T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
-
Telefon :
424-2370000
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Tasavvuf


Doğum Yeri Nevşehir
Yabancı Dil -
Telefon 424-2370000
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Tasavvuf
 • Lisans » 1992 Yılı mezunu

  Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi
 • Yüksek Lisans » 1998 Yılı mezunu

  Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Doktora » 2002 Yılı mezunu

  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Doçentlik » 2010

  ÜAK
 • 1 Tasavvuf Anabilim Dalı

  Anabilim Dalı Başkanı » Aralık 2010 tarihinden itibaren.
 • 2 The Journal of Academic Social Science Studies

  hakem » Eylül 2012 tarihinden itibaren.
 • 3 Bingöl Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi

  hakem » Eylül 2012 tarihinden itibaren.
 • 4 Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

  Yayın Kurulu Üyesi » Ocak 2011 ile Mart 2013 tarihleri arasında.
 • 5 Turkısh Studies Academic Jurnal

  Hakem » Mart 2013 tarihinden itibaren.

Kitaplar

 1. Soysaldı, İ., , Tasavvufta Aşk, Rağbet Yayınları, , 155, 978-605-9852-14-2.
 2. Soysaldı, İ., , Son Dönem Mutasavvıf ve Şairi Ağlarbaba nın Tasavvuf Anlayışı, Massmedia Yay, , 208, 978-975-01149-0-8.

Makaleler

Uluslararası
 1. Soysaldı, İ., (2009). Mutasavvıfların Tevbe Kavramına Getirdiği Yorumlar. e-Journal of New WorldScience Academy, 4(2),-.
 2. Soysaldı, İ., (2011). Muhyiddin Muhammed b Süleyman b Said 788 1386 in Kitabu r rahme fi Beyani Âlemi l Bezah Adlı Eserinde Ruh Berzah Alemi İlişkisi. e-Journal of New World Science Academy, 6(3),-.
Ulusal
 1. Soysaldı, İ., (2015). Osman Bedrüddin Erzurumi’nin Mektubat İsimli Eserindeki Bazı Tasavvufi Istılahlar. F. Ü. Harput Araştırmaları Dergisi, (1),1-20.
 2. Soysaldı, İ., (2018). “Hacı Muharrem Hilmi Efendi Divanında Tevbe Kavramı Hakkındaki Görüşleri. F.Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, (2),33-48.
 3. Soysaldı, İ., (2018). “Hacı Muharrem Hilmi Efendi Divanında Nefs Kavramı Hakkındaki Görüşleri”. F.Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, (19/2),19-32.
 4. Soysaldı, İ., (2007). Halvet Kavramı Üzerine Bir Değerlendirme. Tasavvuf ilmî ve Akademik Araştırma Dergisi, (19),235-243.
 5. Soysaldı, İ., (2006). Mevlâna nın Aşk Anlayışı. Dicle Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, 8(2),93-115.
 6. Soysaldı, İ., (2006). Sufilerin Ölüme Yaklaşımı. Harran Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, (16),135-149.
 7. Soysaldı, İ., (2005). Osman Bedrüddîn Erzurûmî nin Bazı Dinî ve Tasavvufî Kavramlara Yaklaşımı. Harran Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, (14),109-120.
 8. Soysaldı, İ., (2005). Yunus Emre nin İnsan Anlayışı. Diyanet İlmî Dergi, 41(2),87-111.
 9. Soysaldı, İ., (2003). Osman Bedrüddîn Erzurûmî nin Tasavvuf Felsefesi Üzerine Bir İnceleme. Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, (10),273-283.
 10. Soysaldı, İ., (2002). Ebû Talib el Mekkî nin Kûtu l Kulûb Adlı Eserindeki Bazı Tasavvufî Kavramlar. Tasavvuf ilmî ve Akademik Araştırma Dergisi, (9),293-303.
 11. Soysaldı, İ., (2001). Yunus Emre Divanında Dört Dinî Terim. F.Ü. İlahiyat Fak.Dergisi, (6),103-118.
 12. Soysaldı, İ., (1998). Tasavvufta Aşk ve Marifet. F.Ü. İlahiyat Fak.Dergisi, (3),187-217.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Soysaldı, İ., (2016). “Halid Hoca Efendi’nin Tasavvuf Anlayışı” Uluslararası Harput’xxa Değer Katan Şahsiyetler Sempozyumu. ULUSLARARASI HARPUT’xxA DEĞER KATAN ŞAHSİYETLER SEMPOZYUMU, 1(),137-144.
Ulusal
 1. Soysaldı, İ., (). Osman Bedrüddin Erzurumi nin Tasavvufi Şahsiyeti. Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, 1(),403-413.
 1. Ulusal, Dergi, Bİngöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1
 2. Uluslararası, Dergi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 1