T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Prof. Dr. Ahmet Kadri ÇETİN

Yabancı Dil :
-
Telefon :
424-2370000
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Hidrobiyoloji, Alg Ekolojisi


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon 424-2370000
Eposta
Fax 424-2330062
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Hidrobiyoloji, Alg Ekolojisi
 • Lisans » 1985 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi
 • Yüksek Lisans » 1987 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi
 • Doktora » 1993 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi
 • 1 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

  Müdür Yardımcısı » Eylül 2008 ile Mart 2010 tarihleri arasında.
 • 2 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

  Kurul Üyesi » Eylül 2008 ile Mart 2010 tarihleri arasında.
 • 3 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

  Yönetim Kurulu Üyesi » Eylül 2008 ile Mart 2010 tarihleri arasında.
 • 4 Genel Biyoloji Anabilim Dalı

  Anabilim Dalı Başkanı » Ağustos 2010 tarihinden itibaren.
 • 5 FIRAT ÜNİVERSİTESİ

  Senato Üyesi » Mart 2010 ile Ağustos 2013 tarihleri arasında.
 • 6 FIRAT ÜNİVERSİTESİ

  Yönetim Kurulu Üyesi » Mart 2010 ile Ağustos 2013 tarihleri arasında.
 • 7 FEN FAKÜLTESİ

  Kurul Üyesi » Mart 2010 ile Ağustos 2013 tarihleri arasında.
 • 8 FEN FAKÜLTESİ

  Yönetim Kurulu Üyesi » Mart 2010 ile Ağustos 2013 tarihleri arasında.
 • 9 FEN FAKÜLTESİ

  Dekan » Mart 2010 ile Ağustos 2013 tarihleri arasında.
 • 10 F.Ü. Fen Bilimleri Dergisi

  Editör » Eylül 2008 ile Mart 2010 tarihleri arasında.
 • 11 Turkish Journal of Science and Technology

  Editör » Eylül 2008 ile Mart 2010 tarihleri arasında.

Makaleler

Uluslararası
 1. Kendirlioglu, S.G., Çetin, A.K., (2019). Effect of Nitrogen Sources on Growth, Protein, Total LipidAmount and Pigment Content in Chlorella vulgaris. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 28(4A),3065-3072.
 2. Agirman, N., Çetin, A.K., (2017). Effect of nitrogen limitation on growth, total lipid accumulation and protein amount in Scenedesmus acutus as biofuel reactor candidate. Natural Science and Discovery, 3(3),33-38.
 3. Kendirlioglu, G., Çetin, A.K., (2017). Effect of Different Wavelengths of Light on Growth, Pigment Contet and Protein Amount of Chlorella vulgaris. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 26(12A),7974-7980.
 4. Bedil, B., Çetin, A.K., (2017). Toxicity of Four Fungicides to the Growth and Amount of Chlorella vulgaris. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 26(2),1778-1783.
 5. Çetin, A.K., Şen, B., (2004). Seasonal Distribution of Phytoplankton in Orduzu Dam Lake Malatya Turkey. Turk J Bot, 28(),279-285.
 6. Yıldırım, V., Çetin, A.K., (2016). Benthic Diatom Assemblages from Maden Stream Elazig Turkey An Examination of Community Relationships and Habitat Preferences. Fresenius Environmental Bulletin, 25(7),2662-2667.
 7. Çetin, A.K., Nurdogan, M., (2006). Growth rate of Scenedesmus acutus Meyen in cultures exposed totrifluralin. POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, 15(4),631-633.
 8. Çetin, A.K., Fırat, Z., (2009). Growth rate of Scenedesmus acutus in culture exposed to dichlorvos. Journal of Applied Biological Sciences, 3(1),61-63.
 9. Çetin, A.K., Gür, N., Fırat, Z., (2011). Growth Rate of Scenedesmus acutus in Laboratory Cultures Exposed to Diazinon. African Journal of Biotechnology, 10(34),6540-6543.
 10. Burçin, B., Gökçe, K., Nur, A., Çetin, A.K., (2015). Effects of Azoxystrobin and Flusilazole on Growth and Protein Amount of Scenedesmus acutus. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 24(4),1258-1262.
 11. Nur, A., Çetin, A.K., (2015). Effects of Nitrogen Starvations on Cell Growth Protein and Lipid Amount of Chlorella vulgaris. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 24(11),3643-3648.
 12. Nur, A., Burcin, B., Gokce, K., Çetin, A.K., (2015). Toxic Effects of Fungicides Penconazole and Triadimenol on Growth and Protein Amount of Scenedesmus acutus. Journal of The Chemical Society Of Pakistan, 37(06),1220-1225.
 13. Cetin, A.., , S.B.., , Y.V., (2002). Seasonal variations of epipelic diatoms in Golbasi Lake with relation to physical chemical variables. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 11(6),306-311.
 14. Cetın, A., , S.B., (2006). Benthic diatom flora Bacillariophyta of Keban Reservoir Elazig Turkey. International Journal on Algae, 8(2),162-173.
 15. Çetin, A., (2004). Seasonal Changes and Epipelic in Sürgü Reservoir Turkey. Arch. Für. Hydrobiol., 150(),95-103.
 16. Çetin, A.K., Bülent, S., (1998). Diatoms Bacillariophyta in the Phytoplankton of Keban Reservoir and Their Seasonal Variations. Turkish Journal of Botany, 22(),25-33.
 17. Agırman, N., , K.G., , C.A., (2014). The effects of four pesticides on the growth of Chlorella vulgarıs. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 23(6),1418-1422.
 18. Cetın, A., , Y.V., (2000). Species Composition and Seasonal Variations of The Phytoplankton in Sürgü Reservoir Malatya TURKEY Acta Hydrobiologica 1 2 21 28 2000. ACTA HYDROBİOLOGICA, 1(2),21-28.
 19. Turkmenz, , , C., , M., , B., , O., (2008). Benthic diatom community structure and physical chemical interactions in Iyidere stream Trabzon Turkey IJA 10 4 330 340. INTERNATIONAL JOURNAL on ALGaE, 10(4),330-340.
 20. Cetin, A., , Y.V., (2003). Epilithic and Epiphytic Diatoms of Sürgü Reservoir Malatya TURKEY 5 1 37 45 2003. International Journal on Algae, 5(1),37-45.
 21. Çetin, A., (2000). Phytoplankton of Gölbaşı Lake Adıyaman TURKEY and Their Seasonal Variations. International Journal on Algae, 2(4),87-96.
 22. Çetin, A., (2008). Epilithic epipelic and epiphytic diatoms in the Göksu Stream community relationship and habitat preferences. Journal of Freshwater Ecology, 23(1),143-149.
 23. Yildirim, V.., , C.A.K., (2009). PERIPHYTIC DIATOM ASSEMBLAGES FROM CIP STREAM TURKEY AN EXAMINATION OFCOMMUNITY RELATIONSHIPS AND HABITAT PREFERENCES. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 18(9),1546-1550.
 24. Cetin, A.K.., , Y.V., (2007). Distribution and occurrence of the diatom community in Goksu Stream Adiyaman Turkey. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 16(5),555-560.
 25. Cetin, A.., , M.N., (2005). The effects of paraquat on population growth of Scenedesmus acutus. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 14(7),634-636.
Ulusal
 1. Çetin, A.K., Osman, G.Y., (2001). Cip Çayı Elazığ Türkiye Epipelik Epilitik ve Epifitik Alg Florası. F.Ü.Fen ve Müh.Bilimleri Der, 13(2),9-14.
 2. Çetin, A.K., Şen, B., Alp, M.T., Yıldırım, V., (2003). Orduzu Baraj Gölü Malatya Turkiye Bentik Diyatomeleri. F.Ü.Fen ve Müh.Bilimleri Der, 15(1),1-7.
 3. Yıldırım, V., Alp, M.T., Şen, B., Çetin, A.K., (2003). Hazar Gölü ne Dökülen Kürk Çayı nın Elazığ Bentik Diyatomeleri. F.Ü.Fen ve Müh.Bilimleri Der, 15(3),329-336.
 4. Aksın, M., Çetin, A.K., Yıldırım, V., (1999). Keban Çayı Elazığ Türkiye Algleri. F.Ü.Fen ve Müh. Bilimleri Der, 11(1),59-65.
 5. Gokce, K., Nur, A., Çetin, A.K., (2015). The Effects of Photoperiod on the Growth Protein Amount and Pigment Content of Chlorella vulgaris. Turish Journal of Science & Technology, 10(2),7-10.
 6. Osman, G.Y., Çetin, A.K., (2000). Cip Çayı Elazığ Türkiye Pelajik Bölge Algleri ve Mevsimsel Değişimleri. F.Ü.Fen ve Müh.Bilimleri Der, 12(2),29-35.
 7. Civelek, Ş., Çetin, A.K., (1993). Keban Barajı ve Hazar Gölü Elazığ Bitkileri. Doğa-Tr. J. of. Botany, 17(),183-185.
 8. Çetin, A.K., Şen, B., (1997). Keban Baraj Gölünün Bacillariophyta Dışındaki Algleri ve Mevsimsel Değişimleri. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(2),45-59.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Yıldırım, V., Emre, M.Y., Çetin, A.K., (2018). Biodiversity of Algae in Some Hot and Mineralized Watersin the Northeast of Elazığ. 4th INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED BIOLOGICAL SCIENCES, (),-.
 2. Bülent, S., Çetin, A.K., (1988). Seasonal Dynamics of Benthic Diatoms in a Reservoirs in South East Turkey. 10. Diatom Symposium, (),505-511.
 3. Şen, B., Çetin, A.K., Vesile, N., (1991). Occurrence of Benthic Algae in A Detergent Polluted Canal. IV. International Phycological Congress, (380),-.

Projeler

 1. Palinoloji Laboratuvarının Altyapısının Geliştirilmesi, 25.04.2011-26.04.2012
 2. Chlorella vulgaris in Gelişimi ve Protein miktarı Üzerinde Bazı Fungusitlerin Azoxystrobin Flusilazole Penconazole ve Triadimenol Etkileri, 30.12.2013-30.12.2014
 3. Chlorella vulgaris in Hücre Sayısı Klorofil Miktarı ve Büyüme Hızına Aydınlanma Sürsinin Etkilerinin İncelenmesi, 04.01.2011-05.01.2012
 4. Türkiye Tatlısu Algleri Resimli Veritabanı IMAGE DATABASE , -
 5. Hazar Gölü Yönetim Planı Altyapı Projesi I Aşama, -
 1. Uluslararası, Dergi, Nobel International Journal, 1
 2. Uluslararası, Dergi, Brazilian Archives of Biology and Technology, 1