T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Arş. Gör. Dr. Kenan Çağrı TÜMER

» Veteriner Fakültesi » Klinik Bilimler Bölümü » İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
İNGİLİZCE
Telefon :
0-424-23700 - 3865
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Fırat Üniversitesi Rektörlük Kampüsü, Elazığ/Merkez
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Çorum
Yabancı Dil İNGİLİZCE
Telefon 0-424-23700 - 3865
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Fırat Üniversitesi Rektörlük Kampüsü, Elazığ/Merkez
Uzmanlık Alanı
 • Lisans » 2011 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi
 • Yüksek Lisans » 2011 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi
 • Doktora » 2018 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

  Doktora Tezi;

  Tavşanlarda Deneysel Oluşturulan Akut Anemi ve Akut Inflamasyonun Kalp Kası Üzerine Etkilerinin Araştırılması / Investigation of the effect of experimentally induced acute anemia and acute inflammation on the cardiac muscle in rabbits

1988 yılında Çorum’da doğdum. İlkokul ve ortaokulu İzmir/Ödemiş 50. Yıl İlköğretim Okulu'nda, lise öğrenimimi ise Ödemiş Anadolu Öğretmen Lisesi'nde tamamladım. 2011 yılında Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden yüksek lisans derecesiyle mezun olduktan sonra aynı yıl içerisinde Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda doktora öğrenimime başladım. 2012 yılından bu yana Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktayım.

Kitaplar

 1. Issi, M., Gül, Y., Tümer, K.Ç., , Ruminantlarda Kan ve Kan Yapan Organ Hastalıkları, Türkiye Klinikleri, 2019, , 978-605-034-088-4.

Makaleler

Uluslararası
 1. Karapınar, T., Tümer, K.Ç., Caliskan, M., Yilmaz, O., (2019). Case report: serum cardiac troponin I concentration in three calves with doxycycline overdose. REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE, 170(1-3),43-45.
 2. Baydar, E., Tümer, K.Ç., Özübek, S., (2014). İntestinal Koksidiyozisli Kedilerde Sulfadimidin Sodyumun Tedavideki Etkinliğinin Araştırılması. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 28(3),123-125.
 3. Tümer, K.Ç., Özdemir, H., (2017). Bir Süt İneğinde Puerperal Hemoglobinüri Olgusu ve Tedavisi. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 14(3),225-230.
 4. Kızıl, Ö., Tümer, K.Ç., (2016). Bir İnekte Sekokolik Volvulus. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 30(2),141-143.
Ulusal
 1. Gül, Y., Issi, M., Tümer, K.Ç., (2019). Koyunlarda Değişik Yöntemlerle Alınan Rumen İçeriği pH Değerlerinin Karşılaştırılması. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 33(2),89-94.
 2. Kızıl, Ö., Tümer, K.Ç., (2018). Bir Danada Fibrinli Hemorajik Sekokolitis Olgusu. Fırat University Journal of Health Sciences (Veterinary), 32(2),143-145.
 3. Köm, M., Durmuş, A.S., Polat, E., Baydar, E., Çakır, S., Tümer, K.Ç., (2017). Bir Sığırda Özefagus Kaynaklı Metalik Yabancı Cisim Sebebiyle Oluşan Derin Boyun Apsesi ve Sağaltımı. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 31(1),55-58.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Karapınar, T., Tümer, K.Ç., Baydar, E., (2015). Hemorrhagic Abomasitis in A Calf. 52th Annual Meeting ‘’Towards A Global Health, IASI,ROMANIA, (),-.
 2. Tümer, K.Ç., Özdemir, H., (). INVESTIGATION OF EFFECT OF EXPERIMENTALLY INDUCED ACUTE ANEMİA AND ACUTE INFLAMMATION IN CARDIAC MUSCLE. 28th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, Stara Zagora, Bulgaria, (),-.
 3. Polat, E., Tümer, K.Ç., (2018). Holstein Irkı Bir Buzağıda Trakeal Kollaps Olgusu. 2nd International Veterinary Surgery Congress of Turkey, (),-.
 4. Baydar, E., Tümer, K.Ç., Özübek, S., (2015). İntestinal Koksidiyozisli Kedilerde Sulfadimidin Sodyumun Tedavideki Etkinliğinin Araştırılması. 11. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, (),-.
 5. Baydar, E., Tümer, K.Ç., Karabulut, E., Eröksüz, H., (2015). Bir Köpekte Üçlü Bağırsak İnvaginasyonu Olgusu. 11. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, (),-.
 6. Baydar, E., Durmuş, A.S., Polat, E., Tümer, K.Ç., (2015). Bir Köpekte Mekanik İleus’un Endoskopik ve Radyografik Tanısı İle Operatif Sağaltımı. 11. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, (),-.
 7. Baydar, E., Kırbaş, A., Tümer, K.Ç., Kandemir, F.M., (2014). INCREASED CARDIAC TROPONIN I (cTnI) LEVELS IN GOATS WITH BABESIOSIS. FIRST INTERNATIONAL CONGRESS LIFE SCIENCES – A CHALLENGE FOR THE FUTURE,, (),-.
Ulusal
 1. Issi, M., Gül, Y., Baydar, E., Gürçay, M., Tümer, K.Ç., Parmaksız, A., (2013). Kongenital ve Anomalili Bovin Viral Diyare Virus Enfeksiyonları. 10. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, (),-.

Projeler

 1. İshalli Buzağılarda Th1/Th2 Sitokin Cevabı ile D Vitamini İlişkisinin Araştırılması, 24.12.2019-
 2. Myokardiyal Hasarlı Sığırların Kan Dolaşımındaki Kardiyak Troponin I’nin Antijenik Epitoplarının Tespiti, 01.05.2018-09.08.2019
 3. İshalli buzağılarda dolaşımdaki kalsidiyol ve kalsitriyol düzeylerinin araştırılması, 17.12.2018-
 4. Sığırlarda Değişik Yöntemlerle Alınan Rumen İçeriğinin Karşılaştırmalı Muayeneleri, 01.01.2017-
 5. Deneysel Oluşturulan Akut Anemi ve Akut İnflamasyonun Kalp Kası Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması, 23.01.2017-30.10.2018