İstatistikler

  • Prof. Dr. 430 Kişi
  • Doç. Dr. 253 Kişi
  • Dr. Öğr. Üyesi 318 Kişi
  • Arş. Gör. Dr. 85 Kişi
  • Öğr. Gör. Dr. 20 Kişi
  • Okutman Dr. 1 Kişi
  • Arş. Gör. 701 Kişi
  • Öğr. Gör. 248 Kişi
  • Mühendis 1 Kişi
  • Toplam 2057 Kişi