T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Prof. Dr. Gürdal DAĞOĞLU

» Veteriner Fakültesi » Klinik Öncesi Bilimleri Bölümü » Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
-
Telefon :
0-424-23700
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Vetereiner Farmakoloji ve Toksikoloji


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon 0-424-23700
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Vetereiner Farmakoloji ve Toksikoloji
 • Lisans » -1 Yılı mezunu

 • Yüksek Lisans » -1 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi
 • Doktora » -1 Yılı mezunu

  İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri
 • Doçentlik » -1

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi
 • Profesörlük » -1

  Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Makaleler

Uluslararası
 1. Dağoğlu, G., (2001). Pharmacokinetics and Tissue Levels of Tilmicosin in Fowls Tavuklarda Tilmikosinin Farmakokineti i ve Dokulardaki Düzeyleri. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 25(4),629-634.
 2. Dağoğlu, G., (2003). The effect of Nigella sativa black seed and vit E selenium in the prevention of liver necrosis experimentally induced with carbon tetrachloride CCl4 in rats Karbontetraklorid CCl4 ile deneysel olarak karaci er nekrozu oluşturulan ratlarda vitamin e selenyum ve Nigella sativa çörekotu nin karaci er yikimini engelleyici etkileri. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 27(1),141-152.
 3. Dagoglu, G., , Y.O., , K.E., , Ş.F., (2003). Pharmacokinetics of oxytetracycline in rainbow trout Oncorhynchus mykiss following administration of medicated feed Yem i çerisinde uygulanan oksitetrasiklinin alabaliklardaki Oncorhynchus mykiss farmakokineti i. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 27(1),223-227.
 4. Dagoglu, G., , A.N., , A.M., , T.I., , U.I., (2003). Dietary benzo a pyrene and 1 2 benzanthracene levels in an endemic upper gastrointestinal oesophageal and gastric cancer region of Turkey. Journal of Nutritional and Environmental Medicine, 13(2),103-108.
 5. Atasoy, N., , Ö.H., , A.L., , Y.H., , C.E., , D.G., (2003). The effects of sildenafil citrate viagra in the early phase of healing process in open wounds in dogs. Acta Veterinaria Brno, 72(2),273-277.
 6. Sahin, A., , O.H., , D.H., , O.G., , D.G., (2004). Effects of scorpion envenomation on blood constituents in rats. Indian Veterinary Journal, 81(5),519-520.
 7. Dagoglu, G., , T.I., , Y.O., , Y.E., , O.G., , K.E., (2004). Bioavailability and pharmacokinetics of oxytetracycline in cultured rainbow trout following intramuscular administration. Indian Veterinary Journal, 81(9),989-992.
 8. Turel, I., , D.G., , Y.O., , Y., , E., , I., , K., (2005). Pharmacokinetics of long acting and conventional formulations of oxytetracycline in goats. Indian Veterinary Journal, 82(7),724-727.
 9. Sakin, F., , B.E., , S.K., , A., , A.D., , G., (2013). result 1 Document İsviçre esmeri Holştayn Simental ve Do u Anadolu Ki dotless rmi dotless zi dotless si dotless irki dotless i neklerde prob i laç olarak debrizokin kullani dotless larak in vivo cyp2d6 enzim aktivitesinin fenotipik belirlenmesi. Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 19(),469-473.
Ulusal
 1. Gül, B.B., Dağoğlu, G., (2014). Investigation of Plasma Concentrations After TopicalAdministration Selamectin in Sheep and Goats. F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg., 28(2),85-88.
 2. Dağoğlu, G., Gül, B.B., Gökmen, S., (2014). Alabalıkların Yenilebilir Doku Örneklerinde Florfenikol Kalıntılarının Araştırılması. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 28(1),5-8.
 3. Dağoğlu, G., (1998). Zeranol ve Nandrolon 8217 un 19 nortetstesteron hekzafenilpropiyonat Akkaraman Irkı Erkek Kuzularda Canlı Ağırlık Artışı FSH LH Total Testesteron ve Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkileri. Y. Y. Ü. Vet. Fak. Derg, 9(1-2),17-28.
 4. Dağoğlu, G., (1998). Taze ve Salamura Olarak Tüketime Sunulan İnci Kefali Chalcalburnus tarihi Palas 1811 Örneklerinde Nitrat ve Nitrit Düzeyleri. Y. Y. Ü. Vet. Fak. Derg, 9(1-2),69-72.
 5. Dağoğlu, G., (2000). Deneysel Enterotomiyi Takiben Uygulanan Metenolon Enantat 8217 ın Yara İyileşmesi Üzerine Etkisi. Y.Y.Ü.Sağl. Bilm. Derg, 6(1-2),72-76.
 6. Dağoğlu, G., (2000). Alabalıklarda Oncorhynchus mykiss Yemlerle Verilen Enrofloksasin 8217 in Serum ve Dokulardaki Düzeylerinin İncelenmesi. Y. Y. Ü. Vet. Fak. Derg, 11(1),1-4.
 7. Dağoğlu, G., (2001). Van Yöresinde Piyasada Satılan Oksitetrasiklin Preparatlarındaki Etken Madde Düzeylerinin Belirlenmesi. Y. Y. Ü. Vet. Fak. Derg, 2(1-2),20-22.
 8. Dağoğlu, G., (2002). Köpeklerde Süksinilkolin ve Pankuronyumun Etkilerinin Değerlendirilmesi. Y.Y.Ü.Vet. Fak. Derg., 13(1-2),44-46.
 9. Dağoğlu, G., , Ö.H., , K.İ., , T.İ., (2004). Fareler Üzerinde Foeniculum Vulgare Miller Rezene Meyvesi Eterik Yağ Ekstresinin Analjezik Etkisinin Araştırılması. Y.Y.Ü.Vet. Fak, 15(1),23-26.
 10. Dağoğlu, G., , B.A., , A.A., (1995). Van Yöresindaki Sularda Nitrat ve Nitrit Düzeyi. F. Ü. Sağl. Bil. Derg, 9(2),240-244.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Parlak, A.T., Gül, B.B., Seven, İ., Dağoğlu, G., Yaman, M., (2017). Lipopolysaccharide-Induced Liver Damage is prevented by Ginkgo Biloba Extract 761 and Flunixin Meglumin in Septicemia. 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry, (),120-120.
 2. Gül, B.B., Gökmen, S., Dağoğlu, G., (). Alabalıkların Yenilebilir Doku Örneklerinde Florfenikol Kalıntılarının Araştırılması. uluslararası hayvansal gıdalar kongresi, (),-.

Üyelikler

 1. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji