T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Doç. Dr. Murat BAYKARA

Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
(+90) 424 233 35 55 - 1342
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji A.D. Elazığ 23119 TÜRKİYE
Uzmanlık Alanı :
Radyoloji


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon (+90) 424 233 35 55 - 1342
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji A.D. Elazığ 23119 TÜRKİYE
Uzmanlık Alanı Radyoloji

Kitaplar

 1. Baykara, M., , Renal congenital anomalies and surgical treatment, Derman Tıbbi Yayıncılık, 2015, 180, 978-605-5121-24-2.
 2. Kara, G., , B.M., , Klinik Uygulamada Görüntüleme Algoritmaları, EEAH, 2009, , 978–605–60804–0–1.

Makaleler

Uluslararası
 1. Sertkaya, M., Emre, A., Baykara, M., Bahar, A.Y., Kale, İ.T., (2019). A rare tumor of the fatty tissue in the axilla hibernoma. SURGICAL CHRONICLES, 24(1),36-38.
 2. Baykara, M., Kara, g., (2014). In vitro MRI findings of an agent can be used in the imaging of GABA receptors and similar agent s future projections. European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 18(18),2624-2630.
 3. Baykara, M., Sarıca, M.A., Seçen, Ö., Kızıldağ, B., Yurttutan, N., (2016). Cilostazol decreased carotid arterial stiffness and increased vertebral arterial flows in patient with peripheral arterial disease. Ann Vasc Med Res, 3(2),327-331.
 4. Baykara, M., Karahan, Ö.İ., Coşkun, A., (2003). Akut karın ve pelvik kitle bulgularına yol açan torsiyone gezici dalak olgusu. Diagnostic and Interventional Radiology, 9(1),105-107.
 5. Karahan, Ö.İ., Işın, Ş., Baykara, M., Coşkun, A., (2003). Karaciğerde hedef benzeri görünüm oluşturan inflamatuar psödotümör olgusu. Diagnostic and Interventional Radiology, 9(1),75-77.
 6. Elbüken, f., Baykara, M., Öztürk, c., (2012). Standardisation of the neck shaft angle and measurement of age gender and BMI related changes in the femoral neck using DXA. Singapore medical journal, 53(9),587-90.
 7. Sarıca, M.A., Yurttutan, N., Kızıldağ, B., Baykara, M., Bozkurt, S., (2015). Computed tomography findings in geriatric trauma patients who admitted to emergency room. Turk J Geriatr, 18(4),280-284.
 8. Baykara, M., Yurttutan, N., Polat, c., (2015). An investigation of internal auditory canal and its content diameters in patients with benign paroxysmal positional vertigo. Journal of Neurological Sciences (Turkish), 32(4),690-697.
 9. Eyibilen, A., , B.M., , Ö.A.S., (2008). A possible cause of snoring bilateral tortuosity of the internal carotid artery. Kulak Burun Bogaz Ihtisas Dergisi, 18(4),250-252.
 10. N.erdoğan, , , O., , M., (2003). Bilateral intratesticular varicocele in a patient with a history of bilateral cryptorchidism. Turkish Journal Of Medical Sciences, 33(2),117-119.
 11. C.polat, , , M., , C., , S., (2013). An investigation of atherosclerotic markers in patients with subjective tinnitus HealthMED 2013 7 2 599 602. HealthMED, 7(2),599-602.
 12. M.baykara, , , Ö., (2004). Safra kesesi karsinomunu taklit eden ksantogranülomatöz kolesistit. Diagnostic and Interventional Radiology, 10(1),56-58.
 13. Ö.i.karahan, , , A., , M., , A., (2003). İntraperitoneal serbest havanın US ile saptanabilirliği Diagn Interv Radiol aka Tani Girisim Radyol 2003 9 1 60 62. Diagnostic and Interventional Radiology, 9(1),60-62.
 14. M.baykara, , , N., , M., , M., (2002). Maxillary sinus aplasia. Turkish Journal Of Medical Sciences, 32(3),273-275.
 15. M.baykara, , , Ö., , Ş., (2002). Meme karsinosarkomunda görüntüleme bulguları. Diagnostic and Interventional Radiology, 8(4),587-588.
 16. A.coşkun, , , F., , Ö., , M., (2002). Osteopetrozisli bir olgu Kranyal MRG bulguları. Diagnostic and Interventional Radiology, 8(4),569-572.
 17. N.erdoğan, , , E., , N., , M., (2000). Pterigopalatin fossanın BT anatomisi. Diagnostic and Interventional Radiology, 6(4),488-492.
Ulusal
 1. Erdoğan, N., Baykara, M., Orhan, S., (2003). Batın ultrasonografisinde doku harmonik görüntülemenin konvansiyonel ultrason görüntüleme ile kıyaslanması. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni, 7(4),183-187.
 2. Baykara, M., Orhan, S., (2004). Akut pulmoner embolili olguların spiral bilgisayarlı tomografi bulgularının sintigrafik ve klinik bulgularla karşılaştırılması. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni, 8(1),19-24.
 3. Coşkun, A., Baykara, M., Turan, C., Poyrazoğlu, M.H., (2002). Bilateral perirenal üriner ekstravazasyon ve asit posterior üretral valve bağlı nadir bir komplikasyon. Diagnostic and Interventional Radiology, 8(3),447-449.
 4. Küçükdurmaz, F., Sarıca, M.A., Emre, O., Baykara, M., Kızıldağ, B., Resim, S., (2017). Evaluation of the diagnostic efficacy of strain elastography in infertile population with normal and abnormal semen parameters.. Turk J Urol., (),-.
 5. Baykara, M., Seçen, Ö., (2016). The comparison of the effects of the cilostazol on the stiffness parameters in different arterial systems in the patients with peripheral arterial disease. Kahramanmaras Sutcu Imam Universitesi Tip Fakultesi Dergisi, (),-.
 6. Baykara, M., Vicdan, H., Kara, g., (2016). PET CT findings in a case of hemangiopericytoma. Kahramanmaras Sutcu Imam Universitesi Tip Fakultesi Dergisi, (),-.
 7. Seçen, Ö., Baykara, M., Şenol, S., (2014). Femoral arterin silostazol tedavisine yanıt olarak intima media kalınlığının ve kompliyansının ultrason ile değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Tıp), 28(2),47-50.
 8. Baykara, M., (2005). Bölgesel kadın popülasyonunda DEXA ile saptanan kemik mineral yoğunluğu değerlerinin Türk toplum standartlarıyla karşılaştırılması. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Tıp), 19(4),231-239.
 9. Baykara, M., Erdoğan, N., Özcan, N., (2005). Tıkanma tipi sarılığı olan olgularda manyetik rezonans kolanjiyopankreatografi bulgularının perkütan transhepatik kolanjiyografi bulgularıyla karşılaştırılması. Erciyes Tıp Dergisi, 27(1),22-35.
 10. Erdoğan, N., Baykara, M., Eren, C.S., Yeşildere, F.B., (2010). Radyoloji raporlarının değerini artırmak için kısa bir rehber. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Tıp), 24(3),209-214.
 11. Özgür, A., Demirel, A., Baykara, M., Göksoy, D.T., (2015). Comparison between electroacupuncture and venlafaxine treatment in fibromyalgia syndrome. Kahramanmaras Sutcu Imam Universitesi Tip Fakultesi Dergisi, 10(3),37-41.
 12. Baykara, M., (2003). Rubinstein Taybi sendromunun radyolojik bulguları Bir olgu sunumu. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Tıp), 17(4),285-287.
 13. I.karahan, , , A., , Ş., , M., (2003). Karaciğer solid kitlelerinin renkli Doppler ultrasonografi bulguları. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 10(3),139-142.
 14. C.polat, , , Ö., , A., , S., , E., , M., (2014). Maksiller sinüsün izole inverted papillomu olgu sunumu. Turkish Journal of Rhinology, 3(2),81-84.
 15. A.bozdag, , , M., (2014). Metallic foreign bodies in the breast a case report Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi 2014 28 1 33 34. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Tıp), 28(1),33-34.
 16. C.polat, , , M., , O., , E., , S., , A., (2013). Aural atrezi olgusu. Firat Medical Journal, 18(4),249-251.
 17. Baykara, M., (2010). Cysts of thyroid cartilage in a hemodialysis patient case report. Türkiye Klinikleri Journal of Nephrol, 5(2),54-55.
 18. A.kazez, , , H., , Ş., , Ö., , E., , M., (2005). Bebekte göğüs duvarının mezenkimal hamartomu Olgu sunumu. Çocuk Cerrahisi Dergisi, 19(3),139-141.
 19. S.orhan, , , M., , M., , İ., (2004). Makrodaktili Nadir bir patolojinin radyolojik bulguları. Erciyes Tıp Dergisi, 26(1),44-47.
 20. M.s.yılmaz, , , M., , M., , A., , C., (2004). Küçük hücre dışı akciğer kanserlerinde bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme bulgularının tümör T evrelemesindeki etkinliği. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni, 8(1),11-18.
 21. N.erdoğan, , , M., (2003). Yan lob ve rendeleme lobu artefaktları. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni, 7(3),137-141.
 22. M.baykara, , , G., , F., (2003). Bir trilateral retinoblastom olgusu Görüntüleme bulguları. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni, 7(3),146-149.
 23. N.erdoğan, , , A., , B., , A., , F., , M., , H., (2003). İntraoperatif ultrasonografinin intrakranial tümörlerin rezeksiyon genişliğini saptamadaki rolü. Türk Nöroşirürji Dergisi, 13(2),137-143.
 24. Ö.i.karahan, , , E., , M., , N., (2003). Edinsel sitomegalovirus enfeksiyonuna bağlı yaygın periostal elevasyon. Erciyes Tıp Dergisi, 25(3),166-169.
 25. Ö.i.karahan, , , M., , Ş., , A., (2003). Karaciğer solid kitlelerine eşlik eden geçici hepatik kontrastlanma farkı İki fazlı BT ve MRG bulguları. Erciyes Tıp Dergisi, 25(2),73-77.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Baykara, M., Yıldırım, M., Koç, M., (2019). Kontrastsız BT kesitlerinde komplike renal kist- renal hücreli karsinom ayrımında histogram analizinin yeri. 40. Uluslararası Katılımlı Radyoloji Kongresi, (),-.
 2. Baykara, M., Yıldırım, H., Tavut, D., (2019). The role of histogram analysis in the differentiation of multiple sclerosis and ischemic gliosis. 24th Annual Meeting of Turkish Society of Magnetic Resonance with International Participation, (),-.
 3. Kızıldağ, B., Baykara, M., Yurttutan, N., Karacaoğlu, C.M., (2018). Is there a correlation between renal function and kidney CT histogram analysis?. XVI. Balkan Congress of Radiology, Kuşadası, Turkey, (),-.
 4. Baykara, M., Demirel, A., Berk, E., Kızıldağ, B., Sarıca, M.A., Yurttutan, N., (2016). Can we diagnose piriformis muscle syndrome via sonoelastography preliminary findings of twenty one patients. European Congress of Radiology (ECR 2016), (),-.
 5. Yurttutan, N., Baykara, M., Seçen, Ö., Kızıldağ, B., Sarıca, M.A., (2016). Ultrasonographic evaluation of CCA and FA IMT and compliance after atorvastatin treatment in premenopausal dyslipidemic females. European Congress of Radiology (ECR 2016), (),-.
 6. Kızıldağ, B., Baykara, M., Yurttutan, N., Karacaoğlu, M.C., (2018). Is there a correlation between renal function and kidney CT histogram analysis? preliminary results. XVI. Balkan Congress of Radiology, (),-.
 7. Sarıca, M.A., Kuzhan, N., Yurttutan, N., Kızıldağ, B., Baykara, M., Kökoğlu, Ö.F., (). Evaluation of the patients underwent percutaneous abscess drainage. 7th Eurasia Congress of Infectious Diseases (EACID 2015), (),-.
 8. H.keleştimur, , , M., , M., , M., , B., , A., (). Effects of chelates of gadolinium on intracellular calcium concentrations in isolated rat dorsal root ganglia neurons. Physiology 2011, University of Oxford, London, UK, (),-.
 9. M.e.atabek, , , M., , S., (). Presence of the common carotid artery dysfunction in adolescent patients with type 1 diabetes. 42nd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology, Ljubljiana, Slovenia, (),-.
 10. C.gökçe, , , A., , F., , M., , M., , K., , F., (). Endothelium dependent and independent vasodilation of brachial artery in polycystic ovary syndrome. 6th European Congress of Endocrinology, Lyon, France, (),-.
 11. H.keleştimur, , , M., , M., (). Gadolinium inhibits intracellular calcium signaling in the GT1 7 cells is puberty at risk due to administration of gadolinium chelates in childhood. The Annual Scientific Meeting of the Endocrine Society of Australia and the Society for Reproductive Biology 2014, Melbourne, Australia, (),-.
 12. C.polat, , , M., , B., , N., (). Evaluation of internal auditory canal structures in tinnitus of unknown origin. 20th World Congress of the International Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies (IFOS) 2013, Seoul, Korea, (),-.
 13. M.baykara, , , C., , B., , N., (). An investigation of internal auditory canal and its content diameters in patients with benign paroxysmal positional vertigo. 20th World Congress of the International Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies (IFOS) 2013, Seoul, Korea, (),-.
 14. O.güler, , , M., , M., , S., (). Protective effects of propolis on contrast induced oxidative stress in rat liver. Fifth International Congress on Nutrition and Cancer 2012, Elazığ, Turkey., (),-.
 15. M.baykara, , , N., , S., , M., , O., , K., , T., (). Comparison of propolis n acetylcysteine and calpain inhibitor I N Acetyl Leu Leu norleucinal in preventing contrast media induced renal injury. The First Turkish Congress, Expo and Workshops on Honey and Honeybee Products with International Participation 2012, Kayseri, Turkey, (),-.
 16. H.keleştimur, , , M., , E., , M., , A., (). Gadolinium inhibits membrane depolarisation induced calcium signalling in isolated rat trigeminal ganglion neurons. Turkish-FEPS Physiology Congress 2011, Yeditepe University, İstanbul, Turkey, (),-.
 17. Ş.ışın, , , A., , S., , M., , A., , Ö., (). Üç olgu ile skizensefali nin tartışılması. III. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi ve “Workshop”u, Kayseri, Turkey, (),-.
 18. E.dönder, , , E., , Y., , G., , M., , A., (). Deneysel diabetes mellitusta melatoninin antioksidan ve glukometabolik etkisinin araştırılması. 34. Ulusal Diabet Kongresi ve 3. Uluslararası Obezite Sempozyumu, Ankara, Turkey, (),-.
Ulusal
 1. Baykara, M., Sağıroğlu, S., (2017). İdiopatik Subjektif Tinnituslu Hastalarda Kulak MRG Görüntülerinin Histogram Analizi İle Değerlendirilmesi. 38. Ulusal Radyoloji Kongresi, (),-.
 2. Baykara, S., Yılmaz, M., Baykara, M., (2017). ŞİZOFRENİ HASTALARINDA EKG’DE QT VE P DALGASI DİSPERSİYONUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER. 53. ULUSAL PSİKİATRİ KONGRESİ, 28(),26-.
 3. Yıldırım, H., Yıldırım, M., Baykara, M., (2019). Giant plexiform neurofibroma of the pelvic and gluteal region. 24th Annual Meeting of Turkish Society of Magnetic Resonance with International Participation, (),-.
 4. Sertkaya, M., Emre, A., Ispiroğlu, M., Baykara, M., (2016). Inflammatory fibroid polyp causing adult intussusception. 33th National Gastroenterology Week, (),-.
 5. Sertkaya, M., Vicdan, H., Emre, A., Baykara, M., (2016). Diagnosis and management of epiploic appendagitis. 33th National Gastroenterology Week, (),-.
 6. Baykara, M., Sertkaya, M., (2016). A case of intrahepatic cholangiocancer cannot be detected local spreading preoperatively. 33th National Gastroenterology Week, (),-.
 7. Çelik, M., Baykara, M., (2012). Acute hydronephrosis secondary to huge iliac artery aneurism. 33rd National Radiology Congress, (),-.
 8. Baykara, S., Bozdağ, P., Baykara, M., (2018). Evaluation of arterial stiffness in patients with schizophrenia.. 3rd Psychiatric Summit and 10th Anxiety Congress, (),-.
 9. Yurttutan, N., Güngör, G., Bilal, N., Kızıldağ, B., Baykara, M., Sarıca, M.A., (2015). Assessments of thyroid gland parenchyma in children via real time ultrasound elastography.. 37th Turkish National Congress of Otorhinolaryngology and Head Neck Surgery, (),-.
 10. Baykara, M., Güngör, G., Ciner, M., (2017). Comparison of testis elasticity with histogram analysis of testis echoes. 38. Ulusal Radyoloji Kongresi, (),-.
 11. Kızıldağ, B., Baykara, M., Vicdan, H., (). HEPATOSTEATOZU BULUNAN HASTALARDA YAĞLANMA DERECESİNİN ULTRASONOGRAFİ VE MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME İLE DEĞERLENDİRİLMESİ-SB27. TÜRK MANYETİK REZONANS DERNEĞİ, 22. YILLIK TOPLANTISI, (),-.
 12. Demir, M., Fındıklı, E., Tuncel, D., Atay, E., Baykara, M., Yoldaş, A., Doğaner, A., Acer, N., (). Şizofreni Hastalarının Beyin Yapılarındaki Hacimsel Değişikliklerin MriCloud Ve Vol Brain Analiz Yöntemi İle Karşılaştırılması. 7. ANATOMİ KIŞ GÜNLERİ TOPLANTISI, (),-.
 13. Baykara, M., Kara, G., Coşkun, M., Demirelli, K., (2011). GABA reseptörlerini manyetik rezonans görüntüleme ile görüntüleyebilecek bir ajanın in vitro fantom ve nükleer rezonans spektrofotometre bulguları. Türk Manyetik Rezonans Derneği 16. Yıllık Toplantısı, İstanbul, (),-.
 14. Baykara, M., Özcan, M., Keleştimur, H., (2013). GT1 7 nöronlarında hücre içi kalsiyum sinyalizasyonunu gadolinyum şelatları inhibe etmektedir Puberte risk altında mı. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, (),-.
 15. Baykara, M., Doğan, K., Öztürk, C., (2018). Comparison of the effects of chronic kidney disease on arterial stiffness parameters in the geriatric population with geriatric normal controls. , Nov 6 11, 2018, Antalya, Turkey.. 39th National Radiology Congress, (),-.
 16. Kurtul, N., Yurttutan, N., Baykara, M., (2017). Radiotherapy related changes in the lens are demonstrated by entropy method.. 38th National Radiology Congress, (),-.
 17. Kurtul, N., Baykara, M., (2017). Survival effect of texture analysis methods in patients with glioblastoma treated with radiotherapy.. 22nd Annual Meeting of Turkish Society of Magnetic Resonance, (),-.
 18. Baykara, M., Güneri, B., (2018). BİLATERAL OS PERONEUM ZEDELENMESİ. 39. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ, (),553-553.
 19. Kurtul, N., Yurttutan, N., Baykara, M., (2017). Lensteki radyoterapiye bağlı değişikliklerin entropi yöntemi ile gösterilmesi. 38. Ulusal Radyoloji Kongresi, (),-.
 20. Kurtul, N., Baykara, M., (2017). Radyoterapi alan glioblastomlu hastalarda doku analiz yöntemlerinin sağkalıma etkisi. Türk manyetik rezonans derneği 22. Yıllık bilimsel toplantısı, (),-.
 21. Baykara, M., Güngör, G., Ciner, M., (2017). Comparison of testis elasticity with histogram analysis of testis echoes. 38th National Radiology Congress, (),-.
 22. Sertkaya, M., Yazar, F.M., Emre, A., Şanlı, A.N., Baykara, M., Tekcan, Ş.D.E., Işler, A., (2017). Extrahepatic hydatid cyst that incidentally found during appendectomy.. 9th Surgical Research Congress, (),-.
 23. Sertkaya, M., Yazar, F.M., Emre, A., Şanlı, A.N., Işler, A., Baykara, M., Bahar, A.Y., Tekcan, Ş.D.E., (2017). A giant Non-Hodgkin’xxs lymphoma case that causes total ileocecal obstruction.. 9th Surgical Research Congress, (),-.
 24. Baykara, M., Güneri, B., Berk, E., Yüksel, M., (2017). A rare case of split cord malformation: diplomyelia.. 38th National Radiology Congress, (),-.
 25. Baykara, M., Sağıroğlu, S., (2017). Evaluation of ear MRI images by histogram analysis in patients with idiopathic subjective tinnitus.. 38th National Radiology Congress, (),-.
 26. Baykara, S., Yılmaz, M., Baykara, M., (2017). Changes in QT and P wave dispersion in ECG in schizophrenic patients.. 53. National Psychiatry Congress, (),-.
 27. Kızıldağ, B., Baykara, M., Vicdan, H., (2017). Evaluation of steatosis level in ultrasonography and magnetic resonance imaging in patients with hepatosteatosis.. 22nd Annual Meeting of Turkish Society of Magnetic Resonance, (),-.
 28. Artuk, H., Demirel, A., Berk, E., Naçıtarhan, V., Baykara, M., (2017). The effect of cervical sagittal inclination on postural oscillation and balance.. 26. National Physical Medicine and Rehabilitation Congress, (),-.
 29. Baykara, M., Yurttutan, N., Polat, C., (). Measurements of the size of the internal auditory canal and includes in patients with benign paroxysmal positional vertigo. Türk Manyetik Rezonans Derneği 20. Yıllık Toplantısı, (),-.
 30. Özcan, E., Baykara, M., Sarıca, M.A., Yurttutan, N., Kızıldağ, B., (). Evaluating of testicular echo signals with histogram analysis in infertile and fertile cases. 37th National Radiology Congress, (),-.
 31. Baykara, M., Kara, G., Vicdan, H., (). PET CT findings in a case of hemangiopericytoma. 37th National Radiology Congress, (),-.
 32. Sertkaya, M., Emre, A., Baykara, M., Bahar, A.Y., Kale, İ.T., (). A rare fatty tissue tumor in the axilla hibernoma. 37th National Radiology Congress, (),-.
 33. Emre, A., Sertkaya, M., Baykara, M., Bahar, A.Y., Kale, İ.T., (). Giant abdominal liposarcoma. 37th National Radiology Congress, (),-.
 34. Kızıldağ, B., Yurttutan, N., Sarıca, M.A., Baykara, M., (2016). Asymmetric ischiopubic synchondrosis syndrome. 37th National Radiology Congress, (),-.
 35. Yurttutan, N., Baykara, M., Sarıca, M.A., Kızıldağ, B., (2016). A case of ossified cephalohematoma. 25th Annual Meetings of Turkish Neuroradiology Society, (),-.
 36. Kızıldağ, B., Yurttutan, N., Sarıca, M.A., Baykara, M., (). MDCT appearance of the anomalous right vertebral artery a case. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, (),-.
 37. Kızıldağ, B., Sarıca, M.A., Yurttutan, N., Baykara, M., (). Multimodality imaging findings of papillary thyroid carcinoma. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, (),-.
 38. M.baykara, , , D., (). Nadiren bilateral olabilen brankiyal aparat anomalileri. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, (),-.
 39. M.baykara, , , Ö., , İ., , H., (). İki farklı olguda farklı kökenli vajinal kistler. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, (),-.
 40. M.baykara, , , N., , M., , Ş., (). Farklı kliniklerle başvuran beş ayrı şizensefali olgusunun MRG görüntüleri ile takdimi. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, (),-.
 41. M.baykara, , , P.B., , A., (). İlginç benign meme patolojileri. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, (),-.
 42. Demirel, A., Baykara, M., Aslan, Ö., (). A rare cause of entrapped deep peroneal nerve osteochondromatosis. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, (),-.
 43. Demirel, A., Baykara, M., Nacitarhan, V., (). The piriformis muscle syndrome was diagnosed with ultrasound elastography findings of two cases. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, (),-.
 44. Demirel, A., Baykara, M., Toprak, M., (). Atypical clinical and radiological presentation of vitamin B12 deficiency case report. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, (),-.
 45. Demirel, A., Baykara, M., Aslan, Ö., (). Anomalies of costae cases of two bifid costa and a mimickers. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, (),-.
 46. Demirel, A., Baykara, M., Berk, E., (). Conjoined nerve root. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, (),-.
 47. Baykara, M., Bozdağ, P., Bozdağ, A., (). Pneumomastia case report. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, (),-.
 48. Baykara, M., Bozdağ, P., Bozdağ, A., (). A rare cause of abdominal pain abdominal malrotation. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, (),-.
 49. Baykara, M., Emre, Ö., Vicdan, H., Yüksel, M., (). Intracranial lipomas. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, (),-.
 50. Baykara, M., Emre, Ö., Vicdan, H., Yavuzatmaca, İ., Yüksel, M., (). Agreement of the raters in ultrasonographic measurement of the arterial stiffness parameters. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, (),-.
 51. Yavuzatmaca, İ., Baykara, M., Demirel, A., (). Hyperacute term effects of regular exercise program on arterial compliance. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, (),-.
 52. Yurttutan, N., Kızıldağ, B., Sarıca, M.A., Baykara, M., (). Small things are extremely important. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, (),-.
 53. Sarıca, M.A., Yurttutan, N., Kızıldağ, B., Baykara, M., Bözkurt, S., (). Radiological overviews geriatric trauma. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, (),-.
 54. Yurttutan, N., Güngör, G., Kızıldağ, B., Baykara, M., Sarıca, M.A., (). Cross sectional imaging findings of incidentally adrenal myelolipomas. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, (),-.
 55. Yurttutan, N., Kızıldağ, B., Sarıca, M.A., Baykara, M., (). Effect of hemoconcentration on dural sinus CT density in a pediatric population. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, (),-.
 56. Kızıldağ, B., Bilal, N., Yurttutan, N., Sarıca, M.A., Güngör, G., Baykara, M., (). Is there a relationship between the diameter of the mastoid emisser veins and tinnitus A retrospective case control study. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, (),-.
 57. Demirel, A., Baykara, M., Aslan, Ö., (). A rare case of low back pain in childhood hymen imperforatus. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, (),-.
 58. Sarıca, M.A., Yurttutan, N., Kızıldağ, B., Baykara, M., (). A case of iatrogenic intrahepatic bile duct dilatation. Türk Manyetik Rezonans Derneği 20. Yıllık Toplantısı, (),-.
 59. T.özturk, , , G., , M., , A., , M., (). Meme kanseri ile karışan idiopatik granülomatöz mastit Olgu sunumu. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, (),-.
 60. Z.özkan, , , F., , Ö., , Y., , M., (). Laktasyonda aksiller bölgeden süt sekresyonu. 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Antalya, (),-.
 61. C.polat, , , Ö., , A., , S., , E., , M., (). Maxiller sinüsün izole inverted papillomu olgu sunumu. 9. Türk Rinoloji Kongresi, Antalya, (),-.
 62. C.polat, , , M., , S., , İ., , M., (). Baş ağrısında sinüzit ve mastoidit prevalansı. 9. Türk Rinoloji Kongresi, Antalya, (),-.
 63. B.petik, , , D., , R., , M., (). Vena kava inferior anomalilerinin literatür eşliğinde gözden geçirilmesi. 33. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, (),-.
 64. M.baykara, , , N., , S., , O., , T., , M., , Ö., (). Kontrast madde nefropatisinde apoptozun önlenmesinde propolis ve n asetilsistein in karşılaştırılması. 33. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, (),-.
 65. M.baykara, , , Y., , C., (). Farklı üçlü test değerlemelerinin meme tümörü tanısında etkinliklerinin lokal klinik düzeyinde araştırılması. 33. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, (),-.
 66. M.baykara, , , G., (). Gadolinyum lu manyetik rezonans görüntüleme kontrast ajanlarının MR sinyali üzerine etkileri. 33. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, (),-.
 67. M.çelik, , , M., (). Dev iliyak arter anevrizmasına sekonder ani gelişen hidronefroz. 33. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, (),-.
 68. M.baykara, , , C., , C., (). Tinnituslu olgularda aterosklerotik belirteçler. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, (),-.
 69. P.gündoğan, B., , B., , A., , A., , M., (). Sekonder intrakraniyal hipotansiyon Olgu sunumu. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, (),-.
 70. M.baykara, , , P.B., (). Sinovyal osteokondromatozis Olgu sunumu. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, (),-.
 71. M.baykara, , , M., , H., (). Gadolinyum şelatları hücre içi kalsiyum sinyalizasyonunu inhibe etmede sıçan trigeminal gangliyon nöronlarında sıçan dorsal kök gangliyon nöronlarındakine göre daha az ancak anlamlı miktarda etkilidir. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, (),-.
 72. P.gündoğan, B., , M., , A., (). Memede metal yabancı cisim Olgu sunumu. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, (),-.
 73. M.baykara, , , Y., , Ö.S., (). Atorvastatin tedavisi alan kadın hastalarda farklı arteriyel sistemlerde sertlik parametrelerinin tedaviye yanıtı. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, (),-.
 74. T.özturk, , , M., (). İki farklı olguda dispne ve disfaji oluşturan sağ Kommerell Divertikülü ve sol aberran subklavyan arterler ve eşlik eden arkus aorta anomalileri. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, (),-.
 75. M.baykara, , , M., , H., (). Gadolinyum şelatları sıçan dorsal kök gangliyon nöronlarında hücre içi kalsiyum sinyalizasyonunu inhibe etmektedir. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, (),-.
 76. M.baykara, , , A., , A., (). Horlamanın ilginç bir nedeni İki taraflı tortiyöz internal karotid arter. 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, (),-.
 77. A.kazez, , , H., , Ş., , Ö., , E., , M., (). Bebekte göğüs duvarının mezenkimal hamartomu. XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Bursa, (),-.
 78. M.baykara, , , N., , Ö.S., , E., , Y., (). Silostazol tedavisine yanıt olarak femoral arterin intima media kalınlığı ve kompliyansının ultrasonografi ile değerlendirmesi. 33. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, (),-.
 79. M.baykara, , , Ö.S., , E., (). Periferik arter hastalığı olan hastalarda farklı arteriyel sistemlerinde sertlik parametreleri üzerinde silostazol ün etkilerinin karşılaştırılması. 33. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, (),-.
 80. M.baykara, , , B., (). Asemptomatik vena kava inferior agenezi. 33. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, (),-.
 81. M.baykara, , , Ö.S., , E., , Y., (). Silostazol ün periferik arter hastalığı olan hastalarda vertebral arter akımları ve karotis arter sertliği üzerine etkileri. 33. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, (),-.
 82. M.baykara, , , G., (). MRG PET in yerini alabilir mi Bir meydan okuma. 33. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, (),-.
 83. M.baykara, , , C., , E., , Ö., , S., (). Orta konka tutulumu olan monostotik fibröz displazi. 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, (),-.
 84. C.polat, , , M., , Ö., , E., , S., (). Aural atrezi olgusu. 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, (),-.
 85. F.z.uslu, , , M., , M., (). Yapay sinir ağı ile vücudun farklı bölgesine ait kemik mineral yoğunluk değerlerinden osteoporoz teşhisi. 17. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, İstanbul, (),-.
 86. M.baykara, , , C., , F., (). Kemik mineral yoğunluğu ve arteryel sertleşme. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, (),-.
 87. M.baykara, , , F., (). Femur boyun açısında yaşa cinsiyete ve vücut kitle indeksi ne VKİ bağlı değişikliklerin standart DEXA ölçümleriyle tanımlanması. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, (),-.
 88. M.baykara, , , G., , A., (). Trilateral retinoblastom Radyolojik bulgular. 23. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, (),-.
 89. B.petik, , , M., , M., , M., , A., (). Fasiyal anomalilerin eşlik ettiği bir holoprozensefali olgusu 11q delesyon sendromu. 23. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, (),-.
 90. Ü.ukşal, , , S., , Ö., , M., (). Selülitli hastalarda etyolojik faktörler. 19. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Kapadokya, (),-.
 91. Ö.i.karahan, , , Ş., , A., , M., , M., (). Karaciğer kitlelerine eşlik eden geçici kontrastlanma farkı transient hepatic attenuation difference THAD İki fazlı BT ve MRG bulguları. 22. Türk Radyoloji Kongresi , Antalya., (),-.
 92. Ö.öztürk, , , A., , Ö., , M., (). Obstrükte hemivagina ve ipsilateral renal agenezinin eşlik ettiği bir uterus didelfis olgusu. 17. Türk Radyoloji Kongresi, İstanbul, (),-.
 93. M.baykara, , , Ö., , A., , F., (). Bir olgu nedeniyle lipoma arborescens in MR bulgularının tartışılması. 17. Türk Radyoloji Kongresi, İstanbul, (),-.
 94. Y.gül, , , E., , M., , H., (). Travmatik Bir Olgu da Pneumorarrhachis. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, (),-.
 95. M.baykara, , , C., , Y., , M., , Ö., (). İlk kez tariflenen bir konka bülloza rinoliti olgusu eşliğinde rinolitlerin tartışılması. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, (),-.
 96. M.baykara, , , C., , C., (). Benign paroksismal pozisyonel vertigo ve aterosklerotik belirteçler. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, (),-.
 97. C.polat, , , M., , İ., , E., , S., , S., (). İnferior konka bülloza. 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, (),-.
 98. H.artaş, , , M., , Z.A., , B., , H., (). Mental retardasyonlu olguda vajinal yabancı cisim ve buna sekonder gelişen tubo ovaryan abse Radyolojik bulgular. 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, (),-.
 99. M.e.atabek, , , S., , F., , M., , M., (). Tip 1 diyabetli hastalarda erken ateroskleroz ile serum leptin ve IGF 1 düzeyleri arasındaki ilişkiler. VII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, Erzurum, (),-.
 100. M.baykara, , , M., , Y., , C., (). Altı yıllık bölgesel DEXA deneyiminin Türk toplum standartlarıyla karşılaştırılması. 24. Ulusal Radyoloji Kongresi, Ankara, (),-.
 101. N.erdoğan, , , M., (). Yan lob side lobe ve rendeleme lobu grating lobe artefaktları. 23. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, (),-.
 102. S.orhan, , , M., , M., , Ş., (). Makrodaktili Nadir bir patolojinin radyolojik bulguları. 23. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, (),-.
 103. S.orhan, , , M., , A., (). Akut pulmoner embolizmde spiral BT bulgularının sintigrafik ve klinik bulgularla karşılaştırılması. 23. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, (),-.
 104. Ö.i.karahan, , , Ş., , M., , A., , M., (). 5 cm den büyük hepatoselüler karsinomların üç fazlı BT ile karakterizasyonu ve histopatolojik bulgularla karşılaştırılması. 23. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, (),-.
 105. M.baykara, , , A., , Ö., , Ş., (). Rubinstein Taybi sendromunun radyolojik bulguları. 23. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, (),-.
 106. M.baykara, , , Ö., , Ş., (). Safra kesesi karsinomunu taklit eden ksantogranülomatöz kolesistitin radyolojik bulguları. 23. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, (),-.
 107. M.baykara, , , Ö., , A., (). Hepatoblastom İki olgunun radyolojik inceleme bulguları. 23. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, (),-.
 108. A.coşkun, , , Ş., , Ö., , M., (). Maksiller sinüs aplazisi Olgu bildirisi. 22. Türk Radyoloji Kongresi , Antalya., (),-.
 109. A.coşkun, , , Ş., , Ö., , M., (). Joubert Sendromu MRG bulguları. 22. Türk Radyoloji Kongresi , Antalya., (),-.
 110. M.baykara, , , Ö., , H., , A., , A., (). Meme karsinosarkomlu bir olgunun MR mamografi ve sintimamografi bulguları. 22. Türk Radyoloji Kongresi , Antalya., (),-.
 111. Ş.ışın, , , Ö., , A., , M., (). Karaciğerde target sign görünümü oluşturan inflamatuvar psödotümör Olgu bildirisi. 22. Türk Radyoloji Kongresi , Antalya., (),-.

Projeler

 1. Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Proje No 1972, -

Üyelikler

 1. APIDER (Apitherapy Organization of TURKEY) (Scientific Board Member)
 2. Radiological Society of North America
 3. New Westminster College, Canada (Senior Fellow)
 4. European Society of Radiology
 5. Türk Manyetik Rezonans Derneği
 6. Türk Radyoloji Derneği
 7. Türk Tabipler Birliği
 1. Uluslararası, Dergi, Journal of Ultrasound in Medicine, 5
 2. Uluslararası, Dergi, Balkan Medical Journal, 2
 3. Uluslararası, Dergi, Mini-Reviews in Medicinal Chemistry, 1
 4. Uluslararası, Dergi, International Journal of Pediatric Research, 1
 5. Uluslararası, Dergi, EUROPEAN RADIOLOGY, 3
 6. Uluslararası, Dergi, Anadolu Kardiyoloji Dergisi, 1