T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Nurhan HALİSDEMİR

Yabancı Dil :
-
Telefon :
0-424-23700
Eposta :
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Olasılık Teorisi ve Olasılıksal Süreçler

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon 0-424-23700
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Olasılık Teorisi ve Olasılıksal Süreçler
 • Lisans » 1993 Yılı mezunu

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi İstatistik Bölümü
 • Yüksek Lisans » 1997 Yılı mezunu

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Bölümü
 • Doktora » 2004 Yılı mezunu

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümü
 • 1 İSTATİSTİK(FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

  Bölüm Başkan Yardımcısı » Ağustos 2005 tarihinden itibaren.
 • 2 SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

  Yönetim Kurulu Üyesi » Ağustos 2008 tarihinden itibaren.
 • 3 Uygulamalı İstatistik Anabilim

  Anabilim Dalı Başkanı » Ağustos 2005 tarihinden itibaren.

Kitaplar

 1. Kopuzlu, A., Kayalar, M., Halisdemir, N., Arslan, S., Bozacı, E., Elman, N., Berkel, R., , Temel Matematik I-II, Lisans Yayıncılık, 2009, 336, 978-9944-274-53-1.

Makaleler

Uluslararası
 1. Çalık, S., Halisdemir, N., Gürcan, M., Buğatekin, A., (2010). On the Variances of the Sample Maximum of Order Statistics from A Discrete Uniform Distribution. Türkiye Klinikleri Biyoistatistik Dergisi, 2(2),54-57.
 2. Öner, Y., Gürcan, M., Halisdemir, N., (2005). On Continuous Deformation of Richards Family. International Journal of Pure and Applied Mathematics, 18(3),375-377.
 3. Halisdemir, N., Çolak, C., Kutlu, A., Öztürk, S., (2009). The Cut-Off Points of Total Serum IGE Levels in theDiagnosis of Patients with Allergic and Non-Allergic Asthma. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 2(23),91-94.
 4. Çiçek, D., Kandi, B., Oğuz, S., Dertlioglu, S.B., Özkan, y., Çolak, R., Halisdemir, N., (2009). Diyabetes Mellituslu Hastalarda Gözlenen Deri Bulguları. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 24(2),77-80.
 5. Halisdemir, N., Colak, C., Camurdan, A.D., Elhan, A.H., (2011). Body mass index percentile curves for predominantly breastfed childrenaged 0-2 years from Ankara, Turkey. BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY, 112(9),517-520.
 6. Gürcan, M., Halisdemir, N., Çalık, S., (2008). Analyzing the Bernoulli Trials Under Time Restriction. International Journal of SciencesTecnology, 3(1),47-51.
 7. Yıldırım, E., Coşkuner, Z., Halisdemir, N., Can, N., Tutaş, S., (2018). ELAZIĞ İLİNDEKİ BAYAN FUTBOLCULARIN SPORA BAŞLAMADA VEKARİYER PLANLAMASINDAKİ ETKİN OLAN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ. ULUSLARARASI BEDEN EĞİTİMİ SPOR REKREASYON VE DANS Dergisi, (1),37-46.
 8. Bingöl, A., Halisdemir, N., Pelengov, A., (2017). Komputer Qayğı Ölçüsünün Azərbaycan dilinə uyğunlaşdırılması çalışması. ADPU Təhsildə İKT Elmi- Metodik Jurnal, 1(3),73-79.
Ulusal
 1. Dertlioglu, S.B., Çiçek, D., Uçak, H., Çelik, H., Halisdemir, N., (2011). Gebelikte Gözlenen Deri Değişiklikleri ve Gebelik Dermatozlarının İncelenmesi. Fırat Tıp Dergisi, 16(4),170-174.
 2. Tatlı, H., Kaya, H., Halisdemir, N., (2008). Bingöl İl Merkezinde Bulunan Hastanelerde Görev Yapan Hekimlerin İş Doyumlarının Değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 15(3),151-161.
 3. Halisdemir, N., Gürcan, M., (2005). Gıda Sektöründeki İki Firmanın Üretim Süreçlerinin Katkı Maddeleri Bakımından Karşılaştırılması. Fırat Üniv. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, (),72-77.
 4. Öner, Y., Gürcan, M., Halisdemir, N., (2005). Lineer Regresyon Modelinden PolinomsalModele Yaklaşım Süreci. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 6(8),-.
 5. Halisdemir, N., Öner, Y., Gürcan, M., (2005). Parametre Tahmininde Ağırlıklı İteratif Sürecin Kullanılması. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, (),53-55.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Gürcan, M., Halisdemir, N., Kaya, M.O., (2011). Sürekli Parametreli Binom Süreci ve Kuyruk Modellerinde Kullanımı. ULUSLARARASI 7. İSTATİSTİK KONGRESİ, (),-.
 2. Bingöl, A., Pelengov, a., Halisdemir, N., (2017). Üniversite öğrencileri arasında Bilgisayar anksiyete: Türkiye ve Azerbaycan üniversiteler üzerinde karşılaştırmalı bir araştırma. Proceedings Of The IATS, (),2543-2550.
 3. Fırat, E.H., Halisdemir, N., (2013). Is Real GDP Stationary In The Advanced Economies? Evidence From An Unbalanced Panel Unit Root Test. 9TH INTERNATIONAL STATISTICS DAY SYMPOSIUM, (),18-26.
 4. Devecioğlu, S., Bingöl, A., Halisdemir, N., (2018). Sportif Eğitim ve Faaliyetlerinde Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları. 4th International Symposium of Social Sciences, (),-.
 5. Devecioğlu, S., Bingöl, A., Halisdemir, N., (2018). Spor Organı̇zasyonlarında Sanal Gerçeklı̇k Uygulamalarının Görünümü. 4th International Symposium of Social Sciences, (),-.
 6. Yıldırım, E., Coşkuner, Z., Halisdemir, N., Can, N., (2016). Investıgatıon Of EffectıveFactors At Begınnıng Of Sports AndCareerPlannıng On Female Soccer PlayersInTheProvınce Of Elazıg. The 10th International Conference InPhysicalEducation, Sports AndPhysicalTherapy- Icpespt-2016, (),-.
 7. Yıldırım, E., Kırtepe, A., Halisdemir, N., Altungul, O., (2016). Examination Of The Emotional Abuse Suffered By Students Of Masters And Doctorate In Sports Department. The 10th International Conference InPhysicalEducation, Sports AndPhysicalTherapy, (),-.
 8. Palangov, a., Bingöl, A., Halisdemir, N., (2016). Investigation of the first-year university students’ skills in using computers and their attitudes towards computers by the variable of score type of their study fields or programs (case study: Fırat University).. In The Materials of the X. International Scientific Conference, (),3-11.
Ulusal
 1. Shahbazov, A., Sağlam, V., Halisdemir, N., (2002). GI/M/1/n-1 KUYRUK MODELİNDE KAYBOLAN MÜŞTERİ AKIMININ ANALİZİ. İSTATİSTİK ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU, (),-.
 2. Çiçek, D., Halisdemir, N., Bakar, D.S., Berilgen, M.S., Çolak, C., (2010). Atopik Dermatitli ve Psoriyazisli Hastalarda Artmış Huzursuz Bacak Sendromu Sıklığı. XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, (),-.