T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Prof. Dr. Gaffari TÜRK

» Veteriner Fakültesi » Klinik Bilimler Bölümü » Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
424-2370000 - 3892
Eposta :
,
Fax :
424-2388173
Web Sitesi :
-
Adres :
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı 23119-ELAZIĞ
Uzmanlık Alanı :
Spermatogenezis, üreme hormonları, oksidatif ajan-sperm-antioksidan madde ilişkisi.


Veteriner Fakültesi
Klinik Bilimler Bölümü
Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı

Doğum Yeri Malatya
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 424-2370000 - 3892
Eposta ,
Fax 424-2388173
Web Sitesi -
Adres Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı 23119-ELAZIĞ
Uzmanlık Alanı Spermatogenezis, üreme hormonları, oksidatif ajan-sperm-antioksidan madde ilişkisi.
 • Lisans » 1998 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, ELAZIĞ
 • Yüksek Lisans » 1998 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, ELAZIĞ
 • Doktora » 2004 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, ELAZIĞ

  Doktora Tezi;

  AKKARAMAN KOÇLARIN SERUM TESTOSTERON DÜZEYLERİNDE VE SPERMATOGENESİSİNDEKİ MEVSİME BAĞLI DEĞİŞİKLİKLERİN ARAŞTIRILMASI
 • Doçentlik » 2008

  Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, ELAZIĞ
 • Profesörlük » 2014

  Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, ELAZIĞ

I. Makale , Uluslararası

II. Makale , Ulusal

III. Bildiri , Uluslararası

IV. Ulusal Kuruluşlarca Desteklenen Proje Yürütücülüğü

 • 1. Akkaraman koçların serum testosteron düzeylerinde ve spermatogenesisindeki mevsime bağlı değişikliklerin araştırılması, Türk G, Demirci E, Elazığ, Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP-578) Yönetim Birimi, 2004
 • 2. Dondurulmuş-çözdürülmüş boğa spermasına katılan cinsiyet tayin edici kitlerin (Heifer-plus ve Bull-plus) fertilizasyondan önce yavru cinsiyetinin belirlenebilirliği üzerine etkileri, Türk G, Sönmez M, Gür S, Yüksel M, Özer Ş, Demirci E, Elazığ, Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP-2111) Yönetim Birimi, 2015
 • 3. Spermatolojik parametrelerin objektif değerlendirilmesi açısından Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi altyapısının güçlendirilmesi, Türk G, Gür S, Sönmez M, Demirci E, Özer Kaya Ş, Elazığ, Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (VF.14.09) Yönetim Birimi, 2014
 • 4. Sulu-Form Karbon 60 Fulleren (Hidratlı C60 Fulleren, C60hyfn) Nanopartiküllerin Koç Spermatozoonlarındaki Soğuk Şok Hasarları Üzerine In vitro Etkisinin Fonksiyonel, Yapısal ve Moleküler Düzeyde Araştırılması, Türk G, Sönmez M, Gür S, Yılmaz Ö, Yüce A, Önalan E, Özer Kaya Ş, Elazığ, TÜBİTAK-117O300, 2017

V. Ulusal Kuruluşlarca Desteklenen Projede Görev Almak

 • 1. Saha koşullarındaki ineklerde ovulasyon testi vasıtasıyla kızgınlık teşhisinin suni tohumlama sonucu gebelik oranı üzerine etkisi, Demirci E, Sönmez M, Türk G, Elazığ, Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP-967) Yönetim Birimi, 2006
 • 2. Suni Tohumlama Yöntemiyle Saf ve Hibrid Ana Arı ile Koloni Üretimi, Bozkurt T, Gür S, Esen F, Özbey O, Türk G, Elazığ, Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP-1276) Yönetim Birimi, 2008
 • 3. Sİklofosfamid, adriamisin ve sisplatin gibi kematerapötikler ile 2,3,7,8 TCDD ve Aroclor 1254 gibi çevresel kirleticiler tarafından erkek ratlarda oluşturulacak üreme hasarlarının likopen ve ellagik asit ile önlenmesi üzerine deneysel araştırmalar, Ateşşahin A, Türk G, Yılmaz S, Çeribaşı AO, Şahna E, Sönmez M, Çiftçi O, Sakin F., Elazığ, TÜBİTAK-106O123, 2008
 • 4. Erkek ratlarda kan, karaciğer, böbrek, kalp, üreme organları ve spermatolojik özellikler üzerine siklosporin uygulanmasına bağlı oluşan olumsuz değişikliklerin önlenmesinde likopen ve ellagik asitin etkisi, Ateşşahin A, Sönmez M, Türk G, Yüce A, Çeribaşı AO, Elazığ, Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP-1424) Yönetim Birimi, 2009
 • 5. Karbon tetraklorür tarafından oluşturulan karaciğer fibrozisli erkek ratlarda sperm kalitesi, apoptosis ve oksidatif stres üzerine nar suyu, tarçın yağı ve quercetin gibi antioksidanların etkisi, Yüce A, Aksakal M, Çay M, Çiftçi M, Türk G, Çeribaşı S, Şimşek B., Elazığ, Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP-2070) Yönetim Birimi, 2013
 • 6. Bazı Kimyasal ve Biyolojik Maddelerin Koçlarda Seminal Plazma Arginaz Aktivitesi ile Nitrik Oksit Düzeyleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması, Gür S, Kandemir FM, Türk G, Sönmez M, Erişir M, Benzer F, Özer Ş., Elazığ, Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP-2106) Yönetim Birimi, 2013
 • 7. Taksan Grubu Kemoterapötiklerin Oluşturduğu Testis ve Sperm Hasarı, Testosteron Düzeyindeki Değişiklikler, DNA Fragmentasyonu ve Lipid Peroksidasyonu Üzerine Tarçın Yağının Muhtemel Koruyucu Etkilerinin Araştırılması, Sarıözkan S, Özdamar S, Türk G, Yüce A, Yay AH, Cantürk F., Kayseri, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi (ERÜBAP; TCD 2013-4247), 2013
 • 8. Taksan Grubu Kemoterapötiklerin Olusturdugu Testis Ve Sperm Hasarı Üzerine Gilaburu (Viburnum Opulus L.) Meyvesinin Muhtemel Koruyucu Etkilerinin Arastırılması, Sarıözkan S, Türk G, Çakır Bayram L, Eken A, Baldemir A., Kayseri, TÜBİTAK-214O364, 2014

VI. Ulusal Sempozyum, Kongre, Kurs (Workshop) Düzenlenmesi Gibi Etkinliklerde Görev Almak

 • 1. V. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Düzenleme Kurulu Üyesi, Gaffari Türk, Elazığ, Akgün Otel, 2009

VII. Hakemli Bilimsel veya Mesleki Dergilerde Editörlük

 • 1. Eurasian Journal of Veterinary Science (Danışma Kurulu Üyeliği), Gaffari Türk, 2010
 • 2. Asian Pacific Journal of Reproduction (Editörler Kurulu Üyeliği), Gaffari Türk, 2012
 • 3. Journal of Reproductive Biology and Health (Editörler Kurulu Üyeliği), Gaffari Türk, 2013
 • 4. Advances in Andrology (Editörler Kurulu Üyeliği), Gaffari Türk, 2013
 • 5. World Journal of Veterinary Science (Editörler Kurulu Üyeliği), Gaffari Türk, 2014
 • 6. Journal of Andrology, Gynecology & Obstetrics (Editörler Kurulu Üyeliği), Gaffari Türk, 2014
 • 7. International Journal of Veterinary Health & Research (Editörler Kurulu Üyeliği), Gaffari Türk, 2015
 • 8. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi (Danışma Kurulu Üyeliği), Gaffari Türk, 2014

VIII. Üye Olunan Bilimsel Kuruluş

 • 1. Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Derneği, Gaffari Türk, 2003

IX. SCI, SSCI ve AHCI Tarafından Taranan Dergilerde Hakemlik

 • 1. Reproduction in Domestic Animals, Gaffari Türk, 2007
 • 2. Cancer Chemotherapy and Pharmacology, Gaffari Türk, 2009
 • 3. BMC Complementary and Alternative Medicine, Gaffari Türk, 2009
 • 4. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology, Gaffari Türk, 2006
 • 5. Andrologia, Gaffari Türk, 2012
 • 6. Reproductive Toxicology, Gaffari Türk, 2012
 • 7. Cryobiology, Gaffari Türk, 2012
 • 8. PLOS ONE, Gaffari Türk, 2011
 • 9. Reproductive Sciences, Gaffari Türk, 2012
 • 10. Urology Journal, Gaffari Türk, 2010
 • 11. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, Gaffari Türk, 2013
 • 12. Fertility and Sterility, Gaffari Türk, 2009
 • 13. Biological Trace Element Research, Gaffari Türk, 2013
 • 14. Animal Production Science, Gaffari Türk, 2013
 • 15. Archives of Physiology and Biochemistry, Gaffari Türk, 2012
 • 16. Ecotoxicology and Environmental Safety, Gaffari Türk, 2008
 • 17. Human and Experimental Toxicology, Gaffari Türk, 2011
 • 18. Human Reproduction, Gaffari Türk, 2012
 • 19. Journal of Pharmacy and Pharmacology, Gaffari Türk, 2013
 • 20. Journal of Inflammation, Gaffari Türk, 2011
 • 21. BioMed Research International, Gaffari Türk, 2012
 • 22. Iranian Journal of Veterinary Research, Gaffari Türk, 2013
 • 23. Archives of Industrial Hygiene and Toxicology (Arhiv Za Higijenu Rada I Toksikologiju), Gaffari Türk, 2010
 • 24. Journal of Zhejiang University-SCIENCE B, Gaffari Türk, 2014
 • 25. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, Gaffari Türk, 2013
 • 26. Phytotherapy Research, Gaffari Türk, 2013
 • 27. Reproductive Biology and Endocrinology, Gaffari Türk, 2012
 • 28. Research in Veterinary Science, Gaffari Türk, 2010
 • 29. Small Ruminant Research, Gaffari Türk, 2013
 • 30. Tohoku Journal of Experimental Medicine, Gaffari Türk, 2008
 • 31. Systems Biology in Reproductive Medicine, Gaffari Türk, 2014
 • 32. Veterinarski Arhiv, Gaffari Türk, 2014
 • 33. Histology and Histopathology, Gaffari Türk, 2015
 • 34. Theriogenology, Gaffari Türk, 2016
 • 35. Experimental and Therapeutic Medicine , Gaffari Türk, 2016

X. Hakemli Bilimsel veya Mesleki Dergilerde Hakemlik

 • 1. Eurasian Journal of Veterinary Sciences, Gaffari Türk, 2013
 • 2. Annual Review & Research in Biology, Gaffari Türk, 2013
 • 3. African Journal of Biotechnology, Gaffari Türk, 2014
 • 4. Theriogenology Insight, Gaffari Türk, 2011
 • 5. African Journal of Pharmacy and Pharmacology, Gaffari Türk, 2014
 • 6. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, Gaffari Türk, 2013
 • 7. BMC Clinical Pathology, Gaffari Türk, 2012
 • 8. Kocatepe Veteriner Dergisi, Gaffari Türk, 2014
 • 9. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, Gaffari Türk, 2013
 • 10. European Journal of Medicinal Plants, Gaffari Türk, 2014
 • 11. European Journal of Anatomy, Gaffari Türk, 2014
 • 12. Journal of Agricultural and Crop Research, Gaffari Türk, 2014
 • 13. International Journal of Fertility and Sterility, Gaffari Türk, 2013
 • 14. Journal of Veterinary Science & Medical Diagnosis, Gaffari Türk, 2014
 • 15. Journal of Drug Research and Development, Gaffari Türk, 2015
 • 16. Animal Reproduction, Gaffari Türk, 2015
 • 17. International Research Journal of Public and Environmental Health, Gaffari Türk, 2015
 • 18. Journal of Reproductive Biology and Health, Gaffari Türk, 2016
 • 1 DÖLERME VE SUNİ TOHUMLAMA ANABİLİM DALI

  Kurul Üyesi » Eylül 2007 tarihinden itibaren.
 • 2 HAYVAN HASTANESİ

  Yönetim Kurulu Üyesi » Nisan 2009 ile 2016-08-17 tarihleri arasında.
 • 3 HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU

  Kurul Üyesi » Ekim 2013 ile Temmuz 2014 tarihleri arasında.
 • 4 HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU

  Başkan » Temmuz 2014 ile 2016-07-14 tarihleri arasında.
 • 5 DÖLERME VE SUNİ TOHUMLAMA ANABİLİM DALI

  Anabilim Dalı Başkanı » 2015-02-18 tarihinden itibaren.
 • 6 FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

  Yönetim Kurulu Üyesi » 2015-11-19 ile 2016-08-17 tarihleri arasında.

Verdiği Dersler

Dölerme, Suni Tohumlama ve Androloji
» Lisans » 2 Kredi
Klinik
» Lisans » 8 Kredi
Veteriner Hekimliği Olgunlaşma Eğitimi
» Lisans » 30 Kredi

Makaleler

Uluslararası
 1. Türk, G., Rişvanlı, A., Çeribaşı, A.O., Sönmez, M., Yüce, A., Güvenç, M., Arslan, Ö.H., Neslihan, C., Yaman, M., (2018). Effect of gestational diabetes mellitus on testis and pancreatic tissues of male offspring. Andrologia, 50(4),12976-.
 2. Şahin, K., Tuzcu, M., Orhan, C., Gençoğlu, H., Şahin, N., Akdemir, F., Türk, G., Yılmaz, İ., Juturu, V., (2018). MAT, a Novel Polyherbal Aphrodisiac Formulation, Enhances Sexual Function and Nrf2/HO-1 Pathway While Reducing Oxidative Damage in Male Rats. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, (),-.
 3. Sarıözkan, S., Türk, G., Eken, A., Çakır, B.L., Baldemir, A., Doğan, G., (2017). Gilaburu (Viburnum opulus L.) fruit extract alleviates testis and sperm damages induced by taxane-based chemotherapeutics. Biomedicine and Pharmacotherapy, 95(),1284-1294.
 4. Şahin, K., Orhan, C., Akdemir, F., Tuzcu, M., Gençoğlu, H., Şahin, N., Türk, G., Yılmaz, İ., Özercan, İ.H., Juturu, V., (2016). Comparative evaluation of the sexual functions and NF B and Nrf2 pathways of some aphrodisiac herbal extracts in male rats. BMC Complementary and Alternative Medicine, 16(1),318-.
 5. Sarıözkan, S., Türk, G., Güvenç, M., Yüce, A., Özdamar, S., Cantürk, F., Yay, A.H., (2016). Effects of cinnamon C zeylanicum bark oil against taxanes induced damages in sperm quality testicular and epididymal oxidant antioxidant balance testicular apoptosis and sperm DNA integrity. Nutrition and Cancer: An International Journal, 68(3),481-494.
 6. Çeribaşı, A.O., Sakin, F., Türk, G., Sönmez, M., Ateşşahin, A., (2012). Impact of Ellagic Acid on Adriamycin Induced Testicular Histopathological Lesions Apoptosis Lipid Peroxidation and Sperm Damages. Experimental and Toxicologic Pathology, 64(),717-724.
 7. Sönmez, M., Türk, G., Çeribaşı, A.O., Sakin, F., Ateşşahin, A., (2011). Attenuating Effect of Lycopene and Ellagic Acid on 2 3 7 8 Tetrachlorodibenzo p Dioxin Induced Spermiotoxicity and Testicular Apoptosis. Drug and Chemical Toxicology, 34(4),347-356.
 8. Türk, G., Gür, S., Kandemir, F.M., Sönmez, M., (2011). Relationship between Seminal Plasma Arginase Activity and Semen Quality in Saanen Bucks. Small Ruminant Research, 97(),83-87.
 9. Türk, G., Çeribaşı, A.O., Şahna, E., Ateşşahin, A., (2011). Lycopene and Ellagic Acid Prevent Testicular Apoptosis Induced by Cisplatin. Phytomedicine, 18(5),356-361.
 10. Bal, R., Türk, G., Tuzcu, M., Yılmaz, Ö., Özercan, İ.H., Kuloğlu, T., Gür, S., Vıctor, S.N., Artem, A.T., Grıgory, V.A., Gıyasettin, B., Nazıroğlu, M., (2011). Protective Effects of Nanostructures of Hydrated C60 Fullerene on Reproductive Function in Streptozotocin Diabetic Male Rats. Toxicology, 282(3),69-81.
 11. Gür, S., Türk, G., Demirci, E., Yüce, A., Sönmez, M., Özer, K.Ş., Aksu, E.H., (2011). Effect of Pregnancy and Foetal Number on Diameter of Corpus Luteum Maternal Progesterone Concentration and Oxidant Antioxidant Balance in Ewes. Reproduction in Domestic Animals, 46(2),289-295.
 12. Çeribaşı, A.O., Türk, G., Sönmez, M., Sakin, F., Ateşşahin, A., (2010). Toxic Effect of Cyclophosphamide on Sperm Morphology Testicular Histology and Blood Oxidant Antioxidant Balance and Protective Roles of Lycopene and Ellagic Acid. Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology, 107(3),730-736.
 13. Türk, G., Sönmez, M., Çeribaşı, A.O., Yüce, A., Ateşşahin, A., (2010). Attenuation of Cyclosporine A Induced Testicular and Spermatozoal Damages Associated with Oxidative Stress by Ellagic Acid. International Immunopharmacology, 10(2),177-182.
 14. Türk, G., Çeribaşı, A.O., Sakin, F., Sönmez, M., Ateşşahin, A., (2010). Antiperoxidative and Anti apoptotic Effects of Lycopene and Ellagic Acid on Cyclophosphamide Induced Testicular Lipid Peroxidation and Apoptosis. Reproduction Fertility and Development, 22(4),587-596.
 15. Ateşşahin, A., Türk, G., Yılmaz, S., Sönmez, M., Sakin, F., Çeribaşı, A.O., (2010). Modulatory Effects of Lycopene and Ellagic Acid on Reproductive Dysfunction Induced by Polychlorinated Biphenyl Aroclor 1254 in Male Rats. Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology, 106(6),479-489.
 16. Sönmez, M., Bozkurt, T., Türk, G., Gür, S., Kızıl, M., Yüce, A., (2009). The Effect of Vitamin E Treatment during Preovulatory Period on Reproductive Performance of Goats Following Estrous Synchronization Using Intravaginal Sponges. Animal Reproduction Science, 114(),183-192.
 17. Türk, G., Sönmez, M., Aydın, M., Yüce, A., Gür, S., Yüksel, M., Aksu, E.H., Aksoy, H., (2008). Effects of Pomegranate Juice Consumption on Sperm Quality Spermatogenic Cell Density Antioxidant Activity and Testosterone Level in Male Rats. Clinical Nutrition, 27(2),289-296.
 18. Türk, G., Ateşşahin, A., Sönmez, M., Çeribaşı, A.O., Yüce, A., (2008). Improvement of Cisplatin Induced Injuries to Sperm Quality the Oxidant Antioxidant System and the Histologic Structure of the Rat Testis by Ellagic Acid. Fertility and Sterility, 89(3),1474-1481.
 19. Türk, G., Gür, S., Sönmez, M., Bozkurt, T., Aksu, E.H., Aksoy, H., (2008). Effect of Exogenous GnRH at the Time of Artificial Insemination on Reproductive Performance of Awassi Ewes Synchronized with Progestagen PMSG PGF2 Combination. Reproduction in Domestic Animals, 43(3),308-313.
 20. Sönmez, M., Türk, G., Demirci, E., (2007). İneklerde Gebelik Oranı Üzerine Gözlem Yöntemi ve Progesteron Test Kitleriyle Yapılan Östrus Tespitinin Etkisi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 54(2),81-86.
 21. Aydın, M., Türk, G., Yüksel, M., Çevik, A., Apaydın, A.M., Yılmaz, S., (2007). The Effect of Electromagnetic Fields on the Sperm Characteristics and Histopathological Status of Testis in Rats. Medycyna Weterynaryjna, 63(2),178-183.
 22. Bozkurt, T., Türk, G., Gür, S., (2007). The Time Dependent Motility and Longevity of Stallion Spermatozoa Diluted in Different Spermatozoal Concentrations and Extenders During Cool Storage. Revue de Medecine Veterinaire, 158(2),67-72.
 23. Bozkurt, T., Türk, G., Gür, S., (2007). Effect of Clitoral Massage on Levels of Estradiol Testosterone Dehydroepiandrosterone Sulphate and Pregnancy Rate in Cows. Veterinarski Arhiv, 77(1),59-67.
 24. Bozkurt, T., Türk, G., Gür, S., (2007). Effects of Exogenous Oxytocin on Serologic and Seminal Steroids and Semen Characteristics in Rams. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 31(5),303-309.
 25. Sönmez, M., Yüce, A., Türk, G., (2007). The Protective Effects of Melatonin and Vitamin E on Antioxidant Enzyme Activities and Epididymal Sperm Characteristics of Homocysteine Treated Male Rats. Reproductive Toxicology, 23(2),226-231.
 26. Şahna, E., Türk, G., Ateşşahin, A., Yılmaz, S., Ölmez, E., (2007). Remote Organ Injury Induced by Myocardial İschemia and Reperfusion on Reproductive Organs and Protective Effect of Melatonin in Male Rats. Fertility and Sterility, 88(1),188-192.
 27. Türk, G., Ateşşahin, A., Sönmez, M., Yüce, A., Çeribaşı, A.O., (2007). Lycopene Protects against Cyclosporine A Induced Testicular Toxicity in Rats. Theriogenology, 67(4),778-785.
 28. Ateşşahin, A., Şahna, E., Türk, G., Çeribaşı, A.O., Yılmaz, S., Yüce, A., Bulmuş, Ö., (2006). Chemoprotective Effect of Melatonin against Cisplatin Induced Testicular Toxicity in Rats. Journal of Pineal Research, 41(1),21-27.
 29. Karahan, İ., Türk, G., Gür, S., (2006). In Vitro Effects of Prostaglandin F2 and Metamizol on Motility of Diluted Bull Semen. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 30(2),271-278.
 30. Ateşşahin, A., Türk, G., Karahan, İ., Yılmaz, S., Çeribaşı, A.O., Bulmuş, Ö., (2006). Lycopene Prevents Adriamycin Induced Testicular Toxicity in Rats. Fertility and Sterility, 85(1),1216-1222.
 31. Ateşşahin, A., Karahan, İ., Türk, G., Gür, S., Yılmaz, S., Çeribaşı, A.O., (2006). Protective Role of Lycopene on Cisplatin Induced Changes in Sperm Characteristics Testicular Damage And Oxidative Stress in Rats. Reproductive Toxicology, 21(1),42-47.
 32. Gür, S., Bozkurt, T., Türk, G., (2005). Short Term Effects of Dexamethasone on Hyaluronidase Activity and Sperm Characteristics in Rams. Animal Reproduction Science, 90(),255-263.
 33. Sönmez, M., Demirci, E., Türk, G., Gür, S., (2005). Effect of Season on Some Fertility Parameters of Dairy and Beef Cows in Elazığ Province. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 29(3),821-828.
 34. Sönmez, M., Türk, G., Yüce, A., (2005). The Effect of Ascorbic Acid Supplementation on Sperm Quality Lipid Peroxidation and Testosterone Levels of Male Wistar Rats. Theriogenology, 63(7),2063-2072.
 35. Tanyıldızı, S., Türk, G., (2004). The Effects of Diminazene Aceturate and Ceftriaxone on Ram Sperm. Theriogenology, 61(),529-535.
 36. Bozkurt, T., Tanyıldızı, S., Türk, G., (2004). Effects of levamisole on hyaluronidase activity and sperm characteristics in rams. Theriogenology, 62(),323-329.
 37. Sarıözkan, S., Türk, G., Cantürk, F., Yay, A.H., Eken, A., Akçay, A., (2013). The Effect of Bovine Serum Albumin and Fetal Calf Serum on Sperm Quality DNA Fragmentation and Lipid Peroxidation of the Liquid Stored Rabbit Semen. Cryobiology, 67(1),1-6.
 38. Gülcü, B.F., Sakin, F., Türk, G., Sönmez, M., Servi, K., (2013). Protective Effects of Curcumin on Antioxidant Status Body Weight Gain and Reproductive Parameters in Male Rats Exposed to Subchronic 2 3 7 8 tetrachlorodibenzo p dioxin. Toxicological and Environmental Chemistry, 95(6),1019-1029.
 39. Köse, E., Sarsılmaz, M., Taş, U., Kavaklı, A., Türk, G., Dabak, D.Ö., Irmak, S.H., Ögetürk, M., (2012). Rose oil inhalation protects against formaldehyde induced testicular damage in rats. Andrologia, 44(1),342-348.
 40. Bal, R., Türk, G., Yılmaz, Ö., Ebru, E., Kuloğlu, T., Gıyasettin, B., Nazıroğlu, M., (2012). Effects of clothianidin exposure on sperm quality testicular apoptosis and fatty acid composition in developing male rats. Cell Biology and Toxicology, 28(3),187-200.
 41. Bal, R., Nazıroğlu, M., Türk, G., Yılmaz, Ö., Kuloğlu, T., Gıyasettin, B., Ebru, E., (2012). Insecticide imidacloprid induces morphological and DNA damage through oxidative toxicity on the reproductive organs of developing male rats. Cell Biochemistry and Function, 30(6),492-499.
 42. Bal, R., Türk, G., Tuzcu, M., Yılmaz, Ö., Kuloğlu, T., Ramazan, G., Gür, S., Ağca, C.A., Ulaş, M., Çambay, Z., Tuzcu, Z., Gençoğlu, H., Güvenç, M., Özşahin, K.A.D., Kocaman, N., Aslan, A., Ebru, E., (2012). Assessment of imidacloprid toxicity on reproductive organ system of adult male rats. Journal of Environmental Science and Health-Part B, 47(5),434-444.
 43. Yüce, A., Türk, G., Çeribaşı, S., Sönmez, M., Çiftçi, M., Güvenç, M., (2013). Effects of Cinnamon Cinnamomum zeylanicum Bark Oil on Testicular Antioxidant Values Apoptotic Germ Cell and Sperm Quality. Andrologia, 45(4),248-255.
 44. Bal, R., Türk, G., Tuzcu, M., Yılmaz, Ö., Kuloğlu, T., Baydaş, G., Nazıroğlu, M., Yener, Z., Ebru, E., Tuzcu, Z., (2013). Effects of Neonicotinoid Insecticide Clothianidin on Reproductive Organ System in Adult Male Rats. Drug and Chemical Toxicology, 36(4),421-429.
 45. Sarıözkan, S., Özdamar, S., Türk, G., Cantürk, F., Yay, A.H., (2014). In vitro effects of L carnitine and glutamine on motility acrosomal abnormality plasma membrane integrity and DNA damage of rabbit sperm during liquid storage. Cryobiology, 68(),349-353.
Ulusal
 1. Yalçın, T., Kuloğlu, T., Türk, G., Ozan, İ.E., (2018). Diyabetik rat testis dokusundaki apoptotik değişiklikler üzerine oleuropeinin etkisi. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(2),29-34.
 2. Türk, G., Ataman, O., (2016). Erkeklerde Kullanılan Cerrahi ve Cerrahi Olmayan Kontrasepsiyon Yöntemleri. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 30(1),67-73.
 3. Türk, G., (2015). Reaktif Oks en Türlerinin Spermatozoon Fonksiyonları Üzerindeki Fizyolojik ve Patolojik Etkileri. Türkiye Klinikleri J Reprod Artif Insemin-Special Topics, 1(3),26-34.
 4. Türk, G., (2010). Aksaray Koçaş Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Holştayn Düve ve İneklerde Tohumlama Yaşı ile Gebelik Oranı Arasındaki İlişki. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 24(3),143-147.
 5. Zonturlu, A.K., Sönmez, M., Türk, G., Yüce, A., (2010). Dişi Köpeklerde Östrus Siklusunun Farklı Dönemlerindeki Plazma Vitamin E ve Malondialdehit Düzeyleri İle Bazı Üreme Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 24(3),115-121.
 6. Aksu, E.H., Bozkurt, T., Türk, G., (2010). Farklı Senkronizasyon Uygulamaları ile Senkronize Edilen İneklerde Üreme Performansı Üzerine Vitamin E nin Etkisi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 24(2),71-76.
 7. Sönmez, M., Türk, G., Demirci, E., (2006). İneklerde Klinik Muayene ve Progesteron Test Kitleri ile Yapılan Östrus Teşhisinin Gebelik Oranları Üzerine Etkisi. Veteriner Bilimleri Dergisi, 22(),57-62.
 8. Türk, G., Aksu, E.H., Bozkurt, T., (2006). Spermatozoon DNA sı Hasarı. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 20(1),85-95.
 9. Türk, G., Sönmez, M., Şimşek, Ü.G., (2005). Kıl Keçisi Tekeleri ve Saanen X Kıl Keçisi F1 Melezi Tekelerinin Bazı Üreme Özelliklerinin Karşılaştırılması. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 19(),87-92.
 10. Türk, G., Demirci, E., (2005). Akkaraman Koçların Serum Testosteron Düzeylerinde ve Spermatogenesisindeki Mevsime Bağlı Değişikliklerin Araştırılması II Seminifer Tubul Çapları ve Spermatogenesisdeki Değişimler. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 19(),29-36.
 11. Türk, G., Demirci, E., (2005). Akkaraman Koçların Serum Testosteron Düzeylerinde ve Spermatogenesisindeki Mevsime Bağlı Değişikliklerin Araştırılması I Spermatolojik Özelliklerle Testosteron Miktarı Arasındaki İlişki. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 19(),21-27.
 12. Günay, C., Sağlıyan, A., Yaman, İ., Sönmez, M., Türk, G., (2004). Erkek Köpeklerde İntratestiküler Gliserol ve Etanol Uygulamalarının Kısırlaştırma Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması. Veteriner Cerrahi Dergisi, 10(),55-60.
 13. Türk, G., (2013). Kemoterapötiklerin Erkek Üreme Sistemi Üzerindeki Yan Etkileri ve Koruyucu Stratejiler. Marmara Pharmaceutical Journal, 17(),73-92.
 14. Atalar, Ö., Türk, G., Yüce, A., Çeribaşı, A.O., Kavaklı, A., Sönmez, M., Han, M.C., (2013). Diyabet Yara İyileşmesi ve Sperm Kalitesi Üzerine Akupunkturun Önemi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 27(2),109-113.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Türk, G., Yüksel, M., Sönmez, M., Gür, S., Özer, K.Ş., Demirci, E., (2017). Effects of semen sexing kits (Heiferplus and Bullplus) supplemented to frozen-thawed bull semen on pregnancy rates, foetal sex ratios and selected reproductive parameters in cows. The XXVII International Scientific Conference, (),-.
 2. Sarıözkan, S., Türk, G., Cantürk, F., Yay, A.H., Eken, A., Akçay, A., (2016). The Effect of Bovine Serum Albumin and Fetal Calf Serum on Sperm Quality DNA Fragmentation and Lipid Peroxidation of the Liquid Stored Rabbit Semen. 6th World Congress of Oxidative Stress, Calcium Signaling and TRP Channels, (),-.
 3. Bal, R., Türk, G., Yılmaz, Ö., Önalan, E., Kuloğlu, T., Baydaş, G., Nazıroğlu, M., (2016). Effects of Clothianidin Exposure on Sperm Quality Testicular Apoptosis and Fatty Acid Composition in Developing Male Rats. 6th World Congress of Oxidative Stress, Calcium Signaling and TRP Channels, (),-.
 4. Juturu, V., Şahin, K., Akdemir, F., Orhan, C., Tuzcu, M., Türk, G., Şahin, N., Yılmaz, İ., (). M A T Mucuna Ashwagandha and Tribulus Enhances Testosterone and Reduces Oxidative Stress In vivo Model. Experimental Biology 2016 Meeting, (),-.
 5. Özger, E., Eken, A., Sarıözkan, S., Ünlü, E.B., Baldemir, A., Yay, A.H., Cantürk, F., Caner, Y., Türk, G., (2015). Reproductive toxicity of dimethoate in rats and the protective ameliorative effects of cherry laurel Laurocerasus officinalis Roem fruit. 9th INTERNATIONAL CONGRESS OF THETURKISH SOCIETY OF TOXICOLOGYWITH PARTICIPATION OF THEHELLENIC SOCIETY OF TOXICOLOGY, (),43-43.
 6. Çeribaşı, A., , S.F., , T.G., , S.M., , A.A., (). Impact of Ellagic Acid on Adriamycin Induced Testicular Histopathological Lesions Apoptosis Lipid Peroxidation and Sperm Damages. 5th International Congress on Nutrition and Cancer, (),6-.
 7. Türk, G., , Ç.A., , Ş.E., , A.A., (). Lycopene and Ellagic Acid Prevent Testicular Apoptosis Induced by Cisplatin. 5th International Congress on Nutrition and Cancer, (),5-.
 8. Türk, G., , A.A., , S.M., , Ç.A., , Y.A., (). Improvement of Cisplatin Induced Injuries in Sperm Quality Oxidant Antioxidant System and Histological Structure of the Rat Testis by Ellagic Acid. The 6th International Congress Of Turkish Society of Toxicology “Chemical Safety and Toxicology”, (),2012-.
Ulusal
 1. Bal, R., Türk, G., Tuzcu, M., Yılmaz, Ö., Özercan, İ.H., Kuloğlu, T., Gür, S., Nedzvetsky, V., Tykhomyrov, A., Andrievsky, G., Baydaş, G., Nazıroğlu, M., (). Sulu Formdaki C60 Fulleren Nanopartiküllerin Streptozotosin ile Diyabet Oluşturulmuş Erkek Sıçanlarda Üreme Fonksiyonu Üzerine Koruyucu Etkileri. 8. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi (Uluslararası Katılımlı), (),-.
 2. Bal, R., Nazıroğlu, M., Türk, G., Yılmaz, Ö., Kuloğlu, T., Önalan, E., Baydaş, G., (). İnsektisit İmidakloprit Gelişmekte olan Erkek Sıçanların Üreme Organlarında Oksidatif Toksisite aracılığıyla Morfolojik Bozukluk ve DNA Hasarına Yol Açmaktadır. 8. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi (Uluslararası Katılımlı), (),-.
 3. Sönmez, M., Türk, G., Demirci, E., (). İneklerde Gebelik Oranı Üzerine Gözlem Yöntemi ve Progesteron Test Kitleriyle Yapılan Östrus Tespitinin Etkisi. 8. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi (Uluslararası Katılımlı), (),-.
 4. Karahan, İ., Türk, G., Gür, S., (). Sulandırılmış Boğa Spermalarının Motiliteleri Üzerine Prostaglandin F2A ve Metamizolün İn vitro Etkileri. 8. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi (Uluslararası Katılımlı), (),-.
 5. Türk, G., (). Kemoterapötiklerin Erkek Üreme Sistemi Üzerindeki Yan Etkileri ve Koruyucu Stratejiler. 4. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, (),64-65.
 6. Yüce, A., , T.G., , Ç.S., , S.M., , Ç.M., , G.M., (). Tarçın Cinnamomum zeylanicum Kabuk Yağının Testiküler Antioksidan Değerler Apoptotik Germ Hücre ve Sperm Kalitesi Üzerine Etkileri. 4. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, (),58-59.
 7. Yüce, A., , T.G., , Ç.S., , G.M., , Ç.M., , S.M., , Ö.K.Ş., , Ç.M., , A.M., (). Karbon Tetraklorürün Erkek Üreme Sisteminde Oluşturduğu Hasarların Önlenmesinde Tarçın Cinnamomum zeylanicum Kabuk Yağının Etkinliği. 4. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, (),54-55.
 8. Türk, G., , Ç.S., , S.M., , Ç.M., , Y.A., , G.M., , Ö.K.Ş., , Ç.M., , A.M., (). Karbon Tetraklorürün Neden Olduğu Sperm Hasarları Lipit Peroksidasyonu ve Testiküler Apoptozise Karşı Nar Suyu Tüketiminin İyileştirici Etkisi. 7. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi (Uluslararası Katılımlı), (),148-149.
 9. Sönmez, M., , T.G., , Ç.S., , Ç.M., , Y.A., , G.M., , Ö.K.Ş., , Ç.M., , A.M., (). Karbon Tetraklorür ün Erkek Üreme Sisteminde Neden Olduğu Yapısal ve Fonksiyonel Hasarları Quercetin in Anti peroksidatif Özelliği Düzeltmektedir. 7. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi (Uluslararası Katılımlı), (),146-147.
 10. Aksu, E., , B.T., , T.G., (). Farklı Senkronizasyon Uygulamaları ile Senkronize Edilen İneklerde Üreme Performansı Üzerine Vitamin E nin Etkisi. 7. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi (Uluslararası Katılımlı), (),42-43.
 11. Türk, G., , G.S., , K.F., , S.M., (). Saanen Tekelerinde Seminal Plasma Arginase Aktivitesi ile Sperma Kalitesi Arasındaki İlişki. 6. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi (Uluslararası Katılımlı), (),164-165.
 12. Sönmez, M., , Ö.Ş., , T.G., (). Epididimal Proteinler ve Sperm Olgunlaşmasındaki Rolleri. 6. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi (Uluslararası Katılımlı), (),130-131.
 13. Gür, S., , T.G., , D.E., , Y.A., , S.M., , Ö.Ş., , A.E., (). Koyunlarda Corpus Luteumun Çapı Maternal Progesteron Konsantrasyonu ve Oksidan Antioksidan Denge Üzerine Yavru Sayısı ve Gebeliğin Etkisi. 6. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi (Uluslararası Katılımlı), (),108-109.
 14. Dönder, E., , T.A., , K.T., , T.G., , D.D., , K.N., , G.S., , Ö.Y., , T.R., (). Deneysel Diyabetik Rat Testis Dokusundaki Apoptotik Değişiklikler Üzerine Vitamin D ve Vitamin E nin Etkisinin Araştırılması. 47. Ulusal Diyabet Kongresi, (),89-.
 15. Türk, G., , S.M., , A.M., , Y.A., , G.S., , Y.M., , A.E., , A.H., (). Nar Suyu Tüketiminin Erkek Sıçanların Sperm Kalitesi Spermatogenik Hücre Yoğunluğu Antioksidan Aktivitesi ve Testosteron Düzeyleri Üzerine Etkileri. V. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi (Uluslararası Katılımlı), (),210-211.
 16. Türk, G., , S.M., , Ç.A., , Y.A., , A.A., (). Ellajik Asit Siklosporin A nın Oksidatif Stresle İlişkili Oluşturduğu Testiküler ve Spermatozoal Toksisiteyi Azaltmaktadır. V. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi (Uluslararası Katılımlı), (),208-209.
 17. Bozkurt, T., , T.G., , G.S., (). Klitoral Masajın İneklerde Östradiol Testosteron ve Dehidroepiandrosteron Sülfat Düzeyleri ve Gebelik Oranı Üzerine Etkisi. V. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi (Uluslararası Katılımlı), (),190-191.
 18. Sönmez, M., , Y.A., , T.G., (). Homosistein Uygulanan Erkek Sıçanlarda Sperm Özellikleri ve Antioksidant Enzim Aktiviteleri Üzerine Vitamin E nin Koruyucu Etkileri. V. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi (Uluslararası Katılımlı), (),178-179.
 19. Türk, G., , S.M., , Ş.Ü., (). Kıl Keçisi Tekeleri ve Saanen x Kıl Keçisi F1 Melezi Tekelerinin Bazı Üreme Özelliklerinin Karşılaştırılması. V. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi (Uluslararası Katılımlı), (),176-177.
 20. Ateşşahin, A., , T.G., , K.İ., , Y.S., , Ç.A., , B.Ö., (). Likopen Sıçanlarda Adriamisinin Oluşturduğu Testiküler Toksisiteyi Önlemektedir. V. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi (Uluslararası Katılımlı), (),140-141.
 21. Bozkurt, T., , T.G., , G.S., (). Farklı Spermatozoon Yoğunlukları ve Sulandırıcılarla Sulandırılan Aygır Spermasının Soğuk Saklama Esnasındaki Motilitesi ve Yaşayabilirliği. V. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi (Uluslararası Katılımlı), (),132-133.
 22. Ateşşahin, A., , T.G., , Y.S., , S.M., , S.F., , Ç.A., (). Aroclor 1254 ün Erkek Sıçanlarda Oluşturduğu Reprodüktif Fonksiyon Bozukluğu Üzerine Likopen ve Ellajik Asitin Düzenleyici Etkileri. V. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi (Uluslararası Katılımlı), (),124-125.
 23. Türk, G., , A.E., , B.T., (). Spermatozoon DNA sı Hasarı. V. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi (Uluslararası Katılımlı), (),120-121.
 24. Bozkurt, T., , T.G., , G.S., (). Egzojen Uygulanan Oksitosinin Koçlarda Serolojik ve Seminal Steroidler ile Spermatolojik Özellikler Üzerine Etkileri. V. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi (Uluslararası Katılımlı), (),96-97.
 25. Türk, G., , Ç.A., , S.F., , S.M., , A.A., (). Siklofosfamidin Oluşturduğu Testiküler Lipid Peroksidasyon ve Apoptosis Üzerine Likopen ve Ellajik Asitin Antiperoksidatif ve Antiapoptotik Etkileri. V. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi (Uluslararası Katılımlı), (),18-19.
 26. Köse, E., , S.M., , T.U., , Ö.M., , T.G., , K.A., (). The Effects of Rose Oil on Sperm Concentration Sperm Quality and Serum Testosterone Levels of Formaldehyde Exposured Rats. XIIth National Congress of Anatomy with International Participation, (),65-.
 27. Türk, G., , A.A., , S.M., , Y.A., , Ç.A., (). Sıçanlarda Siklosporin A nın Oluşturduğu Testis Toksisitesine Karşı Likopenin Koruyuculuğu. IV. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi (Uluslararası Katılımlı), (),213-214.
 28. Sönmez, M., , B.T., , T.G., , G.S., , K.M., , Y.A., (). Vaginal Süngerler Kullanılarak Yapılan Östrus Senkronizasyonunu Takiben Keçilerin Üreme Performansı ve Lipit Peroksidasyon Düzeyi Üzerine Ovulasyon Öncesi Dönemde Uygulanan Vitamin E nin Etkisi. IV. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi (Uluslararası Katılımlı), (),130-131.
 29. Sönmez, M., , T.G., , Y.A., (). Erkek Wistar Sıçanların Sperm Kalitesi Lipid Peroksidasyon Düzeyi ve Testosteron Seviyesi Üzerine Askorbik Asit İlavesinin Etkisi. IV. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi (Uluslararası Katılımlı), (),209-210.
 30. Türk, G., , G.S., , S.M., , B.T., , A.E., , A.H., (). Progestagen PMSG PGF2 Kombinasyonu ile Senkronize Edilmiş İvesi Koyunların Üreme Performansı Üzerine Suni Tohumlama Zamanında Uygulanan GnRH ın Etkisi. IV. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi (Uluslararası Katılımlı), (),132-133.
 31. Gür, S., , B.T., , T.G., (). Koçlarda Hyaluronidaz Aktivitesi ve Spermatolojik Özellikler Üzerine Deksametazonun Kısa Süreli Etkisi. IV. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi (Uluslararası Katılımlı), (),90-91.
 32. Sönmez, M., , T.G., , D.E., (). İneklerde Klinik Muayene ve Progesteron Test Kitleri ile Yapılan Östrus Teşhisinin Gebelik Oranları Üzerine Etkisi. IV. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi (Uluslararası Katılımlı), (),40-41.
 33. Ateşşahin, A., , T.G., , Y.S., , Ç.A., (). Toksikolojik Araştırmalarda Testis ve Spermatozoon. İkinci Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), (),34-35.
 34. Aydın, M., , Ç.A., , T.G., , Y.M., , Y.S., , A.A., (). 50 Hz Elektromanyetik Alana ELF EMF Maruz Kalan Ratlarda Testisin Histopatolojik Durumu ve Spermatolojik Özelliklerin Değerlendirilmesi. III. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), (),11-12.
 35. Tanyıldızı, S., , T.G., , S.F., , Ç.O., (). Melatoninin Boğa Semenine Ait Sperm Motilitesi ve Hyaluronidaz Aktivitesi Üzerine İn Vitro Etkileri. I. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), (),302-303.
 36. Şahna, E., , T.G., , Ö.E., (). Kardiyak İskemi Reperfüzyonun Spermatolojik Özellikler Üzerine Etkileri ve Melatoninin Koruyuculuğu. Türk Farmakoloji Derneği 18. Ulusal Farmakoloji Kongresi, (),169-.
 37. Şahna, E., , T.G., , B.Ö., , A.A., (). Sıçanlarda Sisplatinin Spermatolojik Özellikler Üzerine Etkileri ve Melatoninin Koruyuculuğu. Türk Farmakoloji Derneği 18. Ulusal Farmakoloji Kongresi, (),352-.
 38. Bozkurt, T., , T.S., , T.G., (). Koçlarda Spermatolojik Özellikler ve Hyaluronidaz Enzim Aktivitesi Üzerine Levamizolün Etkileri. III. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, (),67-68.
 39. Sönmez, M., , D.E., , T.G., , G.S., (). Elazığ Bölgesinde Yetiştirilen Etçi ve Sütçü İneklerin Fertilitesi Üzerine Mevsimin Etkisi. III. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, (),9-10.
 40. Günay, C., , S.A., , Y.İ., , S.M., , T.G., (). Erkek Köpeklerde İntratestiküler Gliserol ve Etanol Uygulamalarının Kısırlaştırma Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması. IX. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, (),100-101.

Ödüller

 1. IV. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi'nde EN İYİ SÖZLÜ SUNUM ÖDÜLÜ “Progesteron-PMSG-PGF2α Kombinasyonu ile Senkronize Edilmiş İvesi Koyunların Üreme Performansı Üzerine Suni Tohumlama Zamanında Uygulanan GnRH’ın Etkisi”
 2. Poster Birincilik Ödülü

Projeler

 1. İyon Kanallarını İnhibe Etme Özelliğine Sahip İlaçların Sperm Kalitesi Üzerine Moleküler Genetik Etkileri, 01.06.2018-01.06.2019
 2. Sulu-Form Karbon 60 Fulleren (Hidratlı C60 Fulleren, C60hyfn) Nanopartiküllerin Koç Spermatozoonlarındaki Soğuk Şok Hasarları Üzerine Invitro Etkisinin Fonksiyonel, Yapısal Ve Moleküler Düzeyde Araştırılması, 15.10.2017-15.04.2019
 3. Comparative evaluation of the sexual functions and NFkB and Nrf2 pathways of some aphrodisiac herbal extracts in male rats, 26.06.2015-11.03.2016
 4. Taksan grubu kemoterapötiklerin oluşturduğu testis ve sperm hasarı üzerine Gilaburu Viburnum opulus L meyvesinin muhtemel koruyucu etkilerinin araştırılması, 15.01.2015-03.04.2017
 5. Spermatolojik parametrelerin objektif değerlendirilmesi açısından Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi altyapısının güçlendirilmesi, 11.04.2014-26.12.2016
 6. Suni Tohumlama Yöntemiyle Saf ve Hibrid Ana Arı ile Koloni Üretimi, 01.12.2004-01.12.2008
 7. Taksan Grubu Kemoterapötiklerin Oluşturduğu Testis ve Sperm Hasarı Testosteron Düzeyindeki Değişiklikler DNA Fragmentasyonu ve Lipid Peroksidasyonu Üzerine Tarçın Yağının Muhtemel Koruyucu Etkilerinin Araştırılması, 25.01.2013-26.07.2015
 8. Dondurulmuş çözdürülmüş boğa spermasına katılan cinsiyet tayin edici kitlerin Heifer plus ve Bull plus fertilizasyondan önce yavru cinsiyetinin belirlenebilirliği üzerine etkileri, 01.01.2010-24.12.2015
 9. Bazı Kimyasal ve Biyolojik Maddelerin Koçlarda Seminal Plazma Arginaz Aktivitesi ile Nitrik Oksit Düzeyleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması, 22.09.2010-23.12.2016
 10. Karbon tetraklorür tarafından oluşturulan karaciğer fibrozisli erkek ratlarda sperm kalitesi apoptosis ve oksidatif stres üzerine nar suyu tarçın yağı ve quercetin gibi antioksidanların etkisi, -
 11. Erkek ratlarda kan karaciğer böbrek kalp üreme organları ve spermatolojik özellikler üzerine siklosporin uygulanmasına bağlı oluşan olumsuz değişikliklerin önlenmesinde likopen ve ellagik asitin etkisi, -
 12. Sİklofosfamid adriamisin ve sisplatin gibi kematerapötikler ile 2 3 7 8 TCDD ve Aroclor 1254 gibi çevresel kirleticiler tarafından erkek ratlarda oluşturulacak üreme hasarlarının likopen ve ellagik asit ile önlenmesi üzerine deneysel araştırmalar, -
 13. Saha koşullarındaki ineklerde ovulasyon testi vasıtasıyla kızgınlık teşhisinin suni tohumlama sonucu gebelik oranı üzerine etkisi, -
 14. Akkaraman koçların serum testosteron düzeylerinde ve spermatogenesisindeki mevsime bağlı değişikliklerin araştırılması, -

Üyelikler

 1. Fırat Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu
 2. Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Derneği
 3. Elazığ Bölgesi Veteriner Hekimler Odası
 4. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 5. Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi
 1. Uluslararası, Dergi, Journal of Applied Animal Research, 1
 2. Uluslararası, Dergi, Biomedicine and Pharmacotherapy, 3
 3. Ulusal, Dergi, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 2
 4. Uluslararası, Dergi, Theriogenology, 2
 5. Uluslararası, Dergi, Human and Experimental Toxicology, 2
 6. Uluslararası, Dergi, Environmental Science and Pollution Research, 1
 7. Uluslararası, Dergi, BMC Complementary and Alternative Medicine, 2
 8. Uluslararası, Dergi, RSC Advances, 1
 9. Uluslararası, Dergi, Oncotarget, 1
 10. Uluslararası, Dergi, Veterinary Research Forum, 1
 11. Uluslararası, Dergi, Food and Chemical Toxicology, 1
 12. Uluslararası, Dergi, Neurochemistry International, 1
 13. Uluslararası, Dergi, Andrologia, 1
 14. Uluslararası, Dergi, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 2
 15. Uluslararası, Dergi, Veterinaria, 1
 16. Uluslararası, Dergi, Revista de Biologia Tropical (International Journal of Tropical Biology and Conservation), 1
 17. Uluslararası, Dergi, Animal Reproduction, 1
 18. Uluslararası, Dergi, International Research Journal of Public and Environmental Health, 1
 19. Uluslararası, Dergi, Journal of Reproductive Biology and Health, 1
 20. Uluslararası, Dergi, Experimental and Therapeutic Medicine, 1
 21. Uluslararası, Dergi, Journal of Biochemical and Molecular Toxicology, 1
 22. Uluslararası, Dergi, Journal of Drug Research and Development, 1
 23. Uluslararası, Dergi, Journal of Veterinary Science and Medical Diagnosis, 1
 24. Uluslararası, Dergi, International Journal of Fertility and Sterility, 2
 25. Uluslararası, Dergi, Journal of Agricultural and Crop Research, 1
 26. Uluslararası, Dergi, Eurapean Journal of Anatomy, 1
 27. Uluslararası, Dergi, Histology and Histopathology, 1
 28. Uluslararası, Dergi, Veterinarski Arhiv, 1
 29. Uluslararası, Dergi, European Journal of Medicinal Plants, 1
 30. Ulusal, Dergi, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 1
 31. Ulusal, Dergi, Kocatepe Veteriner Dergisi, 1
 32. Uluslararası, Dergi, BMC Clinical Pathology, 1
 33. Ulusal, Dergi, Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 2
 34. Uluslararası, Dergi, African Journal of Pharmacy and Pharmacology, 1
 35. Uluslararası, Dergi, Theriogenology Insight, 1
 36. Uluslararası, Dergi, African Journal of Biotechnology, 1
 37. Uluslararası, Dergi, Annual Review & Research in Biology, 1
 38. Ulusal, Dergi, Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 2
 39. Uluslararası, Dergi, Systems Biology in Reproductive Medicine, 1
 40. Uluslararası, Dergi, Tohoku Journal of Experimental Medicine, 1
 41. Uluslararası, Dergi, Small Ruminant Research, 3
 42. Uluslararası, Dergi, Research in Veterinary Science, 4
 43. Uluslararası, Dergi, Reproductive Biology and Endocrinology, 1
 44. Uluslararası, Dergi, Phytotherapy Research, 1
 45. Uluslararası, Dergi, Journal of Zhejiang University-SCIENCE B, 1
 46. Uluslararası, Dergi, Archives of Industrial Hygiene and Toxicology (Arhiv Za Higijenu Rada I Toksikologiju), 1
 47. Uluslararası, Dergi, Iranian Journal of Veterinary Research, 1
 48. Uluslararası, Dergi, BioMed Research International, 1
 49. Uluslararası, Dergi, Journal of Inflammation, 1
 50. Uluslararası, Dergi, Journal of Pharmacy and Pharmacology, 1
 51. Uluslararası, Dergi, Human Reproduction, 3
 52. Uluslararası, Dergi, Ecotoxicology and Environmental Safety, 3
 53. Uluslararası, Dergi, Archives of Physiology and Biochemistry, 1
 54. Uluslararası, Dergi, Animal Production Science, 1
 55. Uluslararası, Dergi, Biological Trace Element Research, 7
 56. Uluslararası, Dergi, Fertility and Sterility, 5
 57. Uluslararası, Dergi, Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 4
 58. Uluslararası, Dergi, Urology Journal, 1
 59. Uluslararası, Dergi, Reproductive Sciences, 1
 60. Uluslararası, Dergi, PLOS ONE, 1
 61. Uluslararası, Dergi, Cryobiology, 2
 62. Uluslararası, Dergi, Reproductive Toxicology, 2
 63. Uluslararası, Dergi, Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology, 7
 64. Uluslararası, Dergi, Cancer Chemotherapy and Pharmacology, 1
 65. Uluslararası, Dergi, Reproduction in Domestic Animals, 5