T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Prof. Dr. Ali Mükremin APAYDIN

» Veteriner Fakültesi » Klinik Bilimler Bölümü » Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
-
Telefon :
-
Eposta :
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Adana
Yabancı Dil -
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı

Kitaplar

 1. Özen, A., Apaydın, A.M., Rişvanlı, A., Girgin, A., Patır, B., Kalkan, C., Ünsaldı, E., Köroğlu, E., Dinç, G., Bulut, H., Öcal, H., Eröksüz, H., Eröksüz, Y., Çay, M., Servi, K., Canpolat, İ., Tanyıldızı, S., Özbey, O., Bayraktar, M., Yılmaz, S., Issi, M., Çalıcıoğlu, M., Gül, Y., Gür, S., Özdemir, N., Erişir, M., Tatlı, S.P., Azman, M.A., , Veteriner Hekimliği Terimler Sözlüğü Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı, Türk Dil Kurumu Yayınları, 2017, 2403, 9789751621245.
 2. Apaydın, A.M., , Evcil Hayvanlarda Doğum ve İnfertilite, medisan, 2010, 8, 975-7774-37-5.
 3. Deveci, H., Apaydın, A.M., Kalkan, C., Öcal, H., , Evcil Hayvanlarda Meme Hastalıkları, Fırat Üniversitesi, 1994, , 975–394–005.
 4. Apaydın, A.M., , Evcil Hayvanlarda Reproduksiyon sun Tohumlama Doğum ve İnfertilite, Dizgievi, 1994, 14, .
 5. Apaydın, A.M., , Evcil Hayvanlarda Doğum ve İnfertilite, Medisan, 2010, 18, 975-7774-37-5.

Makaleler

Uluslararası
 1. Rişvanlı, A., Çetin, H., Apaydın, A.M., Korkmaz, Ö., Atlı, m.o., Timurkan, h., (2005). Prevalence of Antisperm Antibodies in Mares In the South Eastern Anatolian of Turkey. Bull Vet Inst Pulawy, (49),45-48.
 2. Kalkan, C., Çetin, H., Kaygusuzoğlu, E., Çiftçi, A.M., Yılmaz, B., Apaydın, A.M., Öcal, H., Yıdız, H., Yıldız, A., Deveci, H., (1996). An Investigation on Plasma Progesterone Levels During Pregnancy and at Parturition in Ivesi Sheep. Acta Veterinaria Hungarica, 44(3),335-340.
 3. Aydın, M., Türk, G., Yüksel, M., Çevik, A., Apaydın, A.M., Yılmaz, S., (2007). Effect of electromagnetic field on sperm characteristics and histopatological status of testes in rats. Medycyna Wet, 63(2),178-183.
 4. Aydın, M., Apaydın, A.M., Yüksel, M., Aydın, M., (2008). The Effects of Electromagnetic fields on Reproduction in Rats. Indian Veterinmary Journal, (85),145-147.
 5. Rışvanlı, A., Aydın, M., Kaygusuzoğlu, E., Bulut, H., Apaydın, A.M., Bolat, Y., (2003). The prevalence of anti sperm antibodies in cattle in the Eastern Anatolian Region of Turkey. Irish Vet. J, 56(11),459-462.
 6. Apaydın, A.M., Aydın, M., Çiftçi, O., Timurkan, N., Tonbak, Ş., (2010). Effects of Paronychia kurdica on teat and udder papillomatosis in cows. Revue de Medecine Veterinaire,, 161(6),267-271.
Ulusal
 1. Apaydın, A.M., (1986). Hormonların veteriner hekimlikte kullanımı I prostoglandin F2 alfa. Elazığ Böl. Vet. Hek. Odası der, 2(1),62-64.
 2. Yıldız, H., Apaydın, A.M., Özdemir, D., Kaygusuzoğlu, E., (2016). İKİ BUZAĞIDA RASTLANILAN KONGENİTAL HİDROSEFALUS VE ARTROGRİPOZİS OLGUSU. VETERİNER BİLİMLER DERGİSİ, (21),107-112.
 3. Apaydın, A.M., (1990). İneklerde II Derece Endometritisin Östrogenle tedavisi Üzerine Çalışm. Türk Vet. Hek. Derg, 2(7-8),8-10.
 4. Deveci, H., Apaydın, A.M., Kalkan, C., Öcal, H., Timurkan, H., (1990). ineklerde akut mastitisin Cefoperazone la tedavisi üzerine klinik çalışma. Türk Vet. Hek. Derg, 1(7-8),63-64.
 5. Akar, Y., Yıldız, H., Öcal, H., Apaydın, A.M., (2001). İneklerde retensiyo sekundinarum un yaş buzağılama mevsimi doğum sayısı doğum şekli ve yavrunun cinsiyeti ile ilişkisinin araştırılması Yayın eki için tıklayınız. S.Ü. Vet. Fak. Derg, 17(2),13-17.
 6. Deveci, H., Timurkan, H., Özcan, C., Apaydın, A.M., (1985). İneklerde Klinik mastitislerin Ampisil ile tedavisi Üzerine Çalışma. ANKARA ÜNİVERSİTESİ. Vet. Fak. Derg, 32(1),78-85.
 7. Deveci, H., Timurkan, H., Özcan, C., Apaydın, A.M., (1985). İneklerde Klinik mastitislerin Alfasilin ile tedavisi Üzerine Çalışma. Selçuk Ün. Vet. Fak. Derg, 1(1),81-86.
 8. Deveci, H., Timurkan, H., Apaydın, A.M., (1985). İneklerde Endometritislerin Alfasilinl ile tedavisi Üzerine Çalışma II. Elazığ Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Dergisi, 2(1),15-18.
 9. Kalkan, C., Timurkan, H., Apaydın, A.M., Öcal, H., Deveci, H., (1991). Döl tutmayan düvelerde klitorisin çıkarılması ve koterizasyonunun kan tiroksin kortizol ve testosteron seviyeleri ile gebe kalma üzerine etkisi. Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg, 2(1-2),23-35.
 10. Apaydın, A.M., Kalkan, C., Öcal, H., Deveci, H., Timurkan, H., (1991). İneklerde endometritisin Gentamisinle tedavisi üzerine çalışma. .Y.Ü. Vet.Fak.Derg, 2(1-2),37-42.
 11. Apaydın, A.M., Özer, H., Kalkan, C., Öcal, H., Eröksüz, H., Eröksüz, Y., (1991). İnfertil ineklerde endometritisin klinik muayene ve biyopsi ile teşhisi üzerine çalışma. Y.Y.Ü. Vet.Fak.Derg, 2(1-2),81-95.
 12. Öcal, H., Timurkan, H., Apaydın, A.M., Kalkan, C., Deveci, H., (1992). Süt ineklerinde intra uterin ilaç uygulamasının ovaryum faaliyetleri ve uterus üzerine etkisi. Y.Y.Ü. Vet.Fak.Der, 3(1-2),91-105.
 13. Apaydın, A.M., Kalkan, C., Öcal, H., (1993). İneklerde kronik endometritisin Cefoperazone 8217 la tedavisi üzerine çalışma. Türk Vet. Hek. Derg, 5(1),19-20.
 14. Kalkan, C., Deveci, H., Apaydın, A.M., Öcal, H., Timurkan, H., Çetin, H., Kaygusuzoğlu, E., (1993). Elazığ ve çevresinde 1985 1992 yılları arasında görülen güç doğumların sebepleri tedavisi ve alınan sonuçlar üzerine çalışma. Selçuk Üniversitesi Vet. Fak. Derg, 9(2),53-56.
 15. Kalkan, C., Deveci, H., Apaydın, A.M., Öcal, H., Çetin, H., Kaygusuzoğlu, E., (1994). İneklerde görülen prolapsus uterinin sebepleri tedavi ve sonuçları üzerine bir çalışma. Türk Vet. Hek. Derg, 6(2),60-62.
 16. Öcal, H., Apaydın, A.M., Timurkan, H., Kalkan, C., Deveci, H., Çetin, H., Kaygusuzoğlu, E., (1994). Döl tutmayan ve yavru atan düvelerde laktasyonun uyarılması ve bunun gebe kalma üzerine etkisi. F.Ü. Sağlık Bil. Enst. Derg, 8(2),76-82.
 17. Kalkan, C., Apaydın, A.M., Öcal, H., Çetin, H., Kaygusuzoğlu, E., (1994). İki düvede hymen zarından kaynaklanan güç doğum olgusu. F.Ü. Sağlık Bil. Enst. Derg, 8(2),104-106.
 18. Öcal, H., Deveci, H., Apaydın, A.M., Kalkan, C., Çetin, H., Kaygusuzoğlu, E., (1995). İnek vulvasında rastlanılan yassı hücreli karsinom olguları. F.Ü. Sağlık Bil. Enst. Derg., 9(2),266-271.
 19. Öcal, H., Deveci, H., Apaydın, A.M., Kalkan, C., Çetin, H., Kaygusuzoğlu, E., (1996). İnek ve düvelerde prolapsus vaginanın sebepleri ve tedavisi üzerine çalışma. F.Ü. Sağlık Bilimleri Enst. Dergisi, 10(2),353-359.
 20. Akar, Y., Apaydın, A.M., (1996). İneklerde Embriyonik ölümler ve sebepleri. Hayvancılık Araştırma Dergisi, 6(1-2),67-70.
 21. Çetin, H., Apaydın, A.M., (1997). İneklerde tohumlama ile birlikte HCG Human Chorionic Gonadotropin uygulamasının kan progesteron düzeyine ve gebe kalma oranlarına etkisi. F.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi, 11(2),299-306.
 22. Kalkan, C., Yılmaz, B., Türköz, Y., Kaygusuzoğlu, E., Çetin, H., Deveci, H., Apaydın, A.M., Öcal, H., (1999). Evaluation of serum and plasma Zn and Cu concentrations with respect to pregnancy during 21 days following insemination in cows. F.Ü. Sağlık Bil. Enst. Derg, 13(3),367-372.
 23. Kalkan, C., Yılmaz, B., Türköz, Y., Çetin, H., Kaygusuzoğlu, E., Deveci, H., Apaydın, A.M., Öcal, H., (1999). Investigation of variations in serum and plasma Zn and Cu concentrations during the oestrous cycles in cows. F.Ü. Sağlık Bil. Enst. Derg, 13(3),373-378.
 24. Öcal, H., Yıldız, A., Apaydın, A.M., Kaygusuzoğlu, E., (2001). İnek ve düvelerde meme papillomatozisinin tedavisi ve etiyolojisi üzerine çalışma. F.Ü. Sağlık Bil.imleri Enstitüsü Dergisi, 15(1),23-26.
 25. Akar, Y., Apaydın, A.M., (2002). retensiyo sekundinarumlu ineklerde postpartum 15 günde kullanılan GnRH nın fertilite üzerine etkisi. F.Ü. Sağlık Bilimleri Ensttitüsü Dergisi, 16(2),167-175.
 26. Kalkan, C., Timurkan, H., Apaydın, A.M., Öcal, H., (1991). Döl Tutmayan Düvelerde Klitirosin Çıkarılması ve Koterizasyonunun Kan Tiroksin Kortizal ve Testesteron Seviyeleri ile Gebe Kalma Üzerine Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi,, (),-.

Bildiriler

 1. Akar, Y., Yıldız, H., Öcal, H., Apaydın, A.M., (2001). İneklerde retensiyo sekundinarumun enfeksiyöz olmayan sebepleri. ;II. Ulusal Buiatri Kongresi (Uluslararası katılımlı), (),-.

Projeler

 1. Yüksek Gerilim Hatları ve Trafo Bölgelerinin Ratlarda Üreme Performansı ve Fonksiyonlarında Meydana Getirdiği Değişikliklerin Gözlenmesi ve Histopatolojik İncelenmesi Üzerine Çalışma, 01.06.2005-01.06.2007
 2. İnek ve Düvelerde Meme ve Meme Derisi Papillomlarının Tedavisinde Paronychia Kurdica Bitkisinin Kullanımı, 01.06.2005-01.06.2007