T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Arş. Gör. Dr. İlay BURAN KAVURAN

» Tıp Fakültesi » Temel Tıp Bilimleri Bölümü » Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
-
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri -
Yabancı Dil İngilizce
Telefon -
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı
 • Lisans » 2012 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
 • Yüksek Lisans » 2015 Yılı mezunu

  Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD
 • Doktora » 2020 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD

Makaleler

Uluslararası

Bildiriler

Uluslararası
 1. Özcan, M.T., , Y.N., , C.Y.B., , Y.Ş.N., , E.M.E., , B.İ., , O.T.G., , D.A., (2017). Expression Of TRPV6 And PMCA1 In The Mid-Secretory Endometrium Of Infertile Patients With Endometriosis And Unexplained Infertility. 19th World Congress on IVF in conjunction with VI. Society of Reproductive Medicine and Surgery Congress, (),115-119.
 2. Erbay, B., Önalan, E., Buran, İ., Tektemur, A., Kuloğlu, T., Seferoğulları, S., Şen, D., Özercan, İ.H., (2018). Investigation of the mitochondrial biogenesis pathways in premature ovarian failure rat models. 7thWorld Congress ofOxidative Stress,Calcium Signaling andTRP Channels, 10(2),-.
 3. Önalan, E., Tektemur, A., Buran, İ., Özaydın, S., (2018). Administration of testosterone propionate changessignificantly the expressions of ion channel genes inthe mouse prostate tissues. 7th World Congress of Oxidative Stress,Calcium Signaling and TRP Channels, 20-23 Apr. 2018, 10(2),-.
 4. Önalan, E., Buran, İ., Tektemur, A., Çalık, İ., Kuloğlu, T., Danış, N., Erbay, B., (2018). Investigating of Piezo 1 and Piezo 2 ion channelexpressions in human primary malignantmesothelioma. 7th World Congress of Oxidative Stress,Calcium Signaling and TRP Channels, 20-23 Apr. 2018, 10(2),-.
 5. Önalan, E., Buran, İ., Tektemur, A., Çalık, İ., Danış, N., (2018). Sonic hedgehog signal pathway has changed in testicular cancer. 7th World Congress of Oxidative Stress,Calcium Signaling and TRP Channels, 10(2),-.
 6. Etem, Ö.E., Buran, İ., Tektemur, A., Kuloğlu, T., Özercan, İ.H., (2017). CURATIVE EFFECTS OF SWIMMING EXCERSISE IN OBESE PCOS RAT MODEL. 3rd International Conference on Science, Ecology and Technology, (),-.
 7. Önalan, E., Buran, İ., Tektemur, A., Kuloğlu, T., Özercan, İ.H., (2017). Curative effects of swimming excercise in obese Pcos rat model. 3rd ınternational conference of science, ecology and technology, (),-.
 8. Buran, İ., Ay, M.E., Doğru, G., Izci, A.Ö., Karakaş, Ü., Çevik, K., Yüksel, D., Dilek, T.U.K., Erdal, M.E., (). Aneuploidy findings on two different pregnancy loss materials from the same mother. The European Human Genetics Conference, (),-.
 9. Yüksel, D., Izci, A.Ö., Ay, M.E., Tezol, Ö., Doğru, G., Çevik, K., Karakaş, Ü., Buran, İ., Erdal, M.E., (). The case of der 5 t 5 14 mat caused by adjacent I meiotic segregation in prenatal diagnosis. The European Human Genetics Conferance, (),-.
Ulusal
 1. Önalan, E., Doğan, Y., Önalan, E., Gözel, N., Buran, İ., Dönder, E., (2019). Tip 2 Diyabetli Hastalarda Serum Elabela Düzeyleri Diyabetik Nefropatinin Bir Belirteci Olabilir Mİ?. 21. ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ, (),220-220.
 2. Önalan, E., Buran, İ., (). Tranient receptor potential melastatin 2 iyon kanalı farelerde duygu drum davranışlarını değiştirebilir. 13. ulusal tıbbi biyoloji ve genetik kongresi, (),-.
 3. Buran, İ., Önalan, E., Tektemur, A., Elyas, H.M., (). Fare Depresyon Modelinde TREK1 ve TRPC3 6 İyon Kanal İnhibitörlerinin mikroRNA Ekspresyonları Üzerine Etkilerinin Araştırılması. XIV. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, (),-.
 4. Buran, İ., (). C 60 Fulleren Hiperhomosisteinemi ile bozulan TRPM2 ve TRPM7 gen ekspresyonlarıındaki artışı düzenler. 10. ulusal tıbbi genetik kongresi, (),-.

Ödüller

 1. 3rd Highest Ranking of the Poster Award
 2. Best Abstract of the Congress

Üyelikler

 1. Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derneği