T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Prof. Dr. İbrahim CANPOLAT

Yabancı Dil :
-
Telefon :
424-2370000
Eposta :
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Veteriner Cerrahi, Anestezi, Radyoloji


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon 424-2370000
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Veteriner Cerrahi, Anestezi, Radyoloji
 • Lisans » 1987 Yılı mezunu

  Fırat Üniv Veteriner Fak.Elazığ
 • Yüksek Lisans » 1987 Yılı mezunu

  Fırat Üniv Veteriner Fak. Elazığ
 • Doktora » 1992 Yılı mezunu

  Cerrahi Anabilim Dalı Elazığ
 • Doçentlik » 2001

  Cerrahi Anabilim Dalı Elazığ
 • Profesörlük » 2007

  Cerrahi Anabilim Dalı Elazığ
 • 1 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

  Yönetim Kurulu Üyesi » Ekim 2006 tarihinden itibaren.
 • 2 Cerrahi Anabilim Dalı

  Anabilim Dalı Başkanı » Haziran 2007 tarihinden itibaren.
 • 3 VETERİNER FAKÜLTESİ

  Kurul Üyesi » Ocak 2009 tarihinden itibaren.
 • 4 HAYVAN HASTANESİ

  Başhekim » Kasım 2012 tarihinden itibaren.

Kitaplar

 1. Tanrısever, M., Canpolat, İ., , Baş Bölgesi Hastalıkları, Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri, 2019, 66, 978-605-034-092-1.
 2. Işler, C.T., Canpolat, İ., , Türkiye Klinikleri, Türkiye Klinikleri, 2019, 300, 978-605-034-092-1.
 3. Canpolat, İ., Çakır, S., , Baş bölgesi hastalıkları, Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri, 2019, 66, 978-605-034-092-1.
 4. Canpolat, İ., Tanrısever, M., , Baş bölgesi hastalıkları, Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri, 2019, 66, 978-605-034-092-1.
 5. Özen, A., Apaydın, A.M., Rişvanlı, A., Girgin, A., Patır, B., Kalkan, C., Ünsaldı, E., Köroğlu, E., Dinç, G., Bulut, H., Öcal, H., Eröksüz, H., Eröksüz, Y., Çay, M., Servi, K., Canpolat, İ., Tanyıldızı, S., Özbey, O., Bayraktar, M., Yılmaz, S., Issi, M., Çalıcıoğlu, M., Gül, Y., Gür, S., Özdemir, N., Erişir, M., Tatlı, S.P., Azman, M.A., , Veteriner Hekimliği Terimler Sözlüğü Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı, Türk Dil Kurumu Yayınları, 2017, 2403, 9789751621245.
 6. Canpolat, İ., , Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, 2009, 500, .

Makaleler

Uluslararası
 1. Tanrısever, M., Canpolat, İ., (2017). Simental Bir Buzağıda Görülen Fokomeli Olgusu. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 31(2),145-147.
 2. Canpolat, İ., Eröksüz, Y., (2007). Pulmonary sequestration and bronchogenic cyst in a calf.. F. Ü. Sağ. Bil. Derg, 21(),281-284.
 3. Canpolat, İ., Karabulut, E., Çakır, S., (2017). Use of Three Different Combinations for Spinal Anaesthesia on Clinical and Haematological Parameters in Goats. International Journal of Veterinary Science, 6(1),45-48.
 4. Karabulut, E., Canpolat, İ., Çakır, S., (2017). Treatment of coxofemoral luxations by new modified toggle pin technique in cats. IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science, 10(7),52-56.
 5. Canpolat, İ., Karabulut, E., Çakır, S., (2017). The Effect on Production Loss of Dental Disorders in Adult Goats. IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science, 10(8),76-80.
 6. Canpolat, İ., Işler, C.T., (2002). Bir buzağıda pohcomelia olgusu. Doğu anadolu araştırmaları dergisi, 1(1),41-48.
 7. Canpolat, İ., Bulut, S., (2003). Elazığ ve çevresinde sığırlarda görülen ayak hastalıklarının insidansı üzerine gözlemler. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 17(3),155-160.
 8. Canpolat, İ., (2003). Ultrasonografi ile gökkuşağı alabalığının Oncorhynchus Mykiss Walbaum 1792 incelenmesi. Ege Ü. Su ürün. Der., (20),211-.
 9. Han, M.C., , C.İ., (2003). Koyunlarda Üriner Sistemin Normal ve Hastalıklı Yapılarının Ultrasonografik İncelenmesi. F. Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi, (17),1-.
 10. Canpolat, İ., (2008). Paraprostatic cyst in a dog. Indian Veterinary Journal, (85),1333-1334.
 11. Serhatlioğlu, S., , K.A., , K.E., , C.İ., (2003). Evaluation of the Effects of Sildenafil Citrate Viagra on canine Renal Artery carotid and Aortic Blood Flow with the Aid of Color Doopler Sonography. Urologia Internationalis, (71),103-.
 12. Canpolat, İ., (2006). Chemosterilisation in dogs. Indian Veterinary Journal, (83),110-113.
 13. Canpolat, İ., , E.Y., (2005). Chemoablation of prostate in dogs. Indian Veterinary Journal, (82),33-.
 14. Canpolat, İ., (2006). An evaluation of the outcome of bull castration by intra testicular injection of ethanol and calcium chloride. Revue Méd. Vét, (157),420-.
 15. Canpolat, İ., , Y.İ., , G.C., (2007). A case of primary intraocularmalignant iris melanoma in Akkaraman sheep. Revue Méd. Vét, (158),171-173.
 16. Canpolat, İ., , c.l., , d.m., , G.c., , d.a.s., , h.m.c., (1996). Köpeklerde Üreterin Obstruksiyonuyla Deneysel Oluşturulan Hidronefrozisin Ultrasonografik Tanısı. Tr. J. of Veterinary and Animal Sciences, (20, 2),113-.
 17. Canpolat, İ., (1996). Köpek ve Kedilerde Böbreklerin Ultrasonografik Anatomisi. Tr. J. of Veterinary and Animal Sciences, (20),202-.
 18. Kılıç, S., , C.İ., (2002). Köpek ve Kedilerde Gastrointestinal Radyografide Iohexolun Baryum Sülfat ve Na Meglumin Diatriozat ile Karşılaştırılması. Turk J. Vet. Ani. Sci., (26),605-.
 19. Canpolat, İ., , H.M.C., , K.M., (1996). Sığırlarda Karaciğer ve Safra Kesesinin Ultrasonografisi. Tr. J. of Veterinary and Animal Sciences, (20),110-.
 20. Canpolat, İ., , G.C., (2004). Treatment of hıp luxatıon ın dogs usıng bone screws and acrylıc exsternal fıxator. Indian Veterinary Journal, (81),1222-.
 21. Canpolat, İ., , B.S., (2005). Experimental evaluation of urinary bladder marsupialization in male lambs and calves. Indian Veterinary Journal, (82),398-.
 22. Canpolat, İ., , G.C., (2005). Evaluation of suprapubic catheterisation of urinary bladder in calves. Indian Veterinary Journal, (82),513-.
 23. Kılıç, S., , C.İ., , E.Y., , C.T.İ., (2005). Surgical removal of of Squamous Cell Carcinoma of the Eye in a Horse. Indian Veterinary Journal, (82),1198-.
Ulusal
 1. Canpolat, İ., Bulut, S., (1992). Köpeklerde Yeni Bir inhalasyon Anesteziği Olan Isoflurane ile Halothane’xxın Karşılaştırılması. F. Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(1-2),35-52.
 2. Başa, a., Canpolat, İ., Çevik, A., (2018). Bir İvesi Koyununda Baş Bölgesinde Deri Boynuzu (Cornu Cutaneum) Olgusu. Dicle üniversitesi veteriner fakültesi dergisi, 11(2),118-120.
 3. Canpolat, İ., Çakır, S., Aktaş, C., (2018). İstanbul İlindeki Veteriner Kliniklerine Getirilen Kedi Ve Köpeklerde Deri Hastalıklarının Görülme Oranlarının Araştırılması. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 15(2),110-116.
 4. Canpolat, İ., Bulut, S., Kılıç, S., Han, M.C., Hayat, A., (1997). Köpeklerde diyafizer tibia fibula kırıklarında yarım pin unilateral yöntemi uygulanarak akrilik barlı eksternal fiksasyonla sağaltımda pin ve vida kullanılmasının karşılaştırılması. Veteriner Cerrahi Dergiisi, 3(3),32-36.
 5. Canpolat, İ., Sağlam, N., (2004). Treatment of Aural Hematomas ın Dogs with the Medicinal Leech Hirudo Medicinalis. Doğu anadolu araştırmaları dergisi, 2(2),67-69.
 6. Canpolat, İ., Sağlam, N., (2004). The treatment of a Diffuse Hematoma in a Dog with the the Medicinal Leech Hirudo Medicinalis. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 2(2),98-100.
 7. Canpolat, İ., (2001). Ruminantlarda Ürolithiasisli Olguların Fossaparalumbal Üriner Kateterizasyon ve Antienflamatuar İlaç Uygulaması ile Sağaltımı. Veteriner Cerrahi Dergisi, (7),60-.
 8. Canpolat, İ., (2003). Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniğine 1992 2001 Yıllarında Getirilen Kanatlılarda Belirlenen Şirurjikal Lezyonların Topluca Değerlendirilmesi. F. Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi, (17),55-.
 9. Canpolat, İ., (2000). Tavşanlarda Sinir Defektlerinin Otojen Sinir Grefi ve Slikon Tubulizasyon ile Onarılması Üzerine Karşılaştırmalı Çalışmalar. F. Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi, (14),23-.
 10. Canpolat, İ., (2005). Macroscopic and microscopic evaluations of the effect of biotin on claw horn qualitiy in calves. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, (3),63-.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Canpolat, İ., Çakır, S., (2019). Evaluation of Anesthesia in Combination with Dexmedetomidine, Medetomidine, Butarfonol, Morphine and Ketamine in Terms of Clinical and Blood Parameters. International VETEXPO Veterinary Science Congress, (),224-224.
 2. Çakır, S., Canpolat, İ., Yerlikaya, Z., (2019). The Treatment of Septic Arthritis in the Calves with Arthroscopic Lavage. International VETEXPO Veterinary Science Congress, (),131-131.
 3. Çakır, S., Canpolat, İ., (2019). Surgical Treatment (Bladder Marsupialization) of Agenesis of The Vulva And Urethra In A Calf: A Case Report. 3. International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences (ICAFOP- Trabzon 2019 ), (),858-862.
 4. Çakır, S., Canpolat, İ., (2019). Evaluation of Head Region Diseases of Cows. 3. International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences (ICAFOP- Trabzon 2019 ), (),369-369.
 5. Canpolat, İ., Karabulut, E., Çakır, S., (2018). Use of Three Different Combinations for Spinal Anesthesia on Clinical and Hematological Parameters in Goats. International Conference on Agriculture, Forest, Food, Veterinary Sciences and Technologies (ICAFOF-2018), (),-.
 6. Çakır, S., Canpolat, İ., Zöngür, B., (2018). Evaluation of Clinical and Haematological Parameters of Different Anaesthetic Combinations of Sevoflurane in Dogs. 4th International Congress on Veterinary and Animal Sciences (ICVAS), (),89-89.
 7. Tanrısever, M., Karabulut, E., Canpolat, İ., (2018). The Clinical and Radiological Evaluation of Firearm Injuries in Dogs. 4th International Congress on Veterinary and Animal Sciences,, (),85-85.
 8. Karabulut, E., Canpolat, İ., Çakır, S., (2018). Treatment of coxofemoral luxations by new modified toggle pin technique in cats. 4th International Congress on Veterinary and Animal Sciences (ICVAS), (),17-17.
 9. Canpolat, İ., Karabulut, E., Çakır, S., (2018). Effects on Dental Problems and Loss of Productivity in Domestic Animals. International Conference on Agriculture, Forest, Food, Veterinary Sciences and Technologies (ICAFOF-2018), (),-.
 10. Canpolat, İ., Çakır, S., Karabulut, B., (2017). The Proximal Humerus Osteosarcom (Stage IV) with Pulmonary Metastasis in A Dog and Evaluated Clinically and Radiologically. The XXVII International Scientific Conference, (),-.
 11. Canpolat, İ., Karabulut, E., Çakır, S., (2017). Obstructive and non-obstructive foreign body in dogs. Clinical and radiological observations. The XXVII International Scientific Conference, (),92-.
 12. Karabulut, E., Canpolat, İ., Çakır, S., (2017). Polymethyl methylcrate (PMMA) applications in three different cases and evaluation of Its results. The XXVII international Scientific Conference, (),93-.
 13. Karabulut, E., Canpolat, İ., Çakır, S., (2017). The investigation of the use of acrylic buttons for fixation of tendons in treatment of anterior cruciate ligament rupture. The XXVII International Scientific Conference, (),91-.
 14. Çakır, S., Canpolat, İ., Karabulut, E., (2017). Hayvan kurtarma operasyonlarında başarıyı etkileyen ekipmanların seçimi. Uluslararası Hayvan Kurtarma Konferansı, (),86-87.
 15. Karabulut, E., Canpolat, İ., Çakır, S., (2017). Omurga travması olan hayvanlarda kurtarma prensipleri. Uluslararası Hayvan Kurtarma Konferansı, (),88-89.
 16. Canpolat, İ., Karabulut, E., Çakır, S., (2017). Yaralı yabani hayvanları kurtarma ve nakil sırasında yapılan hatalı uygulamaların değerlendirilmesi. Uluslararası Hayvan Kurtarma Konferansı, (),90-91.
 17. Canpolat, İ., Karabulut, E., Çakır, S., (2016). The effect on production loss of dental disorders in adult goats. 12th International Conference on Goats, (),-.

Projeler

 1. Keçilerde Deneysel Olarak Oluşturulan Ön Çapraz Bağ Rupturlarının Musculus Peroneus Longus ve Musculus Tibialis Cranialis Tendoları ile Artroskopik Sağaltımı, 30.12.2014-19.12.2017
 2. Hayvanlarda endoskopi yöntemiyle hastalıkların teşhis ve tedavisi, -
 3. Sildenafil sitratın renal karotis ve hepatik kan akımı üzerine etkilerinin renkli doppler US ile değerlendirilmesi, -
 4. Urolithiasisli buzağı ve tokluların Marsupialization yöntemiyle sağaltımı , -
 5. Buzağılarda urolithiasise bağlı sidik kesesi dilatasyonlarında Sistofiks kateteri veya trokar kullanılarak idrar drenajının sağlanması, -
 6. Sığır ve koyunlarda üriner sistem hastalıklarının ultrasonografisi i, -
 7. Elazığve çevresinde sığırlarda kapalı ahırlarda görülen ayak hastalıklarının etiyoloji teşhis ve sağaltımı, -

Üyelikler

 1. VETERİNER CERRAHİ DERNEĞİ

Hakemlikler

 1. Ulusal, Dergi, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 2