T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Prof. Dr. Gaffari TÜRK

» Veteriner Fakültesi » Klinik Bilimler Bölümü » Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
424-2370000 - 3892
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı 23119-ELAZIĞ
Uzmanlık Alanı :
Spermatogenezis, üreme hormonları, oksidatif ajan-sperm-antioksidan madde ilişkisi.


Veteriner Fakültesi
Klinik Bilimler Bölümü
Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı

Doğum Yeri Malatya
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 424-2370000 - 3892
Eposta ,
Fax 424-2388173
Web Sitesi -
Adres Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı 23119-ELAZIĞ
Uzmanlık Alanı Spermatogenezis, üreme hormonları, oksidatif ajan-sperm-antioksidan madde ilişkisi.
 • Lisans » 1998 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, ELAZIĞ
 • Yüksek Lisans » 1998 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, ELAZIĞ
 • Doktora » 2004 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, ELAZIĞ

  Doktora Tezi;

  AKKARAMAN KOÇLARIN SERUM TESTOSTERON DÜZEYLERİNDE VE SPERMATOGENESİSİNDEKİ MEVSİME BAĞLI DEĞİŞİKLİKLERİN ARAŞTIRILMASI
 • Doçentlik » 2008

  Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, ELAZIĞ
 • Profesörlük » 2014

  Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, ELAZIĞ

I. Makale , Uluslararası

II. Makale , Ulusal

III. Bildiri , Uluslararası

IV. Ulusal Kuruluşlarca Desteklenen Proje Yürütücülüğü

 • 1. Akkaraman koçların serum testosteron düzeylerinde ve spermatogenesisindeki mevsime bağlı değişikliklerin araştırılması, Türk G, Demirci E, Elazığ, Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP-578) Yönetim Birimi, 2004
 • 2. Dondurulmuş-çözdürülmüş boğa spermasına katılan cinsiyet tayin edici kitlerin (Heifer-plus ve Bull-plus) fertilizasyondan önce yavru cinsiyetinin belirlenebilirliği üzerine etkileri, Türk G, Sönmez M, Gür S, Yüksel M, Özer Ş, Demirci E, Elazığ, Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP-2111) Yönetim Birimi, 2015
 • 3. Spermatolojik parametrelerin objektif değerlendirilmesi açısından Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi altyapısının güçlendirilmesi, Türk G, Gür S, Sönmez M, Demirci E, Özer Kaya Ş, Elazığ, Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (VF.14.09) Yönetim Birimi, 2014
 • 4. Sulu-Form Karbon 60 Fulleren (Hidratlı C60 Fulleren, C60hyfn) Nanopartiküllerin Koç Spermatozoonlarındaki Soğuk Şok Hasarları Üzerine In vitro Etkisinin Fonksiyonel, Yapısal ve Moleküler Düzeyde Araştırılması, Türk G, Sönmez M, Gür S, Yılmaz Ö, Yüce A, Önalan E, Özer Kaya Ş, Elazığ, TÜBİTAK-117O300, 2017

V. Ulusal Kuruluşlarca Desteklenen Projede Görev Almak

 • 1. Saha koşullarındaki ineklerde ovulasyon testi vasıtasıyla kızgınlık teşhisinin suni tohumlama sonucu gebelik oranı üzerine etkisi, Demirci E, Sönmez M, Türk G, Elazığ, Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP-967) Yönetim Birimi, 2006
 • 2. Suni Tohumlama Yöntemiyle Saf ve Hibrid Ana Arı ile Koloni Üretimi, Bozkurt T, Gür S, Esen F, Özbey O, Türk G, Elazığ, Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP-1276) Yönetim Birimi, 2008
 • 3. Sİklofosfamid, adriamisin ve sisplatin gibi kematerapötikler ile 2,3,7,8 TCDD ve Aroclor 1254 gibi çevresel kirleticiler tarafından erkek ratlarda oluşturulacak üreme hasarlarının likopen ve ellagik asit ile önlenmesi üzerine deneysel araştırmalar, Ateşşahin A, Türk G, Yılmaz S, Çeribaşı AO, Şahna E, Sönmez M, Çiftçi O, Sakin F., Elazığ, TÜBİTAK-106O123, 2008
 • 4. Erkek ratlarda kan, karaciğer, böbrek, kalp, üreme organları ve spermatolojik özellikler üzerine siklosporin uygulanmasına bağlı oluşan olumsuz değişikliklerin önlenmesinde likopen ve ellagik asitin etkisi, Ateşşahin A, Sönmez M, Türk G, Yüce A, Çeribaşı AO, Elazığ, Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP-1424) Yönetim Birimi, 2009
 • 5. Karbon tetraklorür tarafından oluşturulan karaciğer fibrozisli erkek ratlarda sperm kalitesi, apoptosis ve oksidatif stres üzerine nar suyu, tarçın yağı ve quercetin gibi antioksidanların etkisi, Yüce A, Aksakal M, Çay M, Çiftçi M, Türk G, Çeribaşı S, Şimşek B., Elazığ, Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP-2070) Yönetim Birimi, 2013
 • 6. Bazı Kimyasal ve Biyolojik Maddelerin Koçlarda Seminal Plazma Arginaz Aktivitesi ile Nitrik Oksit Düzeyleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması, Gür S, Kandemir FM, Türk G, Sönmez M, Erişir M, Benzer F, Özer Ş., Elazığ, Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP-2106) Yönetim Birimi, 2013
 • 7. Taksan Grubu Kemoterapötiklerin Oluşturduğu Testis ve Sperm Hasarı, Testosteron Düzeyindeki Değişiklikler, DNA Fragmentasyonu ve Lipid Peroksidasyonu Üzerine Tarçın Yağının Muhtemel Koruyucu Etkilerinin Araştırılması, Sarıözkan S, Özdamar S, Türk G, Yüce A, Yay AH, Cantürk F., Kayseri, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi (ERÜBAP; TCD 2013-4247), 2013
 • 8. Taksan Grubu Kemoterapötiklerin Olusturdugu Testis Ve Sperm Hasarı Üzerine Gilaburu (Viburnum Opulus L.) Meyvesinin Muhtemel Koruyucu Etkilerinin Arastırılması, Sarıözkan S, Türk G, Çakır Bayram L, Eken A, Baldemir A., Kayseri, TÜBİTAK-214O364, 2014

VI. Ulusal Sempozyum, Kongre, Kurs (Workshop) Düzenlenmesi Gibi Etkinliklerde Görev Almak

 • 1. V. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Düzenleme Kurulu Üyesi, Gaffari Türk, Elazığ, Akgün Otel, 2009

VII. Hakemli Bilimsel veya Mesleki Dergilerde Editörlük

 • 1. Eurasian Journal of Veterinary Science (Danışma Kurulu Üyeliği), Gaffari Türk, 2010
 • 2. Asian Pacific Journal of Reproduction (Editörler Kurulu Üyeliği), Gaffari Türk, 2012
 • 3. Journal of Reproductive Biology and Health (Editörler Kurulu Üyeliği), Gaffari Türk, 2013
 • 4. Advances in Andrology (Editörler Kurulu Üyeliği), Gaffari Türk, 2013
 • 5. World Journal of Veterinary Science (Editörler Kurulu Üyeliği), Gaffari Türk, 2014
 • 6. Journal of Andrology, Gynecology & Obstetrics (Editörler Kurulu Üyeliği), Gaffari Türk, 2014
 • 7. International Journal of Veterinary Health & Research (Editörler Kurulu Üyeliği), Gaffari Türk, 2015
 • 8. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi (Danışma Kurulu Üyeliği), Gaffari Türk, 2014

VIII. Üye Olunan Bilimsel Kuruluş

 • 1. Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Derneği, Gaffari Türk, 2003

IX. SCI, SSCI ve AHCI Tarafından Taranan Dergilerde Hakemlik

 • 1. Reproduction in Domestic Animals, Gaffari Türk, 2007
 • 2. Cancer Chemotherapy and Pharmacology, Gaffari Türk, 2009
 • 3. BMC Complementary and Alternative Medicine, Gaffari Türk, 2009
 • 4. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology, Gaffari Türk, 2006
 • 5. Andrologia, Gaffari Türk, 2012
 • 6. Reproductive Toxicology, Gaffari Türk, 2012
 • 7. Cryobiology, Gaffari Türk, 2012
 • 8. PLOS ONE, Gaffari Türk, 2011
 • 9. Reproductive Sciences, Gaffari Türk, 2012
 • 10. Urology Journal, Gaffari Türk, 2010
 • 11. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, Gaffari Türk, 2013
 • 12. Fertility and Sterility, Gaffari Türk, 2009
 • 13. Biological Trace Element Research, Gaffari Türk, 2013
 • 14. Animal Production Science, Gaffari Türk, 2013
 • 15. Archives of Physiology and Biochemistry, Gaffari Türk, 2012
 • 16. Ecotoxicology and Environmental Safety, Gaffari Türk, 2008
 • 17. Human and Experimental Toxicology, Gaffari Türk, 2011
 • 18. Human Reproduction, Gaffari Türk, 2012
 • 19. Journal of Pharmacy and Pharmacology, Gaffari Türk, 2013
 • 20. Journal of Inflammation, Gaffari Türk, 2011
 • 21. BioMed Research International, Gaffari Türk, 2012
 • 22. Iranian Journal of Veterinary Research, Gaffari Türk, 2013
 • 23. Archives of Industrial Hygiene and Toxicology (Arhiv Za Higijenu Rada I Toksikologiju), Gaffari Türk, 2010
 • 24. Journal of Zhejiang University-SCIENCE B, Gaffari Türk, 2014
 • 25. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, Gaffari Türk, 2013
 • 26. Phytotherapy Research, Gaffari Türk, 2013
 • 27. Reproductive Biology and Endocrinology, Gaffari Türk, 2012
 • 28. Research in Veterinary Science, Gaffari Türk, 2010
 • 29. Small Ruminant Research, Gaffari Türk, 2013
 • 30. Tohoku Journal of Experimental Medicine, Gaffari Türk, 2008
 • 31. Systems Biology in Reproductive Medicine, Gaffari Türk, 2014
 • 32. Veterinarski Arhiv, Gaffari Türk, 2014
 • 33. Histology and Histopathology, Gaffari Türk, 2015
 • 34. Theriogenology, Gaffari Türk, 2016
 • 35. Experimental and Therapeutic Medicine , Gaffari Türk, 2016

X. Hakemli Bilimsel veya Mesleki Dergilerde Hakemlik

 • 1. Eurasian Journal of Veterinary Sciences, Gaffari Türk, 2013
 • 2. Annual Review & Research in Biology, Gaffari Türk, 2013
 • 3. African Journal of Biotechnology, Gaffari Türk, 2014
 • 4. Theriogenology Insight, Gaffari Türk, 2011
 • 5. African Journal of Pharmacy and Pharmacology, Gaffari Türk, 2014
 • 6. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, Gaffari Türk, 2013
 • 7. BMC Clinical Pathology, Gaffari Türk, 2012
 • 8. Kocatepe Veteriner Dergisi, Gaffari Türk, 2014
 • 9. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, Gaffari Türk, 2013
 • 10. European Journal of Medicinal Plants, Gaffari Türk, 2014
 • 11. European Journal of Anatomy, Gaffari Türk, 2014
 • 12. Journal of Agricultural and Crop Research, Gaffari Türk, 2014
 • 13. International Journal of Fertility and Sterility, Gaffari Türk, 2013
 • 14. Journal of Veterinary Science & Medical Diagnosis, Gaffari Türk, 2014
 • 15. Journal of Drug Research and Development, Gaffari Türk, 2015
 • 16. Animal Reproduction, Gaffari Türk, 2015
 • 17. International Research Journal of Public and Environmental Health, Gaffari Türk, 2015
 • 18. Journal of Reproductive Biology and Health, Gaffari Türk, 2016
 • 1 DÖLERME VE SUNİ TOHUMLAMA ANABİLİM DALI

  Kurul Üyesi » Eylül 2007 tarihinden itibaren.
 • 2 HAYVAN HASTANESİ

  Yönetim Kurulu Üyesi » Nisan 2009 ile 2016-08-17 tarihleri arasında.
 • 3 HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU

  Kurul Üyesi » Ekim 2013 ile Temmuz 2014 tarihleri arasında.
 • 4 HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU

  Başkan » Temmuz 2014 ile 2016-07-14 tarihleri arasında.
 • 5 DÖLERME VE SUNİ TOHUMLAMA ANABİLİM DALI

  Anabilim Dalı Başkanı » 2015-02-18 tarihinden itibaren.
 • 6 FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

  Yönetim Kurulu Üyesi » 2015-11-19 ile 2016-08-17 tarihleri arasında.

Verdiği Dersler

Dölerme, Suni Tohumlama ve Androloji
» Lisans » 2 Kredi
Klinik
» Lisans » 8 Kredi
Veteriner Hekimliği Olgunlaşma Eğitimi
» Lisans » 30 Kredi