T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
-
Telefon :
424-2370000
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Tefsir


Doğum Yeri Bingöl
Yabancı Dil -
Telefon 424-2370000
Eposta
Fax 0-424-24160
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Tefsir
 • Lisans » 1981 Yılı mezunu

  Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 • Yüksek Lisans » 1996 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi SBE
 • Doktora » 2001 Yılı mezunu

  Marmara Üniversitesi SBE
 • Doçentlik » 2006

  Fırat Üniversitesi
 • Profesörlük » 2012

  Fırat Üniversitesi
 • 1 Tasavvuf Anabilim Dalı

  Anabilim Dalı Başkanı » Kasım 2003 ile Kasım 2008 tarihleri arasında.
 • 2 İLAHİYAT FAKÜLTESİ

  Kurul Üyesi » Mart 2012 tarihinden itibaren.
 • 3 İLAHİYAT FAKÜLTESİ

  Dekan Vekili » Mart 2013 ile Haziran 2013 tarihleri arasında.
 • 4 İLAHİYAT FAKÜLTESİ

  Yönetim Kurulu Üyesi » Mart 2013 tarihinden itibaren.
 • 5 FIRAT ÜNİVERSİTESİ

  Senato Üyesi » Mart 2013 tarihinden itibaren.
 • 6 FIRAT ÜNİVERSİTESİ

  Yönetim Kurulu Üyesi » Mart 2013 tarihinden itibaren.
 • 7 İLAHİYAT FAKÜLTESİ

  Dekan » Haziran 2013 tarihinden itibaren.
 • 8 Tefsir Anabilim Dalı

  Anabilim Dalı Başkanı » Ekim 2013 tarihinden itibaren.

Kitaplar

 1. Arslan, G., , Muhammed eş Şeybani nin kuranı yorum metodu, ilahiyat yay., , 239, 975-6666-54-4.
 2. Arslan, Ğ., , İmam Şafii nin Kuran Okumaları, Rağbet, , , .
 3. Arslan, G., , Hadis in Kuran la Tefsiri Ayni Örneği, Grafikkent Elazığ, , 390, .

Makaleler

Ulusal
 1. Arslan, G., (2003). Türkçe Kur an Meallerinde Hedef Dilin Önemi. fırat ilahiyat fakültesi, 8(),27-44.
 2. Arslan, G., (2004). Kuran okumalarında fıkıhçı perspektif. Fırat Ü İlahiyat fak. dergisi, 9(2),-.
 3. Arslan, G., (2002). Tefsirde Dünyevileşme Marife I 3 107 118. Marife, 1(3),107-118.
 4. Arslan, G., (2003). Tefsir Çalışmalarında Kur an Meselleri ve Atasözlerimiz. Dini Araştırmalar, 5(15),165-179.
 5. Arslan, G., (2004). Türkçe kuran melalleirnde min harfinin aktarımı. Marife, 4(1),-.
 6. Arslan, G., (2005). Erken Dönem Fıkıh Ekolleri ve Aşırı Yorum Problemi. Bilimname, 7(1),-.
 7. Arslan, G., (2004). İbni Haldunun mukaddimesinde tabii tefsir realitesi. İslami Araştırmalar, 17(4),264-280.
 8. Arslan, G., (2007). İbrahim Suresinin İlk ve Son Ayeti Arasındaki Belaği Uyum. Fırat Ü İlahiayt Fak Dergisi, 12(1),1-22.
 9. Arslan, G., (2008). Tefsir Usulüne Fıkıh usulü Karıştırmak. Fırat Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 13(2),1-34.
 10. Arslan, G., (2008). Kuranı kerimde eyyu edatı ve tercümesi problemi. bilimname, 15(2),69-97.
 11. Arslan, G., (2009). Kur an ı Kerim de Tezyinu l Amel ya da Çirkini Güzel Görmek. Fırat ü İlahiyat fak. dergisi, 14(1),37-66.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Arslan, G., (). İmam Şaffiide gai yorum. uluslararası İmam şafiii sempozyumu, (),-.
 2. Arslan, G., (). Doğu medreselerinde temel tefsir refaransı olarak kadı beydavi tefsirinin mesajcı yorum açısındann kritiği. Medreseler Sempozyumu MUŞ, (),-.
 3. Arslan, G., (). Bir müfessir olarak Ayni. Bedreddin Ayni uluslararası sempozyumu, Gaziantep, (),383-416.

Üyelikler

 1. Fırat Ü İlahiyat Fak Tefsir ABD başkanı
 2. Fırat Ü İlahiyat Fakültesi
 3. Fırat Ü

Hakemlikler

 1. Ulusal, Dergi, F.Ü. İlahiayt Fak dergisi- bilimname- islami araştırmalar, 7