T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ARTAŞ

» Tıp Fakültesi » Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü » Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
İngilizce, Almanca
Telefon :
2333555 - 1156
Eposta :
,
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Tıbbi Patoloji

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce, Almanca
Telefon 2333555 - 1156
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Tıbbi Patoloji
 • Lisans » 2003 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Doktora » 2013 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD.
 • Doçentlik » 2018

  2018

Makaleler

Uluslararası
 1. Saraç, M., Bakal, Ü., Kuloğlu, T., Tartar, T., Aydın, S., Yardım, M., Artaş, G., Kazez, A., (2018). Effects of Carnosine and Vitamin E on Nucleobindin 2(NUCB2)/nesfatin-1, Ghrelin, Adropin, and Irisin inExperimentally Induced Ovarian Torsion. Annals of Clinical and Laboratory Science, 48(3),345-354.
 2. Saraç, M., Bakal, Ü., Tartar, T., Kuloğlu, T., Yardım, M., Artaş, G., Aydın, S., Kazez, A., (2017). Ghrelin and NUCB2/Nesfatin-1 expression in unilateral testicular torsion-induced rats with and without N-acetylcysteine.. Cellular and Molecular Biology, 63(7),40-45.
 3. Dündar, S., Özgür, c., Yaman, f., Çakmak, o., Arif, s., Özercan, İ.H., Alan, h., Artaş, G., Nacakgediği, o., (2016). Guided bone regeneration with local zoledronic acid and titanium barrier An experimental study. Exp Ther Med, 12(4),2015-2020.
 4. Dündar, S., Artaş, G., Acıkan, İ., Yaman, F., Kırtay, M., Özüpek, M.F., Asutay, F., Köm, M., (2017). Comparison of the Effects of Local and Systemic ZoledronicAcid Application on Mandibular Distraction Osteogenesis. The Journal of Craniofacial Surgery, 28(7),621-625.
 5. Kuloğlu, T., Çelik, ö., Aydın, S., Özercan, İ.H., Acet, m., Aydın, Y., Artaş, G., Türk, A., Yardım, M., Ozan, K.G., Yalçın, m.h., Kocaman, N., (2016). Irisin immunostaining characteristics of breast and ovarian cancer cells. Cell Mol Biol (Noisy-le-grand)., 62(8),40-44.
 6. Güneş, N., Dündar, S., Saybak, A., Artaş, G., Acıkan, İ., Özercan, İ.H., Atılgan, S.S., Yaman, f., (2016). Systemic and local zoledronic acid treatment with hydroxyapatite bone graft A histological and histomorphometric experimental study. Exp Ther Med., 12(4),2417-2422.
Ulusal
 1. Keleş, E., Eroğlu, O., Dağlı, A.F., Artaş, G., Yalçın, Ş., (2015). Larengeal Kondrosarkom: Olgu Sunumu. KBB VE BBC DERGİSİ, 20(2),80-84.
 2. Artaş, G., Orhan, İ., Özercan, İ.H., (2015). Böbreğin inflamatuar myofibroblastik tümörü: Nadir bir olgu. Fırat Tıp Dergisi, 20(1),54-56.
 3. Şahin, L., Albayrak, M., Çelik, E., Özkan, Z.S., Artaş, G., Aygün, H.B., (2013). BİLATERAL TUBAL FAKTÖR NEDENLİ YARDIMLA ÜREME TEDAVİSİ UYGULANAN İKİ KADINDA ENDOMETRİYUM TÜBERKÜLOZU TANISI OLGU SUNUMU. TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ DERGİSİ, 19(4),272-276.
 4. Üçer, Ö., Şimşek, s., Dağlı, A.F., Artaş, G., Varlı, g., (2016). PROSTAT İĞNE BİYOPSİSİ VE RADİKAL PROSTATEKTOMİLERDEKİGLEASON SKORLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. T.C. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, 5(7),-.
 5. Dağlı, A.F., Artaş, G., (2016). ELAZIĞ İLİNDEKİ TİROİD KANSER SIKLIĞI VE ALT TİPLERİ BEŞ YILLIK DENEYİM. T.C. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, 4(1),1-6.
 6. Artaş, G., Kuloğlu, T., (2014). ENALAPRİLİN DİYABETİK SIÇAN MİDE DOKUSUNDA GHRELİN EKSPRESYONUNA ETKİLERİ. FIRAT TIP DERGİSİ, 19(4),172-176.
 7. Artaş, H., Demir, A., Doğan, Z., Kavak, S.B., Artaş, G., (2014). SEZERYAN SONRASI GELİŞEN NEKROTİZAN FASSİTTE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİNİN ROLÜ OLGU SUNUMU. FÜ SAĞLIK BİLİMLERİ TIP DERGİSİ, 28(2),73-75.
 8. Kuloğlu, T., Artaş, G., (2015). Adriamisin Uygulamasının Sıçan Kalp Dokusunda Nesfatin 1 İmmünreaktivitesi Üzerine Etkileri. FIRAT TIP DERGİSİ, 20(2),81-85.
 9. Pala, Ş., Atılgan, R., Artaş, G., (2015). Postmenopozal Kanamalı Olgularda Maligniteye İlerleyişte Yaş Endometrium Kalınlığı ve Vücut Kitle İndekslerinin Karşılaştırılması. FIRAT TIP DERGİSİ, 20(4),215-218.
 10. Atılgan, R., Artaş, G., Kaplan, S., Özkan, Z.S., Kavak, S.B., Behzat, C., Özercan, İ.H., Ekrem, S., (2015). THİNPREP VE KONVANSİYONEL SERVİKOVAJİNAL SMEARLERİN HİSTOPATOLOJİK SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. FIRAT TIP DERGİSİ, 20(1),19-24.
 11. Kaplan, S., Kaya, N., Kuloğlu, T., Artaş, G., Akyol, a., Şimşek, m., (2017). Trikloretilen Uygulanan Ratların Over ve Uterus Dokularına Benfotiamin’in Etkileri. F.Ü. Sağ. Bil. Tıp Derg., 33(1),11-18.
 12. Artaş, G., Üçer, Ö., Şimşek, s., Dağlı, A.F., Varlı, G., (2017). Sinovyal Membran Metastazı Gösteren Malign Melanom Olgusu. Fırat Tıp Dergisi, 22(1),49-51.
 13. Artaş, G., Kuloğlu, T., (2014). DENEYSEL DİYABETİK SIÇAN BÖBREK DOKUSUNDA TRPV1 VE TRPM2 KANALLARINA LOSARTANIN ETKİLERİ. fırat tıp dergisi, 19(3),116-121.
 14. Öztürk, S., Erol, F.S., Akgün, B., Sürme, M.B., Artaş, G., Özercan, İ.H., (2016). Nörofibromatozis Tip I Tanılı Hastada Nörofibromu Taklit Edenİntradural Ekstramedüller Yerleşimli Spinal KavernözHemanjiyom. Türk Nöroşir Derg, 26(2),141-144.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Dağlı, A.F., Kılıçarslan, A., Akarsu, S., Artaş, G., Üçer, Ö., (). FINE NEEDLE ASPIRATION CYTOLOGY OF CASTLEMAN DISEASE IN CHILDHOOD: REPORT OF A CASE AND REVIEW OF THE LITERATURE. 36th European Congress of Cytology. Istanbul, Turkey., (),-.
 2. Daş, C., Artaş, H., Artaş, G., Kılıçarslan, A., Ayten, R., Özercan, İ.H., (). BENIGN CYSTIC OVARIAN TERATOMA WITH A ISTULA INTO THE SMALL BOWEL. 20 th Europan Symposium on Urogenital Radiology, (),-.
 3. Artaş, G., Kuloğlu, T., Koçdor, H., Dağlı, A.F., Aydın, S., (2017). A PROMISING BIOMARKER TO DISTINGUISH BETWEEN BENIGN AND MALIGNANT RENAL TUMORS: ELABELA. 2. IVD Semp., (),-.
Ulusal
 1. Artaş, G., Öztürk, S., (2018). GLİAL TÜMÖRLERİN HİSTOPATOLOJİK TANISINDA TRANSİENT RECEPTOR POTENTİAL MELASTATİN (TRPM) KATYON KANALLARININ ROLÜ. 32. ULUSAL TÜRK NÖROŞİRURJİ KONGRESİ, 28(1),66-67.
 2. Artaş, G., (2018). Kolon Poliplerinin Tanı Ve Tiplendirilmesinde TRPM2 İyon Kanalı. 1. İnönü İç Hastalıkları Kongresi, (),-.
 3. Dündar, S., Yaman, F., Bozoğlan, A., Talo, Y.T., Kırtay, M., Özüpek, M.F., Artaş, G., (). Beş Farklı Yüzeyli Titanyum İmplantların Kemik İmplant Kontaklarının İn Vivo Karşılaştırılması. Türk Dişhekimleri Birliği23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, (),-.
 4. Tuncer, S., Atılgan, R., Kuloğlu, T., Pala, Ş., Artaş, G., Aydın, S., Başpınar, M., (). RATLARDA OTOLOG İNTRAPERİTONEAL OVER TRANSPLANTASYONUNUN NEDEN OLDUĞU OVARYAN HASARI ÖNLEMEDE BENFOTİAMİN VE N ASETİL SİSTEİNİN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. 14. ULUSAL JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK KONGRESİ, (),-.
 5. Saraç, M., Bakal, Ü., Kuloğlu, T., Artaş, G., Tartar, T., Aydın, S., Kazez, A., (). OVER TORSİYON-DETORSİYON SONRASI KARNOZİN VE VİTAMİN E’xx NİN OVER DOKUSU, SERUM İRİSİN, ADROPİN, GHRELİN VE NUCB2/NESFATİN-1 ÜZERİNE ETKİLERİ. 34. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ/ 7. ULUSAL PEDİATRİK ÜROLOJİ KONGRESİ, (),-.
 6. Kuloğlu, T., Artaş, G., Yardım, M., Şahin, İ., Aydın, Y., Beyoğlu, N., Özercan, İ.H., Yalçın, M.H., Aydın, S., (). Renal Hücreli Karsinom Ayırımında İrisin Yeni Bir BiyobelirteçOlabilir mi?. ULUSLARARASI KATILIMLI KONGRE LAB EXPO 2017, (),-.
 7. Artaş, G., (2018). Sirotik Nodül Ve Hepatosellüler Karsinomların Ayrıcı Tanısında Umut Verici Bir Belirteç: Elabela. 1. Gasrtointestinal Araştırma Kongresi – 10 Mart 2018 - Malatya, (),403-.
 8. Artaş, G., Kuloğlu, T., Koçdor, H., Dağlı, A.F., Aydın, S., (2017). BENİGN VE MALİGN BÖBREK TÜMÖRLERİNİ AYIRT ETMEDE UMUT VERİCİ BİR BİYOBELİRTEÇ: ELABELA. 2. TÜRKİYE İN VİTRO DİYAGNOSTİK SEMPOZYUMU, 42(2),82-83.
 9. Aydın, S., Kuloğlu, T., Artaş, G., Koçdor, M.A., Şahin, İ., Yardım, M., Özercan, İ.H., (2017). TİROİD ONKOSİTİK VARYANT KARSİNOMLARIN AYIRIMINDA ADAY BİR BİYOMARKER: İRİSİN. 2. TÜRKİYE İN VİTRO DİAGNOSTİK SEMPOZYUMU, 42(2),78-79.
 10. Pala, Ş., Atılgan, R., Kuloğlu, T., Artaş, G., Kaplan, S., Akyol, a., (). CERRAHİ MENOPOZ RAT MODELİNDE ÖĞRENME VE BELLEK KAYBI ÜZRİNE TRPM2 KANAL AKTİVASYONUN ETKİSİ. 14. ULUSAL JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK KONGRESİ, (),-.
 11. Artaş, G., Üçer, Ö., Şimşek, S., Dağlı, A.F., Varlı, G., (). EKLEM SIVISINA METASTAZ GÖSTEREN MALİGN MELANOM OLGUSU. 25. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ/ 6. SİTOPATOLOJİ KONGRESİ, (),-.
 12. Binnetoğlu, K., Artaş, G., Yiğit, M.V., Kırkıl, C., Aygen, E., (). LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ YAPILAN HASTALARIN ÇIKARILAN MİDE DOKUSUNDA GASTRİT VE HELİKOBAKTER PİLORİ GÖRÜLME SIKLIĞI. 12. ULUSAL ENDOSKOPİK LAPARASKOPİK CERRAHİ KONGRESİ, (),-.
 13. Öztürk, S., Erol, F.S., Akgün, B., Sürme, M.B., Artaş, G., Özercan, İ.H., (). NÖROFİBRAMATOZİS TİP 1 TANILI HASTADA NÖROFİBROMU TAKLİT EDEN İNTRADURAL EKSTRAMEDÜLLER YERLEŞİMLİ SPİNAL KAVERNÖZ HEMANJİYOM. TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 30. BİLİMSEL KONGRESİ, (),-.
 14. Akpolat, N., Artaş, G., Çelik, H., (). WOLFİAN ADNEKSİYAL TÜMÖR: OLGU SUNUMU. 20. PATOLOJİ KONGRESİ, (),-.
 15. Saraç, M., Bakal, Ü., Artaş, G., Kazez, A., (). Apendikste Metalik Yabancı Cisim, Ne yapalım?. 32. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİ KONGRESİ, TRABZON, (),-.
 16. Özkan, g., Akkoç, R.F., Demirdaş, k., Artaş, G., Ögetürk, M., (2016). Double enamel pearl whit buds: a case report. XVIII. ULUSAL ANATOMİ KONGRESİ, (),-.
 17. Fadlı, D., Karabulut, K., Kırkıl, C., Artaş, G., Kılıç, L., Kenan, B., Aygen, E., Çetinkaya, Z., Özercan, İ.H., Ilhan, Y.S., (2014). MİDE KANSERİ NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARDA SAĞ KALIMI ETKİLEYEN PARAMETRELER. 19. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ, (),-.
 18. Artaş, G., Orhan, İ., Özercan, İ.H., (2013). BÖBREĞİN İNFLAMATUVAR MYOFİBROBLASTİK TÜMÖRÜ. 23. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ, 20(1),54-56.
 19. Şahin, A., Artaş, G., (2018). Barrett Özofagus: Endoskopik-histopatolojik Korelasyonve Helikobacter Pylori ile İlişkisi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Gastroenteroloji Günleri, (),19-.
 20. Tuncer, S., Atılgan, R., Kuloğlu, T., Pala, Ş., Artaş, G., Aydın, S., Başpınar, M., (2016). RATLARDA OTOLOG İNTRAPERİTONEAL OVER TRANSPLANTASYONUNUN NEDEN OLDUĞU OVARYAN HASARI ÖNLEMEDE N ASETİL SİSTEİNİN (NAC) ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. 14. ulusal jinekoloji ve obstetrik kongresi, (),-.
 21. Artaş, G., Şahin, A., (2018). Hepatoselüller Karsinom Sirotik Nodül Ayrımında TRMP2 İyon Kanalı. 2. Çukurova Hepatoselüler Karsinoma Kongresi, (),25-.
 22. Usta, S., Karabulut, K., Artaş, G., Artaş, H., (2017). İzole karaciğer tüberkülozu. 13. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, (),-.
 23. Aksoy, A., Artaş, G., Kuloğlu, T., (). PANKREAS KANSERİNDE MESOTELİN VE FİBULİN-1 EKSPRESYONUNUN PROGNOSTİK ÖNEMİ. 22. ulusal kanser kongresi, (),-.

Projeler

 1. Ratlarda Tiyoasetamidle Oluşturulan Karaciğer Toksisitesi Üzerine Siyah Üzüm Çekirdeği Ekstraktının Etkileri30122014, 30.12.2014-30.10.2015
 2. Ratlarda asetik asit ile oluşturulan kolitte Whey proteininin etkileri, 30.03.2017-26.07.2018
 3. Deneysel Glokom Modelinde Eritpoetin ve Rasajilinin Nöroprotektif Etkinlikleri, 30.03.2017-30.09.2017
 4. N Metil N-Nitrozüre ile oluşturulan Retinitis Pigmentosa modelinde Edaravon ve Ellajik Asit’xxin Antioksidan etkisi, 19.12.2017-20.12.2018
 5. Diyetle İndüklenerek Obezite Oluşturulan Ratlarda Treadmill Egzersizi ve Metformin Takviyesinin İrisin, Adiponutrin, Adropin ve Kopeptin Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi, 15.05.2018-
 6. İrisin Hormonunun Puberteye Geçiş ve Üreme Sistemi Üzerindeki Nöroendokrin Etkilerinin in vivo ve in vitro Yöntemler ile Araştırılması, 15.11.2018-
 7. Basit Endometrial Hiperplaziden Endometrium Kanserine Doğru Gelişen Süreçte TRPM Katyon Kanallarının Rolü, 26.05.2017-30.01.2018
 8. Fırat Üniversitesi Nörobilim Araştırma Merkezi Kurulumu, 01.02.2018-
 9. Spinal stenoz ve lomber disk hernisi hastalarında ligamentum flavumda BMP-2, VEGF ve D-vitamin reseptör düzeylerinin değerlendirilmesi, 05.07.2017-
 10. Pankreas kanserinde mesothelin ve fibulin ekspresyonunun prognostik önemi, 11.11.2016-
 11. Malign mesotheliomada stathmin ve mesothelin ekspresyonu değerlendirmesi, 11.11.2016-
 12. Deneysel Kornea Neovaskülarizasyonunda Topikal - Subkonjonktival Aflibercept in Etkinliği ve Korneal Adropin Düzeyleri, 30.03.2017-
 13. İskemi-reperfüzyon Modeli oluşturulmuş Rat Beyin Dokusunda TRPM2 Katyon Kanallarının Ekspresyonu, 07.11.2014-25.12.2015
 1. Uluslararası, Dergi, Fırat Tıp Dergisi, 2
 2. Uluslararası, Dergi, Erciyes Medical Journal, 1
 3. Ulusal, Dergi, VAN TIP DERGİSİ, 1