T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
-
Telefon :
-
Eposta :
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :

Doğum Yeri -
Yabancı Dil -
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı

Kitaplar

 1. Peker, K., , Climate Change-Resilient, Agriculture and Agribusiness Systems, Asian Productivity Organisation, 2017, 30, www.nipo.gov.ir.
 2. Peker, K., , Differenet Accept of Poverty and Corruption, Gecekitaplığı, 2017, 247, 9786052881217.
 3. Peker, K., , Adoption and Impacts of Omproved Winter and Spring Wheat Variaties in Turkey ICARDA, ICARDA, 2009, 120, .
 4. Kan, A., Kan, M., Gülçubuk, B., Peker, K., , Bölgesel Kalkınmada Yeni Dinamikler, Paradigma Akademi, 2016, 30, .
 5. Peker, K., , Bölgesel Kalkınmada Yeni Dinamikler, Paradikma Akademi, 2016, 347, 9786058290907.
 6. Peker, K., , Seçme Konular İle Güncel Ekonomik Sorunlar, Gazi Kitapevi, 2016, 502, .
 7. Peker, K., , EKONOMİ, ATATURK UNİVERSİTESİ, 2008, 252, .
 8. Peker, K., , Doğanhisar İlçesinin Tarım Sanayi ve Hizmet Sektörlerinin İncelenmesi ve Uygun Yatırım Alanlarının Tespiti Doğanhisar Ticaret ve Sanayi Odası Mevka 2015, MEVKA, 2015, 292, .
 9. Peker, K., Asma, B.M., Fenercioğlu, H., , Ulusal Kayısı Çalıştayı 2015 Ankara, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2015, 80, .
 10. Peker, K., Kan, A., , Konya da Yetiştirilen Tarla Bitkilerinde Rekabet Üstünlüklerinin Tespiti, TEAE, 2010, 92, .
 11. Yavuz, F., Birinci, A., Peker, K., Atsan, T., , Türkiye Fındık Sektörü Ekonometrik Modelinin Oluşturulması ve Politik Analizlerde Kullanımı, TEAE, 2004, 73, 9754071438.
 12. Peker, K., , Anadolu da Tüketici Eğitimi ve Bilinçlendirilmesi, Gökçe Osfet Matbaacılık Ltd. Şti, 2001, , .
 13. Peker, K., , Türkiyede Kuru Kayısı Üretim Pazarlama Durumu ve Alternatif Pazarlama Olanakları Üzerine Bir Araştırma Malatya İli Örneği, Malatya Kayısı Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Vakfı, 2003, 260, .

Makaleler

Uluslararası
 1. Dündar, A.O., Peker, K., Tekin, M., Şahman, M.A., Büber, M., (2016). A Suggestion for a New E Governance System in the Wheat SupplyChain Management. International Journal of Applied Mathematics, Electronics and Computers, 4(),346-351.
 2. Oğuz, C., Parlat, S.S., Peker, K., (2004). An Econometric Approach for Prediction of Optimal EggProduction Period By Coefficient of Economic Efficiency And Multiphasic Analysis. Die Bodenkultur, 1(4),55-59.
 3. Yavuz, F., Birinci, A., Peker, K., Atsan, T., (2005). Econometric Modelling of Turkey s Hazelnut Sector Implications on Recent Policies. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 29(),1-7.
 4. Peker, K., Özer, H., (2005). Determination of economically optimal rate of nitrogen fertilizer for irrigated Sunflower in eastern Anatolia Turkey. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 3(),-.
 5. Semerci, A., Peker, K., (2011). The analysis of sunflowers yield and water productivity in Trakya region. Bulgarian Journal of Agriculture Science, 17(),207-217.
 6. Peker, K., Oğuz, C., (2011). A Model of Civil Society Dialogue on Dairy Business for Implementation of Milk Standards. African Journal of Agricultural Research, 2(),27-36.
 7. Çelik, Y., Peker, K., (2010). Benefit Cost Analysis of Mushroom Production for Diversification of Income in Developing Countries. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 3(15),-.
 8. Çelik, Y., Oğuz, C., Peker, K., (2010). Comparative Analysis of the Energy Efficiency ain Organic andConventional Farming Systems Case Study of Black Carrot in Turkey The Philippine AgricultuaralScientist Case Study of Black Carrot in Turkey. The Philippine Agricultuaral Scientist, 93(2),224-231.
 9. Çelik, Y., Peker, K., Karaman, A., (2008). Managers Behaviors Through Economic Crisis at Agro Industries in Turkey A Case Study in Şanlıufa Province. International Journal of Business and Management, 3(11),-.
 10. Peker, K., (2004). Comparative Economic Analysis between Chemical Pesticides and Bacterium Using in Apricot Production. Die Bodenkultur Austrian Journal of Agricultural Research, 55(),29-33.
 11. Peker, K., (2004). The causes and results of internal migration from rural areas case of Eastern Anatolia. Agricultural Economics-Zemedelska Ekonomika, 50(),471-476.
 12. Peker, K., (1996). Determination of Idle Labor Force on Farms in Pasinler District and Evaluation of Possibilities for This Labor Employment. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 20(),183-190.
Ulusal
 1. Peker, K., Peker, A.E., (2018). TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞKANLIK SİSTEMİNDE EKONOMİNİN YAPISAL DÜZENLEMELERİ. ÜÇÜNCÜ SEKTÖR DERGİSİ, (),-.
 2. Peker, K., (2002). Tarım Ekonomisi Araştırmalarında Tabakalı Örnekleme Yönteminin Kullanılması. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 3(28),-.
 3. Oğuz, C., Peker, K., (2005). Dünya Ticaret Örgütüün Türkiye nin Tarımsal Gıda Ticaretine Etkileri ve 2005 Mizakerelerine Hazırlık. Konya Ticaret Borsası, 8(19),12-17.
 4. Oğuz, C., Çelik, Y., Peker, K., (2005). Tarımsal Üretici Birlikleri. Konya Ticaret Borsası, (20),34-39.
 5. Özer, H., Peker, K., (2011). Erzurum ekolojik koşullarında kolza üretiminde optimum azot kullanımının belirlenmesi. Atatürk Univ. Ziraat Fak. Derg., 29(1),50-57.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Dündar, A.O., Tekin, M., Peker, K., Şahman, M.A., Karaoğlan, İ., (2018). A new 0-1 mixed integer wheat supply network designmodel proposal that decreases the number of vehiclerounds. 29th European Conference on Operational Research (EURO 2018), (),-.
 2. Dündar, A.O., Peker, K., Tekin, M., Şahman, M.A., (2017). GIS BASED WHEAT QUALITY MAP KONYA PROVINCE APPLICATION. 5th International Conference on Advanced Technology Sciences, 1(1),-.
 3. Tekin, M., Peker, K., Köylüoğlu, A.S., (2017). Clustering in Regional Development and Neuromarketing Ecosystem. 4.International Ragional Development Conferance, 1(1),143-152.
 4. Peker, K., (2017). Capacity Building of TRB1 Region. 4. International Regional Development Conferance, 1(1),261-263.
 5. Peker, K., (2017). Benefits of the shea tree. 1. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, (),-.
 6. Dündar, A.O., Peker, K., Tekin, M., Şahman, M.A., (2015). The Current Structure of Wheat Supply and Stakeholders’ Activitiesin Konya. 2nd International Conference on Sustainable Agriculture andEnvironment (2nd ICSAE), (),-.
 7. Dündar, A.O., Peker, K., Tekin, M., Şahman, M.A., Büber, M., (2016). A Suggestion for a New E-Governance System in the Wheat Supply Process. 4th International Conference on AdvancedTechnology & Science(ICATRome’16), (),-.
 8. Dündar, A.O., Peker, K., Tekin, M., Şahman, M.A., (2017). GIS Based Wheat Quality Map: Konya Provience Application. International Conference on Advanced Technology & Science(ICAT’17), İstanbul,s.14., (),-.
 9. Peker, K., (2016). The Role of Anatolia Region in the European Bio Economy. Bratislava Bioeconomy Conferance BBEC2016, (),-.
 10. Peker, K., (2016). Kalkınmada Sosyal yapı Ekonomik Yapıyı Belirler Yaklaşımı. UNIDAP Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, 1(1),399-414.
 11. Peker, K., Peker, A.E., (2015). Life Cycle Management of Agribusiness for Environmental System. 2nd International Conference on Business Strategy and Social Sciences, (),-.
 12. Oğuz, C., Peker, K., (2007). The Impact of Rainfall Decrease and TemperatureIncrease in the Change of Crops Pattern. Uluslararası Küresel Iklim Degisikligi ve Çevresel EtkileriKonferansi, (),369-375.
 13. Oğuz, C., Peker, K., Karakayacı, Z., (2007). The Role of Women for Sustainable Agriculture in Turkey. Millenium Conferance, Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, Romania,, 1(2),-.
 14. Oğuz, C., Peker, K., (2005). Bazı Bitkilerden Biyo Dizel Elde Edilmesinin Ekonomik Anantajları. Ulsulararası Biyo Yakıtlar ve Türkiye Çalıştayı, 1(),-.
 15. Oğuz, C., Kara, Z., Peker, K., (2005). Sweet Cherry Production and Marketing in Turkey. International Workshop and Lab Analysis Course Horticultural Crops Quality and Safety BOKU and Selcuk University, 1(),-.
Ulusal
 1. Peker, K., (). Çevre ve Su Yönetimi. 2. Ulusal Çevre ve Su Yönetimi Paneli, (),-.
 2. Peker, K., (). Dünya da ve Türkiye de TAB Yönetimi (Arz, Talep, Fiyat, Pazarlama). Stratejik Belge Hazırlık II. Toplantısı, (),-.
 3. Yavuz, F., Birinci, A., Peker, K., (1998). Doğu Anadolu Tarımının Ekonomik Yapısındaki Değişim Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Doğu Anadolu Sempozyumu, 2(),1065-1075.
 4. Peker, K., (2001). Doğu Anadolu Tarımını Geliştirme Stratejisi. Türkiye nin Sorunlarına Çözüm Konferansı . Atatürk Üniversitesi İİBF, 1(),-.
 5. Peker, K., Çelik, Y., Oğuz, C., Direk, M., (2005). Hassas Uygulamalı Tarım Teknolojilerinin Üretim Ekonomisi ve Şanlıurfa İlinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerde Kullanılabilme Olanakları. GAP IV. TARIM KONGRESİ, 2(),-.
 6. Peker, K., Birinci, A., (1999). Türkiye nin Bitkisel Üretimdeki Yeterlilik Durumuna Göre GAP Alanı İçin Uygun Üretim Deseninin Belirlenmesi. GAP I. Tarım Kongresi, 1(),347-352.
 7. Peker, K., Birinci, A., Keskin, A., (1996). Üretim Fazlasının Ortadan Kaldırılmasına Yönelik Alternatiflerin Türkiye Tütüncülüğünde Uygulanabilirliği. Türkiye 2. Tarım Ekonomisi Kongresi, 2(),133-143.
 8. Peker, K., (1996). Kayısı Üretiminin Ekonometrik Analizi ve Malatya İlindeki Etkileri. Türkiye 2. Tarım Ekonomisi Kongresi, (),139-148.
 9. Atsan, T., Birinci, A., Peker, K., (2000). Bayburt un Tarımsal Yapısındaki Değişim ve Avrupa Birliği nin Tarımsal Stratejileri Çerçvesinde İl Tarımının Kalkınma Yolları. Bayburt İli Kalkınma Kongresi, (),286-298.
 10. Yavuz, F., Peker, K., (1996). Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi nde Tarla Bitkilerine Alternatif Yem Bitkileri Üretiminin Ekonomik Analizi. Türkiye 3. Çayır-Mer'a ve Yem Bitkileri Kongresi, (),506-512.

Projeler

 1. Konyada Yetiştirilen Başlıca Tarla Ürünlerinde Mutlak ve Nispi Üstünlüklerin ve Ticaret Fırsatlarının Tespiti, 01.03.2005-31.12.2007
 2. Kırsal Kalkınmada Proje Hazırlama ve Değerlendirme Temel Eğitim Kursu, 28.11.2005-02.12.2005
 3. Konya İlinde Tarım Sigortası İçin Çiftçilerin Ödeme İstekliliklerinin Belirlenmesi, 05.11.2009-27.06.2013
 4. Adoption and Impacts of Improved Winter and Spring Wheat Varieties in Turkey, 01.01.2008-31.12.2009
 5. Capasity Building in Climate Change Adaptation of Agriculture, Forestry, Fisheries (İklim Değişikliğine Adaptasyon İçin Kapasite Oluşturma, AB projesi), 15.09.2017-15.09.2018
 6. Climate Change-resilient Agriculture Systems, 15.05.2015-15.01.2017
 7. Elazığ Sanayisinin Sektörel Analizi, Çözüm Stratejilerinin Belirlenmesi ve Yeni Bir Uygulama Ar-Ge Merkezleri Araştırması, 15.10.2016-05.01.2017
 8. Capacity Building in Climate Change Adaptation, 15.09.2017-14.09.2018
 9. Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliklerinin Sürdürülebilir İşletmecilik Modeli Konya İli Örneği, 03.09.2015-15.04.2016
 10. Tedarik Ağ Tasarımı ve E Yönetişim, 01.03.2014-29.06.2016
 11. Doğanhisar İlçesinin Tarım Sanayi ve Hizmet Sektörlerinin İncelenmesi ve Uygun Yatırım Alanlarının Tespiti , 19.11.2014-18.02.2015
 12. Konya İl Çevre Düzeni Planı İçin Tarım ve Hayvancılık Organize Sanayi Bölgelerinin ve Kentsel Yaşam Alanlarının Belirlenmesi Amacıyla Yer Seçimi Ön Fizibilite Projesi, 12.11.2014-11.02.2015
 13. EuropeAid 133086 M ACT TR 317 nolu İş Sağlığı ve Güvenliği Mesleki Eğitim Etkinliğinin Arttırılması projesi, 14.07.2014-29.10.2015
 14. Konya da Yetiştirilen Başlıca Tarla Ürünlerinde Maliyet Analizi ve Nispi Üstünlükler, -
 15. İklim değişikliklerinin tarım üzerindeki etkilerinin tahmini ve gelecek için uygun bitki deseninin modellenmesi, -
 16. Erzurum da Ekonomik Öneme sahip Başlıca Tarla Ürünlerinde Fiziki Girdi Kullanım Düzeyi ve Birim Maliyetlerin Tespiti, -
 17. Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin Faaliyetlerinin Analizi Sorunlar ve Çözüm Önerileri Kayısıbirlik Örneği, -
 18. Hassas Tarım Teknolojilerinin Çilek Üretimindeki Uygulamaları, -
 19. Türkiye de Kuru Kayısı Üretim ve Pazarlama Durumu ve Alternatif Pazarlama Olanakları Üzerine Bir Araştırma, -
 20. Türkiye Fındık Sektörünün Ekonometrik Modelinin Oluşturulması ve Politik Analizlerde Kullanımı, -
 21. Ohio Eyaletinde Keçi Eti Üretimi ve Pazarlamada Kooperatifleşme, -
 22. Erzurum İli Kırsal Kalkınma Projesi Aile Araştırma Kurumu İşletme Yapılarının Belirlenmesi alt programı, -
 23. Elazığ İli Baskil İlçesi Kayısı Üretim ve Pazarlamasında Karşılaşılan Sorunların Çözümlenmesinde Kayısı Tarım Satış Pazarlama Kooperatiflerinin Rolü, -
 24. Tedarik Ağ Tasarımı ve E Yönetişim, 25.09.2013-20.04.2016
 25. Project Cycle Management for the participants of EU project TR0305 02 02 LDI 038, -
 26. Civil society dialogue model of women entrepreneurship for the participants of EU project TR0305 02 02 LDI 038, -
 27. Lifelong learning for entrepreneurship and employment for the participants of EU project TR07H1 02 001 343, -
 28. Eco Innovation Entrepreneurship EU project TR08H1 01 01 188 EU , -
 29. Süt kalitesi için çiftlik sistemleri araştırma eğitim ve yayım FSRE uygulaması , -
 30. Ar Ge Personeli Yetiştirme Programı, -
 31. Konya Önder Çiftçiler Sürdürülebilir Üretim Programı, -
 32. Konya ili kırsal kesimindeki genç çiftçilere yeni tarım teknikleri gelir çeşitlendirici aktiviteler çiftçi organizasyonları destek ve teşvikler hakkında eğitim, -
 33. İleri Tarım Teknolojileri Altyapı Projesi, -
 34. Tarımda sürdürülebilir su ve toprak kullanımı, -

Üyelikler

 1. Doğanhisar Meslek Yükseokulu Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı
 2. Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kurucu Dekan ve Yönetim Kurulu Başkanı
 3. Selçuk Üniversitesi Bölgesel Gelişme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı
 4. Konya Teknokent Proje İş Geliştirme Merkezi Kurucu Müdürü
 5. Tarım Danışmanları Derneği
 6. Tarım Ekonomisi Derneği Konya Şubesi Başkanı
 7. BETA GIDA A.Ş.
 8. Karapınar Ticaret Borsası
 9. Konya Emniyet Müdürlüğü
 10. Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odası
 11. Selçuk Üniversitesi Proje Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi
 12. Selçuk Üniversitesi Tarımsal Yayım ve Uygulama Araştırma Merkezi Müdür Yrd. ve Yönetim Kurulu Üyesi
 13. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği
 14. Selçuk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
 15. Konya Ziraat Mühendisleri Odası
 16. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
 17. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
 18. Atatürk Üniversitesi İspir Hamza Polat MYO
 1. Ulusal, Dergi, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2
 2. Ulusal, Dergi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1
 3. Uluslararası, Dergi, Uluslararası İİB Dergisi, 1
 4. Ulusal, Dergi, Toprak Su Dergisi, 1
 5. Ulusal, Dergi, Adnan Menderes Ziraat Fakültesi Dergisi, 1
 6. Uluslararası, Dergi, Pakistan Journal of Science, 2
 7. Ulusal, Dergi, TEAD TEPGE, 1
 8. Ulusal, Dergi, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1
 9. Ulusal, Dergi, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1