T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
-
Eposta :
,
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Kayseri
Yabancı Dil İngilizce
Telefon -
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı
 • Lisans » 2009 Yılı mezunu

  Selçuk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
 • Yüksek Lisans » 2012 Yılı mezunu

  Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo, Televizyon ve Sinema A.B.D.
 • Doktora » 2018 Yılı mezunu

  Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo, Televizyon ve Sinema A.B.D.

Kitaplar

 1. Bozkurt, A.İ., Özer, D., , New Horizons in Communication Age, IKSAD Publishing House, 2019, 355, 978-605-7695-95-6.
 2. Bozkurt, A.İ., Çetin, D., , Gender and Diversity Representation in Mass Media, IGI-Global, 2019, 13, 9781799801283.
 3. Bozkurt, A.İ., , International Perspectives on Feminism and Sexism in the Film Industry, IGI-Global, 2018, 17, 9781799817741.
 4. Bozkurt, A.İ., , Medya Çağında İletişim, Çizgi Kitabevi, 2017, 28, .
 5. Bozkurt, A.İ., , Teoriden Uygulamaya Siyasal İletişim, Nobel Yayınevi, 2014, 20, .

Makaleler

Uluslararası
 1. Bozkurt, A.İ., (2017). Yeni Türk Sineması’nın Minör Temasları: ”Gözetleme Kulesi”. SineFilozofi, 2(4),7-24.
 2. Bozkurt, A.İ., (2014). Masaldan Beyazperdeye Kahraman Miti: Rambo 3 Filminin Propp’un Biçimbilimi Metoduna Göre Çözümlenmesi. Uluslararası İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 2(3),111-129.
Ulusal
 1. Karakoç, E., Bozkurt, A.İ., (2013). Medya Okuryazarlığı Dersini Alan Öğrencilerin Televizyon İzleme Alışkanlıkları: Cinsiyetler Arası Karşılaştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (30),139-152.
 2. Bozkurt, A.İ., (2016). Jean Paul Sartre’ın Varoluşçu Düşüncesinin İzlerini Modern Sinemada Aramak: Çölde Çay Filmi. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 9(3),321-342.
 3. Bozkurt, A.İ., Sönmez, M.F., (2013). Sağlık İletişimi Bağlamında Bireylerin Televizyonda Yayınlanan Sağlık Programlarını İzleme Alışkanlıkları ve Motivasyonları: Elazığ Örneği. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 2(2),119-138.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Karakoç, E., Bozkurt, A.İ., (2016). The Presentation of th Ideology in the Cartoons in the Triangle of Government Ideology and Media the Examples of Smurfs and Richie Rich. 2nd International Conference on the Changing World and Social Research, (),-.
 2. Özer, D., Bozkurt, A.İ., (2015). Society’s Weak Link Women and Women Murders: Murders of Women and Women’s Representation in Turkish Written Media. 8th International Conference Communication and Reality, (),-.
 3. Bozkurt, A.İ., Özer, D., (2015). Social Classes As a Practice Of Othering And Their Cinematic Representation: The Movie, Titanic. 8th International Conference Communication and Reality, (),-.
 4. Bozkurt, A.İ., (2015). Rethinking the Education of Media Literacy in Turkey: Problems and Solution Offers. 3rd World Conference on Design, Arts and Education, (1),114-121.
 5. Özer, D., Bozkurt, A.İ., (2015). Cartoons As Educational Tools and The Presentation of Cultural Differences Via Cartoons. 6th World Conference on Educational Sciences, (191),418-423.
 6. Bozkurt, A.İ., Özer, D., Kılıç, E., (2014). Children’s Right to Privacy and Violation of Media Ethics in Print Media. 12th International Symposium Communication in the Millenium, (),-.
 7. Bozkurt, A.İ., Özer, D., (2013). Gender and Women’s Representation of Iranian Cinema: The Movie, The Apple. 1st International Media Studies Symposium, (),-.