T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ULAŞ

Yabancı Dil :
-
Telefon :
-
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı

Kitaplar

 1. Bozkurt, M., Şahin, L., Ulaş, M., , Endometriosiz Etyoloji ve Klinik Yöntem, Nobel, 2015, , .

Makaleler

Uluslararası
 1. Çelik, Ö., Hasçalık, Ş., Ulaş, M., Türköz, Y., Kekilli, E., Yağmur, C., Boz, M., (2007). Influence of Resveratrol Against Ovarariectomy Induced Bone Loss in Rats Comprasion with Conjugated Equine Estrogen Tibolone and Raloxifene. gynecology obstetrics and reproductive medicine, 13(2),92-99.
 2. Kaplan, H.R., Kumbasar, S., Aytek, Ş.B., Bozkurt, M., Ulaş, M., Ender, Y.A., Dinçgez, B., Salman, S., (2016). Evaluation of the efficiency of antibiotic prophylaxis in cesarean cases. Proceedings in Obstetrics and Gynecology, 6(1),1-10.
 3. Parlak, A.E., Karatepe, M., Koparır, M., Durna, D.S., Alayunt, N.Ö., Ulaş, M., Keser, S., Çelik, S., (2015). In vitro antioxidant evaluation of some Mannich bases which contain bis 1 2 4 triazole derivative. Journal of Chemical Society of Pakistan, 37(06),1192-1203.
 4. Çelik, Ö., Hasçalık, Ş., Ulaş, M., Güven, M.A., Doğru, M.İ., Kocagün, D.A., Türköz, Y., Yürekli, M., (2007). Influence of N acetyl 5 methoxytryptamine on Fetal Lung Maturation in Experimental Preterm Delivery Model. J Turkish-German Gynecol Assoc., 8(4),350-355.
 5. Aslan, M., Çelik, Ö., Derya, G.D., Tağluk, M.E., Ulaş, M., Aydın, N.E., (2011). Spectral changes in electrical activity of pylorus due to L NAME induced hypertrophic pyloric stenosis. Bratislava Medical Journal, 112(1),13-17.
 6. Çelik, Ö., Hasçalık, Ş., Ulaş, M., Kırımoğlu, H., Güven, M.A., Doğru, M.İ., Kocagün, D.A., Türköz, Y., Yürekli, M., (2007). Influence of N acetyl 5 methoxytryptamine on fetal lung maturation in experimental preterm delivery model. Journal of the Turkish German Gynecology Association, (),-.
Ulusal
 1. Gönen, M., Kuloğlu, T., Ulaş, M., Balgetir, F., Demir, C.F., Böyük, A., (2019). Sıçan Beyin Dokusunda Takrolimus’un Meydana Getirdiği Değişiklikler Üzerine Vitamin D’nin Etkileri. FIRAT TIP DERGİSİ, 24(1),1-5.
 2. Ulaş, M., Çay, M., (2009). Ovariektomize ve Diabetik Ratlarda E vitamini ve 17-β Estradiolün Lipit Peroksidasyon Seviyesi ile Plazma Lipit Değerleri Üzerine Etkileri. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, (),-.
 3. Erişir, M., Ulaş, M., Taşdemir, B., Çay, M., (2006). Ovariektomili Ratlarda Estradiol 17 beta ve Vitamin E Verilmesinin Arginaz Aktivitesi Üzerine Etkisi. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 12(1),31-35.
 4. Çay, M., Ulaş, M., (2008). Ovariektomize ve Diabetik Ratlarda E vitamini ve 17 Estradiolün Bazı Hematolojik Parametreler Üzerine Etkileri. F.Ü. Sağ. Bil. Derg., 22(1),21-26.
 5. Çelik, Ö., Özçelik, Ş., Önal, S.Ç., Ulaş, M., Karakaş, H.M., Güzel, Z., (2008). Melatonin Administration Prevents theDisruptive Effects of Traumatic BrainInjury in Ovariectomized Rat Brain. Sinir Sistemi Cerrahisi, 1(2),101-106.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Çelik, N., Ulaş, M., (2017). Fatty Oocyte Disease: The impact ofpatatin-like phospholipase domain containing 3-gene (PNPLA3) onfolliculogenesis in PCOS. World of Conference on Health Sciences, (),-.
 2. Bulut, A.F., Ulaş, M., (). Investigation of The Effect of Betatrophin Hormone Levels on Carbohydrate and Lipid Metabolism in Mice with Induced Insulin Resistance. INTERNATIONAL DNA DAY AND GENOME CONGRESS (IDDGC) 2017, (),-.
 3. Alayunt, N.Ö., Karatepe, M., Parlak, A.E., Ulaş, M., Türkoğlu, S., Koparır, p., Saraç, K., Örek, C., Koparır, M., (2017). INVESTIGATION OF IN VITRO ANTIOXIDANT ACTIVITY OF 5,5’xx-butane-1,4-diylbis{2-[(4-benzylpiperazin-1-yl)methyl]-4-allyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione] COMPOUND. ISS20172nd International Science Symposium“Science Festival, (),-.
 4. Alayunt, N.Ö., Karatepe, M., Parlak, A.E., Ulaş, M., Türkoğlu, S., Koparır, P., Saraç, K., Örek, C., Koparır, M., (2017). IN VITRO ANTIOXIDANT EVALUATION of 5,5’xx-butane-1,4-diylbis{4-allyl-2-[(dipropylamino)methyl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thioneCOMPOUND. ISS20172nd International Science Symposium“Science Festival, (),-.
 5. Ulaş, M., Çay, M., (2010). 17β-Estradiol And Vitamin E Supplementation Restore Blood Trace Element and Antioxidant Enzyme to Control Levels in Ovariectomized Rats. 3. International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signalling and TRP Channels, (),-.
 6. Ulaş, M., Çay, M., (2010). 17Β-Estradiol And Vitamin E Decrease Oxidatıve Stress in Brain Cortex Of Diabetic Ovarictomized Rats. 3. International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signalling and TRP Channels, (),-.
 7. Ulaş, M., Küçük, O., Tuzcu, Z., Orhan, C., Komorowskı, J.R., Güler, O., (2012). Effect of combination of chromium picolinate, phosphatidylserine, decosahexaenoic acid and boron in rats fed a high-fat diet. 5. International Congress on Nutrition and Cancer, (),-.
 8. Çelik, Ö., Hasçalık, Ş., Ulaş, M., Mızrak, B., (2004). The Effects of Resveratrol, Raloxifene, Tibolon and Conjugated Equine Estrogen on Vaginal Squamous Cell Maturation of Ovariectimozed Rats. 6rd National, 3rd International Congress on Menopause Osteoporosis, (),-.
 9. Çelik, Ö., Erdem, G., Hasçalık, Ş., Karakaş, H.M., Ulaş, M., (2004). Magnetic Resonance Spectroscopic Comparison of the Effects of Resveratrol (3,4’,5- trihydroxy stilbene) to Conjugated Equine Estrogen,Tibolone and Raloxifen ın Ovariectomized Rat Brains. 6rd National, 3rd International Congress on Menopause Osteoporosis, (),-.
 10. Hasçalık, Ş., Çelik, Ö., Türköz, Y., Ulaş, M., Kekilli, E., Yağmur, C., Boz, M., (2004). Does Resveratrol, A Red Wine Constitutent Polyphenol, Protects Against Ovariectomy- Induced Bone Loss in Rats? Comparison With Cee, Tibolone and Raloxifene. 6rd National, 3rd International Congress on Menopause Osteoporosis, (),-.
 11. Çay, M., Ulaş, M., (2006). The effects of 17-β-Estradiol and vitamin E on the haematological parameters, plazma lipid and lipid oxidation levels in diabetic and non-diabetic rats. Ion Channels and Oxidative Stress Congress, (),-.
Ulusal
 1. Ulaş, M., Çay, M., (2007). Overektemize Diyabetik Ratlarda 17β-Estradiol'ün Bazı Hematolojik Parametreler Üzerine Etkisi. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 33. Ulusal Kongresi, (),-.
 2. Ulaş, M., Çay, M., (2007). Diabetik ve ovariektomize ratlarda E vitamini ve 17- β estradiolün lipit peroksit ve bazi antioksidanlar üzerine etkisi. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 33. Ulusal Kongresi, (),-.
 3. Çelik, Ö., Hasçalık, Ş., Ulaş, M., Kırımlıoğlu, S.H., Güven, M.A., Doğru, M.İ., Doğru, K.A., Türköz, Y., (2005). Gebe Ratlarda Melatonin Uygulanmasının Amniotik Sıvı drenomedüllin,Lamellar Cisim ve Nitrik Oksit Düzeylerine Etkisinin Betametasone ile Karşılaştırılması. 7. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi, (),-.

Projeler

 1. fruktoz ile oluşturulacak olan deneysel yağlı karaciğer modelindel-karnitinin koruyucu etkilerinin araştırılması, 25.07.2012-19.12.2017
 2. İnsülin Direnci Oluşturulmuş Farelerde Betatrophin Hormon Seviyelerinin Karbonhidrat ve Lipit Metabolizmasına Etkilerinin Araştırılması., 07.05.2015-07.08.2017
 3. Diabetik Ratlarda Krom Histidinatın Retinopati Üzerine Etkisi, 02.03.2012-06.09.2014