T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Prof. Dr. İrfan ORHAN

Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
424-2122960 - 2812
Eposta :
Fax :
424-2379138
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Üroloji

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 424-2122960 - 2812
Eposta
Fax 424-2379138
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Üroloji
 • Lisans » 1996 Yılı mezunu

  xx
 • Yüksek Lisans » 1992 Yılı mezunu

  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • Doktora » 1997 Yılı mezunu

  İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji
 • Doçentlik » 2002

  Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Profesörlük » 2007

  Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1 TIP FAKÜLTESİ

  Dekan » Kasım 2008 tarihinden itibaren.
 • 2 Fırat Üniversitesi Hastanesi

  Başhekim » Ocak 2004 ile Ağustos 2004 tarihleri arasında.

Kitaplar

 1. Karakeçi, A., Orhan, İ., , GÜNCEL ÜROLOJİ, Nobel Tıp Kitabevleri, 2018, 1178, 978-605-68063-1-5.
 2. Orhan, İ., , TIP HUKUKU, NOBEL MATBAACILIK, 2017, 599, 978-605-83191-6-5.
 3. Karakeçi, A., Orhan, İ., , GÜNCEL ÜROLOJİ, NOBEL TIP KİTAPEVİ, 2017, 6, 978-605-83191-2-7.
 4. Kadıoğlu, A., Aşcı, R., Dinçer, M., Özbey, İ., Çayan, S., Orhan, İ., , türkiye klinikleri üroloji, SPECİAL TOPİCS, 2017, , .

Makaleler

Uluslararası
 1. Onur, A.R., Özden, M., Orhan, İ., Semerciöz, A., Kalkan, A., (2004). Incidence of bacteraemia after urodynamic study. Journal of Hospital Infections, 57(3),241-244.
 2. Semerciöz, A., Onur, A.R., Ayar, A., Orhan, İ., (2004). The inhibitory role of melatonin on isolated guinea pig urinary bladder an endogenous hormone effect. BJU INTERNATIONAL, 94(9),1373-1376.
 3. Orhan, İ., Onur, A.R., Çayan, S., Köksal, İ.T., Kadıoğlu, A., (1999). Seminal vesicle sperm aspiration in the diagnosis of ejaculatory duct obstruction. BJU INTERNATIONAL, 84(9),1050-1053.
 4. Engin, G., Kadıoğlu, A., Orhan, İ., Rozanes, İ., (2000). Transrectal US and endorectal MR imaging in partial and complete obstruction of the seminal duct system A comparative study. ACTA RADIOLOGICA, 41(3),288-295.
 5. Orhan, İ., Onur, A.R., Köksal, İ.T., Kadıoğlu, A., (2000). Infertility treatment in autosomal dominant polycystic kidney disease ADPKD a case report. ANDROLOGIA, 32(2),91-93.
 6. Kadıoğlu, A., Çayan, S., Tefekli, A., Orhan, İ., Engin, G., Turek, P., (2001). Does response to treatment of ejaculatory duct obstruction in infertile men vary with pathology. Fertility and Sterility, 76(1),138-142.
 7. Orhan, İ., Onur, A.R., Ilhan, N., Ardıçoğlu, A., (2001). Seminal plasma cytokine levels in the diagnosis of chronic pelvic pain syndrome. International Journal of Urology, 8(9),495-499.
 8. Köksal, İ.T., Usta, M.F., Orhan, İ., Abbasoğlu, S., Kadıoğlu, A., (2003). Potential role of reactive oxygen species on testicular pathology associated with infertility. ASIAN JOURNAL OF ANDROLOGY, 5(2),95-99.
 9. Kocakoç, E., Kiriş, A., Orhan, İ., Poyraz, A.K., Fırdolaş, F., (2008). Detection of bladder tumors with 3 dimensional sonography and virtual sonographic cystoscopy. JOURNAL OF ULTRASOUND IN MEDICINE, 27(1),45-53.
 10. Artaş, H., Orhan, İ., (2007). Scrotal calculi. JOURNAL OF ULTRASOUND IN MEDICINE, 26(12),1775-1779.
 11. Bozgeyik, Z., Özdemir, H., Orhan, İ., Cihangiroğlu, M.M., Çetinkaya, Z., (2007). Pseudoaneurysm and renal arteriovenous fistula after nephrectomy two cases treated by transcatheter coil embolization. EMERGENCY RADIOLOGY, 15(2),119-122.
 12. Özdemir, H., Onur, A.R., Bozgeyik, Z., Orhan, İ., Oğraş, M.S., Oğur, E., (2005). Measuring resistance index in patients with BPH and lower urinary tract symptoms. Journal of Clinical Ultrasound, 33(4),176-180.
 13. Orhan, İ., Onur, A.R., Semerciöz, A., Fırdolaş, F., Ardıçoğlu, A., Köksal, İ.T., (2005). Comparison of two different microsurgical methods in the treatment of varicocele. Archives of Andrology, 51(3),213-220.
 14. Ardıçoğlu, A., Kocakoç, E., Tuygun, U.O., Bozgeyik, Z., Orhan, İ., (2005). Effectiveness of vardenafil versus papaverine in penile Doppler ultrasonography. UROLOGIA INTERNATIONALIS, 75(1),75-79.
Ulusal
 1. Karakeçi, A., Orhan, İ., (2018). Rekürren varikosel tanı ve tedavisi. ANDROLOJİ BÜLTENİ, (20),49-53.
 2. Çayan, S., Özdemir, A., Orhan, İ., Altay, A.B., Kadıoğlu, A., (2018). Oksidatif stresin fertiliteye etkisi ve infertil erkeklerde anti-oksidan tedavinin yeri. Androloji Bülteni, (),-.
 3. Ozan, T., Karakeçi, A., Orhan, İ., (2017). DİSTAL EJEKÜLATÖR KANAL PATOLOJİLERİ TANI VE TEDAVİSİ. Türkiye Klinikleri Üroloji Özel Dergisi, 10(1),32-38.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, M., Orhan, İ., (2017). 3D Laparoscopic Pyeloplasty: Our first results. the 6th Emirates International Urological Conference 28th World Congress on Videourology Advances in Clinical Urology, (),-.
 2. Fırdolaş, F., Pirinççi, N., Ozan, T., Karakeçi, A., Yağmur, İ., Ipek, M.İ., Orhan, İ., (2017). 3D Laparoscopic Transperitoneal Adrenalectomy: Our first results. the 6th Emirates International Urological Conference 28th World Congress on Videourology Advances in Clinical Urology, (),-.
 3. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, M., Orhan, İ., (2017). Three Dimension Laparoscopic Transperitoneal Radical Prostatectomy. the 6th Emirates International Urological Conference 28th World Congress on Videourology Advances in Clinical Urology, (),-.
 4. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, M., Orhan, İ., (2017). 3D Laparoscopic Radical Nephrectomy in the Treatment of Kidney Tumors. the 6th Emirates International Urological Conference 28th World Congress on Videourology Advances in Clinical Urology, (),-.
 5. Orhan, İ., (2018). Priapizm tanı ve tedavisi. Azerbaycan UroloQ ve Androloqlarının XII Konoqresi, 1(2),38-44.
 6. Barut, O., Karakeçi, A., Ozan, T., Fırdolaş, F., Pirinççi, N., Orhan, İ., (). The roleof apoptosis and the effect of epidermal growth factor on pro apoptotic BNIP 3 in an experimental rat priapism model. 18th ESSM JOINT MEETING, (),-.
 7. Carkci, S., Karakeçi, A., Önalan, E., Ozan, T., Fırdolaş, F., Pirinççi, N., Orhan, İ., (). investigation of the effectsof ion channelexpression in infertile male patients. ESHRE 2016, (),137-137.
 8. Barut, O., Ozan, T., Karakeçi, A., Fırdolaş, F., Oğraş, M.S., Orhan, İ., (2015). The Role of Apoptosis and the Effect of Epidermal Growth Factor EGF on Proapoptotic BNIP 3 in an Experimental Rat Priapism Model. 17th ESSM JOINT MEETING, (),-.
Ulusal
 1. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, M., Orhan, İ., (2017). üç boyutlu laparoskopik üreteroüreterostomi: ilk deneyimlerimiz. 26. ulusal üroloji kongresi, (),-.
 2. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Özer, M., Ipek, M.İ., Orhan, İ., (2017). ÜÇ BOYUTLU LAPAROSKOPİK TRANSPERİTONEAL RADİKAL PROSTATEKTOMİ. 12. ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ, (),-.
 3. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yağmur, İ., Ipek, M.İ., Orhan, İ., (2017). İnvaziv Mesane Tümörü Tedavisinde Üç Boyutlu Laparoskopik Sistoprostatektomi: İlk Deneyimlerimiz. 7. Üroonkoloji Kongresi,, (),-.
 4. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, M., Orhan, İ., (2017). 3D Transperitoneal Laparoscopic Partial Nephrectomy. 26. ulusal üroloji kongresi, (),-.
 5. Fırdolaş, F., Pirinççi, N., Ozan, T., Karakeçi, A., Yağmur, İ., Ipek, M.İ., Orhan, İ., (2017). Üç Boyutlu Laparoskopik Transperitoneal Adrenalektomi: İlk Deneyimlerimiz. 7. Üroonkoloji Kongresi, (),-.
 6. Fırdolaş, F., Pirinççi, N., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, M., Orhan, İ., (2017). Böbrek Tümörü Tedavisinde Üç Boyutlu Laparoskopik Radikal Nefrektomi.. 7. Üroonkoloji Kongresi, (),-.
 7. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Ipek, M.İ., Orhan, İ., (2017). Toplayıcı Sistem Tümörlerinde Üç Boyutlu Laparoskopik Radikal Nefroüreterektomi: İlk Sonuçlarımız. 7. Üroonkoloji Kongresi, (),-.
 8. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, M., Orhan, İ., (2017). ÜÇ BOYUTLU LAPAROSKOPİK PYELOPLASTİ : İLK SONUÇLARIMIZ. 12. ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ, (),-.
 9. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, M., Orhan, İ., (2017). Lokalize Böbrek Tümörlerinde Üç Boyutlu Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi Deneyimimiz. 7. Üroonkoloji Kongresi, (),-.
 10. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Orhan, İ., Yılmaz, K., Özer, M., (2015). 3D Laparoscopic Ureteroureterostomy: Our First Experimce. 26. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ, (),-.
 11. Fırdolaş, F., Pirinççi, N., Ozan, T., Karakeçi, A., Yağmur, İ., Ipek, M.İ., Orhan, İ., (2017). Penis Kanseri: Olgu Sunumu. 7. Üroonkoloji Kongresi, (),-.
 12. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Özer, M., Ipek, M.İ., Orhan, İ., (2017). Böbrek Cerrahisi Geçirmiş Olguda Üç Boyutlu Laparoskopik Pyeloplasti.. . 12. Ulusal Endoüroloji Kongresi, (),-.
 13. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, M., Orhan, İ., (2017). Uretral Hemanjiom:Olgu Sunumu.. 7. Üroonkoloji Kongresi, (),-.
 14. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yağmur, İ., Ipek, M.İ., Orhan, İ., (2017). Lokalize Prostat Kanseri Tedavisinde Üç Boyutlu Laparoskopik Radikal Prostatektomi. 7. Üroonkoloji Kongresi, (),-.
 15. Uğur, K., Akal, S., Gözel, N., Artaş, H., Orhan, İ., Dönder, E., (2017). Renal Hücreli Karsinomun Eşlik Ettiği Multipl Endokrin Neeoplazi Tip 1 Vakası. 39.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, (),-.
 16. Uğur, K., Akal, S., Gözel, N., Artaş, H., Orhan, İ., Dönder, E., (2017). Renal hücreli karsinomun eşlik Ettiği multipl endokrin neoplazi Tip 1 vakası. 39.Türkiye Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, (),-.
 17. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, .M., Orhan, İ., (2017). Three Dimensional Transperitoneal Laparascopic Partial Nephrectomy. 26. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ, (),-.
 18. Ünlü, K.A.A., Karakoç, O., Karakeçi, A., Ozan, T., Fırdolaş, F., Orhan, İ., Atmaca, M., (2015). Cinsel Yakınması Olan Erkek Hastalarda Belirti Dağılımının Psikiyatrik Tanı ve Diğer Klinik Değişkenlerle Olan İlişkisi. 11. Ulusal Androloji Kongresi, (),-.
 19. Ünlü, K.A.A., Karakoç, O., Karakeçi, A., Ozan, T., Fırdolaş, F., Orhan, İ., Atmaca, M., (2015). Cinsel Yakınması Olan Kadın Hastalarda Belirti Dağılımının Psikiyatrik Tanı ve Diğer Klinik Değişkenlerle İlişkisi. 11. ULUSAL ANDROLOJİ KONGRESİ, (),-.

Projeler

 1. İnsan infertil erkek vakaların semen örneklerinde iyon kanal ekspresyonlarının araştırılması, 11.04.2014-14.09.2017
 2. İnsanda tümörlü ve tümörsüz prostat dokularında etkin olan iyon kanal ekspresyonlarının araştırılması, 20.05.2014-19.12.2017
 3. ÜRİNER SİSTEM PATOLOJİLERİNİN TEDAVİSİNDE ENDOSKOPİK CERRAH İUYGULAMALAR İÇİN LABORATUAR ALTYAPI OLUŞTURULMASI, 21.04.2015-22.04.2016
 4. İNFERTİL ERKEK HASTALARDA İYON KANAL EKSPRESYONLARININ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI, 08.07.2014-05.02.2016

Üyelikler

 1. TÜRK ÜROLOJİ DERNEĞİ
 2. TÜRK ANDROLOJİ DERNEĞİ
 1. Ulusal, Dergi, ANDROLOJİ BÜLTENİ, 2
 2. Ulusal, Dergi, VAN TIP DERGİSİ, 3
 3. Uluslararası, Dergi, Yeni Üroloji Dergisi, 2
 4. Uluslararası, Dergi, Turkish Journal of Urology, 4
 5. Uluslararası, Dergi, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 2
 6. Uluslararası, Dergi, Fırat Tıp Dergisi, 1
 7. Ulusal, Dergi, Turkish Journal of Urology, 3
 8. Uluslararası, Dergi, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 1
 9. Ulusal, Dergi, Yeni Üroloji Dergisi, 1
 10. Ulusal, Bildiri Kitabı, 12. Ulusal Androloji Kongresi, 1