T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi İlknur ÇALIK

» Tıp Fakültesi » Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü » Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
05053968434 - 2180
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 05053968434 - 2180
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı
 • Lisans » 2000 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi

Kitaplar

 1. Çalık, İ., , Ürolojide Temel Yaklaşım ve Yönetim, Akademisyen Kitabevi, 2019, , 978-605-258-648-8.

Makaleler

Uluslararası
 1. Çalık, İ., Çalık, M., Şipal, S., Gündoğdu, B., (2019). Meme Karsinomunda VEGF ve CD44 Ekspresyonunun Aksiller Lenf Nodu Metastazına Etkisi. Fırat Tıp Dergisi, 24(3),137-144.
Ulusal
 1. Özmen, S.A., Balta, H., Çalık, İ., Erdoğan, D.Ş., Demirtaş, R., Albayrak, B., Kurt, A., Şipal, S., (2018). Erzurum İlinde Özefagus Karsinomlarının Klinik Ve Histopatolojik Özelliklerinin İncelenmesi: Üçüncü Basamak Merkez Çalışması. Balıkesir Medical Journal, (),-.
 2. Bingöl, F., Bingöl, B.Ö., Kılıç, K., Çalık, İ., Şimşek, E., (2016). Ancient schwannoma and postoperative Horner’s syndrome deriving from the ansa cervicalis. ENTCase, 2(4),215-218.
 3. Deveci, F., Kırkıl, G., Kuluöztürk, M., Çalık, İ., Öner, Ö., (2018). Kronik Lenfositik Lösemili Bir Olguda Pulmoner Lenfositik İnfiltrasyon. Respir Case Reports, 7(3),149-153.
 4. Durmuş, Ş.E., Özmen, S.A., Çalık, İ., Kurt, A., Balta, H., Şener, E., Kabalar, M.E., Çınar, T.E., (2016). Erzurum ilinde servikal kanser taramalarında epitelyal hücre anormalliği sıklığı ve ASC-US tanısı alanların kontrol smearlerinin değerlendirilmesi. Med J SDU, 23(1),16-19.
 5. Albayrak, Y., Albayrak, F., Aylu, B., Yıldırım, R., Aslan, S., Çalık, İ., (2010). Tiroid Cerrahisinin Komplikasyonları: 411 Hastanın Analizi. Endokrinolojide Diyalog Dergisi (JDE Endokrin), 7(1),29-32.
 6. Kurt, A., Çalık, İ., Şener, E., Özmen, S.A., Gelincik, İ., (2012). Appendektomi Materyallerinde E. Vermicularis. Van Tıp Dergisi, 9(2),51-54.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Gürsan, N., Çalık, İ., Fayetorbay, G., Çalık, M., Özmen, S.A., Balta, H., (). A breast hamartoma: fibroadenolipoma. The 27th European Congress of Pathology, (),-.
 2. Gürsan, N., Demiralay, R., Çalık, İ., Albayrak, M., (). The effects of erdosteine, n-acetylcysteine on liver tissue pathological damage and apoptosis induced: by sepsis. 21st European Congress of Pathology, (),-.
 3. Gürsan, N., Çalık, M., Çalık, İ., Gürsan, M.Ş., Altaş, S., Gündoğdu, C., (). The comparison of nuclear morphometric analysis with classical prognostic factors colorectal carcinomas. 21st European Congress of Pathology, (),-.
 4. Çalık, İ., Kurt, A., Akalp, Ö.S., Demirtaş, R., Çalık, M., (). Hydatid cyst cases at Erzurum regional education and research hospital in the last 2 years. 8th National and 1st İnternational congress of hydatidology, (),-.
 5. Şimşek, E., Çalık, İ., (). A rare mass of external ear canal: syringocystadenoma papilliferum. 16th Rhinocamp Meeting Proceedings, (),-.
 6. Önalan, E., Buran, İ., Tektemur, A., Çalık, İ., Danış, N., (). Sonic hedgehog signal pathway has changed in testicular cancer. 7th World Congress of Oxidative Stress, (),-.
 7. Önalan, E., Buran, İ., Tektemur, A., Çalık, İ., Kuloğlu, T., Danış, N., Erbay, B., (). Investigating of Piezo 1 and Piezo 2 ion channel expressions in human primary malignant mesothelioma. 7th World Congress of Oxidative Stress, (),-.
 8. Özmen, S.A., Çalık, İ., Can, Y., Timur, Ö., Çarlıoğlu, A., Sevimli, H., Durmaz, Ş.A., Kabalar, M.E., (2020). Histopathological results of suspicious nodules in the patients with Hashimoto thyroiditis. 17th European Congress of Endocrinology, (),-.
 9. Özmen, S.A., Timur, Ö., Çalık, İ., Altınkaynak, K., Zipak, E., Şimşek, E., Yıldız, F., Sevimli, H., Gözcü, H., Arslan, A., Çarlıoğlu, A., (2017). Neutrophil-lymphocyte ratio (NLR) and platelet-lymphocyte ratio (PLR) may be superior to c-reactive protein (CRP) for predicting the occurence of differantiated thyroid cancer. 18th European Congress of Endocrinology, (),-.
 10. Özmen, S.A., Çadırcı, K., Altınkaynak, K., Çalık, İ., Yıldız, F., Laloğlu, E., Sevimli, H., Gözcü, H., Arslan, A., Kaya, Y., Keskin, H., Çarlıoğlu, A., (). Benefits of anti-thyroid peroxidase antibody and anti-thyroglobulin antibody for the prediction of differantiated thyroid cancer in Hashimoto thyroiditis. 18th European Congress of Endocrinology, (),-.
 11. Özmen, S.A., Çalık, İ., Arslan, A., Timur, Ö., Sevimli, H., Çarlıoğlu, A., Durmaz, Ş.A., Kurt, A., Erdoğan, F., (). Female male ratio in thyroid cancer. 17th European Congress of Endocrinology, (),-.
 12. Özmen, S.A., Çalık, İ., Bilici, A.E., Timur, Ö., Çarlıoğlu, A., Durmaz, Ş.A., Erdoğan, F., Kurt, A., (). Histopathologic verification of atypia of undetermined significans in Bethesda system. 17th European Congress of Endocrinology, (),-.
 13. Özmen, S.A., Çalık, İ., Şener, E., Kabalar, M.E., Timur, Ö., Sevimli, H., Çarlıoğlu, A., Durmaz, Ş.A., (). Nondiagnostic fine needle aspiration biopsy (FNAB) results: our clinic experience. 17th European Congress of Endocrinology, (),-.
 14. Özmen, S.A., Çalık, İ., Balta, H., Timur, Ö., Çarlıoğlu, A., Sevimli, H., Durmaz, Ş.A., Kurt, A., (). Should fine needle aspiration biopsy perform all of nodules in patients with nodular goitre. 17th European Congress of Endocrinology, (),-.
 15. Özmen, S.A., Çalık, İ., Şener, E., Timur, Ö., Çarlıoğlu, A., Sevimli, H., Durmaz, Ş.A., Kurt, A., (). Histopathology results of follicular neoplasia according to Bethesda classification in thyroid needle aspiration biopsy. 17th European Congress of Endocrinology, (),-.
 16. Özmen, S.A., Çalık, İ., Erdoğan, Ş., Timur, Ö., Sevimli, H., Çarlıoğlu, A., Durmaz, Ş.A., Erdoğan, F., (). False negatives and reasons: Erzurum research and training hospital pathology department experience. 17th European Congress of Endocrinology, (),-.
 17. Özmen, S.A., Çalık, İ., Akarsu, E., Timur, Ö., Çarlıoğlu, A., Sevimli, H., Durmaz, Ş.A., Kurt, A., (). A pitfall thyroid needle aspiration biopsy results. 17th European Congress of Endocrinology, (),-.
 18. Kurt, A., Özmen, S.A., Çalık, İ., Balta, H., Çınar, T.E., (). Endometrial serous carcinoma diagnosed by smear test. The 27th European Congress of Pathology, (),-.
 19. Kurt, A., Arslan, A., Çalık, İ., Özmen, S.A., (). Distribution of the false positive outcomes of fine needle aspiration biopsies in thyroid nodules by age and sex. The 27th European Congress of Pathology, (),-.
 20. Kurt, A., Balta, H., Çalık, İ., Özmen, S.A., Durmuş, Ş.E., (). Steatocystoma multiplex: In different localizations of six patients. The 27th European Congress of Pathology, (),-.
 21. Kurt, A., Çalık, İ., Gamsızkan, M., Özmen, S.A., Şener, E., Erdoğan, F., (). Cutaneous ciliated cyst of the gluteal region. The 27th European Congress of Pathology, (),-.
 22. Erdem, H., Can, Y., Balta, H., Çalık, İ., (). Intradural solitary fibrous tumour of the servical spine. The 27th European Congress of Pathology, (),-.
 23. Kurt, A., Durmuş, Ş.E., Çalık, İ., Balta, H., (2015). Patient characteristics, locations and histopathological features of pilomatrixomas in Erzurum I Turkey. The 27th European Congress of Pathology, (),-.
 24. Kurt, A., Özmen, S.A., Zorludemir, S., Erdoğan, F., Okay, H.Ö., Tanrıverdi, O., Çalık, İ., (). Isolated intracranial Rosai-Dorflnan disease: Case report and review of the literature. 25th European Congress of Pathology, (),-.
 25. Kurt, A., Özmen, S.A., Çalık, İ., Gelincik, İ., (). H. pylori and chronic gastritis: A histopathologic study. 25th European Congress of Pathology, (),-.
 26. Kurt, A., Çalık, İ., Erdoğan, F., Şener, E., (). Adenomatoid tumors: report of three cases. 25th European Congress of Pathology, (),-.
Ulusal
 1. Yüksel, İ.E., Demir, B., Merter, M., Çalık, İ., (). HIV pozitif primer santral sinir sistemi lenfoması olgusunda metotreksat toksisitesi ve toksik epidermal nekroliz birlikteliği. XXIV. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, (),-.
 2. Balta, H., Çalık, İ., Kaya, Y.Ö.Ö., (). Ensede apokrin papiller kistadenoma. 28. Ulusal patoloji kongresi, (),-.
 3. Balta, H., Çalık, İ., Gamsızkan, M., Akalp, Ö.S., Tuncel, D.F., (). İntravasküler papiller endotelyal hiperplazi (Masson’s tümörü): olgu sunumu. 24. Ulusal patoloji kongresi, (),-.
 4. Balta, H., Şipal, S., Çalık, İ., Şener, E., Gündoğdu, B., (). Saçlı deride papillomla prezente olan tiroid papiller karsinom metastazı. 24. Ulusal patoloji kongresi, (),-.
 5. Çalık, İ., Çalık, M., Gürsan, N., (). Bilateral ovarian Burkitt’s lenfoma. 18. Ulusal patoloji kongresi, (),-.
 6. Çalık, İ., Çalık, M., Şipal, S., Erdoğan, F., Akalp, Ö.S., (). Hashimoto’s tiroiditi zemininden gelişen tiroidin primer büyük B hücreli lenfoması: olgu sunumu. 19. Ulusal patoloji kongresi, (),-.
 7. Demiralay, R., Gürsan, N., Çalık, M., Çalık, İ., (). Bleomisinin oluşturdugu epitel hücre apopitozisi ve akciğer fibrozisi regülasyonu üzerine akciger hasan sonrası erdostein ve asetilsistein tedavisinin etkileri. 29. Ulusal solunum kongresi, (),-.
 8. Balta, H., Özmen, S.A., Çalık, İ., (). Nadir bir antite: 2 olguyla follikülosebaseöz kistik hamartom. 27. Ulusal patoloji kongresi, (),-.
 9. Altaş, S., Gündoğdu, C., Erdoğan, F., Çalık, İ., Yıldırım, Ü., (). Tükrük bezi duktus karsinomu (Olgu Sunumu). XVII. Ulusal patoloji sempozyumu, (),-.
 10. Çalık, İ., Gürsan, N., Çalık, M., Şipal, S., Gündoğdu, C., (). Meme kanserlerinde VEGFve CD44 ekspresyonu ile prognostik parametrelerin karşılaştırılması. 18. Ulusal patoloji kongresi, (),-.
 11. Çalık, İ., Çalık, M., Gündoğdu, C., Demirci, E., (). Tiroidin multifokal minimal invazyonlu (enkapsüle) folliküler karsinomu: olgu sunumu. 19. ULUlusal patoloji kongresi, (),-.
 12. Çalık, İ., Çalık, M., Şipal, S., Demirci, E., (). Erkek memesinde intrakistik papiller karsinom: olgu sunumu. 19. Ulusal patoloji kongresi, (),-.
 13. Ömeroğulları, Ş.E., Çalık, İ., Özsoy, K.M., Kurt, A., Erdoğan, F., (). Çocukta primer intraosseöz kavernöz hemanjiom: olgu sunumu. 20. Ulusal patoloji kongresi, (),-.
 14. Çalık, M., Demirci, E., Şipal, S., Balta, H., Çalık, İ., (). Farklı bir prezentasyon: Burkitt lenfoma, bilateral böbrek lokalizasyonu. 20. Ulusal patoloji kongresi, (),-.
 15. Kurt, A., Sak, Z.H.A., Çalık, İ., Gelincik, İ., Akalp, Ö.S., Ömeroğulları, Ş.E., (). Akciger dışı tüberküloz hastalarımızın cinsiyet, yaş ve lokalizasyonları. XXVI. Ulusal tüberküloz ve göğüs hastalıkları kongresi, (),-.
 16. Duman, A., Kurt, A., Akalp, Ö.S., Çalık, İ., Erdoğan, F., (). Retrospektif çalışma: histopatolojik incelemeyle mol hidatiform tanısı almış olguların bildirilen klinik ön tanıları ile karşılaştırılması. 21. Ulusal patoloji kongresi, (),-.
 17. Duman, A., Şener, E., Akalp, Ö.S., Çalık, İ., Erdoğan, F., Bilici, A.E., (). Ekstragenital yerleşimli endometriyozis eksterna: 5 olgu sunumu. 22. Ulusal patoloji kongresi, (),-.
 18. Arman, K.Y., Çalık, İ., (). İntravasküler papiller endotelyal hiperplazi (Masson’xxs tümörü): 4 olgu sunumu. 23. Ulusal patoloji kongresi, (),-.
 19. Çalık, İ., Çalık, M., Akalp, Ö.S., Balta, H., Arman, K.Y., Bilici, A.E., Akarsu, E., Kurt, A., (). Parotisin sklerozan polikistik adenozisi. 23. Ulusal patoloji kongresi, (),-.
 20. Çalık, İ., Çalık, M., Şener, E., Akalp, Ö.S., Erdoğan, F., Bilici, A.E., Kurt, A., (). Nadir bir parotis tümörü: epitelyal-myoepitelyal karsinom. 23. Ulusal patoloji kongresi, (),-.
 21. Kurt, A., Çalık, İ., Akalp, Ö.S., Şener, E., Akarsu, E., (). Akciğer dışı organ tüberkülozu dışında.nedene bağlanamayan granülomatöz yapıların cinsiyet, yaş ve organ lokalizasyonları. XXVII. Ulusal tüberküloz ve göğüs hastalıkları kongresi, (),-.
 22. Balta, H., Çalık, İ., Gündoğdu, B., (). Palatin tonsilde lenfanjiomatöz polip. 27. Ulusal patoloji kongresi, (),-.
 23. Balta, H., Çalık, İ., Durmuş, Ş.E., (). Nadir konjonktival tümör: dermolipom olgu sunumu. 27. Ulusal patoloji kongresi, (),-.
 24. Türken, G., Çalık, İ., Keleş, E., Sönmez, H.H., Yazıcı, B., (). Larinks yerleşimli nadir bir lezyon: lenfoepitelyal kist. 28. Ulusal patoloji kongresi, (),-.
 25. Kurt, A., Çalık, İ., Şener, E., Balta, H., Kabalar, M.E., Akalp, Ö.S., (). Son 2 yılda tanı konulan seyrek lokalizasyonlu kist hidatid materyallerimiz. 7. Ulusal hidatoloji kongresi, (),-.
 26. Durmuş, Ş.E., Akalp, Ö.S., Kurt, A., Çalık, İ., Balta, H., Bilici, A.E., Erdoğan, F., (). Erzurum ilinde 1-18 yaş çocuklarda histolojikı olarak helicobacter pylori sıklığı. 25. Ulusal patoloji kongresi, (),-.
 27. Durmuş, Ş.E., Akalp, Ö.S., Çalık, İ., Kurt, A., Balta, H., Şener, E., Kabalar, M.E., (). Erzurum ilinde epitelyal hücre anormalliği sıklığı ve ASC-US tanılı olguların kontrol smearlerinin değerlendirilmesi. 25. Ulusal patoloji kongresi, (),-.
 28. Kurt, A., Çalık, İ., Akalp, Ö.S., Balcı, M.G., Tayfur, M., (). Deri leishmaniazisi. 25. Ulusal patoloji kongresi, (),-.
 29. Reis, G.P., Fettah, A., Pişkin, V.B., Akalp, Ö.S., Çalık, İ., (). Tekrarlayan demir eksikliği anemisinin nadir bir nedeni: pulmoner hemosiderozis. 5. Ulusal pediatrik hematoloji sempozyumu, (),-.
 30. Şener, E., Çalık, İ., Akalp, Ö.S., Balta, H., Kurt, A., Erdoğan, F., Durmuş, Ş.E., Kabalar, M.E., (). Transüretral prostat rezeksiyonu örneklerinde rastlantısal olarak saptanan prostatik adenokarsinom sıklığı: 1070 olgunun retrospektif analizi. 26. Ulusal Patoloji 7. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, (),-.
 31. Arslan, R., Özercan, İ.H., Sarıkaya, B., Pirinçci, N., Çalık, İ., (). Renal gossipiboma (nadir olgu). 29. Ulusal Patoloji Kongresi, (),-.
 32. Çalık, İ., (). İnvaziv meme kanserlerinde tümör boyutu ve peritümöral lenfositik infiltrasyonun aksiller lenf nodu metastazı üzerine etkisi. 1.İnönü iç hastalıkları kongresi, (),-.
 33. Çalık, İ., (). Kolorektal karsinomlarda makroskobik çap ve anatomik tümör lokalizasyonu ile patolojik evre (pT) ve lenf nodu metastazı arasında ilişki var mı ?. 1. Gastrointestinal araştırma kongresi, (),-.
 34. Çalık, İ., (). Endometriyal karsinom olgularında myometriyal invazyonun değerlendirilmesinde intraoperatif makroskobik inceleme, frozen kesit ve nihayi histopatolojik kesitlerin karşılaştırılması. 7. Palandöken kadın doğum kongresi, (),-.
 35. Akalp, Ö.S., Balta, H., Çalık, İ., Durmuş, Ş.E., Demirtaş, R., Albayrak, B., Kurt, A., (). Erzurum ve yöresi özefagus kanserlerine demografik yaklaşım. 27. Ulusal patoloji kongresi, (),-.
 36. Çalık, İ., Balta, H., Akalp, Ö.S., Şener, E., Kurt, A., Durmuş, Ş.E., Kabalar, M.E., Erdoğan, F., (). Kolesistit ve metaplaziler safra kesesinde displazi ve kansere yol açoyor mu ?. 26. Ulusal patoloji ve 7. sitopatoloji kongresi, (),-.
 37. Durmuş, Ş.E., Akalp, Ö.S., Çalık, İ., Kurt, A., Balta, H., Can, Y., Kabalar, M.E., (). Servikal smearlerde RİA etkisinin incelenmesi. 25. Ulusal patoloji kongresi ve 6. sitopatoloji kongresi, (),-.

Projeler

 1. Apigenin’in deneysel akciğer kanser modelinde kemopreventif etki mekanizmasının araştırılması, 15.10.2019-