T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Arş. Gör. Gülden DOĞAN

Yabancı Dil :
Almanca
Telefon :
0-424-23700
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Botanik, Bitki Moleküleri


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil Almanca
Telefon 0-424-23700
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Botanik, Bitki Moleküleri
 • Lisans » 2000 Yılı mezunu

  Hacettepe Üniv.
 • Yüksek Lisans » 2009 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi
 • Doktora » 2013 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi
 • Doçentlik » -1

  2019

Kitaplar

 1. Doğan, G., Yılmaz, Ö., Zengin, H., Dinç, M., Aktaş, K., Dalkılıç, S., Akbaba, E., Yılmaz, S.P., Eker, İ., Oral, R., Koçbaş, F., , Biyoloji Kendi Kendine Öğretme Kılavuzu, Nobel Yayınevi, 2019, , 978-605-7895-60-8.

Makaleler

Uluslararası
 1. Yılmaz, H., Bağcı, E., Doğan, G., Kılıç, Ö., (2019). A Numerical Taxonomic Study On Some Salvıa L. (Lamıaceae) Taxa From Turkey.. Asian Journal of Science and Technology, 10(2),9425-9430.
 2. Doğan, G., (2019). Morphological, Anatomical, and Palynological Investigation of Three Legousia Taxa (Campanulaceae) From Turkey.. Asian Journal of Science and Technology., 10(2),9474-9480.
 3. Demirpolat, A., Doğan, G., Bağcı, E., (2019). Morphological and anatomical investıgatıon of three Scandix species from Turkey.. BANGLADESH JOURNAL OF BOTANY, 48(1),53-63.
 4. Doğan, G., Bağcı, E., Demirpolat, A., (2018). Composition of the essential oils of two Umbelliferae herbs (Ferula communis subsp. communis and Smyrnium cordifolium) growing wild in Turkey.. The Pharmaceutical and Chemical Journal, 5(5),135-142.
 5. Yüce, B.E., Doğan, G., Demirpolat, A., Bağcı, E., (2018). Essential Oil Composition and Polen Morphology of Local Endemic Allium tuncelianum from Munzur Valley in Turkey.. The Pharmaceutical and Chemical Journal, 5(3),72-79.
 6. Taşar, N., Doğan, G., Evren, A.H., Kıran, Y., (2018). Karyological analysis of two endemic Centaurea L. species from Turkey.. International Journal of Nature and Life Sciences, 2(1),22-33.
 7. Erdem, F., Doğan, G., Kıran, Y., Evren, A.H., (2017). Morphological, anatomical, palynological and karyological characters of endemic Sideritis vulcanica Hub.-Mor. (Lamiaceae) from Turkey.. International Journal of Nature and Life Sciences, 1(1),1-11.
 8. Taşar, N., Doğan, G., Kıran, Y., Rahman, O., Çakılcıoğlu, U., (2018). MORPHOLOGICAL, ANATOMICAL AND CYTOLOGICAL INVESTIGATION ON THREE TAXA OF CENTAUREA L. (ASTERACEAE) FROM TURKEY. Bangladesh Journal of Plant Taxonomy, 25(2),215-226.
 9. Doğan, G., Özdilek, A., Bağcı, E., Kaya, Z., (2017). Molecular phylogeny of section Drosanthe (Spach) Endl. (Hypericum L.) inferred from chloroplast genome. Pakistan Journal of Botany, 49(6),2235-2242.
 10. Doğan, G., (2017). Chemical Composition of the Essential Oils of some Phlomis Species from Turkey, A Chemotaxonomic Approach. Bangladesh Journal of Botany (Bangladesh Botanical Society), 46(3),823-830.
 11. Doğan, G., Demirpolat, A., Bağcı, E., (2014). Essential oil composition of the aerial parts of two Salvia L. (S. russellii Bentham and S. bracteata Banks Sol.) species. Asian Journal of Chemistry, 26(18),5998-6000.
 12. Bağcı, E., Hayta, Ş., Doğan, G., (2011). Chemical Composition of Essential Oils from Bark and Leaves of Pinus brutia Ten from Turkey. Asian Journal of Chemistry, 23(6),2782-2784.
 13. Bağcı, E., Hayta, Ş., Yazgın, A., Doğan, G., (2011). Composition of the Essential Oil of Teucrium parviflorum L. (Lamiaceae) From Turkey.. Journal of Medicinal Plants Research., 5(15),3457-3460.
Ulusal
 1. Özen, R., Doğan, G., (2017). Elazığ Yöresinde Veteriner Hekimliği Folklorunda Kullanılan Bitkisel İlaç Ham Maddeleri.. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, 7(3),166-177.
 2. Doğan, G., Bağcı, E., (2014). Essential Oil Composition of Papaver rhoeas L. (Corn poppy) Papaveraceae from Turkey.. Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, 42(4),545-549.
 3. Güngör, A., Doğan, G., Kıran, Y., Evren, A.H., (2018). Crucifer’den Endemik Bir Tür Olan Hesperis isatidea (Boiss.) D.A. German Al-Shehbaz Üzerine Taksonomik Notlar.. Erzincan Üniversitresi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11(1),66-73.
 4. Taşar, N., Kıran, Y., Doğan, G., (2017). Cyanus depressus (M. Bieb.) Soják Türünün Karyolojik ve PalinolojikYönden İncelenmesi.. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5(1),299-305.
 5. Doğan, G., Hayta, Ş., Demirpolat, A., Bağcı, E., (2017). Composition of the Essential Oil of Endemic Salvia cryptantha (Lamiaceae) Montbret Aucher Ex Bentham from Turkey.. Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, 45(3),315-320.
 6. Doğan, G., Hayta, Ş., Bağcı, E., (2016). Juniperus excelsa (Cupressaceae) Türünün Uçucu Yağ Kompozisyonu.. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4(),243-251.
 7. Kıran, Y., Doğan, G., Demirkan, Z., (2016). Solanum dulcamara L. (Solanaceae) Türünün Karyolojik Yönden İncelenmesi.. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 5(2),238-241.
 8. Doğan, G., Demirpolat, A., Bağcı, E., (2015). Composition of the Volatile Oils of Anthemis coelopoda var. coelopoda from Turkey.. Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, 43(4),259-265.
 9. Doğan, G., Hayta, Ş., Demirpolat, A., Bağcı, E., (2015). Doğu Anadolu da Yetişen Bir Anason Türünün (Pimpinella tragium subsp. lithophila) Uçucu Yağ Analizi.. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(),236-240.
 10. Kılıç, Ö., Bağcı, E., Doğan, G., Yüce, B.E., Hayta, Ş., Demirpolat, A., Eser, S., (2014). Essential Oil Composition of Endemic Sideritis dichotoma Huter (Lamiaceae) From Turkey.. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1(2),55-58.
 11. Doğan, G., Bağcı, E., (2011). Elazığ ın Bazı Yerleşim Alanlarında Halkın Geleneksel Ekolojik Bilgisine Dayanarak Kullandığı Bitkiler ve Etnobotanik Özellikleri.. Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi, 23(2),77-86.
 12. Doğan, G., Bağcı, E., (2010). Cip Baraj Gölü (Elazığ) çevresinin Florası.. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 17(1),151-178.
 13. Doğan, M., Yüce, B.E., Doğan, G., Bağcı, E., (2008). Teucrium polium L. (Lamiaceae) Türünün Morfolojik Varyasyonu Üzerinde Bir Araştırma.. Fırat Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 20(3),389-402.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Doğan, G., Bağcı, E., Yılmaz, A., Kaya, Z., (2014). An approach to the phylogeny of genus Centaurea L. where by cpDNA sequences of non-coding region of trnL (UAA) intron.. The Third International Symposium on Biology of Rare and Endemic Plant Species (BIORARE, 2014), (),-.
 2. Yüce, B.E., Bağcı, E., Doğan, G., (2010). The Essential Oil Composition Of The Endemic Hypericum sorgerae Robson species From Turkey.. 6. Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries (6. CMAPSEEC), 6(22),-.
 3. Demirpolat, A., Doğan, G., Bağcı, E., (2016). Essential Oil Composition Of Endemic Scandix balansae Apiaceae from Turkey. 2. International Agriculture Congress, (),-.
 4. Demirpolat, A., Doğan, G., Bağcı, E., (2017). The Morphological and Anatomical Properties of Three Medicinal and Aromatic Scandix Species (Apiaceae) From Turkey.. International Symposium on Medicinal, Aromatic Dye Plants (Reyhan, 2017), (),-.
 5. Doğan, G., (2018). Karyological Studies of Four Species of Asteraceae From Turkey.. PCFM’18, (),-.
 6. Kıran, Y., Doğan, G., Demirkan, Z., (2018). Elazığ’da Yayılış Gösteren Nigella nigellastrum (L.) Willk. ve Nigella oxypetala Boiss. (Ranunculaceae) Türlerinin Taksonomik Yönden İncelenmesi.. International Eurasian Biological and Chemical Sciences., (),-.
 7. Kıran, Y., Doğan, G., Gedik, G., (2018). Elazığ İli Yöresinde Yetişen Bazı Alyssum L. (Brassicaceae) Türlerinin Karyolojik Yönden Araştırılması.. International Eurasian Biological and Chemical Sciences., (),-.
 8. Doğan, G., Kara, N., Bağcı, E., Gür, S., (2018). Nerium oleander L. (Zakkum) Bitkisinin Antimikrobiyal Etkisi.. International Eurasian Biological and Chemical Sciences., (),-.
 9. Hayta, Ş., Doğan, G., Akbaba, E., (2018). Essential oil Composition of the Fruit of Prangos uloptera (Apiaceae) DC. from Turkey.. International Eurasian Biological and Chemical Sciences., (),-.
 10. Doğan, G., Hayta, Ş., Bağcı, E., (2018). Prangos pabularia (Apiaceae) Lindl. Türünün Meyve ve Yapraklarının Uçucu Yağ Kompozisyonu.. International Eurasian Biological and Chemical Sciences., (),-.
 11. Hayta, Ş., Bağcı, E., Paksoy, M.Y., Doğan, G., (2017). Essential Oil Composition of Lallemantia peltata (L.) Fisch. Et Mey. (Lamiaceae) from Turkey.. 1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants (TABKON’2017), (),-.
 12. Hayta, Ş., Doğan, G., Bağcı, E., (2017). Essential oil constituents of the leaves and fruit of Malabaila dasyantha (K. Koch) Grossh. from Turkey: A Traditional Medicinal Herb.. 1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants (TABKON’2017), (),-.
 13. Demirpolat, A., Doğan, G., Bağcı, E., (2017). Volataile Oil Composition Oil of Scandix aucheri (Boiss.) from Turkey.. 1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants (TABKON’2017), (),-.
 14. Doğan, G., Akbaba, E., Kılıç, Ö., (2017). Composition of Essential Oil Two Medicinal Plants (Eucalyptus camaldulensis Dehnh. and Vibirnum opulus L.). 1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants (TABKON’2017), (),-.
 15. Doğan, G., Demirpolat, A., Bağcı, E., (2017). Chemical Composition of Milk Thistle (Silybum marianum). 1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants (TABKON’2017), (),-.
 16. Hayta, Ş., Doğan, G., Demirpolat, A., Bağcı, E., (2014). Essential Oil Composition Oil of Chaerophyllum crinitum Boiss (Apiaceae) from Turkey.. The Third International Symposium on Biology of Rare and Endemic Plant Species (BIORARE, 2014), (),-.
 17. Doğan, G., Bağcı, E., (2014). Essential Oil Composition of Pinus nigra subsp. pallasiana (Pinaceae) from Turkey, a Chemotaxonomic Approach.. The Third International Symposium on Biology of Rare and Endemic Plant Species (BIORARE, 2014), (),-.
 18. Hayta, Ş., Doğan, G., Bağcı, E., Demirpolat, A., (2014). Volatile Oil Composition of Ferulago angulata (Schlecht) Boiss. (Apiaceae) from Turkey.. The Third International Symposium on Biology of Rare and Endemic Plant Species (BIORARE, 2014), (),-.
 19. Bağcı, E., Hayta, Ş., Doğan, G., Demirpolat, A., (2014). Essential Oil Composition of Anthriscus nemorosa (Bieb.) Sprengel (Apiaceae) from Turkey.. The Third International Symposium on Biology of Rare and Endemic Plant Species (BIORARE, 2014), (),-.
 20. Hayta, Ş., Doğan, G., Demirpolat, A., Bağcı, E., (2014). Analysis of The Essential Oil Pimpinella peregrina L. (Apiaceae) from Turkey.. The Third International Symposium on Biology of Rare and Endemic Plant Species (BIORARE, 2014), (),-.
 21. Bağcı, E., Doğan, G., Yüce, B.E., Hayta, Ş., Kılıç, Ö., Demirpolat, A., Eser, S., (2014). Essential Oil Composition of Endemic Sideritis dichotoma Huter (Lamiaceae) from Turkey.. The Third International Symposium on Biology of Rare and Endemic Plant Species (BIORARE, 2014), (),-.
 22. Doğan, G., Bağcı, E., (2014). Essential Oil Composition of Papaver rhoeas L. (Corn poppy) (Papaveraceae) from Turkey.. The Third International Symposium on Biology of Rare and Endemic Plant Species (BIORARE, 2014),, (),-.
 23. Hayta, Ş., Yılmaz, A., Doğan, G., Bağcı, E., Kaya, Z., (2014). A Molecular Phylogeny of the genera of Apiaceae (Umbelliferae) inferred from nuclear ribosomal internal transcribed spacer (ITS). 3rd International Molecular Biology and Biotechnology Congress, (),-.
 24. Yüce, B.E., Doğan, G., Demirpolat, A., Bağcı, E., (2014). Essential Oil Composition of Local Endemic Allium tuncelianum from Munzur Valley in Turkey,. The Second International of Tunceli Symposium., (),-.
 25. Doğan, G., Bağcı, E., Yılmaz, A., Kaya, Z., (2012). Nucleotide sequence of the split tRNA-Leu and tRNA-Phe gene of the cultıvar and wild forms of Rosemary (Rosmarinus officinalis L.) from Turkey.. The Second International Symposium on Biology of Rare and Endemic Plant Species, (BIORARE-2012), (),-.
 26. Doğan, G., Bağcı, E., (2012). Essential oil composition of willd and cultivar forms of Rosmarinus officinalis L. (Lamiaceae) from Turkey.. The Second International Symposium On Biology of Rare and Endemic Plant Species(BIORARE-2012), (),-.
 27. Bağcı, E., Yazgın, A., Hayta, Ş., Doğan, G., Yüce, B.E., Koçak, A., Kılıç, Ö., (2010). The chemical composition of essential oils of two Teucrium L.. (Lamiaceae) from Turkey.. 6. Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries (6. CMAPSEEC), 6(22),-.
 28. Bağcı, E., Doğan, G., Yüce, B.E., (2010). Content of essentıal oil of Artedia squamata l. (Apiaceae) from Turkey.. 6. Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries (6. CMAPSEEC), 6(22),-.
 29. Bağcı, E., Doğan, G., Hayta, Ş., (2010). Essential Oil Composition Of Malabaila secacul Banks. Sol. (Apiaceae).. 6. Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries (6. CMAPSEEC), 6(22),-.
Ulusal
 1. Doğan, G., Hayta, Ş., Eser, S., Bağcı, E., (2012). Composition of the essential oil of endemic Salvia cryptantha (Lamiaceae) From Turkey.. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi., (),-.
 2. Özen, R., Doğan, G., (2016). Elazığ Yöresinde Veteriner Hekimliği Folklorunda Kullanılan Bitkisel İlaç Hammadeleri.. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu., (),-.
 3. Yüce, B.E., Paksoy, M.Y., Doğan, G., Bağcı, E., (2015). Lisaea heterocarpa (Apiaceae) Türünün Uçucu Yağ Analizi.. 1. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi., (),-.
 4. Doğan, G., Paksoy, M.Y., Yüce, B.E., Bağcı, E., (2015). Endemik Inula fragilis (Asteraceae) Türünün Uçucu Yağ Analizi.. 1. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi., (),-.
 5. Hayta, Ş., Doğan, G., Yüce, B.E., Bağcı, E., (2012). Composition of the essential oil of two Salvia taxa (Salvia sclarea and S. verticillata, Lamiaceae) From Turkey.. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, (),-.
 6. Doğan, G., Hayta, Ş., Yüce, B.E., Bağcı, E., (2012). Constituents of the essential oil of Ferula communis subsp. communis (Apiaceae) From Turkey.. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi., (),-.
 7. Hayta, Ş., Doğan, G., Bağcı, E., (2012). Composition of the essential oil of Juniperus excelsa (Cupressaceae) from Turkey.. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi., (),-.
 8. Şimşek, Ü.G., Çiftçi, M., Doğan, G., Özçelik, M., (2013). Termo-Nötral ve Sıcaklık Stresi Koşullarındaki Japon Bıldırcınlarında Tarçın Kabuğu Yağının (Cinnamomum zeylanicum L.) Antioksidan Aktivitesi (Antioxidant Activity of Cinnamon Bark Oil (Cinnamomum zeylanicum L.) in Japanase Quails Under Thermo Neutral and Heat Stressed Conditions). IV. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi., (),-.
 9. Doğan, G., Demirpolat, A., Bağcı, E., (2015). Anthemis coelopoda var. coelopoda (Asteraceae) türünün Uçucu Yağ Analizi.. 1. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi., (),-.
 10. Doğan, G., Bağcı, E., (2014). Hypericum (Hypericaceae) Cinsine Ait Drosanthe Seksiyonunun Kloroplast Genomunun Kodlanmayan “trn” Bölgelerine Göre Karşılaştırmalı Filogenetik Analizi.. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi., (),-.
 11. Doğan, G., Hayta, Ş., Demirpolat, A., Bağcı, E., (2014). Doğu Anadolu’da Yetişen Bir Anason Türünün (Pimpinella tragium subsp. lithophila) Uçucu Yağ Analizi.. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi., (),-.
 12. Hayta, Ş., Doğan, G., Yılmaz, A., Bağcı, E., (2014). Astrodaucus orientalis (Apiaceae)’nın Uçucu Yağ Kompozisyonu.. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi., (),-.
 13. Hayta, Ş., Doğan, G., Bağcı, E., (2014). Tıbbi Bir Bitki Olan Tüylü Çay (Stachys lavandulifolia var. lavandulifolia )’ın Uçucu Yağ Bileşenlerinin Tespiti.. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi., (),-.
 14. Bağcı, E., Doğan, G., (1910). Essential Oil Composition of Endemic Cyclotrichium niveum (Boiss.) Manden. Scheng From Turkey, A Chemotaxonomic Approach.. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi., (),-.
 15. Bağcı, E., Doğan, G., (2010). Essential Oil Composition of The Aerial Parts of Two Salvia L. ( S. ruselli Bentham And S. bracteate Banks Sol.) Species From East Anatolian Region (Turkey).. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, (),-.

Projeler

 1. HAMZABEY BARAJI GÖL AYNASI ALTINDA KALACAK BİTKİ TÜRLERİNİN TESPİTİ PROJESİ, 01.01.2012-01.11.2013
 2. Hypericum L. (Hypericaceae) Cinsine Ait Drosanthe (Spach) Endl. Seksiyonunun Kloroplast Genomunun Kodlanmayan “trn” Bölgelerine Göre Karşılaştırmalı Filogenetik Analizi., 22.04.2011-22.05.2013
 3. Fırat Üniversitesi Herbaryumu (FUH)’nun Zenginleştirilmesi ve Modernizasyonu Projesi (Altyapı Projesi), 20.05.2014-21.11.2016
 4. Türkiye’de Yetişen Bazı Scandix L. (Apiaceae) Cinsi Üzerinde Biyosistematik Araştırmalar., 10.06.2015-14.09.2017
 5. ELAZIĞ İLİ’NİN KARASAL VE İÇ SU EKOSİSTEMLERİ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ENVANTER VE İZLEME PROJESİ, 26.07.2016-15.08.2018
 6. Pertek Tunceli Yöresindeki Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Uçucu Yağ ve Moleküler Yönden İncelenmesi, 21.04.2015-21.11.2016
 7. Elazığ İli Baski Lalesi Fritillaria baskilensis Behçet Tür Koruma Eylem Planı, 02.02.2014-01.10.2015
 1. Uluslararası, Dergi, Bitlis Eren University Journal of Science and Technology, 1
 2. Uluslararası, Dergi, Natural Products and Research, 1