T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Doç. Dr. Hatice Gamze POYRAZOĞLU

» Tıp Fakültesi » Dahili Tıp Bilimleri Bölümü » Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
ingilizce
Telefon :
04242333555 - 2330
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD,Çocuk Nöroloji Bilim Dalı Kat 3 merkez Elazığ
Uzmanlık Alanı :
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,Çocuk Nöroloji Uzmanı


Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Doğum Yeri Osmaniye
Yabancı Dil ingilizce
Telefon 04242333555 - 2330
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD,Çocuk Nöroloji Bilim Dalı Kat 3 merkez Elazığ
Uzmanlık Alanı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,Çocuk Nöroloji Uzmanı
 • Lisans » 1999 Yılı mezunu

  Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Yüksek Lisans » 2007 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi ,Çocuk sağlığı ve Hastalıkları ABD
 • Doktora » 2012 Yılı mezunu

  Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nöroloji Bilim Dalı
 • Doçentlik » 2017

  Çocuk Nöroloji

Kitaplar

 1. Poyrazoğlu, H.G., Per, H., , ÇOCUKLARDA BÜYÜME GELİŞME BASAMAKLARI, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, 2017, 125, .
 2. Poyrazoğlu, H.G., Per, H., , çocuklarda büyüme gelişme basamakları, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, 2017, 125, .
 3. Poyrazoğlu, H.G., Per, H., , Çocuklarda Acil Endokrin Hastalıklar, Nobel Tıp Kitabevleri, 2013, 233, 978-975-420.

Makaleler

Uluslararası
 1. Özcan, A., Uytun, , Çıkılı, M., Uytun, S., Poyrazoğlu, H.G., Torun, , , A.Y., (2015). Dystonia of neck and oculogyric dystonic reaction due to sertraline use Sertralin kullanımına bağlı gelişen boyunda distoni ve okulojirik kriz. Anatolian Journal of Psychiatry, (16),378-.
Ulusal
 1. Akarsu, S., Aydın, M., Yılmaz, E., Kurt, A., Poyrazoğlu, H.G., Kurt, , Çıtak, A., , N., (2005). C Reaktif Proteine Göre Hastalıklar. Journal of the Chıld (COCUK DERGISI), 5(3),205-.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Aydın, K., Çarman, K.B., Gürkaş, E., Güngör, O., Kömür, M., Ünalp, A., Per, H., Çalık, M., Olgaç, D.N., Poyrazoğlu, H.G., Okuyaz, Ç., Güngör, S., Ünay, B., Acar, A.E., Şahin, S., Ünver, O., (2017). Nutritional Status and Clinical Characteristics of Paediatric Patients with Cerebral Palsy in Turkey. ESPGHAN Congress, (),-.
 2. Poyrazoğlu, H.G., Karabulut, M., Yılmaz, E., (). left atrial myxoma presenting as cerebrovascular stroke. 14 th international Child Neurology Congress 1-5 May 2016 Amsterdam, Netherlands, (),-.
 3. Öz, F.N., Sarı, M.Y., Poyrazoğlu, H.G., (2015). Tuberculous meningitis presenting with different clinical stages Two case reports. 1 ST CONGRESS OF THE EUROPEAN YOUNG PAEDİATRİCANS ASSOCİATİON , 4-6 DECEMBER 2015 iSTANBUL,tURKEY, (),-.
 4. Poyrazoğlu, H.G., Öz, F.N., Kara, A., Doğan, Y., Gürgöze, M.K., Kılıç, M., (2015). Atypical and fulminantclinical course subacute sclerosing panencephalitis. 11 th EPNS Congress 2015,Vienna, (),-.
 5. Poyrazoğlu, H.G., Kumandaş, S., Canpolat, M., Per, H., Gümüş, H., Arslan, A., Özkınay, F., (2015). Differential diagnosis of progressive myoclonic epilepsy Five patients with Lafora disease. 11 th EPNS Congress 2015,Vienna,Austria, (),-.
 6. Arslan, A., Poyrazoğlu, H.G., Aslaner, H., Altuner, , Torun, Y., Paç, K.A., (). Hydroxyzine Intoxication Related Acquired Long Qt Syndrome. The 16 th annual meeting of the ınfantıle seızure society (ISES 2014 ), (),-.
 7. Poyrazoğlu, H.G., Baş, V., Nijat, , Bastuğ, F., Arslan, A., Altuner, , Torun, Y., Per, H., Gümüş, H., Uytun, S., Kumandaş, S., (). Bone Mineral Density and Bone Metabolic Markers in ChildrenWith Neurofibromatosis Type 1. The 16 th annual meeting of the ınfantıle seızure society (ISES 2014 ), (),-.
 8. Poyrazoğlu, H.G., Arslan, A., Aslan, B., Pamukçu, Ö., Baykan, A., (). Coarctatıon of Aorta Presented With Intracranial Infarction. . The 16 th annual meeting of the ınfantıle seızure society (ISES 2014 ), (),-.
 9. Poyrazoğlu, H.G., Özcan, A., Arslan, A., Meral, Ö., (). Sertraline Induced Dystonia Two Different Presentation. The 16 th annual meeting of the ınfantıle seızure society (ISES 2014 ), (),-.
 10. Poyrazoğlu, H.G., Özcan, A., Ergül, A., Betül, , Arslan, A., Gümüş, Ü., Şerbetçi, M., Altuner, ., Torun, Y., (). Leigh Syndrome Presented With Encephalopathy and Status Epilepticus. The 16 th annual meeting of the ınfantıle seızure society (ISES 2014 ), (),-.
 11. Poyrazoğlu, H.G., Çelik, B., Arslan, A., Meral, Ö., Demirel, C., Altuner, , Torun, Y., (). Early Diagnosed Lafora Disease Case Report. The 16 th annual meeting of the ınfantıle seızure society (ISES, (),-.
 12. Özcan, A., Ergül, A., Betül, , Meral, Ö., Poyrazoğlu, H.G., Altuner, , Torun, Y., (). Unusual cause of diffucult Extubation Scıwora. 7 th World Congress On Pediatric İntensive And Critical Care, (),-.
 13. Per, H., Canpolat, M., Doğar, Ö., Yildiz, K., Poyrazoğlu, H.G., Gümüş, H., Kumandaş, S., (). Acute Dystonic reaction due to sevoflurane A case report. 24.Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability, (),-.
 14. Poyrazoğlu, H.G., Gümüş, H., Per, H., Canpolat, M., Kara, A., Coşkun, A., Özcan, A., Kumandaş, S., (). Orbital Myositis Three Different Etiologic Factors. 24.Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability, (),-.
 15. Poyrazoğlu, H.G., Serhatlıoğlu, F., Per, H., Gümüş, H., Canpolat, M., Yıkılmaz, A., Özmen, R., Kumandaş, S., (). A Post Operative Acute İschemic Spinal Cord İnfarction A Case Report. 24.Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability, (),-.
 16. Kumandaş, S., Canpolat, M., Poyrazoğlu, H.G., Per, H., Durak, Z., Gümüş, H., (). Tolosa Hunt Syndrome A Case Report. 24.Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability, (),-.
 17. Gümüş, H., Canpolat, M., Düşünsel, R., Per, H., Yel, S., Poyrazoğlu, H.G., Yılmaz, K., Yıkılmaz, A., Kumandaş, S., (). Neurologic Manifestations İn Childhood Familial Mediterran Fever. 24.Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability joint of 14th National pediatric Neurology Congress, (),-.
 18. Per, H., Poyrazoğlu, H.G., Çağlayan, A.O., Beeson, D., Canpolat, M., Gümüş, H., Kumandaş, S., (). A new Case Congenital Myasthenic Syndrome With Epsilon Subunit Mutations. 24.Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability, (),-.
 19. Canpolat, M., Gümüş, H., Per, H., Poyrazoğlu, H.G., Yildiz, K., Esen, A., Kumandaş, S., (). Myoclonus Associated With Anesthetic Agent Use A Case Report. “24th Anual Meeting of European Academy of Childhood Disability, (),-.
 20. Canpolat, M., Yılmaz, K., Per, H., Poyrazoğlu, H.G., Gümüş, H., Dursun, İ., Yıkılmaz, A., (). Etanercept Induced Guillain Barre Syndrome A Case Report. 24th Anual Meeting of European Academy of Childhood Disabilit, (),-.
 21. Canpolat, M., Gümüş, H., Poyrazoğlu, H.G., Per, H., Acer, H., Öztop, D.B., Kumandaş, S., (). Pseudotumour cerebri presented with vocal tic A rare case report. 24th Anual Meeting of European Academy of Childhood Disability, (),-.
 22. Poyrazoğlu, H.G., Kardaş, F., Per, H., Gümüş, H., Canpolat, M., Kendirci, M., (). Argininemia Presenting with Progressive Spastic Diplegia. 24th Anual Meeting of European Academy of Childhood Disability, (),-.
Ulusal
 1. Kara, A., Gürgöze, M.K., Müngen, E., Poyrazoğlu, H.G., Aşçı, T.Z., (2017). 2012-2016 yılları arasında üriner sistem enfeksiyonu saptanan çocuk hastalarda izole edilen bakterilerin antibiyotik duyarlılıkları. 53. Türk Pediatri Kongresi, 52(1),13-13.
 2. Kara, A., Gürgöze, M.K., Müngen, E., Poyrazoğlu, H.G., Aşçı, T.Z., (2017). 2012-2016 YILLARI ARASINDA ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONU SAPTANAN ÇOCUK HASTALARDA İZOLE EDİLEN BAKTERİLERİN ANTİBYOTİK DUYARLILIKLARI. 53. TÜRK PEDİATRİ KONGRESİ, 52(1),13-13.
 3. Poyrazoğlu, H.G., Tufan, N., Torun, Y., (). Çocukluk çağı başağrısı tanısı ile izlenen hastalarımızın demografik özellikleri ve beyin magnetik rezonans bulguları. 18.ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİ KONGRESİ ANTALYA, (),-.
 4. Poyrazoğlu, H.G., Kandemir, G.T., Oğuz, F., (). genetik olarak L2 hidroksi glutarik asidüri tanısı alan bir hasta Olgu sunumu. 18.ulusal çocuk Nörolojisi kongresi 20-24 Nisan 2016 Antalya, (),-.
 5. Poyrazoğlu, H.G., Kara, A., Oğuz, F., (). İNTRAKRANİYAL KANAMA İLE PREZENTE OLAN PRİDOKSİN BAĞIMLI NÖBET OLGU SUNUMU. 18.ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİ KONGRESİ, (),-.
 6. Poyrazoğlu, H.G., Öz, F.N., Sarı, M.Y., (). Herpes Ensefaliti Tanısı Alan Hastalarımızın Klinik Özellikleri. 18.Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi 20-24 Nisan 2016 Belek Antalya, (),-.
 7. Poyrazoğlu, H.G., Karabulut, M., Ertaş, K., Yılmaz, E., (). Nöbeti taklit eden bir durum uzun QT sendromu Olgu Sunumu. 18.Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi 20-24 Nisan 2016 Antalya, (),-.
 8. Poyrazoğlu, H.G., Öz, F.N., Kara, A., Doğan, Y., (). Rota virüs gastroenteriti sonrasında gelişen ensefalit Olgu sunumu. 18.Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi 20-24 Nisan 2016 Antalya, (),-.
 9. Poyrazoğlu, H.G., Özcan, A., Çelik, B., Aslaner, H., Altuner, T.Y., Per, H., (2015). Gıda kaynaklı botulizm olgu sunumu. 17. ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ,2015, izmir, (),-.
 10. Karabulut, M., Poyrazoğlu, H.G., Ertaş, K., Yılmaz, E., (2015). İnme ile başvuran bir mixoma olgusu. 14. Ulusal Pediatri Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi,2015,Denizli, (),-.
 11. Poyrazoğlu, H.G., Taşkın, E., Aydın, M., Orman, A., Yakut, A., Onay, H., (2015). ALDH7A1 geninde homozigot mutasyon saptanan bir pridoksin bağımlı epilepsi olgu sunumu. 17. ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ,2015,izmir,Türkiye, (),-.
 12. Taşdelen, , Ince, B., Öztop, D.B., Demirel-özsoy, S., Poyrazoğlu, H.G., Ekmekçi, S., (). Gerilim Tipi başağrısı olan çocuk ve ergenlerde psikopatoloji ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. 24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi,, (),-.
 13. Çıtak, K.A.N., Şen, Y., Demirkol, M., Atçı, B., Poyrazoğlu, H.G., Aygün, A.D., (). Yenidoğan Döneminde Tanı Alan ikiz Osteogenezis imperfektalı Olgular. 14. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO), (),-.
 14. Kurt, , Çitak, A., Nese, , Kurt, A., Poyrazoğlu, H.G., Turgut, M., Aydın, M., Kabakuş, N., Aygün, A.D., (). Kabakulak Meningoensefalitli Hastalarımızın Demografik Klinik Ve Laboratuar Özellikleri. 7. Ulusal çocuk nöroloji Kongresi, (),-.
 15. Kurt, A., Poyrazoğlu, H.G., Turgut, M., Akarsu, S., Kurt, ., Çıtak, A., Neşe, , Aydın, M., Kabakuş, N., Yılmaz, E., Aygün, A.D., (). Tüberküloz tanısı ile izlenen hastaların klinik ve laboratuar özellikleri. 4. Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, (),-.
 16. Poyrazoğlu, H.G., Canpolat, M., Özcan, A., Arslan, A., Per, H., Gümüş, H., Dönmez, H., Kaçar, B.A., Torun, , Altuner, Y., Kumandaş, S., (). Vertebral Arter Diseksiyonu Zemininde Gelişen Serebellar Arter İnfarktı. 16 .Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, (),-.
 17. Poyrazoğlu, H.G., Vurdem, Ü., , E., Arslan, A., Uytun, S., (). Migrenli Hastalarda Aterosklerozun Karotis Intima Media Kalınlığı ölçümü ile Değerlendirilmesi. 16 .Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, (),-.
 18. Arslan, A., Poyrazoğlu, H.G., Esen, F., Tufan, N., Aslaner, H., (). Adrenalin İnfüzyonu Sonrasi Kardiyak İskemiyle İlişkili Senkop. 16 .Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, (),-.
 19. Arslan, A., Poyrazoğlu, H.G., Işık, H., Özcan, A., Ergül, A., Betül, , Önenli, M.H.N., (). İki Farklı Homozigot Mutasyonlu Pompe Hastalığı. 16. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, (),-.
 20. Poyrazoğlu, H.G., Kardaş, F., Arslan, A., Gökay, S., Aslaner, H., Kendirci, M., (). Adolesan Dönemde Tanı Alan Fenilketonüri Olgusu. 16. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, (),-.
 21. Canpolat, M., Poyrazoğlu, H.G., Per, H., Ceylan, Ö., Kaçar, B.A., Kaya, Ö.G.D., Gümüş, H., Coşkun, A., Kumandaş, S., (). Mycoplasma Pneumoniae Enfeksiyonu Sonucu Gelişen Akut Bilateral Striatal Nekroz Olgu Sunumu. 16. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, (),-.
 22. Canpolat, M., Per, H., Gümüş, H., Yılmaz, V., Özsoylu, S., Poyrazoğlu, H.G., Akyıldız, B., Coşkun, A., Kumandaş, S., (). Çocukluk Yaş Grubunda Spinal Kord Travmaları. 15.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, (),-.
 23. Kara, A., Karakükcü, M., Gümüş, H., Per, H., Poyrazoğlu, H.G., Canpolat, M., (). Antiepileptik İlaçların Trombosit Sayısı Ve Parametreleri Üzerine Etkisi. 15.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi ,SİVAS, (),-.
 24. Kara, A., Kumandaş, S., Per, H., Poyrazoğlu, H.G., Gümüş, H., (). Çocuk Acil Polikliniğine Febril Konvulziyon nedeniyle başvuran Hastaların Demografik Özellikleri ve Rekürrens Açısından Risk faktörlerinin Belirlenmesi. 15.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, (),-.
 25. Poyrazoğlu, H.G., Torun, , Altuner, Y., Uytun, S., Meral, Ö., (). Baş Dönmesi Şikâyeti İle Gelen Hastalarda Vitamin B12 Düşüklüğü. 9.Ulusal Pediatrik hematoloji Kongresi, (),-.
 26. Poyrazoğlu, H.G., Paç, K.A., Torun, , Altuner, Y., Aslaner, H., Dündar, M.A., Gümüş, H., (). Limbik Ensefalit Olgu sunumu. 15.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi Sivas, (),-.
 27. Poyrazoğlu, H.G., Kumandaş, S., Canpolat, M., Gümüş, H., Elmalı, F., Kara, A., Per, H., (). Kayseri İli Ve merkez İlçelerinde 7 17 Yaş Arası Okul Çocuklarında Primer Tekrarlayan Baş Ağrısı Prevalansının Belirlenmesi Ve Etiyolojik Sınıflandırmanın yapılması. 15.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi ,SİVAS, (),-.
 28. Canpolat, M., Per, H., Poyrazoğlu, H.G., Gümüş, H., Elmalı, F., Kumandaş, S., (). Kayseri merkez İlçelerinde 7 17 yaş Okul Çocuklarında Epilepsi prevalansının Araştırılması. 15.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi ,SİVAS, (),-.
 29. Özcan, A., Canpolat, M., Kardaş, F., Doğanay, S., Per, H., Poyrazoğlu, H.G., Gümüş, H., Kumandaş, S., (). Süksinik Semialdehit Dehidrogenaz Eksikliği Olgu Sunumu. 13. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, (),-.
 30. Canpolat, M., Gümüş, H., Per, H., Poyrazoğlu, H.G., Özcan, A., Mutlu, F.., Türkan, , Narin, N., Kumandaş, S., (). Sydenham Kore li 200 Olgunun değerlendirilmesi. 13. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, (),-.
 31. Canpolat, M., Gümüş, H., Per, H., Yıkılmaz, A., Poyrazoğlu, H.G., Durak, Z., Kumandaş, S., (). Ailevi Akdeniz Ateşi Ve Multipl Skleroz Birlikteliği Olgu Sunumu. 13. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi,Avanos, Kayseri, (),-.
 32. Gümüş, H., Per, H., Poyrazoğlu, H.G., Canpolat, M., Kumandaş, S., (). Dirençli Sydenham Koreli Olguda Levetirasetamın Etkinliği. 13. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi,Avanos, Kayseri, (),-.
 33. Per, H., Canpolat, M., Gümüş, H., Poyrazoğlu, H.G., Coşkun, A., Baz, H., Kumandaş, S., (). Tuberosklerozlu Hastaların Değerlendirilmesi Erciyes Üniversitesi Deneyimi. 13. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi,KAYSERİ, (),-.
 34. Canpolat, M., Poyrazoğlu, H.G., Per, H., Solmaz, İ., Yıkılmaz, A., Gümüş, H., Kumandaş, S., (). Weisman Netter Sendromu Olgu Sunumu. 13. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, (),-.
 35. Canpolat, M., Per, H., Gümüş, H., Poyrazoğlu, H.G., Uzak, A., Özcan, A., Kumandaş, S., (). Piebaldizm Olgu Sunumu. 13. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, (),-.
 36. Canpolat, M., Per, H., Gümüş, H., Poyrazoğlu, H.G., Durak, Z., Doğanay, S., Kumandaş, S., (). Joubert Sendromlu Hastaların Değerlendirilmesi. 13. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, (),-.
 37. Poyrazoğlu, H.G., Gümüş, H., Per, H., Canpolat, M., Coşkun, A., Öztürk, M., Kumandaş, S., (). Lyme Nöroborreliozis Olgu Sunumu. 13. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, (),-.
 38. Canpolat, M., Gümüş, H., Per, H., Baykan, A., Poyrazoğlu, H.G., Eryavuz, Ö., Argun, M., Kumandaş, S., (). Epilepsi ve Uzun QT Birlikteliği Olgu Sunumu. 13. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, (),-.
 39. Gümüş, H., Poyrazoğlu, H.G., Per, H., Kumandaş, S., (). EEG Çekimi Sırasında Dexmetedomidine nin Oral İki Farklı Dozda Kullanımının Etkinliğinin Değerlendirilmesi. 13. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, (),-.
 40. Poyrazoğlu, H.G., Per, H., Canpolat, M., Gümüş, H., Yılmaz, K., Kumandaş, S., (). Nörofibromatozisli NF1 Hastalarımızın Klinik ve radyolojik Özellikleri. 13. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, (),-.
 41. Poyrazoğlu, H.G., Gümüş, H., Per, H., Canpolat, M., Kumandaş, S., Özmen, S., (). Çocukluk Çağı Tekrarlayan Baş Ağrılarının Prospektif Değerlendirilmesi. 13. Ulusal çocuk nöroloji kongresi,, (),-.
 42. Kondolot, M., Ünal, E., Poyrazoğlu, H.G., Kara, A., Yıkılmaz, A., Kumandaş, S., (). Orbital Miyozit Ve Fokal Aktif Kolit Birlikteliği Olgu Sunumu. 13. Ulusal çocuk nöroloji kongresi.KAYSERİ, (),-.
 43. Gümüş, H., Poyrazoğlu, H.G., Per, H., Canpolat, M., Yıkılmaz, A., Kara, A., Kumandaş, S., (). Akut Abdusens Paralizisinin İlginç Bir nedeni Orbital Olgu Sunumu. 13. Ulusal çocuk nöroloji kongresi,kayseri, (),-.
 44. Poyrazoğlu, H.G., Canpolat, M., Per, H., Gümüş, H., Doğanay, S., Kumandaş, S., (). Mikoplazma Pnömonia Enfeksiyonunun Yol Açtığı ADEM Olgusu. 13. Ulusal çocuk nöroloji kongresi,, (),-.
 45. Kumandaş, S., Poyrazoğlu, H.G., Per, H., Yılmazer, A., Zeynep, , Doğanay, S., Gümüş, H., (). Herpes Ensefalitini Taklit Eden Yüksek Evreli Glial Tümör. 12. Ulusal çocuk nöroloji kongresi,KONYA, (),-.
 46. Kumandaş, S., Poyrazoğlu, H.G., Gümüş, H., Sayılmaz, Ö., Per, H., (). Mental retarde bir hastada Gis kanamasının ilginç bir nedeni Jilet Yutma. 12. Ulusal çocuk nöroloji kongresi, (),-.
 47. Kumandaş, S., Gümüş, H., Per, H., Poyrazoğlu, H.G., Karakükcü, M., Kiraz, A., Coşkun, A., (). Çocukluk Çağı inmelerinde Erciyes Üniversitesi deneyimi. 12. Ulusal çocuk nöroloji kongresi, (),-.
 48. Patıroğlu, T., Özcan, A., Karakükcü, M., Özdemir, M.A., Poyrazoğlu, H.G., Canpolat, M., Ünal, E., (). Otoimmün lenfoproliferatif sendromlu çocuk hastada mikrofonelat Mofetil kullanımına Bağlı gelişen psödotümör serebri. XVI.TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi,SAMSUN, (),-.
 49. Poyrazoğlu, H.G., Aygün, A.D., Üstündağ, B., Akarsu, S., Yıldırmaz, S., (). Doğu Anadolu Bölgesi nde gebelerde ve doğan bebeklerinde demir durumu ve süt çocuklarında demir desteği gerekliliği. 44. Türk Pediatri Kongresi, (),-.
 50. Çıtak, K.A.N., Akarsu, S., Doğan, Y., Poyrazoğlu, H.G., Kasar, T., Kurt, A., Aygün, A.D., (). Prematür Yenidoğanların Postnatal Dönemde Hematolojik Değerlerinde Oluşan Değişimler. 42. Türk Pediatri Kongresi, (),-.
 51. Çıtak, K.A.N., Poyrazoğlu, H.G., Elkıran, Ö., Özel, Ş.K., Kazez, A., Aygün, A.D., (). Yenidoğanlarda Pnömotoraks Sorunu. 42. Türk Pediatri Kongresi, (),-.
 52. Çıtak, K.A.N., Şen, Y., Durukan, M., Poyrazoğlu, H.G., Kurt, A., Aygün, A.D., (). Yenidoğan Hipoglisemili Hastalarımızın Özellikleri. 14. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO),, (),-.
 53. Doğan, Y., Poyrazoğlu, H.G., Durukan, M., Şen, Y., Yılmaz, E., (). Aspartat aminotransferaz yüksekliğinin nadir bir nedeni olarak makro ast Olgu sunumu. 50.milli pediatri kongresi,ANTALYA, (),-.
 54. Çıtak, K.A.N., Bulut, Y., Poyrazoğlu, H.G., Yılmaz, E., Kurt, A., Kabakuş, N., Aygün, A.D., (). Kongenital Rubella. . 14. Ulusal Neonatoloji Kongresi, (),-.
 55. Kurt, Ç.A., , N., Bulut, Y., Turgut, M., Akarsu, S., Yılmaz, E., Poyrazoğlu, H.G., Aygün, A.D., (). İzlemi sırasında plevral efüzyon gelişen hepatit A olgusu. 4. Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi,, (),-.
 56. Akarsu, S., Aydın, M., Yılmaz, E., Kurt, A., Poyrazoğlu, H.G., Kurt, , , Ç.A., Neşe, , (). C reaktif proteine göre hastalıklar. 4. Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, (),-.

Projeler

 1. TÜRKİYE DE SEREBRAL PALSİ HASTALARINDA ETYOLOJİ VE BESLEME DURUMUNUDEĞERLENDİREN PROSPEKTİF KESİTSEL ÇALIŞMA, 11.05.2016-24.02.2017
 2. 7-17 yaş arası migren ve gerilim tip. bvaşağrısı tanısı olan hastalarda, başağrısı ile vitamin D düzeyleri arasındaki ilişkinin araştırılması, 05.07.2017-06.01.2019

Üyelikler

 1. Çocuk Nöroloji Derneği
 2. Milli Pediatri Derneği
 1. Uluslararası, Dergi, europen journal of epilepsy, 1
 2. Ulusal, Dergi, firat tıp dergisi, 1
 3. Ulusal, Dergi, türkiye klinikleri çocuk dergisi, 1