T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Prof. Dr. Hamit YILDIZ

» Veteriner Fakültesi » Klinik Bilimler Bölümü » Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
-
Telefon :
424-2370000
Eposta :
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Doğum ve Jinekoloji


Doğum Yeri Kahramanmaraş
Yabancı Dil -
Telefon 424-2370000
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Doğum ve Jinekoloji
 • Lisans » 1991 Yılı mezunu

  F.Ü. Veteriner Fakültesi
 • Yüksek Lisans » 1991 Yılı mezunu

  F.Ü. Veteriner Fakültesi
 • Doktora » 2000 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • Doçentlik » 2006

  F.Ü. Veteriner Fakültesi
 • Profesörlük » 2012

  F.Ü. Veteriner Fakültesi

Kitaplar

 1. Akar, Y., Yıldız, H., , Kısraklarda Doğum ve Jinekoloji, Medipres, 2015, , .
 2. Yıldız, H., Zonturlu, A.K., , Kısraklarda Doğum ve Jinekoloji, Medipres, 2015, , .
 3. Yıldız, H., Akar, Y., , Köpek ve Kedilerde Doğum ve Jinekoloji, Medipres, 2013, , .

Makaleler

Uluslararası
 1. Kalkan, C., Çetin, H., Kaygusuzoğlu, E., Yılmaz, B., Aydın, M., Yıldız, H., Yıldız, A., Deveci, H., Apaydın, A.M., Öcal, H., (1996). An Investigation on Plasma Progesterone Levels During Pregnancy and at Parturition in the Ivesi Sheep. Acta Veterinaria Hungarica, 44(3),335-340.
 2. Yıldız, H., Çay, M., (2002). İneklerde Siklusun Erken Döneminde Uygulanan Oksitosinin Siklus Süresi Serum Progesteron Plazma Vitamin A ve ß Karoten Düzeyleri Üzerine Etkisi. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 26(),117-123.
 3. Akar, Y., Yıldız, H., Aydın, M., (2002). Retensiyo Sekundinarumlu İneklerde Kan Serumu Kalsiyum Ca Fosfor P ve Alkaline Phosphatase AP Düzeyleri Üzerine Çalışma. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 26(),41-45.
 4. Yıldız, H., Şimşek, H., (2003). İneklerde Östrüs Siklusunun Farklı Dönemleri Boyunca Bazı Hematolojik Değerler. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 27(),1305-1309.
 5. Yıldız, H., Aydın, M., (2005). The Effect on Some Biochemical Levels the Plasma and Cervical Mucus of PGF2 alpha in the Cows. Journal of Animal and Veterinary Advances, 4(2),320-323.
 6. Yıldız, H., Kaygusuzoğlu, E., Kızıl, Ö., (2005). Serum Progesterone Vitamin A E C and ß Carotene Levels in Pregnant and Nonpregnant Cows Post mating. Journal of Animal and Veterinary Advances, 4(3),381-384.
 7. Yıldız, H., Kaygusuzoğlu, E., Kızıl, Ö., (2005). Concentrations of Serum Vitamins A E and C and ß Carotene During Pregnancy in Cows. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 48(),199-202.
 8. Yıldız, H., Kaygusuzoğlu, E., Aydın, M., (2006). Serum Mineral Status during Pregnancy in the Cows. Indian Journal of Animal Sciences, 76(8),591-595.
 9. Apaydın, A.M., Aydın, M., Çiftçi, O., Timurkaan, N., Yıldız, H., Tonbak, Ş., (2010). Effects of Paronychia kurdica on teat and udder papillomatosis in cows. Revue de Médecine Vétérinaire, 6(),267-271.
 10. Akar, Y., Yıldız, H., (2005). Concentrations of Some Minerals in Cows with Retained Placenta and Abortion. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 29(),1157-1162.
 11. Yıldız, H., Kaygusuzoğlu, E., (2005). Investigation of Ca Zn Mg Fe and Cu Concentrations in Blood and Milk of Cows with Negative and Positive CMT Results. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy., 49(),209-213.
 12. Timurkan, H., Yıldız, H., (2005). Synchronization of Oestrus in Hamdani Ewes The Use of Different PMSG Doses. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 49(),311-314.
 13. Kaygusuzoğlu, E., Yıldız, H., Kaya, M., Mehmet, Ç., (2010). Effect of GnRH Administered 7 Days after Insemination on Serum Progesterone Luteinizing Hormone and Duration Estrous Cycle with Pregnancy Rates in Heifer. Journal of Animal and Veterinary Advances, 9(9),1400-1405.
 14. Yıldız, H., Durmuş, A.S., Şimşek, H., Yaman, İ., (2011). The comparison of methylene blue and vitamin E in prevention of abdominal postoperative adhesion formation in rat uterine horn models biochemical and histopathologic evaluation. Acta Cirurgica Brasileira, 26(1),51-57.
 15. Yıldız, H., Durmuş, A.S., Şimşek, H., (2011). Surgery induced changes in red blood cell and plasma lipid peroxidation enzymatic and non enzymatic antioxidants and blood hematology of female rats protective role of methylen blue and vitamin E. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 155(),89-93.
 16. Yıldız, H., Durmuş, A.S., Şimşek, H., Yaman, M., (2011). Protective effect of sildenafil citrate on contralateral testis injury after unilateral testicular torsion detorsion. CLINICS, 66(1),137-142.
 17. Durmuş, A.S., Yıldız, H., Yaman, İ., Şimşek, H., (2011). Efficacy of vitamin E and selenium for the prevention of intra abdominal adhesions in rats uterine horn models. CLINICS, 66(7),1247-1251.
 18. Yıldız, H., Durmuş, A.S., Şimşek, H., Yaman, İ., (2011). Effects of sildenafil citrate on torsion detorsion induced changes in red blood cell and plasma lipid peroxidation antioxidants and blood hematology of male rats. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 159(2),359-363.
 19. Yıldız, H., Durmuş, A.S., Şimşek, H., Yaman, M., (2012). Dose dependent protective effect of sildenafil citrate on testicular injury after torsion detorsion in the rats. Andrologia, 44(),300-306.
 20. Yıldız, H., (2012). Levels of Vitamin A C E with Malondialdehyde in Blood and Milk Serum in Subclinical Mastitic Cows. Journal of Animal and Veterinary Advances, 11(13),2284-2288.
 21. Durmuş, A., , Y.H., , Y.M.., , Ş.H., (2011). The effect of heparin and pentoxifylline on prevention of intra abdominal adhesions in rat uterine horn models histopathological and biochemical evaluation. Revue de Médecine Vétérinaire, 162(4),198-203.
 22. Yıldız, H., , S.N., , Ş.H., (2011). An Investigation on Body Condition Score Body Weight Calf Weight and Hematological Profile in Crossbred Dairy Cows Suffering from Dystocia. Pakistan Veterinary Journal, 31(2),125-128.
 23. Yıldız, H., , Ş.H., , S.N., , Y.M., (2011). Effects of dystocia on lipid peroxidation and enzymatic and non enzymatic antioxidants in crossbred dairy cows. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 55(),135-139.
 24. Akar, Y., , K.H., , S.K., , Y.H., (2010). The effect of danofloxacine on in vitro rat myometrium. Pak Vet J, 30(4),211-214.
 25. Yıldız, H., , K.E., , K.M., , Ç., , M., (2009). Effect of Post Matıng GnRH Treatmet on Serum Progesterone Luteinizing Hormone Levels Duration of Estrous Cycle and Pregnancy Rates in Cows. Pakistan Vet. J, 29(3),110-114.
 26. Karatas, F., , A.S., , K.E., , Y.H., , E.F., , O.Y., (2008). Ghrelin and orotic acid increased in subclinical mastitis. Arch Physiol Biochem., 114(3),178-182.
 27. Yıldız, H., , , , K.E., , Ş.H., (2006). Somatic Cell Count Electrical Conductivity and Biochemical Parameters in Mastitis Milk in Cows. Indian Veterinary Journal, 83(),498-500.
Ulusal
 1. Can, Ç., Yıldız, H., (2018). İneklerde Tohumlama Sonrası Uygulanan Lesirelin Asetat (GnRH Analogu)’xxın Gebelik Oranları Üzerine. Haran Üniversitesi Veteriner Dergisi, 7(1),114-118.
 2. Yüksel, M., Yıldız, H., Saat, N., Şimşek, H., (2011). Güç Doğum Yapan İneklerde Doğum Öncesi ve Sonrası Hematolojik Değerler. F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg, 25(1),11-15.
 3. Yıldız, H., Kaygusuzoğlu, E., Yıldız, S., (2006). Investigation of Relationship Between Serum Progesterone Vitamin A ß Carotene and Magnesium Levels During Pregnancy and at Postpartum Period. F.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 20(5),345-349.
 4. Yıldız, H., Apaydın, A.M., Özdemir, D., Kaygusuzoğlu, E., (2005). İki Buzağıda Rastlanılan Kongenital Hidrosefalus ve Artrogripozis Olgusu. Veteriner Bilimler Dergisi, 21(),107-112.
 5. Yıldız, H., Akar, Y., (2004). Dişi Köpeklerde Üremenin Kontrol Altına Alınması. Türk Veteriner Hekimliği Dergisi, 3(4),32-41.
 6. Akar, Y., Yıldız, H., (2002). Köpeklerde Pyometra Kompleks. F.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 16(2),237-243.
 7. Akar, Y., Yıldız, H., Öcal, H., Apaydın, A.M., (2001). İneklerde Retensiyo Sekundinarum un Yaş Buzağılama Mevsimi Doğum Sayısı Doğum Şekli ve Yavrunun Cinsiyeti ile İlişkisinin Araştırılmas. Veteriner Bilimler Dergisi, 17(2),13-17.
 8. Yıldız, H., Öcal, H., (2001). Düzenli Kızgınlık Gösteren ve Göstermeyen İneklerde Kan Serumunda Bazı Mineral Madde Düzeyleri Üzerine Çalışma. F.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 15(1),57-66.
 9. Yıldız, H., Öcal, H., (2001). İneklerde Oksitosin Enjeksiyonlarının Luteal Regresyon Üzerine Etkisi. F.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi, 15(1),27-34.
 10. Yıldız, H., Balıkcı, E., Kaygusuzoğlu, E., (2005). İneklerde Gebelik Sürecinde ve Erken Postpartum Döneminde Önemli Biyokimyasal ve Enzimatik Parametrelerin Araştırılmas. F.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi, 19(2),137-143.
 11. Yıldız, H., Akar, Y., (2001). İneklerde Siklus Süresince Serum Progesteron ve Bazı Mineral Madde Düzeyleri ve Aralarındaki İlişki. F.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 15(1),77-84.
 12. Öcal, H., Yıldız, H., Aydın, M., Akar, Y., (1999). İneklerde Subklinik Mastitisin Danofloxacin İle Tedavisi. F.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 13(3),399-404.
 13. Yıldız, H., Öcal, H., (1999). Süt İneklerinde Kuru Dönem ve Mastitis. F.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 13(2),205-214.
 14. Kalkan, C., Yıldız, H., Saat, N., Doğan, H., (2015). Oksitosin ve Vasopresin. Türkiye Klinikleri J Vet Sci Obstet Gynecol, 1(2),36-47.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Yıldız, H., Kaygusuzoğlu, E., Kızıl, Ö., (2006). Serum Progesterone Vitamin A E C and ß Carotene Levels in Pregnant and Nonpregnant Cows Post mating. XIIth Congress of the International Society of Animal Clinical Biochemistry, (),-.
 2. Yıldız, H., Aydın, M., (2006). The Effect on Some Biochemical Levels the Plasma and Cervical Mucus of PGF2 alpha in the Cows. XIIth Congress of the International Society of Animal Clinical Biochemistry, (),-.
 3. Yıldız, H., Kaygusuzoğlu, E., Yıldız, S., (2006). Serum Progesterone Vitamin A ß Carotene and Magnesium Relationship Among Their Parameters During Pregnancy. XIIth Congress of the International Society of Animal Clinical Biochemistry, (),-.
 4. Yıldız, H., Kaygusuzoğlu, E., Kızıl, Ö., (2006). Concentrations of Serum Vitamins A E and C and ß Carotene During Pregnancy in Cows. XIIth Congress of the International Society of Animal Clinical Biochemistry, (),-.