T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Doç. Dr. İhsan SERHATLIOĞLU

Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
424-2370000 - 4636
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Solunum ve Dolaşım Biyofiziği, Elektrofizyoloji http://web.firat.edu.tr/iserhatlioglu


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 424-2370000 - 4636
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Solunum ve Dolaşım Biyofiziği, Elektrofizyoloji http://web.firat.edu.tr/iserhatlioglu
 • Lisans » 2000 Yılı mezunu

  F.Ü.
 • Yüksek Lisans » 2004 Yılı mezunu

  F.Ü.
 • Doktora » 2010 Yılı mezunu

  F.Ü.
 • Doçentlik » 2019

  2019

Kitaplar

 1. Serhatlıoğlu, İ., , Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı, Nobel Basımevi, 2005, 265, 975-6305-09-6.
 2. Serhatlıoğlu, İ., , C ile Programlamaya Giriş, F.Ü. Basımevi, 2003, 132, 975-394-029-7.
 3. Serhatlıoğlu, İ., , Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı, F.Ü. Basımevi, 2003, 255, 975-394-028-9.

Makaleler

Uluslararası
 1. Özcan, M., Ayar, A., Serhatlıoğlu, İ., Alçin, E., Şahin, Z., Keleştimur, H., (2010). Orexins Activates Protein Kinase C mediated Calcium Signaling in Isolated Rat Primary Sensory Neurons. Physiol Research, 59(2),255-262.
 2. Serhatlıoğlu, İ., Özcan, M., Kutlu, S., Ayar, A., (2007). Metabolic Stress and the Contractility of Isolated Rat Myometrium Role of Potassium Channels and Different Cellular pH Buffers. TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, 27(2),170-178.
Ulusal

Bildiriler

Uluslararası
 1. Tan, F., Şahintürk, S., Zorlu, G., Serhatlıoğlu, İ., Ercan, Z., Bulmuş, Ö., Kaçar, E., (2018). Investigation the Effectiveness of Choronic Agomelatine on Foetal Number in Before and Different Periods of Pregnancy in Rats. 3rd International Congress of Turkish Neuroendocrinology, (),-.
 2. Şahintürk, S., Yardımcı, A., Ülker, N., Serhatlıoğlu, İ., Kaçar, E., (2018). Investigation Effects of Metformin in rats ileum contractility. Europhysiology 2018, (),-.
 3. Yardımcı, A., Şahintürk, S., Ülker, N., Serhatlıoğlu, İ., Kaçar, E., (2018). Investigation Effects of Metformin in Rats Urinary Bladder. Europhysiology 2018, (),-.
 4. Özcan, M., Ayar, A., Alçin, E., Serhatlıoğlu, İ., Özcan, S., Kutlu, S., Keleştimur, H., (2010). An Investigation on the Analgesic Effects of Oxytocin in Mice Model of Painful Diabetic Neuropathy. Physiology 2010, PC240. Manchester, UK, 2010., (),-.
 5. Serhatlıoğlu, İ., Çakmak, G., Uğraş, S., Özçelik, O., (2011). Effects of Anaerobic Threshold on Respiratory Patterns during Incremental Exercise Test in Sedentary Male Subjects. Turkish - FEPS Physiology Congress, 2011, PC75: İstanbul, (),-.
 6. Uğraş, S., Yılmaz, B., Serhatlıoğlu, İ., Aslan, N., Özçelik, O., (2011). Effects of Work Load Intensity on Body Metabolism and Substrate Utilisation during Muscular Exercise Performance. Turkish - FEPS Physiology Congress, 2011, PC215: İstanbul, (),-.
 7. Aslan, N., Serhatlıoğlu, İ., Uğraş, S., Uğur, F.A., Özçelik, O., (2011). Effects of Aerobic and Anaerobic Regions of Incremental Exercise Test on Cardiorespiratory and Metabolic Changes in Trained Subjects. Turkish - FEPS Physiology Congress, 2011, PC237: İstanbul, (),-.
 8. Canpolat, S., Şahin, Z., Bulmuş, Ö., Serhatlıoğlu, İ., Gülcü, B.F., Keleştimur, H., (2018). The Effects of Paroxetine, Bupropion and Agomelatine Administration on Seminal Vesicle Fluid in Male Rats. Europhysiology 2018, (),-.
 9. Keleştimur, H., Özcan, M., Bulmuş, Ö., Ülker, N., Serhatlıoğlu, İ., Kaçar, E., Ayar, A., (2018). Agomelatine Prevents Streptozotocin-Induced Diabetes and Ameliorates Diabetic Encephalopathy in Mice. Europhysiology 2018, (),-.
 10. Çakmak, G., Serhatlıoğlu, İ., Uğraş, S., Uğur, F.A., Özçelik, O., (2011). Determination of the Relationships Between Heart Rate Work Rate Ratio and Anaerobic Threshold During Exercise in Sedentary Females. Turkish - FEPS Physiology Congress, 2011, PC238: İstanbul, (),-.
 11. Ayar, A., Özcan, M., Alçin, E., Serhatlıoğlu, İ., Keleştimur, H., (2009). Orexins Activates Protein Kinase C mediated Ca Signaling in Cultured Rat Dorsal Root Ganglion Neurons. 11th European Congress of Endocrinology, 2009,P686: İstanbul, (),-.
 12. Serhatlıoğlu, B., Serhatlıoğlu, İ., (2018). Determination of Faculty of Medicine Students’ Perception of Academic Motivation. II. International World of Turks Symposium of Social Sciences, (),-.
 13. Özçelik, O., Serhatlıoğlu, İ., Yılmaz, B., (2009). Breathing Pattern Response to The Incremental Exercıse Test in Trained Subjects. 2th International Biophysics Congress And Biotechnology at GAP, 2009, P:87, Diyarbakır., (),-.
 14. Ayar, A., Özcan, M., Serhatlıoğlu, İ., Şahin, Z., (2008). Orexin hypocretin A induces intracellular calcium transients in rat cultured dorsal root ganglia neurones. Physiology 2008, PC116:Universty of Cambridge, UK, (),-.
 15. Algül, S., Özcan, S., Barutçu, A., Serhatlıoğlu, İ., Özçelik, O., (2014). Irisin level in response to the patients with metabolic impairments. Joint Meeting of the FEPS 2014, (),-.
 16. Serhatlıoğlu, İ., Algül, S., Yılmaz, B., Özçelik, O., (2014). Effectiveness of constant load exercise test on critical power output estimation in sedentary male subjects. Joint Meeting of the FEPS 2014, (),-.
 17. Kutlu, S., Balıkçı, K., Alçin, E., Özcan, M., Serhatlıoğlu, İ., Poyraz, M., Yılmaz, B., Keleştimur, H., (2010). Effects of Electromagnetic Field Exposure on Catecholamine Concentrations in The Brain Cortex Striatum and Hypothalamus in The Male Rat. 7th International Congress of Neuroendocrinology, 2010,P1-223: France, (),-.
 18. Özçelik, O., Serhatlıoğlu, İ., Yılmaz, B., Keleştimur, H., (2011). Comparative Investigation of Conconi and V Slope Methods on Accurate Anaerobic Threshold Estimation During Incremental Exercise Test Modifying the Conconi Test. Turkish - FEPS Physiology Congress, 2011, PC213: İstanbul, (),-.
 19. Uğraş, S., Yılmaz, B., Serhatlıoğlu, İ., Özçelik, O., (2013). Effects of Anaerobic Threshold and Respiratory Compansation Point on Optimal Fat Utilisation in Sedentary Subjects. Physiology 2013,PC235: Birmingham, UK., (),-.
 20. Özçelik, O., Serhatlıoğlu, İ., Yılmaz, B., (2009). Estimation of Anaerobic Threshold Comparison of Heart Rate Work Rate Break Point And Vslope Method. 2th International Biophysics Congress And Biotechnology at GAP, 2009, P:88, Diyarbakır, (),-.
 21. Serhatlıoğlu, İ., Yılmaz, B., Özçelik, O., (2011). Determination of the Relationships Between Anaerobic Threshold Respiratory Compensation Point and Critical Power Output During Muscular Exercise in Sedentary Subjects. Turkish - FEPS Physiology Congress, 2011, OC23: İstanbul, (),-.
Ulusal
 1. Bulmuş, Ö., Tan, F., Şahintürk, S., Zorlu, G., Serhatlıoğlu, İ., Gülcü, B.F., Kaçar, E., (2018). Gebelik Öncesi ve Gebeliğin Farklı Dönemlerinde Kronik Agomelatin Kullanımının Gebelik Süresi Üzerine Etkisinin İncelenmesi. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 44. Ulusal Fizyoloji Kongresi, (),-.
 2. Kaçar, E., Ercan, Z., Tan, F., Zorlu, G., Bulmuş, Ö., Serhatlıoğlu, İ., Dereli, A.S., Keleştimur, H., (2016). Stres ve Egzersizin Davranış Üzerine Etkisi. 42. Ulusal Fizyoloji Kongresi, (),-.
 3. Kaçar, E., Serhatlıoğlu, İ., (2018). Agomelatinin Barsak Düz Kas Kasılma Gevşeme Mekanizması Üzerine Etkinliğinin İncelenmesi. 1. Gastrointestinal Araştırma Kongresi, (),-.
 4. Kaçar, E., Serhatlıoğlu, İ., (2018). Metforminin Jejenum ve Kolon Kasılma Gevşeme Mekanizması Üzerine Etkinliğinin İncelenmesi. 2. Ulusal Gastrointestinal Araştırma Kongresi, (),-.
 5. Kaçar, E., Ercan, Z., Serhatlıoğlu, İ., Bulmuş, Ö., Keleştimur, H., (2017). Treadmil Egzersizin Obez Erkek Sıçanlarda Depresyon ve Anksiyete Benzeri Davranışlar Üzerine Etkisi. 43. Ulusal Fizyoloji Kongresi, (),-.
 6. Özcan, M., Ayar, A., Alçin, E., Serhatlıoğlu, İ., Özcan, S., Kutlu, S., Keleştimur, H., (2010). Oksitosinin Sıçan Duyusal Sinir Hücresi Alt Tiplerinde Kalsiyum Sinyalleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi. 22. Ulusal Biyofizik Kongresi, (),-.
 7. Serhatlıoğlu, İ., Özçelik, O., (2010). Artan Güce Karşı Yapılan Egzersiz Testi Sırasında Sporcu ve Sedanterlerde Vücut Kitle İndeksi İle Maksimal İş Gücü Arasındaki İlişkinin Karşılaştırılarak İncelenmesi. 22. Ulusal Biyofizik Kongresi, (),-.
 8. Serhatlıoğlu, İ., Özçelik, O., Aslan, N., Yılmaz, B., (2010). Çok Kısa Süreli Aerobik ve Anaerobik Egzersizin Programının Voleybolcuların Aerobik Fitnesleri Üzerine Etkileri. 36. Ulusal Fizyoloji Kongresi, (),-.
 9. Kaya, H., Serhatlıoğlu, İ., (2010). Sedanter Bireylerde Artan Güce Karşı Yapılan Egzersiz Testi Sırasında Kalp Atım Hızı-İş Gücü Arasındaki İlişkinin Aerobik-Anaerobik Bölgelerde İncelenerek Kalp Atım Etkinliğinin Belirlenmesi. 22. Ulusal Biyofizik Kongresi, (),-.
 10. Serhatlıoğlu, İ., Kaya, H., Arslan, n., Oruç, S., Özçelik, O., (2010). Artan Güce Karşı Yapılan Egzersiz Testi Sırasında Solunum Parametrelerinin Genç Erkek ve Kadınlarda Karşılaştırılması. 22. Ulusal Biyofizik Kongresi, (),-.
 11. Serhatlıoğlu, İ., Kutlu, S., Ayar, A., (2005). İzole Sıçan Miyometriyumunda Hipoksiye Bağlı Kontraktil İnhibisyonda Potasyum Kanalları İle Farklı Hücresel Enerji Kaynakları ve pH Tamponlarının Etkilerinin İncelenmesi. XXXI. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Eylül 2005., (),-.

Projeler

 1. Stres uygulanan sıçanlarda yüksek fruktozlu mısır şurubu tüketiminin karaciğer üzerine etkileri (TF.17.42), 03.11.2017-29.05.2019
 2. Sıçanlarda, Agomelatin kullanımının, uterus kontraksiyonları ve gebelik süresi üzerine etkisi., 03.11.2017-03.11.2018
 3. obezite cerrahisi sonrası beyinde meydana gelen genetik değişimler, 03.11.2017-03.11.2018
 4. Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubu Tüketen Sıçanlarda Olası Davranış Değişikliklerinin Görüntü İşleme Teknikleriyle Analizi, 05.07.2017-17.09.2018
 5. Yapay Zeka ve Görüntü İşleme Tabanlı Kan ve İdrar Hücreleri Kombine Sayım Cihazı (TUBİTAK TEYDEB 1507 Projesi), 20.02.2015-21.06.2017
 6. Sıçan Aortunda Kasılma-Gevşeme Mekanizması Üzerine Klopidogrelin Etkileri, 22.04.2016-13.09.2017
 7. Görüntü İşleme Teknikleriyle Zorlu Yüzme Testi Cihaz Tasarımı, 08.06.2015-23.08.2016
 8. Sıçan Aortunda Kasılma Gevşeme Mekanizması Üzerine Nesfatin1 in Etkileri, 25.02.2015-09.11.2016
 9. Obezite Stres Ve Egzersize Bağlı Olarak Beyinde Meydana Gelen Fizyopatolojik Değişikliklerin Belirlenmesi, 15.11.2014-15.06.2019
 10. Yapay Zeka Tabanlı Akıllı Spirometre Cihazı Tasarımı (TUBİTAK TEYDEB 1512 Projesi), 01.01.2015-20.12.2016
 11. Oreksin Hipokretinlerin Ağrı Üzerine Etkilerinin Sıçan Duyusal Sinir Hücre Kültürü Modeli Kullanılarak Elektrofizyolojik ve Moleküler İncelenmesi, 01.07.2005-01.01.2009

Üyelikler

 1. Biyofizik Derneği
 1. Ulusal, Dergi, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 1