T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Doç. Dr. İsmail DEMİREL

» Tıp Fakültesi » Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü » Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
2333555 - 1166
Eposta :
,
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :

Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 2333555 - 1166
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı
 • Lisans » 1994 Yılı mezunu

  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kitaplar

 1. Demirel, İ., Bolat, E., Yıldız, A.A., , CURRENT TOPICS IN ANESTHESIOLOGY, INTECH, 2017, , .
 2. Demirel, İ., , KANITA DAYALI YOĞUN BAKIM UYGULAMASI, NOBEL TIP, 2015, , .
 3. Demirel, İ., , KANITA DAYALI YOĞUN BAKIM UYGULAMASI, NOBEL TIP, 2015, , .
 4. Demirel, İ., , Ortopedi ve Travmatoloji Anestezi Kılavuzu, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Anestezi Uygulama Kılavuzları, 2013, , .
 5. Demirel, İ., , Ortopedi ve Travmatoloji Anestezi Kılavuzu, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Anestezi Uygulama Kılavuzları, 2013, , .

Makaleler

Uluslararası
 1. Özer, A.B., Çeribaşı, S., Demirel, İ., Bayar, M.K., Ileri, A., Erhan, Ö.L., (2017). Effects of sevoflurane on apoptosis, BDNF and cognitive functions in neonatal rats.. Bratisl Lek Listy, (),-.
 2. Demirel, İ., Özer, A.B., Kılınç, M., Bayar, M.K., Erhan, Ö.L., (2014). Comparison of Anaesthetic Cost in Open and Laparoscopic Appendectomy. Nigerian Journal of Clinical Practice, (),-.
 3. Demirel, İ., Kavak, S.B., Özer, A.B., Bayar, M.K., Erhan, Ö.L., (2014). An Intensive Care Approach to Posterior Reversible Encephlopathy Syndrome PRES An Analysis of 7 Cases. J Turk Ger Gynecol Assoc, (),-.
 4. Ayse, B.O., Demirel, İ., Gökdemir, T., Erhan, Ö.L., (2014). Anaesthesia management in a child with metabolic myopathy. Eur Rev Med Pharmacol Sci., (),-.
 5. Kavak, S.B., Çelik, K.E., Demirel, İ., Türkoğlu, A., Akkuş, İ.B.H., Ilhan, R., Kaplan, S., (2014). Evaluation of Maternal Mortality Cases in the Province of elazıg Turkey 2007 2013 A Retrospective Study. Global Journal of Health Science, (),-.
 6. Özer, A.B., Demirel, İ., Erhan, Ö.L., Fırdolaş, F., Üstündağ, B., (2015). Effect of different anesthesia techniques on the serum brain derived neurotrophic factor BDNF levels. Eur Rev Med Pharmacol Sci., 19(20),3886-3894.
 7. Zafer, G., Demirel, İ., Bayar, M.K., Ozkan, Z., Bayındır, S., Kocyığıt, F., Hanbeyoglu, O., Kahraman, M., (2016). DOSE DEPENDENT ANTI INFLAMMATORY EFFECT OF KETAMINE IN LIVER ISCHEMIA REPERFUSION INJURY. MIDDLE EAST JOURNAL OF ANESTHESIOLOGY, 23(6),655-664.
 8. Demirel, İ., Özer, A.B., Duzgol, O., Bayar, M.K., Karakurt, L., Erhan, Ö.L., (2014). Comparison of Unilateral Spinal Anesthesia and L1 Paravertebral Block Combined with Psoas Compartment and Sciatic Nerve Block in Patients to Undergo Partial Hip Prosthesis. European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 18(7),1067-1072.
 9. Ozer, A., , E.O., , K.E., , D.I., , B.A., , G.G., (2012). Comparison of the Effects of Preoperative and Intraoperative Intravenous Application of Dexketoprofen on Postoperative Analgesia in Septorhinoplasty Patients Randomised Double Blind Clinical Trial. Eur Rev Med Pharmacol Sci., 16(13),1828-1833.
 10. Ozer, A., , D.I., , E.O., , B.M., , D.O., (2014). Postoperative Appropriateness of Assigning an Intensive Care Bed Preoperatively for High risk Patients A Retrospective Study. Turkish Journal of Geriatrics-Turk Geriatri Dergisi, 16(4),439-445.
Ulusal
 1. Demirel, İ., Bolat, E., Yıldız, A.A., Atıcı, E., Tartar, T., (2018). PROGRESİF FAMİLYAL İNTRAHEPATİK KOLESTAZ TİP I’xxDE(BYLER HASTALIĞI) ANESTEZİ YÖNETİMİ. JARSS ANESTEZİ DERGİSİ, 26(1),36-39.
 2. Demirel, İ., Erhan, Ö.L., (2017). Akciğer Kanseri Ameliyatlarında Anestezi. Türkiye Klinikleri Göğüs Cerrahisi Özel Dergisi, (),140-152.
 3. Demirel, İ., Özer, A.B., Bayar, M.K., Erhan, Ö.L., Kılıç, M., (2014). VATS Sonrası Reekspansiyon Pulmoner Ödemin CPAP ile Tedavisi Olgu Sunumu. Turkiye Klinikleri J Case Rep, 21(2),67-71.
 4. Demirel, İ., Özer, A.B., Bayar, M.K., (2013). Gebelik ve Yoğun Bakım. Turkiye Klinikleri Journal of Anesthesiology Reanimation, 6(2),76-83.
 5. Sait, Ö., Üçler, N., Demirel, İ., Kaplan, M., (2015). The Development of Glioblastoma Multiforme in Early Period After Intracranial Radiotherapy. Fırat Tıp Dergisi, (),-.
 6. Demirel, İ., Bayar, M.K., (2015). Obez Hastalarda Preoperatif Hazırlık ve Eşlik Eden Hastalıklar. Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji Reanimasyon Özel Dergisi, (),-.
 7. Yaşar, D., , Y.M., , E.Ö., , Ö.A., , D.İ., , T.G., , İ.F., , G.F., (2006). Sevofluranın Böbrek ve Karaciğer Toksisitesinin Belirlenmesinde Paraoksonaz ve Beta 2 Mikroglobulinin Yeri. Fırat Tıp Dergisi, 11(2),126-129.
 8. Demirel, İ., (2012). İntrakranial Araknoid Kist Varlığında Apendektomi için Anestezi Yönetimi. Fırat Tıp Dergisi, 17(2),124-126.
 9. Demirel, İ., (2010). Griggs Yöntemi İle Açılan 52 0lguda Perkütan Trakeostomi Sonuçlarımız. Fırat Tıp Dergisi, 15(3),140-142.
 10. Kılıç, R., , Y.M., , A.L., , D.İ., , .Y.D., (2005). Alt Batın Cerrahisi Olgularında Genel Anesteziye Eklenen Epidural Anestezinin Plazma Sitokinleri Ve Kortizol Seviyelerine Etkisi. Fırat Tıp Dergisi, 10(2),59-63.
 11. Yaşar, M., , Ö.R., , K.A., , Ü.B., , Y.D., , .B.Y., , D.İ., (2007). Sepsis Oluşturulan Ratlarda Kan Glukoz Düzeyinin Mortaliteye Etkisi. Fırat Tıp Dergisi, 12(1),1-4.
 12. Kahramanoğlu, M., , Y.M., , D.İ., , G.K., , Ö.A., (2007). Weaning Başarısızlığının Göstergesi Olarak Yüksek Serum C Reaktif Protein Düzeyi. Fırat Tıp Dergisi, 12(2),115-117.
 13. Demirel, İ., , Y.M., , K.M., , G.K., , .Y.D., , .A.H., (2007). Akut Endosulfan Zehirlenmesi. Demet Sağlık Bilimsel Tıp Dergisi, 5(),22-28.
 14. Demirel, İ., (2010). Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakımında İzlenen Zehirlenme Olgularının Geriye Dönük Analizi. Fırat Tıp Dergisi, 15(4),184-187.
 15. Demirel, İ., , A.L., , A.G., , U.A., , T.G., (2012). Antifriz İçen Bir Hastada Etilenglikol Zehirlenmesi. Fırat Tıp Dergisi, 17(3),182-184.
 16. Demirel, İ., , Ü.S., , Ü.C., (2012). Mekanik Ventilasyona Gereksinim Gösteren Tetanoz Olgusu. Fırat Tıp Dergisi, 17(4),69-71.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Yıldız, A.A., Bolat, E., Demirel, İ., (2018). FEMUR FRAKTÜRÜ NEDENİYLE OPERE OLAN GERİATRİK HASTALARDAKİ PERİFERİK BLOK DENEYİMLERİMİZ. 1. INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS, (),-.
 2. Bolat, E., Beştaş, A., Tuncer, K.K., Demirel, İ., Yıldız, A.A., (2017). Rhabdomyolysis Developing in Intensive Care Unit. 21. INTERNATIONAL INTENSIVE CARE SYMPOSIUM, (),-.
 3. Yıldız, A.A., Demirel, İ., Bolat, E., Akel, R., Beştaş, A., (2017). Post-traumatic Hemophagocytic Syndrome. 21 INTERNATIONAL INTENSIVE CARE SYMPOSIUM, (),-.
 4. Demirel, İ., Beştaş, A., Yıldız, A.A., Üstünel, L., Tuncer, K.K., Bolat, E., (2017). A Rare Complication of Central Venous Catheterization.Forgotten Guidewire. 21 INTERNATIONAL INTENSIVE CARE SYMPOSIUM, (),-.
 5. Özer, A.B., Çeribaşı, S.., Çeribaşı, A.O., Demirel, İ., Bayar, M.K., Üstündağ, B., Yıldız, A.A., Erhan, Ö.L., (2015). Ketamine also decreases serum BDNF levels and spatial learning while causes apoptosis in neonatal rats. ESPA CONGRESS İSTANBUL, (),-.
 6. Altun, A.Y., Özer, A.B., Karatepe, Ü., Bolat, E., Demirel, İ., (2015). ANESTHESİA MANAGEMENT IN A PATIENT WİTH DUCHENNE MUSCULAR DYSTROPHY WİTH PREOPERATİVELY ELEVATED HİGH CREATİNE KİNASE A CASE REPORT. ESPA CONGRESS İSTANBUL, (),-.
 7. Özer, A.B., Çeribaşı, S.., Çeribaşı, A.O., Demirel, İ., Bayar, M.K., Üstündağ, B.., Altun, A.Y., Erhan, Ö.L., (2015). EFFECTS OF SEVOFLURANE ANESTHESİA ON NEUROAPOPTOSİS BRAİN DERİVED NEUROPHİC FACTOR AND NEUROCOGNİTİVE İN NEONATAL RATS. ESPA CONGRESS İSTANBUL, (),-.
 8. Şimşek, M., Atılgan, R., Özkan, Z..S., Kavak, B., Deveci, D., Demirel, İ., Sapmaz, E., (2013). COMPARİSON OF THE ANTİ ADHESİVE EFFECT OF CLARİTROMYCİN AND TERACYCLİNE. eshre, (),-.
 9. Ozer, A., , D.I., , B.M., , G.G., , T.M., (). Locked in Syndrome Caused by the Pressure Exerted by the Sound Gun. 19th International Intensive Care Symposium, Istanbul, (),-.
 10. Demirel, I., , O.A., , B.M., , U.S., , D.C., (). Patient with Botulism Poisoning Whose 24 week Pregnancy Resulted in Abortus. 19th International Intensive Care Symposium, Istanbul, (),-.
 11. Onal, S., , T.G., , D.I., (). The Effects of Preemptive Nebulized Morphine Administration on Postoperative Analgesia in Cases of Septoplasty and Septorhinoplasty. 11th World Congress on Pain, (),-.
Ulusal
 1. Yıldız, A.A., Akel, R., Demirel, İ., Bolat, E., Özcan, S., Polat, M.F., Beştaş, A., (2018). PARKİNSON HASTALIĞI TEDAVİSİ İÇİN DERİN BEYİN STİMÜLASYONU UYGULAMASINDAKİ ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ. TARK 2018, (),-.
 2. Karabulut, F., Yıldız, A.A., Demirel, İ., Bolat, E., Özcan, S., Akın, S., Beştaş, A., (2018). TOTAL ABDOMİNAL HİSTEREKTOMİ OLGULARINDA QUADRATUS LUMBORUM BLOĞUNUN POSTOPERATİF ANALJEZİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. TARK 2018, (),-.
 3. Beştaş, A., Kaya, H., Bolat, E., Demirel, İ., Yıldız, A.A., (2018). HERPES SİMPLEKS ENSEFALİTİ KOMPLİKASYONU:İNTRASEREBRAL VE SUBARAKNOİD KANAMA. 1, ULUSAL YOĞUN BAKIM KONGRESİ, (),-.
 4. Beştaş, A., Kaya, H., Yıldız, A.A., Demirel, İ., Bolat, E., Gönen, M., (2018). SEPSİSLİ OLGUDA GELİŞEN GUİLLAİN BARRE SENDROMU. 19. ULUSAL YOĞUN BAKIM KONGRESİ, (),-.
 5. Bulut, O.K., Beştaş, A., Demirel, İ., Akel, R., (2018). ANESTEZİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN HASTALARDA ANEMİ GELİŞİMİ VE KAN TRANSFÜZYONLARININ RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ. 19. ULUSAL YOĞUN BAKIM KONGRESİ, (),-.
 6. Demirel, İ., Yıldız, A.A., Bolat, E., Kılınç, M., Beştaş, A., (2017). Morbid Obezlerde PSI (Patient State İndex) Monitörizasyonunun Delenme Süresine Etkisi: İnhalasyon Anestezisi ve Total İntravenöz Anestezinin Karşılaştırılması. TARK 2017 51. ULUSAL KONGRESİ, (),-.
 7. Işık, S.M., Beştaş, A., Demirel, İ., Bolat, E., Yıldız, A.A., Azak, B.A., (2017). Bariatrik Cerrahi Uygulanan Morbid Obez Hastaların Genel Anesteziden Derlenme Özelliklerinin Araştırılması. TARK 207 51. ULUSAL KONGRESİ, (),-.
 8. Yıldız, A.A., Demirel, İ., Bolat, E., Özdemir, M., Beştaş, A., (2017). Pediatrik Olguda Entübasyona Bağlı Gelişen Pnömotoraks. TARK 2017 51. ULUSAL KONGRESİ, (),-.
 9. Yıldız, A.A., Bolat, E., Demirel, İ., Akel, R., Beştaş, A., (2017). Amyotrofik Lateral Sklerozlu Olgularda Anestezi Deneyimimiz. TARK 2017 51.ULUSAL KONGRESİ, (),-.
 10. Demirel, İ., Bolat, E., Yıldız, A.A., Özdemir, M., Beştaş, A., (2017). Morbid Obezlerde Laparoskopik Roux-En-Y Gastrik Bypass Cerrahisi Sırasında Pleth Variability Index ile Hedefe Yönelik Sıvı Tedavisinin Etkinliği. TARK 2017 51. ULUSAL KONGRESİ, (),-.
 11. Özdemir, M., Demirel, İ., Yıldız, A.A., Bolat, E., Beştaş, A., (2017). Sleeve Gastrektomi geçiren Hastalarad Pleth Variability Index Kontrollü Hedefe Yönelik Sıvı Tedavisinin Doku Perfüzyonuna Etkisinin Araştırılması. TARK 2017 51. ULUSAL KONGRESİ, (),-.
 12. Demirel, İ., Bolat, E., Yıldız, A.A., Atıcı, E., Tartar, T., (2017). Progresif Familyal İntrahepatik Kolestaz Tip I ’xx de (Byler Hastalığı) Anestezi Yönetimi. TARK 2017 51. ULUSAL KONGRESİ, (),-.
 13. Yıldız, A.A., Bolat, E., Demirel, İ., Beştaş, A., (2016). POSTOPERATİF TRAMADOL KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN ANJİOÖDEM OLGU SUNUMU. TARK 2016 50. ULUSAL KONGRESİ, (),-.
 14. Yıldız, A.A., Bolat, E., Demirel, İ., Kılınç, M., Erhan, Ö.L., (2016). BRUGADA SENDROMLU HASTADA ANESTEZİ YÖNETİMİ. TARK 2016 50. ULUSAL KONGRESİ, (),-.
 15. Aksu, A., Demirel, İ., Özer, A.B., Bolat, E., Ilhan, N., Erhan, Ö.L., (2016). FARKLI ANESTEZİ TEKNİKLERİNİN STRES YANIT VE NESFATİN 1 ÜZERİNE ETKİSİ. TARK 2016 50. ULUSAL KONGRESİ, (),-.
 16. Aksu, A., Demirel, İ., Yıldız, A.A., Ilhan, N., Erhan, Ö.L., (2016). FARKLI ANESTEZİK İLAÇLARIN NESFATİN 1 ÜZERİNE ETKİSİ. TARK 2016 50. ULUSAL KONGRESİ, (),-.
 17. Beştaş, A., Işık, Ş.M., Azak, B.A., Demirel, İ., Bolat, E., Yıldız, A.A., (2016). SEPSİSLİ BİR OLGUDA GASTRİK BEZOAR NEDENİYLE MİDE ÇIKIŞININ OBSTRÜKSİYONU. 18. ULUSAL YOĞUN BAKIM KONGRESİ, (),-.
 18. Deniz, A., Erhan, Ö.L., Bayar, M.K., Karatepe, Ü., Demirel, İ., (2015). YENİDEN YAPILANDIRILAN ANESTEZİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE ENFEKSİYON ORANLARINDAKİ DEĞİŞİMLERİN İNCELENMESİ. TARK 2015, (),-.
 19. Özer, A.B., Bolat, E., Erhan, Ö.L., Kılınç, M.., Demirel, İ., Toprak, G.Ç., (2015). PERİOPERATİF STEROİD UYGULANANLARDA SUGAMMEDEKS İLE ERKEN SAĞLANAN NÖROMÜSKÜLER FONKSİYON. TARK 2015, (),-.
 20. Altun, A.Y., Kılınç, M., Özer, A.B., Demirel, İ., (2015). DİL KÖKÜNDE EPİDERMOİD KİSTİ OLAN HASTADA HAVA YOLU YÖNETİMİ. TARK 2015, (),-.
 21. Özer, A.B., Kılınç, M., Demirel, İ., (2015). ENDOSKOPİK BARİATRİK STENT YERLEŞTİRMESİ YAPILACAK YÜKSEK VENTRİKÜL YANITLI AF MORBİD OBEZ HASTADA DEKSMEDETOMİDİN İLE SEDASYON UYGULAMASI. TARK 2015, (),-.
 22. Özer, A.B., Altun, A.Y., Erhan, Ö.L., Çatak, T., Karatepe, Ü., Demirel, İ., Toprak, G..Ç., (2015). OBEZİTENİN PERİOPERATİF TERMOREGÜLASYON ÜZERİNE ETKİ LERİ. TARK 2015, (),-.
 23. Bolat, E., Altun, A.Y.., Karatepe, Ü., Demirel, İ., (2015). ULLRİCH SENDROMLU HASTADA ANESTEZİ UYGULAMAMIZ. TARK 2015, (),-.
 24. Karatepe, Ü., Demirel, İ., Erhan, Ö.L., Özer, A.B., (2015). radyasyon yayıcı cihaz altındaki çalışan personelin bilgi ve farkındalık düzeyi anket çalışması. TARK 2015, (),-.
 25. Atılgan, R., Özkan, Z..S., Demirel, İ., Deveci, D., Şimşek, M., Sapmaz, E., (2013). BASİT OVER KİSTLERİNE ETANOL UYGULAMASININ KİST ÇAPI OVERYAN DOKU VE APOPİTOZİS ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ RAT DENEYİ. IV. ÜREME TIBBI DERNEĞİ KONGRESİ, (),-.
 26. Atılgan, R., Özkan, Z..S., Kavak, B.., Deveci, D., Demirel, İ., Sapmaz, E., (). İNTRAABDOMİNAL ADEZYONU ÖNLEMEDE SÜRFAKTAN VE DİYALİZ SIVISI ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI RAT DENEYİ. IV. ÜREME TIBBI DERNEĞİ KONGRESİ, (),-.
 27. Özkan, Z..S., Atılgan, R.., Kavak, B., Kuloğlu, T., Kocaman, N.., Demirel, İ., Sapmaz, E., (2013). DENEYSEL RAT MODELİNDE KİNAKRİN ERİTROMİSİN OKSİTETRASİKLİN İLE SKLEROTERAPİ. IV. ÜREME TIBBI DERNEĞİ KONGRESİ, (),-.
 28. Öztürk, S., Akgün, B.., Üçler, N., Demirel, İ., Kaplan, M., (2013). İNTRAKRANİAL RADYOTERAPİ SONRASI ERKEN DÖNEMDE SAPTANAN SEKONDER SANTRAL SİNİR SİSTEMİ TÜMÖRÜ GLİOBLASTOM MULTİFORME OLGUSU. TÜRK NÖROŞİRURJİ DERNEĞİ 27. BİLİMSEL KONGRESİ, (),-.
 29. Karabulut, K., Pınar, H.., Erol, F., Eriş, C., Kırkıl, C., Aygen, E., Demirel, İ., Ilhan, Y.S., (2012). SİGMOİD VOLVULUS TEDAVİSİNDE YENİ YÖNTEM CERRAHİ TEKNİK VE SONUÇLAR. 18. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ, (),-.
 30. Erol, F., Karabulut, K., Kırkıl, C., Aygen, E., Ayten, R., Demirel, İ., Ilhan, Y.S., (2012). LAPAROSKOPİK APENDEKTOMİ DENEYİMİMİZ. 18. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ, (),-.
 31. Erol, F.., Karabulut, K.., Kırkıl, C., Aygen, E., Demirel, İ., Ilhan, Y.S., (2012). PEPTİK ÜLSER PERFORASYONUNDA LAPAROSKOPİK ONARIM. 18. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ, (),-.
 32. Pınar, H., Karabulut, K., Yiğit, V., Binnetoğlu, K., Kaya, F.S., Kırkıl, C., Demirel, İ., Aygen, E., Ilhan, Y.S., (). Obezite cerrahisinde erken dönem sonuçlarımız. 19. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ, (),-.
 33. Özer, A., , D.İ., , D.Ö., , B.M., , E.Ö., (). Yüksek Riskli Hastalardaki Preoperatif Yoğun Bakım Yatağı Gereksiniminin Postoperatif Değerlendirme Sonrası Yerindeliğinin İncelenmesi Retrospektif Çalışma. TARK 2012 KKTC, 7-11 Kasım 2012, (),-.
 34. Çelikel, Z., , E.Ö., , D.İ., , B.Ü., , Ö.A., (). Pediatrik Olguların İnguinoskrotal Cerrahisinde İnsizyon Hattına İnfiltre Edilen Bupivakain ve Ketaminin Postoperatif Analjezik Etkileri. TARK’2011 Antalya, 26-30 Ekim 2011, (),-.
 35. Demirel, İ., , Ö.A., , D.Ö., , K.L., , B.M., , E.Ö., (). Parsiyel Kalça Protezi Uygulanacak Hastalarda Unilateral Spinal Anestezi ile Periferik Sinir Bloğu Yöntemlerinin Hemodinamik Parametreler Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması. TARK 2012 KKTC, 7-11 Kasım 2012, (),-.
 36. Çelik, F., , D.İ., , Ö.A., , B.M., (). Yoğun Bakım Hastalarında Erken Enteral İmmunonütrisyon Uygulamasının İnflamatuar Yanıta Etkisi. 16. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi 25-29 Nisan, Belek, Antalya, (),-.
 37. Tutak, E., , Ö.A., , D.İ., , B.M., (). Sepsisli Hastalarda Bilirubin ile IL 6 ve IL 10 Düzeyleri ve APACHE ve SOFA Skorları Arasındaki İlişki. 16. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi 25-29 Nisan, Belek, Antalya, (),-.
 38. Demirel, İ., , Ö.A., , K.M., , B.M., , E.Ö., (). Açık ve Laparoskopik Olarak Yapılan Apendektomilerde Cerrahi Tekniğin Anestezi Maliyeti Üzerine Etkisi. TARK 2013 47. Ulusal Kongresi, 20-24 Kasım, Antalya, (),-.
 39. Çakırgöz, M., , D.İ., , D.E., , Ö.A., , E.A., , T.Ü., , A.A., , H.V., (). Premedikasyon Amacıyla Uygulanan Oral Gabapentinin Propofol e bağlı Enjeksiyon Ağrısı Üzerine Etkisi. TARK 2013 47. Ulusal Kongresi, 20-24 Kasım, Antalya, (),-.
 40. Demirel, İ., , A.L., , A.G., , U.A., , T.G., (). Antifriz İçen Bir Hastada Etilenglikol Zehirlenmesi. 15. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, 5-8 Mayıs 2010, İzmir/Çeşme, (),-.
 41. Akyüz, F., , Ü.C., , K.G., , D.İ., (). Uzatılmış Salınımlı Ketiapin Kullanımında Nöroleptik Malign Sendromu. 47. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 26-30 Ekim 2011, (),-.
 42. Özer, A., , D.İ., , K.B., , G.O., , Ü.S., , B.M., , E.Ö., (). Preoperatif Oral Karbonhidrat Solüsyonun Termoregülasyon Üzerine Etkileri. TARK 2012 KKTC, 7-11, (),-.
 43. Demirel, İ., , Ö.A., , Ü.S., , A.R., , S.E., , B.M., (). Sezaryen Operasyonlarında Postoperatif Analjezide İntravenöz Tramadolun Hasta Kontrollü Analjezi ve Devamlı İnfüzyonun Karşılaştırılması. TARK 2012 KKTC, 7-11 Kasım 2012, (),-.
 44. Özer, A., , D.İ., , D.Ö., , A.R., , E.Ö., (). Beta Bloker Kullanan Preanestezik Olarak Tanımlanmamış Ekstra adrenal Feokromasitoma Olgusunda Anestezi Yönetimi. TARK 2012 KKTC, 7-11 Kasım 2012, (),-.
 45. Özer, A., , D.İ., , G.G., , E.Ö., (). Düşük Doz Lidokain ile Kardiyak Arrest. TARK 2013 47. Ulusal Kongresi, 20-24 Kasım, Antalya, (),-.
 46. Demirel, İ., , K.S., , Ö.A., , B.M., , E.Ö., (). Posterior Reversible Ensefalopati Sendromunda PRES Yoğun Bakım Yaklaşımı 7 Olgunun Analizi. TARK 2013 47. Ulusal Kongresi, 20-24 Kasım, Antalya, (),-.
 47. Beştaş, A., , D.İ., , K.İ., (). Büyük bir Vallekula Kisti Olan Yetişkin Hastada Havayolu Yönetimi. TARK 2013 47. Ulusal Kongresi, 20-24 Kasım, Antalya, (),-.
 48. Özer, A., , T.F., , D.İ., , Ü.S., , B.M., , E.Ö., (). Alt Ekstremite Cerrahisinde Anestezi Tekniği ve Ortam Sıcaklığının Termoregülasyon Üzerine Etkileri. TARK 2012 KKTC, 7-11 Kasım 2012, (),-.
 49. Kılıç, R., , E.Ö., , D.İ., , Ö.A., , B.A., (). Bispektral İndeks in Anestezi Ekonomisindeki Yeri. TARK’2004 Belek/Antalya, (),-.
 50. Atalan, G., , D.İ., , T.G., , U..A., , .B.A., (). Spinal Anestezi Sonrası Görülen Nadir Bir Komplikasyon Diplopi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2009, Antalya, (),-.
 51. Atalan, G., , P.C., , D.İ., , U.A., , .Y.M., (). Griggs Yöntemi ile Açılan Trakeostomilerde iki farklı Tekniğin Karşılaştırılması. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, 5-8 Mayıs 2010, İzmir/Çeşme, (),-.
 52. Bayar, M., , D.İ., , G.A., , B.A., (). Deneysel Sepsis Modeli Oluşturulan Ratlarda İmmunglobulin Tedavisinin T Hepler Polarizasyonu Üzerine Etkisi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi, 29 Ekim-1 Kasım 2008, Antalya, (),-.
 53. Yaşar, M., , D.İ., , K.M., , G.K., , Y.D., (). Akut Endosulfan Zehirlenmesi. 13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, 3-7 Mayıs 2006, Antalya, (),-.
 54. Yaşar, M., , D.İ., , K.M., , Ö.A., , .G.K., (). Weaning Başarısızlığının Göstergesi Olarak Yüksek Serum C Reaktif Protein Düzeyi. 13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi 3-7 Mayıs 2006, (),-.
 55. Yaşar, M., , Ö.R., , K.A., , Ü.B., , .Y.D., , ..B.Y., , .D.İ., (). Sepsis Oluşturulan Ratlarda Kan Glukoz Düzeyinin Mortaliteye Etkisi. 13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, (),-.
 56. Erhan, Ö., , Y.T., , B.A., , A.H., , D.İ., (). Genel Anestezi Altında Nonkardiyak Cerrahide Perioperatif Miyokard İnfarktüsü. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi, 29 Ekim-1 Kasım 2008, Antalya, (),-.
 57. Atalan, G., , D.İ., , U.A., , T.G., , .A.L., (). Deli Bal Zehirlenmesi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2009, Antalya, (),-.

Projeler

 1. Ratlarda otolog intraperitoneal over transplantasyonunda N asetilsistein ve benfotiamin kullanımı, 22.04.2016-07.10.2016
 2. İnhalasyon Ve Total İntravenöz Anestezi Uygulanan Hastalarda Hemodinamik Endokrin Yanıtlar Ve Nesfatin 1 in Değerlendirilmesi, 07.11.2014-11.03.2016
 3. Elektif cerrahi planlanan hastalarda anestezi indüksiyonu öncesi stres ve sıvı kısıtlamasının hasta kliniği endokrin yanıtlar ve nesfatin düzeyine etkisinin araştırılması, 06.02.2013-15.05.2014
 4. DENEYSEL SEPSİS MODELİ OLUŞTURULAN RATLARDA İVİG TEDAVİSİNİN Th POLARİZASYONU ÜZERİNE ETKİSİ, 02.11.2006-02.04.2007

Üyelikler

 1. Türk Yoğun Bakım Derneği
 2. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD)
 3. TARD Dicle-Fırat Havzası Şubesi
 1. Ulusal, Dergi, FIRAT TIP DERGİSİ, 1
 2. Ulusal, Dergi, Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji Reanimasyon Dergisi, 1