger, M., Aksu, F., Alataş, Ö.D., (2014). Cause of post infectious neurological deficit Acute disseminated encephalomyelitis introduction. 1st intercontinental emergency medicine congress, (),-.
 8. Gürger, M., Ateşçelik, M., Ekingen, E., Göktekin, M.Ç., Yiğit, İ., Ömer, D.A., (2014). Co occurrence of hemorragic infarct and venous sinus thrombosis. 1st intercontinental emergency medicine congress, (),-.
 9. Gürger, M., Ekingen, E., Ateşçelik, M., Alataş, Ö.D., Yıldız, M., (2013). Carotid Cavernous Fistula İn the Emergency Department. 1 th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, (),-.
 10. Gürger, M., Gürger, M., Ateşçelik, M., Atılgan, F.A., (2018). Televısıon-related ınjurıes ın pre-school age groups. 5th İntercontinental Emergency Medicine Congress, (),-.
 11. Ateşçelik, M., Gürger, M., (2018). Three-year retrospectıve analysıs of suıcıde. 5th İntercontinental Emergency Medicine Congress, (),-.
 12. Ateşçelik, M., Gürger, M., Yılmaz, M., (2018). Assessment of cases who apply to emergency servıce and whose forensıc autopsy ıs made. 5th İntercontinental Emergency Medicine Congress, (),-.
 13. Atılgan, F.A., Ateşçelik, M., Kuloğlu, T., Yılmaz, M., Göktekin, M.Ç., Yıldız, M., Gürger, M., (2016). Effects of N acetyl cysteine in applied experimental malathion on rat kidney and liver tissue transient receptor potential melastatin 2 TRPM2 channels. 3 rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, (),-.
 14. Yiğit, İ., Ateşçelik, M., Yılmaz, M., Göktekin, M.Ç., Yıldız, M., Gürger, M., Ilhan, N., (2016). Analysis of ubiquitin c terminal hydrolase L 1 levels in ischemic and hemorragic cerebrovascular disease patient presented to the emergency department. 3rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, (),-.
 15. Canpolat, Ö., Ateşçelik, M., Yılmaz, M., Göktekin, M.Ç., Ardıç, Ş., Ilhan, N., (2016). Mean corpuscular volume mean platelet volume and serum level of the soluble CD 40 ligand in patients with ischemic and hemorragic cerebrovascular disease. 3rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, (),-.
 16. Cavlak, A.N., Gürger, M., Ateşçelik, M., Yılmaz, M., Adsız, İ., Göktekin, M.Ç., Üstündağ, B., (2017). İnvestigation of irisin, orexin,adiponectin and leptin levels with oxidative processes in ischemic and hemorrhagic cerebrovascular disease.. 4th International critical care and emergency medicine congress, (),-.
 17. Ateşçelik, M., Göktekin, M.Ç., Yılmaz, M., Yasak, İ.H., Atılgan, F.A., (). Travmada kusma nedeni Renal laserasyon. 3rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, (),-.
 18. Göktekin, M.Ç., Yılmaz, M., Ateşçelik, M., Atılgan, F.A., Yasak, İ.H., Yiğit, İ., (). İzole Kafa Travmasında İkincil Muayene İle Tespit Edilen Yaşlı İstismarı. 3rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, (),-.
 19. Göktekin, M.Ç., Yılmaz, M., Ateşçelik, M., Gürger, M., Cavlak, A.N., Yıldız, M., (). Nutcracker sendromu. 3rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, (),-.
 20. Kuzgun, A.F., Gürger, M., Göktekin, M.Ç., Yılmaz, M., Ateşçelik, M., Ilhan, N., (). In patients presenting to the emergency department with chest pain and irisin diagnostic value of the troponin. 3rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, (),-.
 21. Yılmaz, M., Ateşçelik, M., Yıldız, M., Ardıç, Ş., (2015). Elektrokardiyografide T Dalga Değişikliği Her Zaman Kardiyak İskemiyi Göstermez. 2 nd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, (),-.
 22. Ateşçelik, M., Gürger, M., Ekingen, E., Göktekin, M.Ç., Alataş, Ö.D., Yiğit, İ., (2014). A case of pulmonary embolism developed related to the hemodialysis catheter. 1 st İntercontinental Emergency Medicine Congress, (),-.
 23. Gürger, M., Ateşçelik, M., Ekingen, E., Alataş, Ö.D., Göktekin, M.Ç., Yiğit, İ., Yıldız, M., (2014). A rare cause of abdominal pain Acute renal infarct. 1st intercontinental emergency medicine congress, (),-.
 24. Ekingen, E., Feyza, A., Gürger, M., Göktekin, M.Ç., Ateşçelik, M., Yıldız, M., (2014). A rare cause of abdominal pain Strangülated herniation developing following blunt abdominal trauma. 1st intercontinental emergency medicine congress, (),-.
 25. Ateşçelik, M., Ekingen, E., Gürger, M., Alataş, Ö.D., Yiğit, İ., (2014). A rare cause of abdominal pain Superior mezenteric vein thrombosis. 1st intercontinental emergency medicine congress, (),-.
 26. Batur, Ö.C., Gürger, M., Suat, Ç., Gürger, M., Ateşçelik, M., (2014). A Very Rare Orthopedic Emergency Fractures With Dislocation on Shoulder and Hip of the Same Patient. 1st intercontinental emergency medicine congress, (),-.
 27. Ekingen, E., Aksu, F., Ateşçelik, M., Göktekin, M.Ç., Gürger, M., Yıldız, M., Ardıç, Ş., (2014). Mortal compansionship aortic dissection and pulmonary embolism. 1st intercontinental emergency medicine congress, (),-.
 28. Ateşçelik, M., Ekingen, E., Gürger, M., Göktekin, M.Ç., Yıldız, M., Aksu, F., (2014). Necrotizing fasciitis developing after muscular injection. 1st intercontinental emergency medicine congress, (),-.
 29. Ateşçelik, M., Gürger, M., Alataş, Ö.D., Ekingen, E., Gülaçtı, U., Ahmedali, A., (2013). Analysis of Patients with Thorax Trauma. 1 th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, (),-.
 30. Gürger, M., Ekingen, E., Ateşçelik, M., Alataş, Ö.D., (2013). Cause of the Rare Abdominal Pain Spontaneous Acute Spinal Hematoma. 1 th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, (),-.
 31. Ateşçelik, M., Göktekin, M.Ç., Gürger, M., Alataş, Ö.D., Ekingen, E., (2013). Iatrogenic Cardiac Rupture And Tamponade Caused By Central Venous Catheterization. 1 th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, (),-.
 32. Alataş, Ö.D., Gürger, M., Ateşçelik, M., Ekingen, E., Gül, E., Güler, Ö., Kalaycı, M., (2013). Serum S100B HSP 70 and Neuron Specific Enolase Levels in Patients with Isolated Head Trauma. 1 th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, (),-.
 33. Gürger, M., Türkoğlu, A., Ateşçelik, M., Börk, T., Tokdemir, M., Alataş, Ö.D., Ekingen, E., (2013). Sudden Suspected Death İn Emergency Department Autopsy Results. 1 th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, (),-.
 34. Arslan, O., Gürger, M., Ateşçelik, M., Kara, M., Şen, A., Alataş, Ö.D., Demir, C.F., (2013). The Effect of Endothelin 1 Gene Polymorphism on Ischemic Cerebrovascular Disease. 1 th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, (),-.
 35. Gürbüz, Ş., Yıldız, M., Kara, M., Kargün, K., Gürger, M., Ateşçelik, M., Alataş, Ö.D., (2012). Paraoxanase 1 gene in patients with chronic obstructive pulmonary disease investigation Q192R and L55M polymorphisms. EUSEM 2012 3-6 Ekim 2012, Antalya/Türkiye, (),-.
 36. Ateşçelik, M., Yılmaz, M., Gürger, M., Yıldız, M., Dolanbay, T., (2015). Bilateral Alt Ekstremitede His Kaybı Ve Abdominal Aort Diseksiyonu. 2 nd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, (),-.
 37. Gürger, M., Yılmaz, M., Ateşçelik, M., Yıldız, M., Canpolat, Ö., Dolanbay, T., (2015). Gebelik Ve Venacava İnferiora Kadar Uzanan Tromboz. 2 nd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, (),-.
 38. Alataş, E.T., Alataş, Ö.D., Yılmaz, M., Ateşçelik, M., Gürger, M., Yıldız, M., (2015). Hamam otuna sülfüred arseuie bağlı gelişen fitokontakt dermatit. 2 nd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, (),-.
 39. Yılmaz, M., Dinç, A., Gürger, M., Ateşçelik, M., (2015). İntrakraniyal Lipomlar Her Zaman Asemptomatik mi. 2 nd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, (),-.
 40. Yılmaz, M., Ateşçelik, M., Gürger, M., Yıldız, M., (2015). Karın Ağrısı Olan Hastaya Paratroid Cerrahisi. 2 nd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, (),-.
 41. Gürger, M., Yılmaz, M., Ateşçelik, M., Yıldız, M., Yiğit, İ., Göktekin, M.Ç., (2015). Leriche sendromu. 2 nd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, (),-.
 42. Ateşçelik, M., Yılmaz, M., Gürger, M., Yıldız, M., Yasak, İ.H., (2015). Renal Enfakt Ve Portal Ven Trombozu Birlikteliği. 2 nd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, (),-.
 43. Gürger, M., Yılmaz, M., Ateşçelik, M., Yıldız, M., Kuzgun, A.F., (2015). Renal Kolik Kliniği Fakat Dalak Rüptürü Tanısı. 2 nd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, (),-.
 44. Gürger, M., Yılmaz, M., Ateşçelik, M., Yıldız, M., Canpolat, Ö., Yiğit, İ., (2015). Rüptüre Olmuş Renal Anjiomyolipom. 2 nd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, (),-.
 45. Yılmaz, M., Gürger, M., Ateşçelik, M., Yıldız, M., (2015). Sesamin Toksik Etkisi mi Anafalktik Şok mu. 2 nd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, (),-.
 46. Yılmaz, M., Ateşçelik, M., Gürger, M., Yıldız, M., Canpolat, Ö., Aksu, F., (2015). Spontan Üreter Rüptürü İki Olgu. 2 nd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, (),-.
 47. Gürger, M., Yılmaz, M., Ateşçelik, M., Yıldız, M., Ardıç, Ş., (2015). ST Elevasyonlu Myokard Enfaktüsünde Salusin Düzeyleri. 2 nd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, (),-.
 48. Ateşçelik, M., Yılmaz, M., Gürger, M., Yıldız, M., (2015). The Effect Of Meteorological Parameters On Number Of Renal Colic Patients. 2 nd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, (),-.
 49. Aksu, F., Yılmaz, M., Gürger, M., Ateşçelik, M., Yıldız, M., Ilhan, N., Ilhan, S., (2015). Utilization Of Copeptin Level And Rapid Emergency Medicine Score In Cerebrovascular Diseases. 2 nd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, (),-.
 50. Gürger, M., Yılmaz, M., Ateşçelik, M., Yıldız, M., Yiğit, İ., Göktekin, M.Ç., (2015). Vertebral Arter Diseksiyonu. 2 nd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, (),-.
 51. Yılmaz, M., Gürger, M., Ateşçelik, M., Yıldız, M., Yasak, İ.H., Kuzgun, A.F., (2015). Warfarin Kullanımına Nağlı Spontan Dalak Laserasyonu. 2 nd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, (),-.
 52. Yılmaz, M., Gürger, M., Ateşçelik, M., Yıldız, M., (2015). Meteorological Parameters And Migraine Headache Emergency Department Study. 2 nd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, (),-.
Ulusal
 1. Ateşçelik, M., Yılmaz, M., Gürger, M., (2017). Ayakbileği Çıkığı ve Fraktürü. 13. Acil Tıp Kongresi 18-21 MAYIS 2017 ANTALYA, (),-.
 2. Yıldız, M., Gürger, M., Bozdemir, M.N., Baştürk, M., Ateşçelik, M., (2006). Endosülfan Zehirlenmesi Üç olgu Sunumu. Acil Tıp Kongresi, (),-.
 3. Bozdemir, M.N., Kuk, S., Yıldız, M., Ateşçelik, M., Baştürk, M., Kılıçaslan, İ., (2006). Acil Servise Başvuran ishalli Hastaların Değerlendirilmesi. III. Ulusal Tropikal Hastalıklar Kongresi 2006;Diyarbakır/Türkiye, (),-.
 4. Yıldız, M., Ateşçelik, M., Bozdemir, M.N., Gürbüz, Ş., Ayrancı, M., Gürger, M., Kılıçaslan, İ., (2009). Çocuk yaş grubu travmaların bir yıllık analizi. 5. Ulusal Acil Tıp Kongresi, (),-.
 5. Gürbüz, Ş., Yıldız, M., Bozdemir, M.N., Kılıçaslan, İ., Ateşçelik, M., Ayrancı, M., (2009). Acilde tesadüfi tanı Chiliaditi sendromu. 5. Ulusal Acil Tıp Kongresi, (),-.
 6. Yıldız, M., Bozdemir, M.N., Kılıçaslan, İ., Ateşçelik, M., Gürbüz, Ş., Mutlu, B., (2008). Yaşlı Travma Acillerimiz. 4. Ulusal Acil Tıp Kongresi, (),-.
 7. Ekingen, E., Gürger, M., Ateşçelik, M., Demir, C.F., Yıldız, M., Alataş, Ö.D., Kalaycı, M., Ilhan, N., (2013). SEREBROVASKÜLER HASTALIKLARDA GFAP VE GALECTIN 3 DÜZEYLERININ TANI VE PROGNOZLA ILISKISI. 9.Ulusal Acil Tıp Kongresi, (),-.
 8. Ateşçelik, M., Alataş, Ö.D., Ekingen, E., (2013). TRAFİK KAZASI SONRASI GELİŞEN SERVİKAL DİSLOKASYON. 9.Ulusal Acil Tıp Kongresi, (),-.
 9. Eriten, S., Yıldız, M., Bozdemir, M.N., Ateşçelik, M., Gürbüz, Ş., Şeyhanlı, E.S., Alataş, Ö.D., Kılıçaslan, İ., Kobat, M.A., (2010). Akut koroner sendromlu hastalarda başvuru anındaki kan glukoz HsCRP kardiyak markerlar ile hastane yatış süresi arasındaki ilişkinin incelenmesi. 6. Ulusal Acil Tıp Kongresi, (),-.
 10. Ateşçelik, M., Bozdemir, M.N., Yıldız, M., Gürbüz, Ş., Ayrancı, M., Göktekin, M.Ç., Kobat, M.A., Dağlı, M.N., (2010). The cardiac markers and QT dipersion in carbon monoxide poisoning. 6.Ulusal Acil Tıp Kongresi, (),-.
 11. Ayrancı, M., Gürger, M., Ateşçelik, M., Yıldız, M., Alataş, Ö.D., Ekingen, E., (2011). FIRAT ÜNIVERSITESI ACIL SERVISINE BASVURAN ADLIOLGULARIN 2 YILLIK ANALIZI. 9. Ulusal Acil Tıp Kongresi, (),-.
 12. Gürger, M., Ateşçelik, M., (2011). ACİL SERVİSE BAŞVURAN MAKSİLLOFASİAL TRAVMALARIN EPİDEMİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ. 7.Ulusal Acil Tıp Kongresi, (),-.
 13. Yıldız, M., Gürbüz, Ş., Ayrancı, M., Alataş, Ö.D., Bozdemir, M.N., Ateşçelik, M., (2011). KIMYASAL YANIK RANUNCULUS REPENS. 7.Ulusal Acil Tıp Kongresi, (),-.
 14. Dağ, V., Yıldız, M., Gürger, M., Ateşçelik, M., Kara, M., Kargün, K., Şen, A., Evrim, G., (2013). AKUT MYOKARD ENFARKTÜSLÜ HASTALARDA ENDOTELIN 1 VE ADDUSIN GEN POLIMORFIZMININ ARASTIRILMASI. 9.Ulusal Acil Tıp Kongresi, (),-.
 15. Göktekin, M.Ç., Ateşçelik, M., Gürger, M., Yıldız, M., Kara, M., (2013). ELAZIG DA INTIHAR GIRISIMI NEDENI ILE ACIL SERVISE BASVURAN HASTALARIN INCELENMESI. 9.Ulusal Acil Tıp Kongresi, (),-.
 16. Alataş, Ö.D., Gürger, M., Ateşçelik, M., Demir, C.F., Ekingen, E., Kalaycı, M., Ilhan, N., (2013). HEMORAJIK INMEDE SERUM S100B NÖRON SPESIFIKENOLAZ VE ISI SOK PROTEINI 70 DÜZEYLERININ ARASTIRILMASI. 9. Acil Tıp Kongresi, (),-.

Projeler

 1. Acil servise başvuran kendine zarar verme davranışı ve veya intihar girişiminde bulunan hastalarda genetik faktörlerin rolünün araştırılması, 21.04.2015-21.04.2017
 2. Epilepsi hastalarında Ubiquitin C Terminal hirolaz L1 gen polimorfizmi ve epileptik atak sırasında ve remisyon döneminde Ubiquitin C Terminal hirolaz L1 enziminin düzeyinin araştırılması, 14.09.2015-21.11.2016
 3. Kendine zarar verme veya özkıyım girişimi nedeniyle acil servise başvuran hastalarda reelin gen polimorfizminin ve reelin enzim düzeylerinin araştırılması, 20.11.2015-21.11.2016
 4. İskemik ve Hemorajik Serebrovasküler Hastalarda İrisin Adipinektin ve Orexin Düzeylerinin Oksidatif Süreçler ile İlişkisinin Araştırılması, 14.09.2015-14.03.2017
 5. Acil Servise Başvuran Göğüs Ağrılı Hastalarda Serum İrisin ve Troponin I nın Diagnostik Değeri, 30.12.2014-30.06.2016
 6. Acil Servise Başvuran Hemorajik ve İskemik Serebrovasküler Hastalıklı Hastalarda Kopeptin Düzeylerinin Araştırılması, 15.03.2013-15.09.2015
 7. İskemik Serebrovasküler Hastalıklarda Endotelin 1 Gen Polimofizminin Etkisi, 06.02.2013-06.08.2013
 8. İskemik ve Hemorajik Serebrovasküler Hastalarında Ortalama Eritrosit Volümü Ortalama Trombosit Volümü ve soluble CD 40 Ligand Düzeylerinin Araştırılması, 19.02.2014-19.02.2016
 9. Acil servise başvuran kendine zarar veren veya suicid girişiminde bulunan hastalarda grelin ve copeptin düzeyleri, 25.02.2015-25.02.2016
 10. Acil servise başvuran İskemik ve Hemorajik Serebrovasküler Hastalıklı hastalarda Ubiquitin C terminal hydrolase L1 düzeylerinin araştırılması , 25.02.2015-25.02.2016
 11. N Asetil Sisteinin Deneysel Malathion Uygulanan Sıçan Böbrek ve Karaciğer Dokularında Transient Reseptör Potansiyel Melastatin 2 TRPM2 Kanallarına Etkileri, 10.06.2015-10.03.2016

Üyelikler

 1. ACİL TIP UZMANLARI DERNEĞİ

Hakemlikler

 1. Uluslararası, Dergi, The Journal of Emergency Medicine, 1