T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Arş. Gör. Köksal YILDIZ

Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
0-424-23700
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 0-424-23700
Eposta ,
Fax 0-424-23300
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı
 • Lisans » 2002 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Fizik Bölümü
 • Yüksek Lisans » 2005 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Doktora » 2011 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Makaleler

Uluslararası
Ulusal
 1. Yıldız, K., (2016). Yüksek Sıcaklık Cu Al Fe Co Şekil Hatırlamalı Alaşımının İzotermal Oksidasyon Davranışının İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 28(2),201-206.
 2. Yıldız, K., Kök, M., Dağdelen, F., (2014). CoNiAlSn manyetik şekil hatırlamalı alaşımının üretilmesi ve bazı fiziksel özelliklerinin incelenmesi. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ, 26(2),89-93.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Yıldız, K., Kök, M., Dağdelen, F., (2016). Yaşlandırma Zamanının Cu-Al-Fe Yüksek Sıcaklık Şekil Hatırlamalı Alaşımının Faz Yapısı Üzerine Etkisinin İncelenmesi. International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia, (),-.
 2. Yıldız, K., Atıcı, Y., Keşlioğlu, K., Yaşar, E., (2007). Studies of Al-Ti Alloys by SEM. 6th International Conference of the Balkan Physical Union, (),-.
 3. Yıldız, K., (). Elektron Mikroskopi Teknikleri ile Al Ti Alaşımının Mikroyapısının İncelenmesi. Turkish Physical Society IVth International Conference and Festival of Physics Students, (),-.
 4. Yıldız, K., Atıcı, Y., Keşlioğlu, K., Yaşar, E., (). Investigation of Al Ti Alloy by TEM. Türk Fizik Derneği 23. Uluslararası Fizik Kongresi, (),-.
 5. Yavuz, H., Selçuk, A.B., Kayğılı, Ö., Yıldız, K., Atıcı, Y., (). CuO PbO camlarının mikroyapılarının taramalı elektron mikroskobu ile incelenmesi. Türk Fizik Derneği 26. Uluslararası Fizik Kongresi, (),-.
 6. Kayğılı, Ö., Yavuz, H., Selçuk, A.B., Yıldız, K., Atıcı, Y., (). Lityum alümina silikat LAS cam seramik numunesinin mikroyapısının incelenmesi. Türk Fizik Derneği 26. Uluslararası Fizik Kongresi, (),-.
 7. Yıldız, K., Kayğılı, Ö., Atıcı, Y., (). W Si 100 İnce Filmlerinin Arayüzeylerinin HRTEM ile İncelenmesi. Türk Fizik Derneği 26. Uluslararası Fizik Kongresi, (),-.
 8. Yıldız, K., Kayğılı, Ö., Leıpner, H.S., Atıcı, Y., (). n Tipi Bi2 Te0 9Se0 1 3 Termoelektrik Yarıiletken Filminin Yüzey Morfolojisinin İncelenmesi. Türk Fizik Derneği 26. Uluslararası Fizik Kongresi, (),-.
 9. Yıldız, K., Akgül, Ü., Kayğılı, Ö., Atıcı, Y., (). W Si 100 Metal Yarıiletken İnce Filminin SEM Analizi. Türk Fizik Derneği 26. Uluslararası Fizik Kongresi, (),-.
 10. Yıldız, K., Keşlioğlu, K., Kayğılı, Ö., Atıcı, Y., (). Al 1Ti Alaşımının TEM Analizi. Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi, (),-.
 11. Yıldız, K., Kayğılı, Ö., Leıpner, H.S., Atıcı, Y., (). p Tipi Bi0 15Sb0 85 2Te3 Termoelektrik Yarıiletken Filminin Yüzey Yapısının SEM ile İncelenmesi. Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi, (),-.
 12. Yıldız, K., Kayğılı, Ö., Leıpner, H.S., Atıcı, Y., (). Si Se Si 213 İnce Filminin Yüzey Morfolojisinin İncelenmesi. Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi, (),-.
 13. Kayğılı, Ö., Yıldız, K., Atıcı, Y., Yakuphanoğlu, F., Keser, S., (). Na2O SiO2 CaO Esaslı Cam Seramik Malzemelerin Taramalı Elektron Mikroskobu SEM ile İncelenmesi. Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi, (),-.
 14. Kayğılı, Ö., Yıldız, K., Atıcı, Y., Yakuphanoğlu, F., Keser, S., (). Mg Katkılı Hidroksiapatit HAP Biyoseramik Malzemelerin Mikroyapılarının İncelenmesi. Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi, (),-.
 15. Yıldız, K., Akgül, Ü., Atıcı, Y., (). W Si 100 Metal Yarıiletken Kontakların Film Yüzeylerinin Taramalı Elektron Mikroskopisi ile İncelenmesi. Türk Fizik Derneği 28. Uluslararası Fizik Kongresi, (),-.
 16. Yıldız, K., Keşlioğlu, K., Atıcı, Y., (). Al Zn Alaşımının TEM Analizi. Türk Fizik Derneği 28. Uluslararası Fizik Kongresi, (),-.
 17. Yıldız, K., Atıcı, Y., (). InxGa1 xAs GaAs 001 Çoklu Kuantum Kuyularının HRTEM Analizleri. Türk Fizik Derneği 28. Uluslararası Fizik Kongresi, (),-.
 18. Yıldız, K., Leıpner, H.S., Atıcı, Y., (). Yüksek Ayırma Güçlü Geçirmeli Elektron Mikroskopisi Tekniği Kullanılarak n Tipi Bi2 Te0 9Se0 1 3 Termoelektrik Yarıiletken Filminin Mikroyapısının İncelenmesi. Türk Fizik Derneği 28. Uluslararası Fizik Kongresi, (),-.
 19. Akgül, Ü., Yıldız, K., Coşkun, B., Atıcı, Y., (). ZrO2 İnce Filminin Reaktif RF Magnetron Sıçratma Tekniği ile Büyütülmesi. , Türk Fizik Derneği 29. Uluslararası Fizik Kongresi, (),-.
 20. Akgül, Ü., Yıldız, K., Atıcı, Y., (). DC Magnetron Sıçratma Tekniği ile Büyütülen Titanyum İnce Filmlerin Morfolojik Özelliklerinin Alt Tabaka Sıcaklığına Bağlı Olarak Değişiminin Araştırılması. Türk Fizik Derneği 29. Uluslararası Fizik Kongresi, (),-.
 21. Yıldız, K., Akgül, Ü., Atıcı, Y., (). Tungsten İnce Film İçerisinde Çubuk Formunda WO3 Fazının Gözlenmesi. Türk Fizik Derneği 29. Uluslararası Fizik Kongresi, (),-.

Projeler

 1. Zirkonyum ve Hafniyum Element İlavelerinin Ni3Ta Yüksek Sıcaklık Şekil Hatırlamalı Alaşımının Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi, 29.06.2020-
 2. Farklı Atomik Kompozisyonlara Sahip Yüksek Sıcaklık Ni-Ta Şekil Hatırlamalı Alaşımlarının Üretilmesi ve Bazı Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi, 21.11.2016-20.11.2018
 3. Sıçratma Tekniği ile Büyütülen Zirkonyum Dioksit İnce Filmlerin Mikroyapılarının İncelenmesi, 22.04.2011-17.02.2014
 1. Uluslararası, Dergi, PHYSICA B-CONDENSED MATTER, 1
 2. Uluslararası, Dergi, JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, 1
 3. Uluslararası, Dergi, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 1