T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Doç. Dr. Gökhan ARTAŞ

» Tıp Fakültesi » Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü » Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
İngilizce, Almanca
Telefon :
2333555 - 1156
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Tıbbi Patoloji


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce, Almanca
Telefon 2333555 - 1156
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Tıbbi Patoloji
 • Lisans » 2003 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Doktora » 2013 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD.
 • Doçentlik » 2018

  2018

Makaleler

Uluslararası
 1. Saraç, M., Bakal, Ü., Kuloğlu, T., Tartar, T., Aydın, S., Yardım, M., Artaş, G., Kazez, A., (2018). Effects of Carnosine and Vitamin E on Nucleobindin 2(NUCB2)/nesfatin-1, Ghrelin, Adropin, and Irisin inExperimentally Induced Ovarian Torsion. Annals of Clinical and Laboratory Science, 48(3),345-354.
 2. Saraç, M., Bakal, Ü., Tartar, T., Kuloğlu, T., Yardım, M., Artaş, G., Aydın, S., Kazez, A., (2017). Ghrelin and NUCB2/Nesfatin-1 expression in unilateral testicular torsion-induced rats with and without N-acetylcysteine.. Cellular and Molecular Biology, 63(7),40-45.
 3. Dündar, S., Özgür, c., Yaman, f., Çakmak, o., Arif, s., Özercan, İ.H., Alan, h., Artaş, G., Nacakgediği, o., (2016). Guided bone regeneration with local zoledronic acid and titanium barrier An experimental study. Exp Ther Med, 12(4),2015-2020.
 4. Dündar, S., Artaş, G., Acıkan, İ., Yaman, F., Kırtay, M., Özüpek, M.F., Asutay, F., Köm, M., (2017). Comparison of the Effects of Local and Systemic ZoledronicAcid Application on Mandibular Distraction Osteogenesis. The Journal of Craniofacial Surgery, 28(7),621-625.
 5. Kuloğlu, T., Çelik, ö., Aydın, S., Özercan, İ.H., Acet, m., Aydın, Y., Artaş, G., Türk, A., Yardım, M., Ozan, K.G., Yalçın, m.h., Kocaman, N., (2016). Irisin immunostaining characteristics of breast and ovarian cancer cells. Cell Mol Biol (Noisy-le-grand)., 62(8),40-44.
 6. Güneş, N., Dündar, S., Saybak, A., Artaş, G., Acıkan, İ., Özercan, İ.H., Atılgan, S.S., Yaman, f., (2016). Systemic and local zoledronic acid treatment with hydroxyapatite bone graft A histological and histomorphometric experimental study. Exp Ther Med., 12(4),2417-2422.
Ulusal
 1. Keleş, E., Eroğlu, O., Dağlı, A.F., Artaş, G., Yalçın, Ş., (2015). Larengeal Kondrosarkom: Olgu Sunumu. KBB VE BBC DERGİSİ, 20(2),80-84.
 2. Artaş, G., Orhan, İ., Özercan, İ.H., (2015). Böbreğin inflamatuar myofibroblastik tümörü: Nadir bir olgu. Fırat Tıp Dergisi, 20(1),54-56.
 3. Şahin, L., Albayrak, M., Çelik, E., Özkan, Z.S., Artaş, G., Aygün, H.B., (2013). BİLATERAL TUBAL FAKTÖR NEDENLİ YARDIMLA ÜREME TEDAVİSİ UYGULANAN İKİ KADINDA ENDOMETRİYUM TÜBERKÜLOZU TANISI OLGU SUNUMU. TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ DERGİSİ, 19(4),272-276.
 4. Üçer, Ö., Şimşek, s., Dağlı, A.F., Artaş, G., Varlı, g., (2016). PROSTAT İĞNE BİYOPSİSİ VE RADİKAL PROSTATEKTOMİLERDEKİGLEASON SKORLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. T.C. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, 5(7),-.
 5. Dağlı, A.F., Artaş, G., (2016). ELAZIĞ İLİNDEKİ TİROİD KANSER SIKLIĞI VE ALT TİPLERİ BEŞ YILLIK DENEYİM. T.C. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, 4(1),1-6.
 6. Artaş, G., Kuloğlu, T., (2014). ENALAPRİLİN DİYABETİK SIÇAN MİDE DOKUSUNDA GHRELİN EKSPRESYONUNA ETKİLERİ. FIRAT TIP DERGİSİ, 19(4),172-176.
 7. Artaş, H., Demir, A., Doğan, Z., Kavak, S.B., Artaş, G., (2014). SEZERYAN SONRASI GELİŞEN NEKROTİZAN FASSİTTE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİNİN ROLÜ OLGU SUNUMU. FÜ SAĞLIK BİLİMLERİ TIP DERGİSİ, 28(2),73-75.
 8. Kuloğlu, T., Artaş, G., (2015). Adriamisin Uygulamasının Sıçan Kalp Dokusunda Nesfatin 1 İmmünreaktivitesi Üzerine Etkileri. FIRAT TIP DERGİSİ, 20(2),81-85.
 9. Pala, Ş., Atılgan, R., Artaş, G., (2015). Postmenopozal Kanamalı Olgularda Maligniteye İlerleyişte Yaş Endometrium Kalınlığı ve Vücut Kitle İndekslerinin Karşılaştırılması. FIRAT TIP DERGİSİ, 20(4),215-218.
 10. Atılgan, R., Artaş, G., Kaplan, S., Özkan, Z.S., Kavak, S.B., Behzat, C., Özercan, İ.H., Ekrem, S., (2015). THİNPREP VE KONVANSİYONEL SERVİKOVAJİNAL SMEARLERİN HİSTOPATOLOJİK SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. FIRAT TIP DERGİSİ, 20(1),19-24.
 11. Kaplan, S., Kaya, N., Kuloğlu, T., Artaş, G., Akyol, a., Şimşek, m., (2017). Trikloretilen Uygulanan Ratların Over ve Uterus Dokularına Benfotiamin’in Etkileri. F.Ü. Sağ. Bil. Tıp Derg., 33(1),11-18.
 12. Artaş, G., Üçer, Ö., Şimşek, s., Dağlı, A.F., Varlı, G., (2017). Sinovyal Membran Metastazı Gösteren Malign Melanom Olgusu. Fırat Tıp Dergisi, 22(1),49-51.
 13. Artaş, G., Kuloğlu, T., (2014). DENEYSEL DİYABETİK SIÇAN BÖBREK DOKUSUNDA TRPV1 VE TRPM2 KANALLARINA LOSARTANIN ETKİLERİ. fırat tıp dergisi, 19(3),116-121.
 14. Öztürk, S., Erol, F.S., Akgün, B., Sürme, M.B., Artaş, G., Özercan, İ.H., (2016). Nörofibromatozis Tip I Tanılı Hastada Nörofibromu Taklit Edenİntradural Ekstramedüller Yerleşimli Spinal KavernözHemanjiyom. Türk Nöroşir Derg, 26(2),141-144.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Dağlı, A.F., Kılıçarslan, A., Akarsu, S., Artaş, G., Üçer, Ö., (). FINE NEEDLE ASPIRATION CYTOLOGY OF CASTLEMAN DISEASE IN CHILDHOOD: REPORT OF A CASE AND REVIEW OF THE LITERATURE. 36th European Congress of Cytology. Istanbul, Turkey., (),-.
 2. Daş, C., Artaş, H., Artaş, G., Kılıçarslan, A., Ayten, R., Özercan, İ.H., (). BENIGN CYSTIC OVARIAN TERATOMA WITH A ISTULA INTO THE SMALL BOWEL. 20 th Europan Symposium on Urogenital Radiology, (),-.
 3. Artaş, G., Kuloğlu, T., Koçdor, H., Dağlı, A.F., Aydın, S., (2017). A PROMISING BIOMARKER TO DISTINGUISH BETWEEN BENIGN AND MALIGNANT RENAL TUMORS: ELABELA. 2. IVD Semp., (),-.
Ulusal
 1. Türker, C., Keleş, E., Kaygusuz, İ., Karlıdağ, T., Artaş, G., Kuloğlu, T., Ilhan, N., Yalçın, Ş., (2019). DENEYSEL ALERJİK RİNİT OLUŞTURULAN SIÇANLARDA SİSTEMİK VE İNTRANAZAL BCG TEDAVİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. 41. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, (),-.
 2. Yalçın, E., Pala, Ş., Atılgan, R., Kuloğlu, T., Önalan, E., Artaş, G., Buren, İ., (2018). Can TRPM2 and TRPM7 ion channels immunoreactivity and gene expressions be a new marker on diagnosis of endometrial hiperplasia progression to endometrial carcinom?. XII. Turkish German Gynecologic Congress (2018), (),-.
 3. Aksoy, A., Artaş, G., Önalan, E., Tektemur, A., (2018). Mezetelyomada Mesotelin ve Stathmin-1 Ekspresyonunun Prognostik Önemi ve Mesotelin ve Stathmin-1’xx in siRNA’xx larla Susturulmasının Otofai, İnvazyon ve Apoptoz Üzerine Etkileri. 2. Ulusal İmmünoterapi ve Onkoloji Kongresi, (),-.
 4. Artaş, G., Öztürk, S., (2018). GLİAL TÜMÖRLERİN HİSTOPATOLOJİK TANISINDA TRANSİENT RECEPTOR POTENTİAL MELASTATİN (TRPM) KATYON KANALLARININ ROLÜ. 32. ULUSAL TÜRK NÖROŞİRURJİ KONGRESİ, 28(1),66-67.
 5. Artaş, G., (2018). Kolon Poliplerinin Tanı Ve Tiplendirilmesinde TRPM2 İyon Kanalı. 1. İnönü İç Hastalıkları Kongresi, (),-.
 6. Dündar, S., Yaman, F., Bozoğlan, A., Talo, Y.T., Kırtay, M., Özüpek, M.F., Artaş, G., (). Beş Farklı Yüzeyli Titanyum İmplantların Kemik İmplant Kontaklarının İn Vivo Karşılaştırılması. Türk Dişhekimleri Birliği23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, (),-.
 7. Tuncer, S., Atılgan, R., Kuloğlu, T., Pala, Ş., Artaş, G., Aydın, S., Başpınar, M., (). RATLARDA OTOLOG İNTRAPERİTONEAL OVER TRANSPLANTASYONUNUN NEDEN OLDUĞU OVARYAN HASARI ÖNLEMEDE BENFOTİAMİN VE N ASETİL SİSTEİNİN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. 14. ULUSAL JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK KONGRESİ, (),-.
 8. Saraç, M., Bakal, Ü., Kuloğlu, T., Artaş, G., Tartar, T., Aydın, S., Kazez, A., (). OVER TORSİYON-DETORSİYON SONRASI KARNOZİN VE VİTAMİN E’xx NİN OVER DOKUSU, SERUM İRİSİN, ADROPİN, GHRELİN VE NUCB2/NESFATİN-1 ÜZERİNE ETKİLERİ. 34. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ/ 7. ULUSAL PEDİATRİK ÜROLOJİ KONGRESİ, (),-.
 9. Kuloğlu, T., Artaş, G., Yardım, M., Şahin, İ., Aydın, Y., Beyoğlu, N., Özercan, İ.H., Yalçın, M.H., Aydın, S., (). Renal Hücreli Karsinom Ayırımında İrisin Yeni Bir BiyobelirteçOlabilir mi?. ULUSLARARASI KATILIMLI KONGRE LAB EXPO 2017, (),-.
 10. Artaş, G., (2018). Sirotik Nodül Ve Hepatosellüler Karsinomların Ayrıcı Tanısında Umut Verici Bir Belirteç: Elabela. 1. Gasrtointestinal Araştırma Kongresi – 10 Mart 2018 - Malatya, (),403-.
 11. Artaş, G., Kuloğlu, T., Koçdor, H., Dağlı, A.F., Aydın, S., (2017). BENİGN VE MALİGN BÖBREK TÜMÖRLERİNİ AYIRT ETMEDE UMUT VERİCİ BİR BİYOBELİRTEÇ: ELABELA. 2. TÜRKİYE İN VİTRO DİYAGNOSTİK SEMPOZYUMU, 42(2),82-83.
 12. Aydın, S., Kuloğlu, T., Artaş, G., Koçdor, M.A., Şahin, İ., Yardım, M., Özercan, İ.H., (2017). TİROİD ONKOSİTİK VARYANT KARSİNOMLARIN AYIRIMINDA ADAY BİR BİYOMARKER: İRİSİN. 2. TÜRKİYE İN VİTRO DİAGNOSTİK SEMPOZYUMU, 42(2),78-79.
 13. Pala, Ş., Atılgan, R., Kuloğlu, T., Artaş, G., Kaplan, S., Akyol, a., (). CERRAHİ MENOPOZ RAT MODELİNDE ÖĞRENME VE BELLEK KAYBI ÜZRİNE TRPM2 KANAL AKTİVASYONUN ETKİSİ. 14. ULUSAL JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK KONGRESİ, (),-.
 14. Artaş, G., Üçer, Ö., Şimşek, S., Dağlı, A.F., Varlı, G., (). EKLEM SIVISINA METASTAZ GÖSTEREN MALİGN MELANOM OLGUSU. 25. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ/ 6. SİTOPATOLOJİ KONGRESİ, (),-.
 15. Binnetoğlu, K., Artaş, G., Yiğit, M.V., Kırkıl, C., Aygen, E., (). LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ YAPILAN HASTALARIN ÇIKARILAN MİDE DOKUSUNDA GASTRİT VE HELİKOBAKTER PİLORİ GÖRÜLME SIKLIĞI. 12. ULUSAL ENDOSKOPİK LAPARASKOPİK CERRAHİ KONGRESİ, (),-.
 16. Öztürk, S., Erol, F.S., Akgün, B., Sürme, M.B., Artaş, G., Özercan, İ.H., (). NÖROFİBRAMATOZİS TİP 1 TANILI HASTADA NÖROFİBROMU TAKLİT EDEN İNTRADURAL EKSTRAMEDÜLLER YERLEŞİMLİ SPİNAL KAVERNÖZ HEMANJİYOM. TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 30. BİLİMSEL KONGRESİ, (),-.
 17. Akpolat, N., Artaş, G., Çelik, H., (). WOLFİAN ADNEKSİYAL TÜMÖR: OLGU SUNUMU. 20. PATOLOJİ KONGRESİ, (),-.
 18. Saraç, M., Bakal, Ü., Artaş, G., Kazez, A., (). Apendikste Metalik Yabancı Cisim, Ne yapalım?. 32. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİ KONGRESİ, TRABZON, (),-.
 19. Özkan, g., Akkoç, R.F., Demirdaş, k., Artaş, G., Ögetürk, M., (2016). Double enamel pearl whit buds: a case report. XVIII. ULUSAL ANATOMİ KONGRESİ, (),-.
 20. Fadlı, D., Karabulut, K., Kırkıl, C., Artaş, G., Kılıç, L., Kenan, B., Aygen, E., Çetinkaya, Z., Özercan, İ.H., Ilhan, Y.S., (2014). MİDE KANSERİ NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARDA SAĞ KALIMI ETKİLEYEN PARAMETRELER. 19. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ, (),-.
 21. Artaş, G., Orhan, İ., Özercan, İ.H., (2013). BÖBREĞİN İNFLAMATUVAR MYOFİBROBLASTİK TÜMÖRÜ. 23. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ, 20(1),54-56.
 22. Şahin, A., Artaş, G., (2018). Barrett Özofagus: Endoskopik-histopatolojik Korelasyonve Helikobacter Pylori ile İlişkisi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Gastroenteroloji Günleri, (),19-.
 23. Tuncer, S., Atılgan, R., Kuloğlu, T., Pala, Ş., Artaş, G., Aydın, S., Başpınar, M., (2016). RATLARDA OTOLOG İNTRAPERİTONEAL OVER TRANSPLANTASYONUNUN NEDEN OLDUĞU OVARYAN HASARI ÖNLEMEDE N ASETİL SİSTEİNİN (NAC) ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. 14. ulusal jinekoloji ve obstetrik kongresi, (),-.
 24. Artaş, G., Şahin, A., (2018). Hepatoselüller Karsinom Sirotik Nodül Ayrımında TRMP2 İyon Kanalı. 2. Çukurova Hepatoselüler Karsinoma Kongresi, (),25-.
 25. Usta, S., Karabulut, K., Artaş, G., Artaş, H., (2017). İzole karaciğer tüberkülozu. 13. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, (),-.
 26. Aksoy, A., Artaş, G., Kuloğlu, T., (). PANKREAS KANSERİNDE MESOTELİN VE FİBULİN-1 EKSPRESYONUNUN PROGNOSTİK ÖNEMİ. 22. ulusal kanser kongresi, (),-.

Projeler

 1. Prostat karsinomunda stathmin ve cyclin D1 espresyon değerlendirmesi, 20.03.2018-20.03.2019
 2. Metastatik meme karsinomunda osteopontin ve cyclin D1 ekspresyonu değerlendirmesi, 19.12.2017-24.12.2018
 3. İdiopatik granulomatoz mastit ile LL-37 arasındaki ilişki., 17.04.2019-
 4. Ratlarda Tiyoasetamidle Oluşturulan Karaciğer Toksisitesi Üzerine Siyah Üzüm Çekirdeği Ekstraktının Etkileri30122014, 30.12.2014-30.10.2015
 5. Ratlarda asetik asit ile oluşturulan kolitte Whey proteininin etkileri, 30.03.2017-26.07.2018
 6. Deneysel Glokom Modelinde Eritpoetin ve Rasajilinin Nöroprotektif Etkinlikleri, 30.03.2017-30.09.2017
 7. N Metil N-Nitrozüre ile oluşturulan Retinitis Pigmentosa modelinde Edaravon ve Ellajik Asit’xxin Antioksidan etkisi, 19.12.2017-20.12.2018
 8. Diyetle İndüklenerek Obezite Oluşturulan Ratlarda Treadmill Egzersizi ve Metformin Takviyesinin İrisin, Adiponutrin, Adropin ve Kopeptin Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi, 15.05.2018-
 9. İrisin Hormonunun Puberteye Geçiş ve Üreme Sistemi Üzerindeki Nöroendokrin Etkilerinin in vivo ve in vitro Yöntemler ile Araştırılması, 15.11.2018-
 10. Basit Endometrial Hiperplaziden Endometrium Kanserine Doğru Gelişen Süreçte TRPM Katyon Kanallarının Rolü, 26.05.2017-30.01.2018
 11. Fırat Üniversitesi Nörobilim Araştırma Merkezi Kurulumu, 01.02.2018-
 12. Spinal stenoz ve lomber disk hernisi hastalarında ligamentum flavumda BMP-2, VEGF ve D-vitamin reseptör düzeylerinin değerlendirilmesi, 05.07.2017-
 13. Pankreas kanserinde mesothelin ve fibulin ekspresyonunun prognostik önemi, 11.11.2016-15.12.2019
 14. Malign mesotheliomada stathmin ve mesothelin ekspresyonu değerlendirmesi, 11.11.2016-20.05.2019
 15. Deneysel Kornea Neovaskülarizasyonunda Topikal - Subkonjonktival Aflibercept in Etkinliği ve Korneal Adropin Düzeyleri, 30.03.2017-
 16. İskemi-reperfüzyon Modeli oluşturulmuş Rat Beyin Dokusunda TRPM2 Katyon Kanallarının Ekspresyonu, 07.11.2014-25.12.2015
 1. Uluslararası, Dergi, Fırat Tıp Dergisi, 2
 2. Uluslararası, Dergi, Erciyes Medical Journal, 1
 3. Ulusal, Dergi, VAN TIP DERGİSİ, 1