T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Hakan YILDIRIM

» Tıp Fakültesi » Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü » Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
-
Telefon :
-
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Gaziantep
Yabancı Dil -
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı

Kitaplar

 1. Yılmaz, T., , Y.H., , GÜNCEL VİTREORETİNAL CERRAHİ, Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Yayınları, , 832, 978-605-61013-6-6.
 2. Yıldırım, H., , B.M., , Hidrosefali İnterdisipliner Yaklaşım, Hipokrat Yayınevi, , 114, 978-605-7874-92-4.
 3. Yıldırım, H., Balbaba, M., , Oftalmoloji ve Covid 19, Türkiye Klinikleri, , , 978-625-401-075-0.

Makaleler

Uluslararası
Ulusal
 1. Yıldırım, H., Turgut, B., Güngör, K.S., (2015). Diabetik Retinopati ve Retinal Ven Tıkanıklığına Bağlı Makula Ödemi Tedavisinde İntravitreal Deksametazon İmplantasyonunun Erken Dönem Sonuçları. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ TIP DERGİSİ, 29(3),113-116.
 2. Yıldırım, H., Canleblebici, M., Balbaba, M., (2019). A Rare Complication of Inhaler Use Open Globe Injury and Blow Out Fracture After The Inhaler Explosion. Türkiye Klinikleri Journal of Case Report, (),-.
 3. Balbaba, M., Ulaş, F., Yıldırım, H., Canleblebici, M., Gürgöze, M.K., (2019). Tek Merkezde Takip Edilen Juvenil İdiopatik Artrit Hastalarının Klinik Değerlendirilmesi. MN Oftalmoloji, (),-.
 4. Balbaba, M., Ulaş, F., Yıldırım, H., (2019). Trabekülektomi Sonrası Pitoz Gelişen Üç Olgu Işığında Literatürün Gözden Geçirilmesi ve Cerrahi Sonuçların Değerlendirilmesi. Glokom Katarakt, 14(1),26-29.

Bildiriler

Ulusal
 1. Balbaba, M., Yıldırım, H., (2020). Pediyatrik yaş grubundaki non-enfeksiyöz üveitlerde adalimumab tedavisi sonuçlarımız. 7. Fırat Romatoloji Sempozyumu (Dijital Sempozyum), (),39-.
 2. Balbaba, M., Yıldırım, H., Ulaş, F., (2019). Pediyatrik Behçet hastalarında tedavi sonuçlarımız.. TOD 40. Kış Sempozyumu, (),-.
 3. Yıldırım, H., Turgut, B., (2014). Diabetik Makulopati ve Ven tıkanıklığına Bağlı Makula Ödemi Tedavisinde İntravitreal Deksametazon İmplantasyonunun Kısa Dönem Sonuçları. Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi, (),-.
 4. Yıldırım, H., Ergen, İ., Çeliker, F.Ü., Çatak, O., (2015). İKİ OLGUDAN OLUŞAN NANOFTALMUS VAKALARIMIZ. Türk Oftalmoloji Derneği 49. Ulusal Kongresi, (),-.
 5. Yıldırım, H., Erdağ, M., Balbaba, M., Aydemir, O., (2019). Yalıtım Malzemesi Maruziyetine Bağlı Gelişen Korneal Toksisite. Türk Oftalmoloji Derneği 32. Yaz Sempozyumu, (),-.
 6. Yıldırım, H., Postacı, S.A., Balbaba, M., (2019). Çocuklarda Az Görmeye Neden Olan Nadir Görülen Bir Durum Malign Hipertansiyon. Türk Oftalmoloji Derneği 40. Kış Sempozyumu, (),-.
 7. Canleblebici, M., Yıldırım, H., Balbaba, M., Çatak, O., (2019). Çocukluk Çağı Açık Göz Yaralanmasının Klinik ve Demografik Özellikler. Türk Oftalmoloji Derneği 53. Ulusal Kongresi, (),-.
 8. Dal, A., Erdağ, M., Yıldırım, H., Çeliker, F.Ü., (2019). Retinal Venöz Oklüzyonda Görsel ve Histolojik Erken Dönem Değişiklikleri. Türk Oftalmoloji Derneği 53. Ulusal Kongresi, (),-.
 9. Canleblebici, M., Yıldırım, H., Balbaba, M., Çeliker, F.Ü., (2019). Kurşun Kalem İle Penetran Göz Yaralanması Özellikleri. Türk Oftalmoloji Derneği 53. Ulusal Kongresi, (),-.
 10. Altuntaş, M., Yıldırım, H., Balbaba, M., (2019). Elektrik çarpması sonucu oluşan makuler atrofi. Türk Oftalmoloji Derneği 53. Ulusal Kongresi, (),-.
 11. Canleblebici, M., Yıldırım, H., Balbaba, M., Aydemir, O., (2019). Akkiz Ezotropyanın Nadir Bir Sebebi: Lepra. Türk Oftalmoloji Derneği 53. Ulusal Kongresi, (),-.
 12. Yıldırım, H., Canleblebici, M., Balbaba, M., Erdağ, M., (2019). A Rare Complication Of Inhaler Use, An Open Glob Injury And Blow Out Fracture After Inhaler Explosio. Türk Oftalmoloji Derneği 53. Ulusal Kongre, (),-.

Üyelikler

 1. Türk Oftalmoloji Derneği