T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Prof. Dr. İbrahim Halil BAHÇECİOĞLU

» Tıp Fakültesi » Dahili Tıp Bilimleri Bölümü » İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
-
Telefon :
424-2333555
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
İÇ HASTALIKLARI


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon 424-2333555
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı İÇ HASTALIKLARI
 • Lisans » 1989 Yılı mezunu

  H.Ü. Tıp Fakültesi

Kitaplar

 1. Bahçecioğlu, İ.H., , Viral Hepatit 2018, İstanbul Meedikal Sağlık ve Yayıncılık ltd şti, 2018, 656, 978-605-9528-75-7.
 2. Bahçecioğlu, İ.H., , Hepatit B den D ye Hep Güncel, Content Ed Net Türkiye, 2015, 313, 978-605-66161-0-5.
 3. Bahçecioğlu, İ.H., , Hepatit B den D ye Hep Güncel, Content Ed Net Türkiye, 2015, 313, 978-60566161-0-5.

Makaleler

Uluslararası
 1. Idilman, R., Baykam, N., Kaymakoğlu, S., Tabak, Ö.F., Bahçecioğlu, İ.H., Bektaş, A., Bulut, C., Inan, D., Karaosmanoğlu, h.k., Karasu, A.Z., Kuşcu, F., Mete, b., Özbakır, Ö., Özdoğan, O.C., Parlak, M., Sırmatel, F., Topalak, Ö.S., Ünsal, B., (2017). Turkey 2017 Clinical Practice Guidelines on recommendations for screning diagnosing and managing hepatitis C virus. The Turkish Journal of Gastroenterology, (),-.
 2. Saraç, M., Bahçecioğlu, İ.H., Tartar, T., Bakal, Ü., Kazez, A., (2017). Endoscopic treatment of a pediatric case of choledochocele associated with choledocholithiasis. Journal of Pediatric Surgery Case Report, 21(),42-44.
 3. Doğukan, A., Akpolat, N., Ilhan, N., Bahçecioğlu, İ.H., Günal, A.İ., (2003). Protective effect of interferon alfa on carbon tetrachloride induced nephrotoxiticity. J Nephrol, 16(),81-84.
 4. Bahçecioğlu, İ.H., Demir, A., Üstündağ, B., Ilhan, M., Baydaş, G., Canatan, H., Özercan, İ.H., (1999). Protective effect of L carnitine on alcoholic fatty liver in rats. Med Sci Res, 27(),475-478.
 5. Aygün, C., Demirel, U., Özercan, İ.H., Onur, M.R., Yalnız, M., Bahçecioğlu, İ.H., (2011). A Case of Uveal Malignant Melanoma with Liver Metastasis After Radical Curative Surgical Resection Letter to the Editor. Turkiye Klinikleri Journal of Gastroenterohepatology, 18(2),106-108.
 6. Özbey, G., Bahçecioğlu, İ.H., Açık, M.N., (2012). Resistance Rates to Various Antimicrobial Agents of Helicobacterpylori Isolates in Eastern Turkey. International Journal of Medical Microbiology, 2(),148-152.
 7. Onur, M.R., Aygün, C., Akyol, M., Bahçecioğlu, İ.H., (2011). Candida esophagitis mimicking esophageal carcinoma. Turk J Gastroenterol. 2011 Dec;22(6):648-9, 22(6),648-649.
Ulusal
 1. Dalkılıç, S., Tektaş, S., Dalkılıç, L., Şahin, A., Tunç, N., Yalnız, M., Bahçecioğlu, İ.H., (2019). Elazığ Bölgesinde Attenue Familyal Adenomatöz Poliposis coli (AFAP) Olgularında APC Gen Mutasyonlarının Araştırılması. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 33(2),77-81.
 2. Şahin, A., Tunç, N., Kılıç, S., Artaş, G., Demirel, U., Poyrazoğlu, O.K., Bahçecioğlu, İ.H., Yalnız, M., (2017). Kolon polipleri sayı ve büyüklüğü malignite göstergesi olabilir mi?. Endoskopi, 25(1),14-18.
 3. Şahin, A., Tunç, N., Kılıç, S., Artaş, G., Demirel, U., Poyrazoğlu, O.K., Bahçecioğlu, İ.H., Yalnız, M., (2017). Kolon polipleri sayı ve büyüklüğü malignite göstergesi olabilir mi?. Endoskopi, 25(1),14-18.
 4. Yılmaz, S., Bahçecioğlu, İ.H., (2004). Karbontetraklorür ile siroz oluşturulmuş ratlarda lipid peroksidasyonu antioksidant enzim ve piruvat kinaz aktivitileri. Türk J Vet Anim Sci, 24(),25-28.
 5. Tunç, N., Şahin, A., Orhan, S., Yalnız, M., Demirel, U., Poyrazoğlu, O.K., Bahçecioğlu, İ.H., (2016). Çölyak hastalığı 5 yıllık takip antikor patoloji korelasyonu. Endoscopy, 24(2),43-46.
 6. Bahçecioğlu, İ.H., (2012). Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi. Turkiye Klinikleri Journal of Gastroenterohepatology Special Topics, 5(1),72-7.
 7. Demirel, U., Bahçecioğlu, İ.H., (2010). Enteral ve Parenteral BeslenmeyeKlinik Yaklaşım. Güncel Gastroenteroloji, 14(3),149-154.
 8. Aygün, C., Bahçecioğlu, İ.H., (2010). Soliter Rektal Ülser Sendromu. Güncel Gastroenteroloji, 14(1),35-38.
 9. Inanç, N., Yalnız, M., Ispiroğlu, M., Aygün, C., Akbulut, H.H., Demirel, U., Bahçecioğlu, İ.H., (2015). Viral hepatit B enfeksiyonuna ikincil gelişen kronik hepatit karaciğer sirozu ve hepatosellüler kanserli hastalarda interlökin 6 interlökin 10 ve interlökin 18 düzeyleri. Akademik Gastroenteroloji Dergisi, 14(1),17-22.
 10. Yalnız, M., Toksoy, R., Demirel, U., Aygün, C., Ilhan, N., Bahçecioğlu, İ.H., (2012). Akut pankreatitli hastalarda insülin direnci ve adipositokindüzeyleri. Akademik Gastroenteroloji Dergisi, 11(3),103-109.
 11. Bahadır, D., Yalnız, M., Demirel, U., Aygün, C., Bahçecioğlu, İ.H., (2012). Varis dışı üst gastrointestinal sistem kanamal hastalar n demografik ve klinik özellikleri. Endoskopi, 20(2),32-39.
 12. Dağlı, A.F., Cihangiroğlu, G., Çobanoğlu, B., Özercan, İ.H., Bahçecioğlu, İ.H., Özercan, R., (2006). Antral Gastritlerde Helikobakter Pilori Yoğunluğu ve Mast HücreSayısı Arasındaki İlişki. Fırat Tıp Dergisi, 11(1),48-50.
 13. Çetin, F., Aygün, C., Erman, F., Aydın, S., Poyrazoğlu, O.K., Bahçecioğlu, İ.H., (2009). Fonksiyonel dispepside obestatin ve ghrelinin rolü. AKADEMİK GASTROENTEROLOJİ DERGİSİ,, 8(3),102-107.
 14. Çelebi, S., Ataseven, H., Mengücük, E., Deveci, S.E., Açık, Y., Bahçecioğlu, İ.H., (2006). Elazığ kent toplumunda nonalkolik yağlı karaciğerinepidemiyolojik özellikleri. AKADEMİK GASTROENTEROLOJİ DERGİSİ,, 5(1),41-46.
 15. Aygün, C., Gözel, N., Demirel, U., Yalnız, M., Özercan, İ.H., Bahçecioğlu, İ.H., (2010). Kronik Viral Hepatit B Tanısı Olan Hastalarda Serum GGT Düzeyi İle Karaciğer Fibrozu İlişkisi. Fırat Tıp Dergisi, 15(2),74-78.
 16. Yalnız, M., Asoğlu, M., Demirel, U., Aygün, C., Bahçecioğlu, İ.H., (2011). Hiperamilazemili bir vaka Makroamilazemi Literatürün gözdengeçirilmesicase of hyperamylasemia Macroamylasemia Review of the literature. Klinik ve Deneysel Arastırmalar Dergisi, 2(1),98-101.
 17. Kaplan, S., Dağlı, A.F., Özercan, İ.H., Bahçecioğlu, İ.H., (2004). Ösefagus yerleşimli granüler hücreli tümör. Fırat Sağlık Bilimleri Degisi, (18),247-.
 18. Yalnız, M., Ataseven, H., Bahçecioğlu, İ.H., Özercan, İ.H., Çiftçi, İ., (2006). Relationship between abdominal obesity and non alcoholic steatohepatitis. Fırat Sağlık Bilimleri Dergisi, 20(6),397-402.
 19. Çelebi, S., Deveci, S.E., Ataseven, H., Yalnız, M., Bahçecioğlu, İ.H., Açık, Y., (2007). Elazığ şehir toplumunda fonksiyonel üst gastrointestinal bozuklukların prevalansı ve sağlık yardımı arama. Akademik Gastroenteroloji Derg, 6(1),3-9.
 20. Tözun, A.N., Sezgin, O., Gülşen, M., Kaçar, S., Yenice, N., Kantarçeken, B., Hülagü, S., Yurci, M.A., Bahçecioğlu, İ.H., Bağcı, S., (2012). Safety of peginterferon alfa 2a 40KD treatment in patients with chronic hepatitis B infection an observational multicenter open label non interventional study in Turkish patients. Turk J Gastroenterol, 23(5),552-559.
 21. Bahçecioğlu, İ.H., Kuloğlu, M.M., Kalkan, A., Kizirgil, A., Atmaca, M., Demir, A., (1999). Hastanede yatan Kronik psikotik hastalarda helicobacter pylori seroprevalansı. Türkiye Tıp Dergisi, 6(2),97-101.
 22. Mert, A., Dumankar, A., Tabak, Ö.F., Diri, E., Bilir, M., Göksal, S., Kurtoğlu, E., Bahçecioğlu, İ.H., Aktuğlu, Y., (1997). Akut Viral Hepatit Olgularımızın Değerlendirilmesi. Klinik Gelişim, 10(),118-124.
 23. Bahçecioğlu, İ.H., Güzel, Z., Karaoğlu, A., Çetinkaya, Z., Yılmaz, T., Çelebi, S., (1998). Varis Dışı Üst Gastro ntestinal Sistem Kanamalarının Tedavisinde Somatostatin ile İntravenöz Famotidinin etknliği. Klinik Gelişim, 11(7-8),570-573.
 24. Bahçecioğlu, İ.H., Çelebi, S., Akfırat, M., Cihangiroğlu, M.M., Dönder, E., (1998). Yağlı karaciğerde L karnitin tedavisi. Turk J Gastroenterol, 9(2),101-104.
 25. Çelebi, S., Demirdağ, K., Özden, M., Yalnız, M., Bahçecioğlu, İ.H., Demir, A., (2003). Gastroenterit sonrası irritable barsak sendromu sıklığı ve risk faktörleri. Akademik Gastroenteroloji Derg, 2(2),54-59.
 26. Tuğ, T., Bahçecioğlu, İ.H., (2003). The Association Between Severity and Stage of Asthma Symptoms in a Distinctive Period and Gastroesophageal Reflux. Turkish Respiratory Journal, 4(),116-119.
 27. Kalkan, A., Bulut, Y., Saral, Y., Bahçecioğlu, İ.H., Bulut, V., Doymaz, M.Z., (2000). Lepra olgularında yüksek HCV infeksiyon oranı. Viral Hepatit dergisi, 2(),81-85.
 28. Bahçecioğlu, İ.H., Kalkan, A., Erel, Ö., Bingöl, N.K., Koköprü, İ., Demir, A., (1998). Adenosine deaminase and Guanase activities in sera of patients with liver cirrhosis. Biyokimya dergisi, 11(),136-140.
 29. Canatan, H., Üstündağ, B., Bahçecioğlu, İ.H., Karataş, F., Özercan, İ.H., (2000). Etanol ile oluşturulmuş karaciğer hasarında melatoninin oksidan ve antioksidan sistemler üzerindeki koruyucu etkisi. Fırat Sağlık Bilimleri Dergisi, 14(2),261-268.
 30. Kalkan, A., Kuloğlu, M.M., Bahçecioğlu, İ.H., Namlı, M., Felek, S., (1999). Psikiyatri hastalarında hepatit B ve C seroprevalansı. Viral Hepatit Dergisi, 1(),46-50.
 31. Cihangiroğlu, M.M., Bahçecioğlu, İ.H., (1999). Oral kontrast maddelerinin hepatik ve splanknik hemodinami üzerine etkileri. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji, 5(),155-158.
 32. Cihangiroğlu, M.M., Çeliker, H., Serhatlıoğlu, S., Bahçecioğlu, İ.H., Orhan, İ., (1999). Periton diyaliz solüsyonlarının hepatik ve splanknik hemodinami üzerine etkilerinin renkli doppler US ile değerlendirilmesi. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji, 5(),147-150.
 33. Bahçecioğlu, İ.H., Özkan, Y., Çelebi, S., Dönder, E., (1999). Diabetes mellituslu hastalarda hepatit C virus infeksiyon sıklığı. Erciyes Tıp Dergisi, 21(2),83-87.
 34. Yılmaz, T., Bahçecioğlu, İ.H., Demir, A., Doğan, H., Canatan, H., (1999). Kronik aktif hepatit ve karaciğer sirozlu hastalarda serum tümör belirleyicileri. Fırat Tıp Dergisi, 1(7),493-499.
 35. Bahçecioğlu, İ.H., Çelebi, S., Cihangiroğlu, M.M., Dönder, E., Akfırat, M., Demir, A., (1999). Diabetes mellituslu hastalarda yağlı karaciğer. MN Klinik Bilimler ve Doktor, 5(3),310-314.
 36. Bahçecioğlu, İ.H., Demirdağ, K., Özercan, İ.H., Doğukan, A., Çeliker, H., Dönder, E., (1998). Helicobacter pylori eradikasyonunda farklı iki seçenek. Fırat Tıp Dergisi, 1(6),412-415.
 37. Bahçecioğlu, İ.H., Doğukan, A., Üstündağ, B., Akfırat, M., Çelebi, S., Yılmaz, T., (1998). Yağlı karaciğerde ursodeoksikolik asidin karaciğer fonksiyon testleri üzerine etkisi. Fırat Tıp Dergisi, 1(5),313-316.
 38. Bahçecioğlu, İ.H., Ilhan, M., Ölçücü, A., Demir, A., (1999). Kronik karaciğer hastalığında serum çinko selenyum ve magnezyum düzeyleri. T Klin J Gastroenterohepatol, 10(2),58-62.
 39. Üstündağ, B., Canatan, H., Bahçecioğlu, İ.H., Özercan, İ.H., Cinkılıç, N., (1998). Deneysel siroz oluşturulmuş ratlarda serum adenozin deaminaz aktivite düzeyleri. Biyokimya dergisi, 23(4),1-4.
 40. Günal, A.İ., Çeliker, H., Üstündağ, B., Bahçecioğlu, İ.H., Çolak, R., Dönder, E., (1998). Kronik hemodiyaliz hastalarında oral veya intravenöz alfakalsidol uygulamasının sekonder hiperparatroidizm üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması. Fırat Tıp Dergisi, 1(6),416-420.
 41. Bahçecioğlu, İ.H., Yılmaz, S., Üstündağ, B., Doğukan, A., Karaoğlu, A., Dönder, E., (1998). Helicobacter pylori enfeksiyonunda malondialdehit ve glutatyon peroksidazın mukoza düzeyleri eradikasyonun etkisi. T Klin J Gastroenterohepatol, 9(2),65-69.
 42. Bahçecioğlu, İ.H., Çelebi, S., Kavuncu, V., Karaoğlu, A., Çeliker, H., (1998). Karaciğer sirozlu hastalarda osteoporoz. T Klin J Gastroenterohepatol, 9(3),126-131.
 43. Bahçecioğlu, İ.H., Zülfikar, G., Üstündağ, B., Çelebi, S., Yılmaz, T., Demir, A., (1998). Karaciğer sirozlu olgularımızda safra kesesi taşı sıklığı. MN Klinik Bilimler ve Doktor, 4(3),366-368.
 44. Bahçecioğlu, İ.H., Yılmaz, T., Demir, A., Özercan, İ.H., Çelebi, S., Bilge, E., Dönder, E., (1998). Helicobacter pylori eradikasyonunda azitromisinli üçlü tedavilerin etkinliği. Endoskopi, 9(3),90-95.
 45. Bahçecioğlu, İ.H., Doğukan, A., Demirdağ, K., Özercan, İ.H., Üstündağ, B., Kalkan, A., Dönder, E., (1997). Karaciğer sirozunda endoskopik bulgular ve Helikobakter pilori ilişkisi. Endoskopi, 8(3),108-111.
 46. Kalkan, A., Bulut, V., Bahçecioğlu, İ.H., Kutbettin, D., Aral, M., (1997). Elazığ yöresinde helicobacter pylori seroprevalansı. Türk Mikrobiyol Cem Derg, 27(1-4),28-32.
 47. Mert, A., Ilhan, M.M., Şentürk, H., Gürkan, B., Bahçecioğlu, İ.H., (1997). Rastlantısal alanin transaminaz yüksekliği saptanan olgularda etyoloji. Turk J Gastroenterol, 8(),28-30.
 48. Karaoğlu, A., Çolak, R., Yıldız, C., Bahçecioğlu, İ.H., Sökmen, S., Dönder, E., (1996). Peptik ülser ve gastrite bağlı üst gastrointestinal sistem kanamalarının tedavisinde intravenöz omeprazol ve ranitidin in karşılaştırılması. T Klin J Gastroenterohepatol, 7(3-4),139-144.
 49. Mert, A., Dumankar, A., Tabak, Ö.F., Ismail, H.B., Bahçecioğlu, İ.H., Yıldırım, A., (1995). Fulminan hepatit olgularımızın değerlendirilmesi. Klinik Gelişim, 8(),3871-3874.
 50. Hatemi, H.H., Taşan, E., Cafer, K., Bahçecioğlu, İ.H., Vecdet, T., (1993). Diabet komplikasyonları ve serum beta 2 mikroglobulin düzeyleri arasındaki ilişkiler. Klinik Gelişim, 6(11),2728-2731.
 51. Bahçecioğlu, İ.H., Şentürk, H., Mert, A., Başaran, G., Akçakaya, M., Keleş, İ., Tabak, Ö.F., Ilhan, M.M., Akın, F.P., Özbay, G., (1996). Karaciğer yağlanması 100 olgu. Turk J Gastroenterol, 7(3),205-210.
 52. Yıldız, C., Çeliker, H., Sami, A., Bahçecioğlu, İ.H., Karaoğlu, A., Ali, E.K., (1996). Uzun dönem nonsteroid antiinflamatuar ilaç kullanımına bağlı gastrik hasarda misoprostol ve famotidin in etkileri. Turk J Gastroenterol, 7(3),222-.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Demir, M., Danış, N., Kani, H.T., Yıldırım, A.E., Balkan, A., Değertekin, M.B., Yapalı, S., Güzelbulut, F., Demircan, M., Soylu, A., Üçbilek, E., Yaraş, S., Vatansever, S., Çalışkan, K.A., Akarsu, M., Akın, M., Kefeli, A., Irak, K., Dursun, H., Nuriyev, K., Sümer, H., Kacar, S., Inci, İ., Mert, A., Poturoğlu, Ş., Coşar, A.M., Htway, Z., Göktürk, H.S., Özenirler, M.S., Şen, İ., Akbulut, S., Balkan, Y., Köklü, H., Aladağ, M., Bahçecioğlu, İ.H., Alkım, H., Temel, T., Özakyol, A., Senates, E., Sezgin, O., Ersöz, G., Akdoğan, K.M., Karasu, A.Z., Günşar, F., Akyıldız, M., Beşışık, S.F., Dinçer, D., Özdoğan, O., Örmeci, N., Yurtaydın, S.C., Kaymakoğlu, S., Akarca, U.S., Idilman, R., (2018). Real world data on safety and efficacy of Ledipasvir Sofosbuvir ± RBV, Ombitasvir / Paritaprevir / Ritonavir ± Dasabuvir ± RBV combination therapy for chronic hepatitis C. A Turkey experience.. APASL Single Topic Conference, (),-.
 2. Şahin, A., Bahçecioğlu, İ.H., Yalnız, M., Poyrazoğlu, O.K., Tunç, N., Demirel, U., (2017). HDV seroprevalance in the setting of past HBV infection in a highHDV endemic area. Viral Hepatitis, (),-.
 3. Tekateş, D.D., Bahçecioğlu, İ.H., Ispiroğlu, M., Ilhan, N., Yalnız, M., Demirel, U., (2015). Histopathological metabolic features and ACE gene polymorphisim comparison of non alcoholic fatty liver disease. 24th Annual Conferance of APASL ,Istanbul, 9(1),366-.
Ulusal
 1. Saraç, M., Bahçecioğlu, İ.H., Tartar, T., Bakal, Ü., Kazez, A., (2017). Çocukta Koledokolitiazisli Koledokosel Olgusunun Endoskopik Tedavisi: Video Sunumu (VS-7). 35. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 25-28 Ekim 2017, Edirne, (),202-202.
 2. Yazıcı, b., Özercan, İ.H., Bahçecioğlu, İ.H., Arslan, r., (2018). ÖZOFAGEAL MELANOSİS (NADİR BİR OLGU). 28. ULUSALPATOLOJİ KONGRESİ, (),-.
 3. Artaş, H., Bahçecioğlu, İ.H., (). Laparoskopik sleeve gastrektomi sonrası gelişen mide kaçaklarının perkütan drenaj ve endoskopikstentleme ile tedavisi. 35. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, (),-.
 4. Liman, R.K., Usta, S., Bahçecioğlu, İ.H., Artaş, H., Ilhan, Y.S., Karabulut, K., (). LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ KAÇAKLARINA YAKLAŞIMIMIZ. 13 ULUSAL ENDOSKOPİK LAPAROSKOPİK CERRAHİ KONGRESİ, (),-.
 5. Tunç, N., Madkour, a., Şahin, A., Demirel, U., Yalnız, M., Bahçecioğlu, İ.H., (2018). post-ERCP penkreatiti önlemede oral N-asetil sistein etkinliği. 15. ulusal hepatogastroenterolji kongresi, (),-.
 6. Saraç, M., Bahçecioğlu, İ.H., Tartar, T., Bakal, Ü., Kazez, A., (2017). Çocukta Koledokolitiazisli Koledokosel Olgusunun Endoskopik Tedavisi: Video Sunumu. 35. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi (VS-7), (),-.
 7. Liman, D.R.K., Usta, S., Bahçecioğlu, İ.H., Artaş, H., Ilhan, Y.S., Karabulut, K., (2017). Laparoskopik sleeve gastrektomi kaçaklarına yaklaşımımız. 13. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, (),-.
 8. Tunç, N., Girgin, M., Bahçecioğlu, İ.H., Yalnız, M., (). Safra Kaçaklarında Endoskopik Tedavinin Etkinliği ve Güvenirliliği. 34.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, (),-.
 9. Şahin, A., Bahçecioğlu, İ.H., (2017). Yaşlılada divertikülozis koli - hepatosteatozis ilişkisi. 14. Ulusal Hepato-Gastroenteroloji Kongresi, (),-.

Projeler

 1. fruktoz ile oluşturulacak olan deneysel yağlı karaciğer modelindel-karnitinin koruyucu etkilerinin araştırılması, 25.07.2012-19.12.2017

Üyelikler

 1. Türk Gastroenteroloji Derneği
 2. Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği
 3. TÜRK GASTROENTEROLOJİ DERNEĞİ