T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
0-424-23700
Eposta :
,
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
ESKİ TÜRK EDEBİYATI

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 0-424-23700
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı ESKİ TÜRK EDEBİYATI
 • Lisans » 1991 Yılı mezunu

  FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans » 1995 Yılı mezunu

  FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
 • Doktora » 1999 Yılı mezunu

  FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
 • 1 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAK. İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ

  BÖLÜM BAŞKANI » Şubat 2000 ile Haziran 2004 tarihleri arasında.
 • 2 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ

  DEKAN YARDIMCISI » Şubat 2000 ile Haziran 2004 tarihleri arasında.
 • 3 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAK.

  DEKAN V. » Eylül 2002 ile Nisan 2004 tarihleri arasında.
 • 4 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAK. İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ

  BÖLÜM BAŞKANI » Eylül 2007 ile Eylül 2008 tarihleri arasında.
 • 5 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAK.

  DEKAN YARDIMCISI » Eylül 2008 ile Eylül 2009 tarihleri arasında.
 • 6 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAK. ORTA ÖĞRETİM SOS. ALAN. EĞİTİMİ BÖL.

  BÖLÜM BAŞKANI » Eylül 2008 ile Ekim 2009 tarihleri arasında.
 • 7 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

  ENSTİTÜ MÜDÜRÜ » Ağustos 2010 ile Haziran 2013 tarihleri arasında.

Kitaplar

 1. Şener, H., , KÂF-I KANAAT BEKLEYEN ŞAİR FUZÛLÎ, EDEBİYAT ORTAMI YAYINLARI, 2018, 96, 978-605-9819-25-1.
 2. Şener, H., , SÜNBÜLZADE VEHBİ KİTABI, Kahramanmaraş Büyük Şehir Belediyesi, 2018, , 978-605-4996-68-1 (Tk), 978-605-4996-69-8.
 3. Şener, H., , NAĞZÎ MÜNÂZARA İ KAHVE VÜ BÂDE, GRAFİKER, 2014, , .
 4. Şener, H., , KİLİSLİ ZİHNİ DİVANI, GRAFİKER, 2014, , .

Makaleler

Uluslararası
 1. Şener, H., Akatay, K., (2018). FUZÛLÎ’NİN TÜRKÇE DİVANI’NDAKİ GAZELLERİNDE GÖNÜL. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 28(2),77-95.
 2. Şener, H., (2018). KİLİSLİ MUSTAFA RÛHÎ’NİN BİR ŞİİR MECMUASINDA TESPİT EDİLEN NA’Tİ. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 28(1),25-35.
 3. Şener, H., (2017). KİLİSLİ MUSTAFA RÛHÎ’NİN BİR ŞİİR MECMÛASINDAKİ GAZELLERİ. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27(2),43-52.
 4. Şener, H., (2014). TEZKİRELERDE ADI GEÇEN KİLİSLİ DİVAN SAİRLERİ. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24(1),33-47.
 5. Şener, H., (2013). Tarihe Tanıklık Eden Bir Manzume Kilisli Rûhî nin Târîh i İbret Nümâ sı. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23(1),33-50.
 6. Şener, H., (2013). Hayriyye i Nâbî de Aktarılan Degerler. Turkish Studies, 8(1),2501-2524.
 7. Şener, H., (2016). TÜRK EDEBİYATINDA Mİ RÂCİYYE GELENEĞİ VE HARPUTLURAHMÎ NİN BEYÂN I Mİ RÂC BAŞLIKLI MANZUMESİ. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26(2),77-91.
 8. Şener, H., (2015). KİLİSLİ ZİHNÎ NİN OLUR REDİFLİ KERBELA MERSİYESİ. Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, 1(2),195-204.
Ulusal
 1. Şener, H., (1997). Orhun Abideleri ve İslam Öncesi Türk Edebi Eserlerinde İslami Unsurlar. Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1),350-355.
 2. Şener, H., (2012). Osmanlı Dönemi Trabzon Mezar Taşı Manzumeleri Üzerine Bir Değerlendirme. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4),1-15.
 3. Şener, H., (2012). Nâbî nin Şiirlerinde Halep. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4),187-196.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Şener, H., (2017). KİLİSLİ RÛHÎ’NİN BİLİNMEYEN BİR NA’Tİ. Uluslararası Mercidabık’tan Günümüze 500 Yılda Ortadoğu Sempozyumu, (),-.
 2. Şener, H., (2015). Harputlu Rahmî nin Gazellerinde Hikmet İçerikli Beyitler. Tarihten Günümüze Elazığ Uluslararası Kongresi, (),761-776.
 3. Şener, H., (2011). Bosnalı Hasan Kaimi ve Divanı nın Tabka Suriye Nüshası. Uluslararası Osmanlı’dan Günümüze Bosna-Hersek Tarih ve Kültür Sempozyumu, (),271-277.
 4. Selçuk, B., Şener, H., (2018). Palulu Mustafa Bahtî Efendi ve Şiirleri. Uluslararası Palu Sempozyumu, (),-.
 5. Şener, H., (2018). Niyâzî-i Mısrî Divanı’nda İdeal İnsan Tipi: İnsan-ı Kâmil. V. Niyâzî-i Mısrî el-Malatî Uluslararası Sempozyumu, (),-.
 6. Şener, H., (2018). Kağızmanlı Hıfzı’nın Şiirlerinde Renkler. ÖLÜMÜNÜN 100. YILINDA KAĞIZMANLI HIFZI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, (),599-610.
 7. Şener, H., (2017). SÜNBÜLZADE VEHBİ DİVANINDAKİ TARİH MANZUMELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. ULUSLARARASI SULTANU’xxŞ-ŞUARA SÜNBÜLZADE VEHBİ EFENDİ SEMPOZYUMU, (),-.
 8. Şener, H., (). Bağlam Anlamları Bakımından Hamdullah Hamdî Divanı’ndaki Deyimler. II.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, (),-.
 9. Şener, H., (2013). Kilis’te Divan Edebiyatı Geleneğine Dair. I. Uluslararası Muallim Rıfat Kilis Ve Çevresi Sempozyumu, (),425-440.
 10. Şener, H., (). Dil Kültür Edebiyat ve Toplum Münasebetleri. Modern Linguistics and National Perspectivcs of Foreign Language Teaching, Scientific International Conferance, (),-.
 11. Şener, H., (). Türk Edebiyatında Mi râciyye Geleneği Ve Harputlu Rahmî nin Beyân ı M râc Başlıklı Manzumesi. ULUSLARARASI HARPUT’A DEĞER KATAN ŞAHSİYETLER SEMPOZYUMU, (),-.
 12. Şener, H., (2016). HAMDULLAH HAMDÎ DİVÂNI NDA ŞAHISLAR. I. Uluslararası Bilimsel Araștırmalar Kongresi - İnsan ve Toplum Bilimleri (IBAD-2016), (),-.

Projeler

 1. Selim Sabit Efendi nin Nahv i Osmani Adlı Eserinin İncelenmesi, 30.04.2012-28.11.2016
 2. Eski Harfli Çocuk Dergilerinden Resimli Dünya Dergisindeki Metinlerin Eğitim Açısından İncelenmesi, 30.04.2012-28.11.2016
 1. Uluslararası, Dergi, LİTTERA TURCA, 2
 2. Uluslararası, Dergi, KÜLLİYAT, 1
 3. Uluslararası, Dergi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1
 4. Uluslararası, Dergi, International Journal of Language Academy, 1
 5. Uluslararası, Dergi, FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 1
 6. Uluslararası, Dergi, KİLİS 7 ARALAIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 1
 7. Uluslararası, Dergi, AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 1
 8. Ulusal, Dergi, FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 1
 9. Uluslararası, Dergi, Littera Turca, 3
 10. Uluslararası, Dergi, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1
 11. Uluslararası, Dergi, Turkish Studies, 1
 12. Uluslararası, Dergi, International Journal of Language Academy, 1
 13. Uluslararası, Dergi, The Journal of Academic Social Science Studies, 1