T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
iNGİLİZCE-ALMANCA
Telefon :
0-424-23700 - 4363
Eposta :
,
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Otomotiv, Üretim, Yanma analizleri, Araçlarda arıza teşhisi, Yakma sistemleri, Araç kontrol sistemleri, İçten Yanmalı Motorlar, Motorlarda Aşınma, Motorlarda Performans Arttırma.


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil iNGİLİZCE-ALMANCA
Telefon 0-424-23700 - 4363
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Otomotiv, Üretim, Yanma analizleri, Araçlarda arıza teşhisi, Yakma sistemleri, Araç kontrol sistemleri, İçten Yanmalı Motorlar, Motorlarda Aşınma, Motorlarda Performans Arttırma.
 • Lisans » 1997 Yılı mezunu

  F.U. Technical Education Faculty- Machine Department
 • Yüksek Lisans » 1999 Yılı mezunu

  F.U.Institute of Science -Machine Department
 • Doktora » 2004 Yılı mezunu

  F.U. Institute of Science- Machine Department-Automotive
 • Doçentlik » 2010

  ÜAK, Firat University
 • Profesörlük » -1

  2015
 • 1 Otomotiv Mühendisliği (Teknoloji Fakültesi)

  Bölüm Başkan Yardımcısı » Aralık 2011 ile Haziran 2014 tarihleri arasında.
 • 2 Taşıt Dinamiği ve Kontrol Anabilim Dalı

  Anabilim Dalı Başkanı » Kasım 2011 tarihinden itibaren.
 • 3 Mekanik va Makine Elemanları

  Anabilim Dalı Başkanı,V. » Şubat 2011 ile Aralık 2011 tarihleri arasında.
 • 4 Makina Eğitimi Bölümü

  Muafiyet Komisyonu Başkanı » Ocak 2007 ile Aralık 2011 tarihleri arasında.
 • 5 Otomotiv Mühendisliği

  Erasmus Bölüm Koordinatörü » Eylül 2012 ile Mayıs 2014 tarihleri arasında.
 • 6 Otomotiv Mühendisliği

  İntibak ve Muafiyet Komisyon Başkanı » Eylül 2012 tarihinden itibaren.
 • 7 Petru Maior” University of Tîrgu Mureş, ROMANYA

  Teaching training » Kasım 2012 ile Kasım 2012 tarihleri arasında.
 • 8 Scientific Bulletin of the Petru Maior University

  In Editorial Board » Ocak 2013 tarihinden itibaren.
 • 9 University of Beira Interior, PORTEKİZ

  Staff training » Kasım 2013 ile Aralık 2014 tarihleri arasında.
 • 10 Otomotiv Mühendisliği

  Bölüm Başkan Yardımcısı » 2017-11-20 tarihinden itibaren.
 • 11 Teknoloji Fakültesi

  Kurul Üyesi » 2018-05-27 tarihinden itibaren.
 • 12 Teknoloji Fakültesi

  Yönetim Kurulu Üyesi » 2018-05-28 tarihinden itibaren.
 • 13 Paris Universiry

  Anabilim Dalı Başkanı » 2016 ile 2016 tarihleri arasında.
 • 14 Makedonya

  Ana Bilim Dalı Başkanı » 2016 ile 2016 tarihleri arasında.

Makaleler

Uluslararası
 1. Hazar, H., Şap, S., (2017). Examination of Internally and Externally CoatedCr3C2 Exhaust Pipe of a Diesel Engine via PlasmaSpray Method. International Journal of Mechanical and Mechatronics Engineering, 11(10),1640-1648.
 2. Hazar, H., (2017). Investigation of the effects of tripropylene glycol addition to diesel fuelon combustion and exhaust emissions at an isolated diesel engine. Energy Conversion and Management, (),-.
 3. Hazar, H., Uyar, M., (2015). Experimental investigation of isopropyl alcohol IPA diesel blends in a diesel engine for improved exhaust emissions. International Journal of Automotive Engineering and Technologies, 1(4),1-6.
 4. Hazar, H., , Ö.C., , N.M., (2009). Effects of CrN Coating of Cylinders on Engine Performance. Energy Education Science & Technology, Part A Energy Science and Research, 2(23),71-85.
 5. Hazar, H., , Ö.U., (2013). An experimental investigation of surface behavior of Al2O3 TiO2 coated parts of a diesel engine. Asian Transactions on Engineering, 3(1),8-12.
 6. Hazar, H., (2009). Hazar H An Experimental Investigation of Surface Behaviour of MoN Coated Compression Ring of a Diesel Engine 4 2 233 241 2009. e-journal of New World Sciences Academy, 2(4),233-241.
 7. Hazar, H., Ilkılıç, C., Öner, C., Aydın, H., (2009). Hazar H C İlkılıç C Öner ve H Aydın The Effect of Preheated Crude Rapeseed Oil Diesel Blends on Exhaust Emissions of a Diesel Engine 4 2 173 181 2009. e-journal of New World Sciences Academy, 2(4),173-181.
 8. Hazar, H., , C.Ö., (2014). RESEARCH ON THE WEAR AND MISCROSTRUCTURE OF AS CRANK SHAFT BEARING COATED WITH ALLOYS OF ZN 10C AND ZN 20AL 15C 5O. Scientific Bulletin of the Petru Maior University, 2(10),20-25.
 9. Kayışlı, K., , S.T., , H.H., (2013). Comparison of reflective thinking profiles of individuals using social networks for education in terms of time variable. The Online Journal of Distance Education and e-Learning., 1(1),26-32.
 10. Hazar, H., , T.İ., (2010). The engine performance of a diesel engine and the research of the effect of fuel additives on engine oil and engine parts. Scientific Bulletin of the Petru Maior University, 2(9),50-57.
 11. Hazar, H., (2010). Surface Properties of MoN Coated Engine Piston Rings. Practical Metallography, 5(47),262-280.
Ulusal
 1. Hazar, H., Gürbüz, ö., Şap, E., (2018). Yanma Odası Elemanları ZrO2 Kaplı Bir Dizel Motorda BademYağının Kullanılması. Türk Doğa ve Fen Dergisi, 1(7),18-23.
 2. Şap, S., Hazar, H., (2017). İçi ve Dışı Plazma Sprey Yöntemiyle Cr3C2 Kaplanmış Egzoz Borusunun İncelenmesi. Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi, 29(2),7-14.
 3. Hazar, H., (2008). Hazar H Yakıt Olarak Ayçiçek Metil Ester Kullanılan B 15 109 120 2008. Dumlu Pınar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, (15),109-120.
 4. Hazar, H., Öner, C., (2004). Dizel ve Benzin Motorlarında Vuruntu Ve Etkileri. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 1(3),169-172.
 5. Hazar, H., Öner, C., (2007). CrN Kaplamanın Bir Dizel Motoru Üzerindeki Etkileri. Mühendis ve Makina Dergisi, 575(48),22-26.
 6. Hazar, H., (2008). Kanola Metil Ester Kullanılan Dizel Motorun Performans ve Egzoz Emisyonu Üzerine Seramik Kaplamanın Etkileri. Makine-Metal Teknolojileri Dergisi, (),98-116.
 7. Esen, M., Hazar, H., Esen, H., (2005). Isı Borulu Kollektör Kullanılan Güneş Enerjili bir Pişiricinin Deneysel Olarak Araştırılması. Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 1(2005),114-122.
 8. Hazar, H., Öner, C., (2005). Bir Dizel Motoru Silindir Gömleğinin Aşınması. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 2(3),146-149.
 9. Hazar, H., Öner, C., (2004). İçten Yanmalı Motorlarda Seramik Kaplamanın Motor Performansına Etkisi. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 1(3),36-38.
 10. Hazar, H., Öner, C., (2007). Hazar H ve C Öner CrN Kaplamanın Dizel Motor Silindir Gömleği Aşınmasına Etkisi Mühendis ve Makina Dergisi 48 575 14 18 2007. Mühendis ve Makina Dergisi, 575(48),14-18.
 11. Hazar, H., Öztürk, u., (2009). Bir Dizel Motorda Al2O3 TiO2 Kaplanmış Piston ve Supapların Yüzey Mikroyapılarının İncelenmesi. Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, 1(6),11-16.
 12. Hazar, H., (2009). Bir Dizel Motorunda Silindir Gömleğinin Yüzey Davranışı Üzerine MoN Kaplamanın Etkileri Şubat Mart 136 156 2009. Makine-Metal Teknolojileri Dergisi, (),136-156.
 13. Hazar, H., (2006). Dizel Motorlarında Seramik Kaplamanın Motor Sıcaklığına Etkisi. Makine-Metal Teknolojileri Dergisi, (),126-127.
 14. Hazar, H., (2008). Kanola Metil Esterin Dizel Motorunun Perfor 7 1 60 65 2008. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 1(7),60-65.
 15. Hazar, H., (2006). Seramik Kaplanmış Bir Dizel Motorunda Susam Yağı ve Motorin Karışımı Kullanılmasın Egzoz Emisyonlarına Etkisi. Makine-Metal Teknolojileri Dergisi, (),170-174.
 16. Hazar, H., (2009). Bir Dizel Motorda MoN Kaplanmış Pistonun Yüzey Davranışları. Mühendis ve Makina Dergisi, 588(50),2-10.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Hazar, H., Sevinç, H., Şap, S., (2019). KAPLANMIŞ BİR DİZEL MOTORDA ÖN ISITMA İŞLEMİNE TABİ TUTULMUŞ REZENEBİTKİSEL YAĞININ EMİSYON DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ. II. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİTAM METİN KİTABI, (),1006-1014.
 2. Hazar, H., Sevinç, H., Şap, S., (2019). İZOLE EDİLMİŞ VE DİMETİL ADİPAT KATKISI KULLANILAN BİR DİZEL MOTORUNEGZOZ EMİSYONLARININ İNCELENMESİ. II. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, (),1030-1037.
 3. Sevinç, H., Hazar, H., (2019). TERMAL BARİYER KAPLAMA VE OKSİJENLİ YAKIT KATKISIKULLANILAN BİR DİZEL MOTORUN PERFORMANS PARAMETRELERİNİNDENEYSEL VE YSA MODELLEMESİ İLE İNCELENMESİ. International Symposium onAdvanced Engineering Technologies, (),127-132.
 4. Sevinç, H., Hazar, H., (2019). DİBÜTİL MALEAT KULLANILAN DÜŞÜK ISI KAYIPLI BİR DİZELMOTORUN PERFORMANS KARAKTERİSTİĞİNİN DENEYSEL VE YSAMETODU İLE ARAŞTIRILMASI. International Symposium onAdvanced Engineering Technologies, (),133-138.
 5. Hazar, H., Tekdığan, r., Sevinç, H., (2019). Investigation of Oxygen Enrichment Effect on Specific Fuel Consumptionand Vibration of a Diesel Engine with Zeolite Filter. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AUTOMOTIVE SCIENCE AND TECHNOLOGY5-6 September 2019 Ankara, TURKEY, (),248-253.
 6. Hazar, H., Tekdoğan, r., Sevinç, H., (2019). Evaluation of Oxygen Enrichment Effect on Exhaust Emissions of a Diesel Engine with the Help of Base Modified Zeolite. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AUTOMOTIVE SCIENCE AND TECHNOLOGY, (),242-247.
 7. Hazar, H., Sevinç, H., (2018). YAPAY SİNİR AĞI MODELLEMESİ İLE ETİLHEKSİL NİTRAT KATKILI YARIADİYABATİK DİZEL MOTORUN EMİSYON KARAKTERİSTİĞİNİN TAHMİNİ. AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, (),-.
 8. Tansu, M.N., Hazar, H., (2018). BORLAMA İŞLEMİYLE KAM(EKSANTRİK) MİLİNİN YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ. AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, (),-.
 9. Hazar, H., Tansu, M.N., (). Investigation of Effects of Flywheel in a Diesel Engine by Boriding Processt. International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials, (),-.
 10. Tansu, M.N., Hazar, H., (). The Investigation of the Effect of the Boriding Process on the Camshaft. International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials, (),-.
 11. Tansu, M.N., Hazar, H., (). Investigation of the Effect of the Boring Method on Crankshaft. International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials, (),-.
 12. Öner, C., Dedebey, M., Ilkılıç, C., Hazar, H., (2017). INVESTIGATION OF USABILITY AS LUBRICANT OIL IN GASOLINE ENGINES OF VEGETABLE OILS. 8th International Advanced Technologies Symposium, (),-.
 13. Öner, C., Şenocak, N., Tanyeri, B., Hazar, H., (2017). EFFECT OF NATURAL GAS USAGE ON ENGINE PERFORMANCE AND EXHAUST EMISSIONS AT THEHOMOGENEOUS FILLING SPARK IGNITION ENGINE. 8th International Advanced Technologies Symposium, (),-.
 14. Ilkılıç, C., Öner, C., Ilkılıç, a.z., Deviren, H., Hazar, H., (2017). Yakıt Pillerinin Yapısı, Çalışma Prensibi ve Çeşitleri. 1st International Conference on Energy Systems Engineering, (),-.
 15. Hazar, H., Sevinç, H., Ilhan, o., (2017). Increasing Employability with Adult Lifelong Learning. 4. International Regional development Conference, (),1211-1218.
 16. Hazar, H., Sevinç, H., Ilhan, o., (2017). Economic and Social Integration Procedures for Migrants. 4.International Regional Development Conference, 407(423),-.
 17. Hazar, H., Gül, h., (2015). The modeling and use of LPG on a low heat loss SI engine. Energy and Environment Engineering and Management International Congress, (),1-6.
 18. Hazar, H., Öztürk, u., (2016). Fıstık yağı metil esterinin dizel bir motorda kullanımının motor performansına etkileri. Internal conference on material science and technology, (),1091-1093.
 19. Hazar, H., Öztürk, u., (2016). Borlanmş gri dökme demirin simule ortamda atmosferik korozyon davranışı. Internal conference on material science and technology, 882(887),-.
 20. Hazar, H., Öztürk, u., (2016). Fıstık yağı meetil esterinin dizel bir motorda kullanımı ve D 2 yakıtla emisyon değerlerinin karşılaştırılması. Internal conference on material science, (),974-978.
 21. Hazar, H., Orhan, i., (2015). Prevention of early school leavers of persons under risks. 3 rd International Regional Development Conference, (),-.
 22. Hazar, H., Mehmet, ş.ş., Orhan, i., (2015). Creating aareness on workers in agriculture vocational education in our region. 3 rd International Regional Development Conference, (),-.
 23. Kayışlı, K., Sevindik, T., Hazar, H., (2012). Eğitim amaçli olarak sosyal ağ kullanan bireylerin yansitici düşünme profillerinin zaman değişkeni açisindan karşilaştirilmasi 77 83 13 15 December Dubai United Arab Emirates UAE 2012. 2nd International Distance Education Conference IDEC., (),-.
 24. Şap, E., Hazar, H., Şap, S., (2015). The role of vocational trainings in preventation violence against women 3 rd International Regional Development Conference 15 16 October Bingol TURKEY. 3 rd International Regional Development Conference, (),-.
 25. Hazar, H., Ilhan, o., Türkoğlu, İ., (2015). The role of the university in the development of the ındustry. 3 rd International Regional Development Conference, (),-.
 26. Hazar, H., Tansu, m.n., Ilhan, o., (2015). The causes of incresing of the attractiveness of migration in our region. 3 rd International Regional Development Conference, (),-.
 27. Hazar, H., Temizer, İ., (2012). Metanol Katkısının Bir dizel Motorun Performans Özelliklerine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi. 12 th International Combustion Symposiıum,, (),-.
 28. Hazar, H., (2012). Effects of n butanol and isoprophyl alcohol IPA diesel fuel fuels in a diesel engine. International Science And Technology Conference, 446(452),-.
 29. Hazar, H., Uyar, M., (2013). Study on the application of isopropyl alcohol ipa diesel blends in a diesel engine. International University of Sarajevo, (),-.
 30. Kayışlı, K., Hazar, H., Öztürk, u., (2011). The effect of social network on student attitudes 4 7 May 2011 Nothern Cyprus TRNC. III. International Congress of Educational Research, (),-.
 31. Hazar, H., Temizer, İ., (2012). Effects Of Metanol Organometal MnO2 Diesel Fuel Fuels In A Diesel Engine. 5 th Sustainable Energy & Environmental Protection, (SEEP 2012), Dublin City University, Dublin, IRELAND., (),-.
 32. Hazar, H., Uyar, M., (2013). Investigation on the emission of grape seed methyl ester in a diesel engine. 6th Internatıonal Conference On Sustaınable Energy And Envıronmental Protectıon,20th – 23rd of August 2013 MARIBOR, SLOVENIA., (),-.
 33. Hazar, H., Temizer, İ., Gür, f., (2011). Effects of Additive Materials on Engine Performance and Parts in a Diesel Engine. 6th International Advanced Technologies Symposium, (),-.
 34. Hazar, H., Öztürk, u., (2009). The effects of ceramic coating in a diesel engine on performance and emissions of hazelnut oil and D2 fuel mixtures May Karabük 2009. 5th International Advanced Technologies Symposium, (),-.
 35. Hazar, H., Cihan, Ö., (2011). The Investigation of the Wear and Microstructure Compozite of the Coatings Zn 15Cu 20Al 5O 5C and Zn 30Cu 20Al 5O 10C Obtained by Plasma Spraying Method on the Surface a Crankshaft Bearing. 6th International Advanced Technologies Symposium, (),-.
 36. Hazar, H., Cihan, Ö., Buytoz, S., (2011). The Investigation of the Wear and Microstructure Compozite of the Coatings Zn 30Cu 10Al 5O 15C and Zn 25Cu 10Al 5O 15C Produced by Plasma Spraying Process of the a Crankshaft Bearing. 6th International Advanced Technologies Symposium, (),-.
 37. Hazar, H., Cihan, Ö., (2012). Hazar H Cihan Ö Zn 10C ve Zn 20Al 15C 5O Alaşımları ile Kaplanmış Krank Kol Yatağının Aşınma Özelliklerinin İncelenmesi April 02 04 2012 632 638 Karabük Üniversitesi Karabük. International Iron & Steel Symposium, (),-.
 38. Hazar, H., Öner, C., (2004). The Effects of Thermal Barrier Coating on the Engine Performance. 8th International Combustion Symposium, (),-.

Ödüller

 1. Teşvik Ödülü
 2. Teşvik ödülü
 3. Teşvik ödülü
 4. Teşvik ödülü
 5. Teşvik ödülü
 6. Teşvik ödülü
 7. Teşvik ödülü

Projeler

 1. Fotovoltaik sistemli bisiklet projesi, 02.01.2017-19.06.2017
 2. Piston ve supapları Cr3Cr2 kaplanmış bir motorda ön ısıtma uygulanmış ham yağ, biyodizel ve katkı madde ilaveli alternatif yakıtların kullanımı, 21.04.2015-22.05.2017
 3. Zeolit maddesi ile yakıt tüketimi ve egzoz emisyon azaltma projesi, 01.12.2016-20.11.2017
 4. Borlama yüzey kaplama teknolojisinin bir dizel motoru yanma odası elemanlarına uygulanması, 06.02.2013-11.03.2016
 5. Plazma sprey yöntemiyle seramik kaplamanın egzoz borusu üzerine etkisi, 30.12.2014-30.06.2016
 6. Kapı sinyal bandı, 06.09.2015-30.12.2015
 7. Plazma sprey yöntemiyle seramik kaplamanın egzoz borusu üzerine etkisi, 22.10.2014-
 8. Borlama ve PVD Yüzey Kaplama Teknolojilerinin Bir Dizel Motoru Yanma Odası Elemanlarına Uygulanması, 13.11.2012-
 9. Termal Bariyer Kaplanmış Motorun Yapay Sinir Ağları ile Matematiksel Modellenmesi, 04.04.2014-11.04.2015
 10. Transesterifikasyon yöntemiyle üretilen biyodizel yakıtlarının üzerine MnO2 dodekanol propilen glikol katkı maddelerinin etkisinin deneysel olarak araştırılması, 10.01.2012-06.02.2013
 11. Bir Krank Mili Kol Yatağının Yüzey Yapısının Geliştirilmesi, 11.10.2011-12.01.2012
 12. Bir Dizel Motorunun Performans Ve Emisyonları Üzerine Katkı Maddelerinin Etkisinin İncelenmesi, 11.01.2012-13.02.2013
 13. Seramik Kaplanmış Bir Dizel Motorunda Biodizel Kullanımının Deneysel Olarak İncelenmesi, 16.01.2012-06.02.2013
 14. Dizel ve benzinli motorlarda termal bariyerin etkileri, 09.01.2012-14.02.2013
 15. Bir Dizel Motoru Silindir Yüzeyinin Seramik Malzeme İle Kaplanarak Aşınma Davranışının İncelenmesi, 12.02.2001-14.05.2003
 1. Uluslararası, Dergi, The Open Fuels Energy Science Journal, 1
 2. Uluslararası, Dergi, AGRICULTURAL SCIENCE RESEARCH JOURNAL, 1
 3. Uluslararası, Dergi, Journal of Environment and Waste Management, 1
 4. Uluslararası, Dergi, FUEL, 6
 5. Uluslararası, Dergi, Environmental Progress Sustainable Energy, 1
 6. Uluslararası, Dergi, Environmental Science and Pollution Research, 1
 7. Uluslararası, Dergi, Fuel Processing Technology, 1
 8. Uluslararası, Dergi, Energy Conversion and Management, 1
 9. Ulusal, Dergi, Bingöl Univ. Fen bilimleri dergisi, 1
 10. Uluslararası, Bildiri Kitabı, 6th International Advanced Technologies, 1
 11. Uluslararası, Dergi, e-journal of New World Sciences Academy, 1
 12. Ulusal, Dergi, Fırat Univ. Journal of Science:, 1
 13. Uluslararası, Dergi, HEAT AND MASS TRANSFER, 1
 14. Uluslararası, Dergi, Scientific Bulletin of the „Petru Maior” University of Tîrgu Mureş, 1
 15. Uluslararası, Dergi, American Chemical Science Journal, 1
 16. Uluslararası, Dergi, Optoelectronics And Advanced Materials – Rapid Communications, 1
 17. Uluslararası, Dergi, Journal of Renewable Energy, 1
 18. Uluslararası, Dergi, International Journal of Automotive Engineering and Technology, 1
 19. Uluslararası, Dergi, International Journal of Oil, Gas and Coal Technology, 1
 20. Uluslararası, Dergi, International Journal of Physical Sciences, 1
 21. Uluslararası, Dergi, African Journal of Biotechnology, 1
 22. Uluslararası, Dergi, African Journal of Agricultural Research, 1
 23. Uluslararası, Dergi, International journal of sustainable engineering, 1
 24. Uluslararası, Dergi, World Journal of Engineering and Physical Sciences, 1
 25. Uluslararası, Dergi, Bioresource Technology, 1
 26. Uluslararası, Dergi, ICEA 2011, International Conference on Applied Energy, 1
 27. Uluslararası, Dergi, Journal of Automobile Engineering, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, 1
 28. Uluslararası, Dergi, The Arabian Journal for Science and Engineering, 1
 29. Uluslararası, Dergi, FUEL, 2
 30. Uluslararası, Dergi, Publication Department Bentham Science Publishers, 1
 31. Uluslararası, Dergi, ENERGY & FUELS, 1
 32. Uluslararası, Dergi, Journal of Advanced Manufacturing Technology, 1
 33. Uluslararası, Dergi, Energy Sources Part A-Recovery Utilization and Environmental Effects, 1
 34. Uluslararası, Dergi, Materials & Design, 1
 35. Uluslararası, Dergi, ENERGY, 1