T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
05336627772 - 5521
Eposta :
,
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Uzmanlık Alanı :
Şeker Teknolojisi, Atık Sulardan Ağır Metallerin ve Boyar Maddelerin Giderilmesi, Metalurjik Atıkların Değerlendirilmesi, Hidrometalurji, Yavaş Salınımlı Gübreler

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 05336627772 - 5521
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Uzmanlık Alanı Şeker Teknolojisi, Atık Sulardan Ağır Metallerin ve Boyar Maddelerin Giderilmesi, Metalurjik Atıkların Değerlendirilmesi, Hidrometalurji, Yavaş Salınımlı Gübreler
 • Lisans » 2005 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü
 • Yüksek Lisans » 2008 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Doktora » 2016 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Kitaplar

 1. Yaraş, A., Arslanoğlu, H., , Engineering Approaches on Sustainability, Bassingbourn House, 2016, , 978-0-9932118-2-9.

Makaleler

Uluslararası
 1. Arslanoğlu, H., Kaya, S., Tümen, F., (2019). Cr(VI) Adsorption on Low-Cost Activated Carbon Developed from Grape Marc-Vinasse Mixture. PARTICULATE SCIENCE AND TECHNOLOGY, (),-.
 2. Yaraş, A., Arslanoğlu, H., (2018). EFFICIENT REMOVAL OF BASIC YELLOW 51 DYE VIA CARBONIZED PAPER MILL SLUDGE USING SULFURIC ACID. Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, 36(3),803-818.
 3. Kurşuncu, B., Yaraş, A., Arslanoğlu, H., (2018). APPLICATION OF MULTI CRITERIA DECISION MAKING METHODS TO LEACHING PROCESS OF COPPER FROM MALACHITE ORE. Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, 36(3),783-794.
Ulusal
 1. Taşar, Ş., Arslanoğlu, H., Tümen, F., (2010). A Study on the Examination of Potassium Solubilization from the Pyrolysis Products of Vinasse-Carbonatation Cake Mixtures by Percolation with Water. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 22(1),27-35.
 2. Altın, Y., Ilhan, İ., Arslanoğlu, H., Tümen, F., (2009). Potassium Extraction from the Pyrolysis Product of Vinasse-Carbonation Cake Mixtures and Methylene Blue Adsorption of Extraction Residue. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 21(1),23-32.
 3. Arslanoğlu, H., Tümen, F., (2015). Pb(II) and Cd(II) Removal from Aqueous Solutions by Citric Acid Modified Sugar Beet Pulp. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 27(1),83-98.
 4. Arslanoğlu, H., Çiçek, A.U., Kama, B.M., Karadaş, M., Tümen, F., (2014). The Release of Metals in Various Aqueous Media from the Citric Acid Modified Sugar Beet Pulp Doped with Cu2, Zn2 and Mn2. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 26(2),109-122.
 5. Turan, M.D., Arslanoğlu, H., Altundoğan, H.S., (2013). A research on the extraction of metals from kure chalcopyrite concentrate in the pressure reactor system. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 17(3),447-455.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Yaraş, A., Arslanoğlu, H., (2016). Removal of Reactive Black 5 RB5 Dye From Aqueous Solution ByPaper Mill Sludge Isotherms andKinetics. Thirteenth International Conference on Flow Dynamics, (),-.
 2. Yaraş, A., Arslanoğlu, H., (2018). A study on dissolution of Pb and Zn from zinc extraction residual using various chloride salts. ICFD 2018, Fifteenth International Conference on Flow Dynamics, (),-.
 3. Yaraş, A., Arslanoğlu, H., (2018). Cr (VI) Removal from Aqueous Solution by Iron (III) Hydroxide-Loaded Paper Mill Sludge. ICFD 2018, Fifteenth International Conference on Flow Dynamics, (),-.
Ulusal
 1. Yalçın, E., Seyrek, E.Ş., Yılmaz, M., Kök, B.V., Arslanoğlu, H., Çeloğlu, M.E., (2018). Effects of Recycle Polymer Waste on the Properties of Bituminous Binders. 13th International Congress on Advances in Civil Engineering, (),-.
 2. Arslanoğlu, H., Yaraş, A., (2018). Removal of Cr (III) Ions from Aqueous Solution Via Calcium Phosphate. III. International Engineering and Natural Sciences Conference (IENSC 2018), (),-.
 3. Yaraş, A., Arslanoğlu, H., (2018). Effect of Roasting Pretreatment on Leaching of Metals. III. International Engineering and Natural Sciences Conference (IENSC 2018), (),-.
 4. Yaraş, A., Arslanoğlu, H., (2016). Removal of Pb (II) ion from Aqueous Solution by Adsorption Process onto Paper Mill Sludge: Isotherm and Kinetics. INTERNATIONAL SUSTAINABILITY CONGRESS, (),-.
 5. Arslanoğlu, H., Altundoğan, H.S., Tümen, F., (2004). Limondan katyon değiştirici reçine elde edilmesi ve atıksulardan iki değerli metallerin ve boyar maddelerin giderilmesinde kullanılması. UKMK-6, VI. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.
 6. Altın, Y., Irende, İ., Arslanoğlu, H., Tümen, F., (2008). Şlempe-karbonatlama keki karışımlarının piroliz ürünlerinden potasyum ekstraksiyonu ve kalıntının metilen mavisi adsorpsiyonu. UKMK-8, Sekizinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.
 7. Mutlu, N.G., Karatağ, A.R., Umar, A., Arslanoğlu, H., Tümen, F., (2010). Bakır bağlamış modifiye şeker pancarı küspesinden çeşitli sulu ortamlarda bakırın çözünürlüğünün incelenmesi üzerine bir çalışma. UKMK-9, Dokuzuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.
 8. Arslanoğlu, H., Tümen, F., (2010). Fosforik asitle modifiye edilen şeker pancarı küspesinin karakterizasyonu ve sulu şerbetten renkli maddelerin giderilmesinde kullanılması. UKMK-9, Dokuzuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.
 9. Turan, M.D., Arslanoğlu, H., Altundoğan, H.S., (2010). Cevap yüzey metodu (RSM) kullanarak basınç reaktöründe kalkopirit konsantresinin amonyum persülfat ile liçinin incelenmesi. UKMK-9, Dokuzuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.
 10. Arslanoğlu, H., Altundoğan, H.S., Tümen, F., (2012). Limondan elde edilen sorbent kullanılarak sulu çözeltilerden Bazik Mavi-3 giderilmesi üzerine çalışmalar. UKMK-10, X. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.
 11. Arslanoğlu, H., Altundoğan, H.S., Tümen, F., (2012). Bakır cüruflarından demir(III) sülfat liçi ile bakır, kobalt ve nikel ekstraksiyonu üzerine bir araştırma. UKMK-10, X. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.
 12. Arslanoğlu, H., Çiçek, A.U., Kama, B.M., Karadaş, M., Tümen, F., (2014). Cu2, Zn2 ve Mn2 Bağlamış Sitrik Asitle Modifiye Şeker Pancarı Küspesinden Hümik Asit, Sitrik Asit ve EDTA İçeren Sulu Ortamlarda Metallerin Salınımlarının İncelenmesi. UKMK-11, XI. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.
 13. Arslanoğlu, H., Tümen, F., (2009). Sitrik asitle modifiye edilen şeker pancarı küspesi kullanılarak sulu şerbetteki katyonların ve renkli maddelerin giderilmesi üzerine bir araştırma. UKMK-8, Sekizinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.
 14. Arslanoğlu, H., Tümen, F., (2016). Cibreden Aktif Karbon Eldesinde Aktivatör Olarak Potasyum İçerikli Konsantre Şlempenin Kullanılması. UKMK-12, On ikinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.
 15. Aydoğmuş, E., Arslanoğlu, H., Kamışlı, F., (2017). The production of Vinasse and Modelling of Rheological Properties. International Conference on Engineering Technologies, (),-.
 16. Arslanoğlu, H., (2018). Photocatalytic Reduction of Cr(VI) in Aqueous Solutions by Formic Acid. ZEUGMA I. International Multidisciplinary Studies Congress, (),-.
 17. Arslanoğlu, H., Orhan, R., Turan, M.D., (2018). Determination of Optimum Conditions for Cu (II) Adsorption from Aqueous Solutions. ZEUGMA I. International Multidisciplinary Studies Congress, (),-.
 18. Arslanoğlu, H., (2018). Low-Cost Activated Carbon Production From Peanut-Vinasse Mixture. IMASES II. International Multidisciplinary Academic Studies Symposium,, (),-.
 19. Arslanoğlu, H., (2019). A Study on Cr (VI) Reduction from Water Solutions Using Magnetite. 4th International Scientific Research Congress (UBAK), (),-.

Projeler

 1. Şlempe-Cibre Karışımlarından Elde Edilen Aktif Karbonun Sulu Çözeltilerden Cr(VI) Adsorpsiyonunda Kullanılması, 23.10.2013-04.01.2018
 2. Yavaş Salınımlı Fosforlu Gübrelerin Çözünürlüklerinin İncelenmesi, 10.06.2015-05.02.2016
 3. Tarımsal Artıkların Sülfürik Asitle Karbonizasyon Ürünlerinin Atıksulardan Cr(VI) Giderilmesinde Kullanılması, 20.05.2014-11.03.2016
 4. Atık ve Kullanılmamış Bitkisel Yağlardan Elde Edilen Poliol ile Poliüretan Üretimi, 01.10.2017-30.09.2018
 5. Organik Asit Kullanılarak Oksitli Bakır Cevherinin Çözünme Kinetiğinin İncelenmesi, 19.07.2017-13.12.2017
 6. Şlempe ve Cibreden Yavaş Salınımlı Potasyum Struvit Gübresi Üretimi için Bir Proses Geliştirilmesi, 01.11.2013-31.12.2015
 7. Ağır Metallerle Kontaminasyonu ve Çeşitli Ortamlardaki Çözünürlük Özelliklerinin Belirlenmesi, 10.06.2012-11.12.2018
 8. Basınç Liçi Yöntemi ve Etkin Yükseltgenler Kullanılarak Kalkopirit Konsantresinden Bakırın Ekstraksiyonu, 15.08.2006-15.09.2009
 9. Sitrik ve Fosforik Asitlerle Modifiye Edilen Şeker Pancarı Küspesinin Sulu Şerbetten Katyonların ve Renkli Maddelerin Giderilmesinde Kullanılması, 12.06.2006-16.06.2008

Sanatsal Faaliyetler

 1. 6. Ar-Ge Proje Pazarı Şlempe ve Cibreden Yavaş Salınımlı Potasyum-Struvit Gübresi Üretimi İçin Bir Proses Geliştirilmesi
 2. 7. KİMYA AR-GE PROJE PAZARI Endüstriyel Atıklar ve Yenilenebilir Kaynaklardan Konut ve Sanayinin Kullanımına Uygun Yalıtım Malzemesi Üretimi
 3. 5.Arge Proje Pazarı

Üyelikler

 1. TMMOB Kimya Mühendisleri Odası

Hakemlikler

 1. Uluslararası, Dergi, Current Physical Chemistry, 3