T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
-
Telefon :
424-2370000
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Uygulamalı Sosyoloji, Sosyal Psikoloji, Çalışma Sosyolojisi, Endüstri İlişkileri, Yönetim Sosyolojisi, Çalışma Psikolojisi


Doğum Yeri Giresun
Yabancı Dil -
Telefon 424-2370000
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Uygulamalı Sosyoloji, Sosyal Psikoloji, Çalışma Sosyolojisi, Endüstri İlişkileri, Yönetim Sosyolojisi, Çalışma Psikolojisi
 • Lisans » 1996 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi, Fen-Ed.Fak. Sosyoloji Bölümü
 • Yüksek Lisans » 2000 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens., Sosyoloji A.B.D
 • Doktora » 2011 Yılı mezunu

  Fırat Üniv., Sosyal Bilimler Ens., Sosyoloji A.B.D.
 • 1 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

  Anabilim Dalı Başkanı » Şubat 2012 tarihinden itibaren.

Kitaplar

 1. Uzun, H., Düşükcan, M., , İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar, Beta Yayınları, 2017, 365, 978-605-333-818-5.
 2. Uzun, H., , DOĞU KARADENİZ’DE TOPLUM VE KÜLTÜR 1, Serander Yayınevi, 2020, , 978-9944-374-90-3.
 3. Uzun, H., , KADININ ÇALIŞMA HAYATINDAKİ ÖRGÜTLENME MÜCADELESİ, Dora Yayınevi, 2020, , 978-605-247-235-4.
 4. Uzun, H., , Industry 4.0 and Social Change, dora yayınevi, 2020, , 978-605-247-206-4.
 5. Uzun, H., , TÜRKİYE’DE KAMU İŞVEREN SENDİKACILIĞININ GELİŞİMİ, DER YAYINLARI, 2019, 238, 978-975-353-580-9.
 6. Yılmaz, A.S., Uzun, H., , PROF DR HALİL NARMAN ARMAĞANI, FIRAT ÜNİVERSİTESİ MATBAASI, 2005, , 975-394-051-3.
 7. Uzun, H., Çetin, B.N., , PROF DR HALİL NARMAN ARMAĞANI, FIRAT ÜNİVERSİTESİ MATBAASI, 2005, , 975-394-051-3.
 8. Cerev, G., Uzun, H., , KARŞILAŞTIRMALI ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, DORA YAYINEVİ, 2019, , 978-605-247-011-4.
 9. Uzun, H., , READING ON TECHNOLOGY AND KNOWLEDGE MANAGEMENT, DESCRİEREA CIP, 2019, , 978-973-752-801-8.
 10. Uzun, H., , İktisadi ve Sosyal Boyutlarıyla Fındık, Dora Yayınevi, 2018, , 978-975-2447-68-4.
 11. Uzun, H., , A Critical Review of Social Sciences Theory and Practice, Frontpage, 2018, , 978-93-81043-28-8.
 12. Uzun, H., , Yoksulluk Farklı Boyutlarıyla, Dora Yayınevi, 2018, , 978-975-2447-93-6.
 13. Uzun, H., , iş sağlığı ve güvenliği, dora yayınevi, 2018, , 978-605-247-036-7.

Makaleler

Uluslararası
 1. Uzun, H., (2020). ENDÜSTRİ 4.0 BAĞLAMINDA SENDİKALARIN GELECEĞİ”SENDİKA 4.0” In The Contextof The Industry 4.0 The Futureof the Unions ”Union 4.0”. JOURNAL OFACADEMIC VALUE STUDIES (JAVStudies), (),-.
 2. Uzun, H., Alban, K., (2020). ALKOL-MADDE BAĞIMLISI BİREYLERDE İÇSELLEŞTİRİLMİŞ DAMGALAMA ELAZIĞ RUH SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI HASTANESİ, AMATEM ÖRNEĞİ. JOURNAL OF INSTITUTE OF ECONOMICDEVELOPMENT AND SOCIALRESEARCHES, (),-.
 3. Uzun, H., Çakmak, Ö., (2020). DÜNDEN BUGÜNE İŞ DÜNYASINDA KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ MALATYA ÖRNEĞİ1WOMEN ENTREPRENEURSHIP IN BUSINESS WORLD FROM PAST TO TODAYMALATYA SAMPLE. EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES and HUMANITIES, (),-.
 4. Uzun, H., Tuncel, G., (2019). TÜRKİYE’DE YAŞLILARA YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ÜZERİNE BİR İNCELEMEA Review On Social Policies Towards the Elders In Turkey. Fırat Üniversitesi İİBF Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 3(2),309-334.
 5. Uzun, H., Arslan, B., (2018). BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ ALGISI (ELAZIĞ ÖRNEĞİ). HARPUT ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 5(2),117-137.
 6. Yılmaz, A.S., Uzun, H., (2008). ENERJİ VE TOPLUMSAL DEĞİŞİM. E-JOURNAL OF NEW WRLD SCİENCES ACADEMY, 3(2),140-151.
 7. Uzun, H., (2012). ÜRETİM SÜRECİNDE İNFORMEL İLİŞKİLER (TEKNOLOJİ ÜRETİM MERKEZLERİ). FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 22(2),210-218.
 8. Uzun, H., (2014). YENİ BİR MOTİVASYON ÖRNEĞİ : TEKNOLOJİ ÜRETİM MERKEZLERİ. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SBE DERGİSİ, 24(2),179-189.
 9. Uzun, H., Cerev, G., Fatih, S., (2018). TÜRKİYEDEKİ TEKNOPARKLARDA KADIN İSTİHDAMI. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİ, 4(2),65-84.
 10. Uzun, H., (2015). YÖNETİCİ PROFİLİNİN : ÇALIŞMA YAŞAMI KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ (TEKNOPARK ÖRNEĞİ). SİYASET EKONOMİ VE YÖNETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, (),55-31.
 11. Uzun, H., Çiçek, A., (2015). ELAZIĞDA FARKLI GELİRE SAHİP AİLELERİN TÜKETİM VE TASARRUFLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER. HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2(2),107-119.
Ulusal
 1. Uzun, H., (2016). KÜLTÜR EKONOMİSİ BAĞLAMINDA KADİRLİ. KADİRLİ BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINI, 1(1),296-305.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Uzun, H., (2018). Çatışma Çözme Davranışları. Internatıonal Congress of Socıal Scıences and Innovatıon Congress, (),-.
 2. Uzun, H., (2018). İstihdam Geçişleri Bağlamında Yaş Ayrımcılığı ve Yaşlılığa Bağlı Olumsuz Etki Potansiyeli. Internatıonal Congress of Socıal Scıneces and Innovatıon Congress, (),-.
 3. Uzun, H., (). TEKNOLOJİ ÜRETİM MERKEZLERİ ve EKONOMİK ENTEGRASYON (ORTADOĞU ÜLKELERİ). ULUSLARARASI ORTADOĞU SOSYOLOJİSİ KONGERSİ, (),-.
 4. Uzun, H., (2017). FARKLILIKLAR YÖNETİMİ AĞLAMINDA GÖÇ OLGUSU. IBAD-2017, (),569-575.
 5. Uzun, H., (2018). BİLGİ TOPLUMUNDAN ENDÜSTRİ 4.0 ’A ESNEK ÇALIŞMA VE KADIN İSTİHDAMI. 1. ULUSLARARASI EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLERDE YENİ UFUKLAR KONGRESİ, (),-.
 6. Uzun, H., (2017). KÜLTÜREL BARİYERLER BAĞLAMINDA KADINA YÖNELİK ŞİDDET OLGUSU. 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, (),1311-1320.
 7. Uzun, H., (2018). İNANAÇ BAĞLAMINDA ETİK ve TEKNOLOJİ. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar ve Eğilimler Kongresi, (),257-263.
 8. Uzun, H., (2019). KÜLTÜR, TEKNOLOJİ ve TEKNOPARK İLİŞKİSİ. II.SOSYAL BİLİMLER ve İNOVASYON KONGRESİ, (),1520-1525.
 9. Uzun, H., (2018). BİR AR-GE ÖRNEĞİ : ELAZIĞ ÖRNEĞİ (ABDULLAH AKIN). 1. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, (),-.
 10. Çopuroğlu, Y.C., Uzun, H., (2011). TOPLUM VE TEKNOLOJİK YENİLİK ETKİLEŞİMİ TEKNOPARKLARDAN ÖRNEKLER. 9. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, (),-.
 11. Uzun, H., Demir, Ö., (2016). AR-GE VE İNOVASYONDA KADIN : TEKNOPARKLAR ÖRNEĞİ. 1. ULUSLARARASI KARADENİZ İŞLETMECİLİK SEMPOZYUMU, (),-.
 12. Demir, Ö., Uzun, H., (2016). BAĞIMSIZ MUHASEBE ÇALIŞANLARININ MESLEKİ ETİĞİNE BAKIŞ TARZININ İNCELENMESİ : ELAZIĞ VE MALATYA İLLERİNDE YAPILAN BİR ÇALIŞMA. 1. ULUSLARARASI KARADENİZ İŞLETMECİLİK SEMPOZYUMU, (),-.
Ulusal
 1. Uzun, H., (2016). İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE UZMAN ADAYLARININ İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ALGISI. 17. ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ, (),-.
 2. Uzun, H., (2016). TEKNOPARK VE FİRMA YÖNETİCİLERİNİN KURUMSAL ALGISININ İNOVASYON KAVRAMI ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ : TEKNOPARKLAR ÖRNEĞİ. 4. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KONGRESİ, (),-.

Projeler

 1. KADINLAR SENDİKASIZ SENDİKALAR KADINSIZ OLAMAZ, 01.12.2019-19.02.2020
 2. GİRİŞİMCİ KENTE DOĞRU, 15.01.2014-15.07.2014
 3. ANA BABA OKULU, 15.03.2008-15.03.2009

Üyelikler

 1. Elazığ İnsan Hakları Komisyonu
 1. Ulusal, Dergi, The Internatıona Journal of Innovatıve Approaches ın Socıal Scıences-IJIASOS, 1
 2. Ulusal, Dergi, Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimer Dergisi, 2