T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Halit Lutfi YÜCEL

Yabancı Dil :
-
Telefon :
424-2370000
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
İçten Yanmalı Motorlar, Alternatif Yakıtlar


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon 424-2370000
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı İçten Yanmalı Motorlar, Alternatif Yakıtlar
 • Lisans » 1985 Yılı mezunu

  F.Ü. Müh. Fak. Makina Müh. Böl.
 • Yüksek Lisans » 1990 Yılı mezunu

  F.Ü. Fen Bil. Ens.Mak. Müh. ABD.
 • Doktora » 1998 Yılı mezunu

  F.Ü. Fen Bil. Ens.Mak. Müh. ABD.

Makaleler

Uluslararası
 1. Kahraman, G., Yücel, H.L., Taşgın, Y., (2019). Identification of optimum working conditions in hydroelectric power plants for cavitation. ENGINEERING FAILURE ANALYSIS, 96(),168-174.
 2. Budak, Z.N., Yücel, H.L., Yıldız, C., (2018). Thermal performance enhancement of flat-plate solar collectors by means of three different nanofluids. Thermal Science and Engineering Progress, 8(),55-65.
 3. Balo, F., Uçar, A., Yücel, H.L., (2010). Development of the insulation materials from coal fly ash perlite clay and linseed oil. Ceramics Silikaty, (),-.
 4. Balo, F., Yücel, H.L., Uçar, A., (2010). Determınatıon of the thermal and mechanıcal propertıes for materıals contaınıng palm oıl clay and fly ash. International Journal of Sustainable Engineering, (),-.
 5. Balo, f., Yücel, H.L., (2013). Assessment of thermal performance of green building materials produced with plant oils. International Journal of Material Science, 3(3),-.
 6. Altun, Ş., Öner, C., Aydın, H., Yücel, H.L., (2010). An Experimentally Investigation Of Usability Of A Blend Of Tallow Methyl Ester And Diesel Fuel Substitution Of Diesel Fuel In Diesel Engines. Gazi Üniversity Journal of Science, 23(3),-.
 7. Çakmak, G., Yücel, H.L., Argunhan, Z., Yıldız, C., (2012). Experimental investigation of thermal performance in a concentric tube heat exchanger with wavy inner pipe. International Journal of Thermophysics,, (),-.
 8. Bayındır, H., Işık, M.Z., Argunhan, Z., Yücel, H.L., Aydın, H., (2017). Combustion performance and emissions of diesel power generator fueled with biodiesel-kerosene and biodiesel-kerosene-diesel blends. ENERGY, 123(),241-251.
 9. Kahraman, g., Yücel, H.L., Öztop, H.F., (2009). Evaluation of Energy Efficiency Using Thermodynamics Analysis in a Hydropower Plant. Renewable Energy, 34(6),1458-1465.
 10. Balo, F., Yücel, H.L., Uçar, A., (2011). Research of the thermal and strength properties for materials obtained with sunflower oil. Journal of Adhesion Science and Technology, (),-.
 11. Balo, f., Yücel, H.L., Uçar, a., (2010). Physical and Mechanical Properties of Materials Prepared Using Class C Fly Ash and Soybean Oil. ”, Journal of Porous Material, 17(5),553-564.
Ulusal
 1. El, E., Çakmak, G., Argunhan, z., Yücel, H.L., Yıldız, C., (2012). Güneş Enerjili Havuz Tipi damıtıcının Isıl Analizi. Batman Üniv. Yaşam Bilimleri dergisi, (),-.
 2. Budak, N., Yücel, H.L., (2017). Al2O3-Su Nanoakışkanı İle Isı Transferinin İyileştirilmesi. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 7(2/2),-.
 3. Budak, N., Yücel, H.L., Işık, M.Z., Oktay, H., (2015). Konsantrik Tip Bir Isı Değiştiricisinde Türbülatörlerin Etkisinin Sayısal İncelenmesi. Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi (elektronik), 12(3),87-97.
 4. Balo, F., Kurtbaş, İ., Yücel, H.L., (2006). Bitkisel Yağların Dizel Yakıt Özellikleri. Doğu Anadolu Bölgesi araştırmaları, 5(1),1-6.
 5. Kahraman, G., Yücel, H.L., (2012). Keban Hes 5,7,8 Nolu Ünitelerin Türbin Kılavuz Yatak Yağ Filmlerinin Isı Transferi Açısından Karşılaştırılması. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 24(2),231-236.
 6. Kahraman, G., Yücel, H.L., (2013). Keban Hidroelektrik Santrali Türbin Kılavuz Yatak Yağı Soğutma Şartlarınınİncelenmesi. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 25(1),1-6.
 7. Işık, M.Z., Aydın, H., Yücel, H.L., Budak, N., Oktay, H., Bayındır, H., (2016). ASPİR VE KANOLA BİYODİZELİ KULLANIMININ EGZOZ EMİSYONU VE MOTOR PERFORMANSINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ. Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi, 3(1),-.
 8. Inallı, M., Yücel, H.L., Işık, E., (2002). Kojenerasyon Sistemlerinin Teknik ve Ekonomik Uygulanabilirliği. Mühendis ve Makina, (),-.
 9. Kahraman, G., Yücel, H.L., (2012). Keban Hidroelektrik Santralinde Kavitasyon Olayının Türbin Kılavuz Yataklarının Çalışma Durumuna Etkisinin Araştırılması. DSİ Teknik Bülteni, (114),7-11.
 10. El, E., Argunhan, Z., Yücel, H.L., Çakmak, G., Yıldız, C., (2015). Effect of the Air Flow Rate of Blower on the Performance of Solar Still. Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 35(2),145-152.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Uçar, A., Yücel, H.L., Balo, F., (2008). Konutlarda Kullanılan Dış Duvar Malzemelerinin Ekonomiklik Analizi. 10. Uluslararası Yanma Sempozyumu, (),-.
 2. Argunhan, Z., Yıldız, T., Çakmak, G., Yücel, H.L., Yıldız, C., (2012). Evaluation of type c fly ash in the production of composite material. 9th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, (),-.
 3. Budak, N., Yücel, H.L., Yıldız, C., Argunhan, z., Tekalp, S., (2015). The Efficiency of AL2O3 water Nanofluid on aFlat Plate Solar Collector. GAMS Dubai 2015 International Conference, (),-.
 4. Budak, N., Yücel, H.L., (2012). Sample Of Diyarbakir In Determination Of Urban Solid Waste Management And Recycling Potential In Turkey. International Conference on Sustainable Solid Waste Management, (),-.
 5. Seven, B., Yücel, H.L., Çakar, F., (2017). Cotton Stalks-Investigation of Flue Gas Emissions from briquettes Produced by Animal Tallow Mixtures. INESEC 2017 (IEC), (),-.
 6. Seven, B., Yücel, H.L., Çakar, F., (2017). Cotton Stalks-Production of Briquette From animal Tallow Mixtures. Inesec 2017 (IEC), (),-.
 7. Budak, N., Yücel, H.L., Yıldız, C., Işık, M.K., (2017). The Experimental Study of nanofluids on a Flat-PlateSolar Collector. IATS217, (),-.
 8. Budak, N., Yücel, H.L., Yıldız, C., (2015). Effects of Nanofluids on the Efficiency of a Flat Plate Solar Collector. 2nd InternatıonalNanoscience and Nanotechnology for Next Generation Conference, (),-.
Ulusal
 1. Budak, N., Bayındır, H., Yücel, H.L., (2009). Dizel Motorlarda Biyodizel Kullanımının Performans ve Egzoz Emisyonları açısından Değerlendirilmesi. V. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Semp. YEKSEM’xx’xx09, (),-.
 2. Yücel, H.L., Pıhtılı, K., (1999). Tabii Emişli Motorlarla Türboşarjlı Motorların egzos Emisyonlarının Mukayesesi. Gap ve Sanayi Kongresi, (),-.
 3. Yücel, H.L., Pıhtılı, K., (1991). Motor Devri Ve Hava Yakıt Oranına Bağlı Olarak Egzost Gazı Bileşimi, Basınç Ve sıcaklıktaki Değişimlerin Araştırılması. Isı Bilimi ve Tekniği 8. Ulusal Kongresi, (),-.
 4. Yücel, H.L., Pıhtılı, K., (1998). Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Pamuk Potansiyeli ve Pamuk Yağının Alternatif Diesel Yakıtı Olarak Kullanılması. GAP 2. Mühendislik Kongresi, (),-.
 5. Yücel, H.L., Pıhtılı, K., (1999). Gap Bölgesinde Pamuk ve Pamuk Yağının Dizel Yakıtı Olarak Değerlendirilmesi. GAP ve Sanayi Kongresi, (),-.
 6. Budak, Z.N., Yücel, H.L., Bayındır, H., (2013). Doğalgazın Araçlarda Motor Yakıtı Olarak Kullanımının Değerlendirilmesi. 2. Anadolu Enerji Sempozyumu, (),-.
 7. Balo, F., Yücel, H.L., (2013). Benzinli Motorlarda Nd-Fe-B Alaşımlı Manyetik Malzemelerin Yakıt Üzerindeki Etkisinin Araştırılması. 2. Anadolu Enerji Sempozyumu, (),-.
 8. Budak, n., Yücel, H.L., Argunhan, z., (2013). Konsantrik Tip Bir Isı değiştiricisinde Türbülatörlerin Isı tarnsferine Etkisinin deneysel İncelenmesi. 2. Anadolu Enerji Sempozyumu, (),-.
 9. Balo, F., Yücel, H.L., (2013). İçten Yanmalı Motorlarda Farklı Yanma Odası Dizaynlarında Süpapların Maske Hareketi Etkisinin Araştırılması. 2. Anadolu Enerji Sempozyumu, (),-.
 10. Balo, F., Yücel, H.L., (2008). Doymamış Yağların Mühendislik Malzemelerinde Kullanılabilirliği. 30. Yıl Sempozyumu, (),-.
 11. Balo, F., Yücel, H.L., (2008). Bitkisel Yağların Yapı Malzemeleri Üretiminde Değerlendirilmesi. 7. Ulusal Temiz Enerji Günleri, (),-.
 12. Yücel, H.L., Pıhtılı, K., (1997). Pamuk Yağı-Diesel Yakıtı Karışımlarının Diesel Motorlarda Kullanılması. Yanma ve Hava Kirliliği Kontrolü IV. Ulusal Sempozyumu, (),-.
 13. Aydın, K., Bulca, A., Özcanlı, M., Balo, f., Yücel, H.L., (2003). Dizel Motorlarda Manyetik Alan Cihazının Motor Performansı ve Yakıt Ekonomisine Etkisi. VIII. Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu, (),-.
 14. Balo, F., Yücel, H.L., (2008). Bitkisel kaynakların biyokompozit malzemelerde kullanılabilirliği. IV. Ulusal biyomekanik kongresi, Erzurum, (),-.
 15. Balo, F., Yücel, H.L., (2007). Biokompozit malzemelerde bitkisel yağların kullanılması. 1. Ulusal Yağlı tohumlu bitkiler ve biodizel sempozyumu, (),-.

Projeler

  1. Ulusal, Dergi, Doğu Anadolu Araştırmaları, 1
  2. Ulusal, Dergi, Türk Doğa ve Fen Dergisi, 1