T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi İhsan SERHATLIOĞLU

Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
424-2370000 - 4636
Eposta :
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Solunum ve Dolaşım Biyofiziği, Elektrofizyoloji http://www.ihser.net

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 424-2370000 - 4636
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Solunum ve Dolaşım Biyofiziği, Elektrofizyoloji http://www.ihser.net
 • Lisans » 2000 Yılı mezunu

  F.Ü.
 • Yüksek Lisans » 2004 Yılı mezunu

  F.Ü.
 • Doktora » 2010 Yılı mezunu

  F.Ü.

Kitaplar

 1. Serhatlıoğlu, İ., , Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı, Nobel Basımevi, 2005, 265, 975-6305-09-6.
 2. Serhatlıoğlu, İ., , C ile Programlamaya Giriş, F.Ü. Basımevi, 2003, 132, 975-394-029-7.
 3. Serhatlıoğlu, İ., , Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı, F.Ü. Basımevi, 2003, 255, 975-394-028-9.

Makaleler

Uluslararası
 1. Özcan, M., Ayar, A., Serhatlıoğlu, İ., Alçin, E., Şahin, Z., Keleştimur, H., (2010). Orexins activates protein kinase C mediated Ca 2 signaling in isolated rat primary sensory neurons. Physiol Research, 59(2),255-262.
 2. Serhatlioglu, I., , O.M., , K.S., , A.A., (2007). Metabolic stress and the contractility of isolated rat myometrium Roleof potassium channels and different cellular pH buffers. TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, 27(2),170-178.
Ulusal
 1. Kuzgun, T.O.M., , A.E., , S.İ., , O.S., , K.E., , A.A., (2013). Zikonotid Sıçan Duyusal Nöronlarında KCI ile indüklenen Hücre İçi Kalsiyum Artışını İnhibe Eder Analjezik Etkinliğin Bir Periferal Mekanizması. Turkiye Klinikleri J Neur, (),-.
 2. Kaya, H., , S.İ., (2011). Sedanter Bireylerde Artan Yüke Karşı Yapılan Egzersiz Testi Sırasında Kalp Atım Hızı İş Gücü Arasındaki İlişkinin Aerobik Anaerobik Bölgelerinde İncelenerek Kalp Atım Etkinliğinin Belirlenmesi. F.Ü. Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, (),-.
 3. Serhatlioglu, İ., , O.O., (2010). Şiddeti Düzenli Olarak Artan Yüke Karşı Yapılan Egzersiz Testi Sırasında Antrenmanlı ve Sedanterlerde Vücut Kitle İndeksi İle Maksimal İş Gücü Arasındaki İlişkinin Karşılaştırılarak İncelenmesi. DAUM, (),-.
 4. Serhatlıoğlu, İ., , K.H., , A.N., , O.S., (2010). Artan Yüke Karşı Yapılan Egzersiz Sırasında Solunum Parametrelerinin Erkek Ve Bayanlarda Karşılaştırılması. F.Ü. Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, (),-.
 5. Alcin, E., , S.İ., , Ö.S., , A.A., , K.S., , O.M., , K.H., (2010). Diyabetik Noropatili Fare Modelinde Oksitosinin Analjezik Etkisinin Araştırılması. Turkiye Klinikleri J Neur, (),-.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Kaçar, E., Ercan, Z., Serhatlıoğlu, İ., Bulmuş, Ö., Keleştimur, H., (2017). The Effect of Treadmill Exercise Training on Depression and Anxiety-like Behaviors in Obese Male Rats. Turkish Society of Physiological Sciences 43rd National Physiology Congress, 07 – 10 September 2017, Pamukkale University, Congress Center, Denizli (Turkey), (),-.
 2. Algül, S., Özcan, S., Barutçu, A., Serhatlıoğlu, İ., Özçelik, O., (2014). Irisin level in response to the patients with metabolic impairments. Joint Meeting of the FEPS 2014, (),-.
 3. Özcan, S., Özkan, Y., Serhatlıoğlu, İ., Özçelik, O., (2014). Nesfatin 1 levels in response to the patients with different glucose tolerance levels. Joint Meeting of the FEPS 2014, (),-.
 4. Serhatlıoğlu, İ., Algül, S., Yılmaz, B., Özçelik, O., (2014). Effectiveness of constant load exercise test on critical power output estimation in sedentary male subjects. Joint Meeting of the FEPS 2014, (),-.
 5. Ozcan, M.A.A., , A.E., , S.I., , O.S., , K.S., , K.H., (). An investigation on the analgesic effects of oxytocin in mice model of painful diabetic neuropathy. Physiology 2010, PC240. Manchester, UK, 2010., (),-.
 6. Ozcelik, O.S.I., , Y.B., , K.H., , , (). Comparative Investigation of Conconi and V Slope Methods on Accurate Anaerobic Threshold Estimation During Incremental Exercise Test Modifying the Conconi Test. Turkish - FEPS Physiology Congress, 2011, PC213: İstanbul, (),-.
 7. Serhatlioglu, I.C.G., , U.S., , O.O., (). Effects of Anaerobic Threshold on Respiratory Patterns during Incremental Exercise Test in Sedentary Male Subjects. Turkish - FEPS Physiology Congress, 2011, PC75: İstanbul, (),-.
 8. Ugras, S.Y.B., , S.I., , A.N., , O.O., (). Effects of Work Load Intensity on Body Metabolism and Substrate Utilisation during Muscular Exercise Performance. Turkish - FEPS Physiology Congress, 2011, PC215: İstanbul, (),-.
 9. Aslan, N., , S.I.U.S., , U.F., , O.O., (). Effects of Aerobic and Anaerobic Regions of Incremental Exercise Test on Cardiorespiratory and Metabolic Changes In Trained Subjects. Turkish - FEPS Physiology Congress, 2011, PC237: İstanbul, (),-.
 10. Cakmak, G.S.I., , U.S., , U.F., , O.O., (). Determination of the Relationships Between Heart Rate Work Rate Ratio and Anaerobic Threshold During Exercise in Sedentary Females. Turkish - FEPS Physiology Congress, 2011, PC238: İstanbul, (),-.
 11. Serhatlioglu, I.Y.B., , O.O., (). Determination of the Relationships Between Anaerobic Threshold Respiratory Compensation Point and Critical Power Output During Muscular Exercise in Sedentary Subjects. Turkish - FEPS Physiology Congress, 2011, OC23: İstanbul, (),-.
 12. Ugras, S.Y.B., , S.I., , O.O., , , (). Effects of Anaerobic Threshold and Respiratory Compansation Point on Optimal Fat Utilisation in Sedentary Subjects. Physiology 2013,PC235: Birmingham, UK., (),-.
 13. Kutlu, S.B.K., , A.E., , O.M., , A.E., Serhatlioglu, I., , P.M., , Y.B., , K.H., , , (). Effects of Electromagnetic Field Exposure on Catecholamine Concentrations in The Brain Cortex Striatum and Hypothalamus in The Male Rat. 7th International Congress of Neuroendocrinology, 2010,P1-223: France, (),-.
 14. Ozcelik, O.S.I., , Y.B., , , (). Estimation of Anaerobic Threshold Comparison of Heart Rate Work Rate Break Point And Vslope Method. 2th International Biophysics Congress And Biotechnology at GAP, 2009, P:88, Diyarbakır, (),-.
 15. Ozcelik, O.S.I., , Y.B., , , (). Breathing Pattern Response to The Incremental Exercıse Test in Trained Subjects. 2th International Biophysics Congress And Biotechnology at GAP, 2009, P:87, Diyarbakır., (),-.
 16. Ayar, A.O.M., , S.I., , S.Z., (). Orexin hypocretin A induces intracellular calcium transients in rat cultured dorsal root ganglia neurones. Physiology 2008, PC116:Universty of Cambridge, UK, (),-.
 17. Ayar, A.O.M., , A.E., Serhatlioglu, I., , K.H., (). Orexins activates protein kinase C mediated Ca signaling in cultured rat dorsal root ganglion neurons. 11th European Congress of Endocrinology, 2009,P686: İstanbul, (),-.
Ulusal
 1. Kaçar, E., Ercan, Z., Ülker, N., Yardımcı, A., Bulmuş, Ö., Serhatlıoğlu, İ., Keleştimur, H., (2017). Kisspeptinin Erkek Sıçanlarda Depresyon Benzeri Davranışlar Üzerine Etkisi. 15.Ulusal Sinir Bilim Kongresi, (),-.
 2. Kaçar, E., Ercan, Z., Tan, F., Zorlu, G., Bulmuş, Ö., Serhatlıoğlu, İ., Dereli, A.S., Keleştimur, H., (2016). Stres ve egzersizin davranış üzerine etkisi. 42. Ulusal Fizyoloji Kongresi, (),-.
 3. Özcan, M.A.A., Alcin, E., , S.İ., , Ö.S., , K.S., , K.H., (). Oksitosin Kültüre Sıçan Duyusal Sinir Hücrelerinde Protein Kinaz C Aracılığıyla Kalsiyum Sinyalleşmesini Aktive Eder. 9. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi. P032, İstanbul, 2010., (),-.
 4. Özçelik, O., , Ö.B., , S.İ., , Y.B., (). Artan Yüke Karşı Yapılan Egzersiz Testi Sırasında Ventilasyon İş Gücü Arasındaki İlişki ile Aerobik Anaerobik Bölgelerinde Solunumun Etkinliğinin Belirlenmesi. 31. Ulusal Solunum Kogresi, EP:49, İzmir, 2009., (),-.
 5. Serhatlıoğlu, İ., , K.S., , A.A., (). İzole Sıçan Miyometriyumunda Hipoksiye Bağlı Kontraktil İnhibisyonda Potasyum Kanalları İle Farklı Hücresel Enerji Kaynakları ve pH Tamponlarının Etkilerinin İncelenmesi. XXXI. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Eylül 2005., (),-.

Projeler

 1. Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubu Tüketen Sıçanlarda Olası Davranış Değişikliklerinin Görüntü İşleme Teknikleriyle Analizi, 05.07.2017-17.09.2018
 2. Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubu Tüketen Sıçanlarda Olası Davranış Değişikliklerinin Görüntü İşleme Teknikleriyle Analizi, 05.07.2017-17.09.2018
 3. Sıçanlarda, Agomelatin kullanımının, uterus kontraksiyonları ve gebelik süresi üzerine etkisi., 03.11.2017-
 4. YAPAY ZEKA VE GÖRÜNTÜ İŞLEME TABANLI KAN VE İDRAR HÜCRELERİ KOMBİNE SAYIM CİHAZI, 20.02.2015-21.06.2017
 5. Sıçan aortunda kasılma-gevşeme mekanizması üzerine klopidogrelin etkileri, 22.04.2016-13.09.2017
 6. Görüntü İşleme Teknikleriyle Zorlu Yüzme Testi Cihaz Tasarımı, 08.06.2015-23.08.2016
 7. Sıçan aortunda kasılma gevşeme mekanizması üzerinenesfatin 1 in etkileri, 25.02.2015-09.11.2016
 8. Obezite Stres Ve Egzersize Bağlı Olarak Beyinde Meydana Gelen Fizyopatolojik Değişikliklerin Belirlenmesi, 15.11.2014-
 9. YAPAY ZEKA TABANLI AKILLI SPİROMETRE CİHAZI TASARIMI, 01.01.2015-20.12.2016
 10. Oreksin Hipokretinlerin Ağrı Üzerine Etkilerinin Sıçan Duyusal Sinir Hücre Kültürü Modeli Kullanılarak Elektrofizyolojik ve Moleküler İncelenmesi, 01.07.2005-01.01.2009

Üyelikler

 1. Biyofizik Derneği

Hakemlikler

 1. Ulusal, Dergi, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 1