T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Prof. Dr. Fikriye KIRBAĞ ZENGİN

Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
-
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon -
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı
 • Lisans » - Yılı mezunu

  Biyoloji

Kitaplar

 1. Keçeci, G., Yıldırım, P., Kırbağ, Z.F., , Eğitim Bilimleri Alanında Araştırma veDeğerlendirmeler, GECE AKADEMİ, 2019, 196, 978-605-7631-28-2.

Makaleler

Uluslararası
 1. Keçeci, G., Aydın, T., Kırbağ, Z.F., (2019). THE EFFECT OF STEM ACTIVITIES ON PRESCHOOL STUDENTS’xx SCIENTIFIC PROCESS SKILLS. International Journal of Eurasia Social Sciences, 10(36),-.
 2. Keçeci, G., Kırbağ, Z.F., Alan, B., (2019). TÜBİTAK 4004 “Küçük Bilim insanları Elâzığ Hazar Gölü Ekosistemini Keşfediyor” Projesinin Ortaokul Öğrencilerinin Çevresel Tutumlarına Etkisi. nsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi [itobiad], 8(1),41-63.
 3. Aygan, M.B., Kırbağ, Z.F., (2017). DEVELOPING RENEWABLE ENERGY ACHIEVEMENT TEST: RELIABILITY ANDVALIDITY STUDY. International Congress Of Eurasian Social Sciences, 8(28),-.
 4. Keçeci, G., Alan, B., Kırbağ, Z.F., (2016). EĞİTSEL BİLGİSAYAR OYUNLARI DESTEKLİ KODLAMA ÖĞRENİMİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Education Sciences, 11(3),184-194.
 5. Kırbağ, Z.F., Alan, B., Keçeci, G., (2016). AKADEMİK ÇELİŞKİ TEKNİĞİNİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KLONLAMAKAVRAMSAL ANLAMA SEVİYELERİNE VE FEN ÖZ YETERLİKLERİNE ETKİSİ. The Journal of International Social Research, 9(46),-.
 6. Kırbağ, Z.F., Kırbağ, s., (2007). Effects of copper on chlorophyll protein and abscisic acid level of sunflower Helianthus annuus L seedlings. Journal of Environmental Biology, 28(3),561-566.
 7. Kırılmazkaya, G., Kırbağ, Z.F., (2015). Tahmin Et Gözle Açikla Yönteminin Ortaokul Öğrencilerinin Elektrik Konusu Akademik Başarilarina Ve Fene Karşi Tutumlarina Etkisinin İncelenmesi. Tahmin Et-Gözle-Açikla Yönteminin Ortaokul Öğrencilerinin Elektrik Konusu Akademik Başarilarina Ve Fene Karşi Tutumlarina Etkisinin İncelenmesi, 8(4),975-981.
 8. Kırbağ, Z.F., Munzuroğlu, Ö., (2005). Effects of some heavy metals on content of chlorophyll proline and some antioxidant chemicals in bean Phaseolus vulgaris L seedlings. ACTA BIOLOGICA CRACOVIENSIA SERIES BOTANICA, 47(2),157-164.
 9. Kırbağ, S., Kırbağ, Z.F., Kursat, M., (2009). Antimicrobial activitis of extracts of some plants. Pakistan Journal of Botany, 41(4),2067-2070.
 10. Kırbağ, Z.F., Munzuroğlu, Ö., (2006). Toxic effects of cadmium Cd on metabolism of sunflower Helianthus annuus L seedlings. ACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICA SECTION B-SOIL AND PLANT SCIENCE, 56(),224-229.
 11. Kırbağ, Z.F., (2013). Physiological Behavior of Bean Phaseolus vulgaris l Seedlings Under Metal Stress. Biological Research, 46(1),79-85.
 12. Kırbağ, Z.F., (2006). The effects of Co 2 and Zn 2 on the contents of protein abscisic acid proline and chlorophyll in bean seedling. Journal of Environmental Biology, 27(2),441-448.
 13. Kırbağ, Z.F., (2015). Effects of exogenous salicylic acid on growth characteristics and biochemical content of wheat seeds under arsenic stress. Journal of Environmental Biology, (),-.
 14. Kırbağ, S., Erecevit, P., Kırbağ, Z.F., Güvenç, N., (2013). Antimikrobial Activities of some Euphorbia Source. African J. Traditional Complementary and Alternative Medicine, 10(5),-.
 15. Munzuroğlu, Ö., Kırbağ, Z.F., (2006). Effect of cadmium on germination coleoptile and root growth of barley seeds in the presence of gibberellic acid and kinetin. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY, 27(4),671-677.
 16. Kırbağ, Z.F., Kırılmazkaya, G., Keçeci, G., (2012). Akıllı tahta kullanımının fen ve teknoloji dersindeki başarı ve tutum etkisi. E-journal of New World Sciences Academy, 7(2),526-533.
 17. Kırbağ, Z.F., (2009). The effects of nickel and chromium on the contents of chlorophyll proteins abscisic acid and proline in bean seedlings. Fresenius Environmental Bulletin, 18(12),2301-2305.
 18. Kırbağ, Z.F., Keçeci, G., Kırılmazkaya, G., (2012). İlköğretim öğrencilerinin nükleer enerji sosoyo bilimsel konusu online argümantasyon yöntemiyle öğrenmesi. E- journal of new world Science Academy, 7(2),647-654.
 19. Kırbağ, Z.F., Munzuroğlu, Ö., (2001). The effects of low temperature on the growth and total protein amount of chickpea seedlings. Acta Botanica hungarica, 43(4),367-378.
 20. Kırbag, Z.F., , M.O., (2006). Effects of heavy metals Pb Cu Cd Hg on total protein and abscisic acid content of bean Phaseolus vulgaris L cv Strike seedlings. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 15(4),277-282.
Ulusal
 1. Alan, B., Yıldız, S., Kırbağ, Z.F., (2019). THE DETERMINATION OF INFORMATION AND ATTITUDES OF HEALTHINFORMATION TEACHER CANDIDATES ABOUT GENETICALLY MODIFIEDORGANISMS. International Journal of Eurasia Social Sciences, 10(37),955-967.
 2. Göztop, F., Kırbağ, Z.F., (2013). The Antimicrobial Activity of Physalis peruviana L. J. of Science and Technology, (),-.
 3. Munzuroğlu, Ö., Kırbağ, Z.F., Yahyagil, Z., (2008). The Abscisic Acid Levels of Wheat Triticum aestivum L cv Çakmak 79 Seeds that were Germinated under Heavy Metal Hg Cd Cu Stress. G.Ü.Journal of Science, (),-.
 4. Keçeci, G., Alan, B., Kırbağ, Z.F., (2017). BİLİM ŞENLİĞİ TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 8(27),562-575.
 5. Keçeci, G., Alan, B., Kırbağ, Z.F., (2017). 5. Sınıf Öğrencileriyle STEM Eğitimi Uygulamaları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 18(),1-17.
 6. Aslan, S., Kırbağ, Z.F., Kırılmazkaya, G., (2015). Bilgisayar Destekli Öğretimin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Tutum Ve Akademik Başarılarına Etkisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research., 8(37),-.
 7. Kırbağ, Z.F., Munzuroğlu, Ö., (2005). Fasulye Fidelerinin Phaseolus vulgaris L cv Strike Klorofil ve Karotenoid Miktarı Üzerine Bazı Ağır Metallerin Ni Co Cr ve Zn Etkileri. FÜ Fen ve Müh. Bilimleri dergisi, (),-.
 8. Kırbağ, Z.F., Munzuroğlu, Ö., (2005). Kobalt Co 2 ve Çinko Zn 2 nun Fasulye Fidelerinin Phaseolus vulgaris L cv Strike Kök Gövde ve Yaprak Büyümesi Üzerine Etkileri. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, (),-.
 9. Kırbağ, Z.F., , M.Ö., (2004). Fasulye Fidelerindeki Phaseolus vulgaris cv Strike Sitokinin içeriği üzerine bazı ağır metallerin Hg Cd Cu ve Pb etkileri. JOURNAL OF RESEARCH OF EASTERN ANATOLIA REGION, 1(),48-54.
 10. Kırbağ, Z.F., Baltepe, Ş., (1997). Yüksek Bitkilerde simbiyotik azot bağlanması. Ekoloji, 22(),26-30.
 11. Kırbağ, Z.F., , M.Ö., (2005). Ayçiçeği Helianthus annuus L Fidelerinin Kök Gövde ve Yaprak ile Yaprak Disklerinin Absisik asit Düzeyleri Üzerine Civanın Hg Etkileri. SCIENCE AND ENGINEERING JOURNAL OF FIRAT UNIVERSTY, 17(4),645-653.
 12. Kırbağ, Z.F., , M.Ö., (2006). Ayçiçeği Helianthus annuus L Fidelerinin Toplam Çözünebilir Protein Prolin ve Klorofil Miktarı Üzerine Civa klörürün HgCl2 Etkileri. SCIENCE AND ENGINEERING JOURNAL OF FIRAT UNIVERSTY, 18(1),25-30.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Aygan, M.B., Kırbağ, Z.F., (2019). FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ STEM UYGULAMALARI HAKKINDAKİGÖRÜŞLERİ. II. ULUSLARARASI BATTALGAZİMULTİDİSİPLİNERÇALIŞMALAR KONGRESİ, (),-.
 2. Keçeci, G., Kırbağ, Z.F., Kavak, T., Yıldız, S., (2018). KÜÇÜK BİLİM İNSANLARI ELAZIĞ HAZAR GÖLÜ EKOSİSTEMİNİ KEŞFEDİYOR”ADLI TÜBİTAK 4004 PROJESİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRESORUNLARINA YÖNELİK FARKINDALIKLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ. 1. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, (),-.
 3. Keçeci, G., Kırbağ, Z.F., Yıldırım, P., Aydın, T., (2018). TÜBİTAK 4007 BİLİM ŞENLİKLERİNDE GÖREVLİ OLAN REHBER PERSONELİNBİLİM GÜNLERİNE KATILMA AMAÇLARI VE KAZANIMLARI. 1. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, (),-.
 4. Keçeci, G., Kırbağ, Z.F., Aydın, T., Yıldırım, P., (2018). TÜBİTAK 4004 “KÜÇÜK BİLİM İNSANLARI ELAZIĞ HAZAR GÖLÜ EKOSISTEMİNİKEŞFEDİYOR” PROJESİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSELTUTUMLARINA ETKİSİ. 1. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, (),-.
 5. Alan, B., Kırbağ, Z.F., (2018). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bütünleşik Öğretmenlik Bilgilerinin Desteklenmesiiçin Gerçekleştirilen STEM Eğitimi Örneği. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, (),-.
 6. Kırbağ, Z.F., Alan, B., Zengin, R., (2018). STEM Uygulamasının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç BecerilerineEtkisi. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, (),-.
 7. Yıldız, S., Alan, B., Kırbağ, Z.F., (2018). GENETİK KAVRAMLARININ SİMÜLASYON UYGULAMALARIYLA ÖĞRETİMİ. 2. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, (),-.
 8. Kırbağ, Z.F., Alan, B., Yıldız, S., (2018). SAĞLIK BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALARABAKIŞ AÇISI. 2. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, (),-.
 9. Kırbağ, Z.F., Aygan, M.B., (2017). Yenilenebilir Enerji Konusunda Bir Başarı Testi Geliştirme: Geçerlilik ve Güvenirlilik çalışması. Internatıonal Congress of Eurasion Social Science, (),-.
 10. Kırbağ, Z.F., Yucasu, Ş., Zengin, R., Aygan, M.B., (2017). Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik bilgi ve Davranış Üzerine Etkisi. Internatıonal Congress of Eurasion Social Science, (),-.
 11. Kırbağ, Z.F., Aygan, M.B., (2016). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının World Wide Web e www Karşı Tutumlarının Bazı DeğişkenlerAçısından İncelenmesi. 4. International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, (),-.
 12. Keçeci, G., Yıldız, S., Kırbağ, Z.F., (2016). Dengeli Beslenme Konusunun İlkokul 4 Sınıf Öğrencilerine Simülasyon Uygulamalarıyla Öğretimi. 4. International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, (),-.
Ulusal
 1. Keçeci, G., Kırbağ, Z.F., Alan, B., Zengin, R., (2018). FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÜNLÜKHAYATTA KULLANILAN ARAÇ GEREÇLERLE DENEYLERTASARLAMALARININ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNEVE KİMYA LABORATUVARI ENDİŞELERİNE ETKİSİ. 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, (),-.
 2. Alan, B., Yıldız, S., Keçeci, G., Kırbağ, Z.F., (2018). OKUL ÖNCESİNDE STEM EĞİTİMİ. 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, (),-.
 3. Keçeci, G., Alan, B., Kırbağ, Z.F., (). Akademik çelişki tekniğinin fen bilgisi öğretmen adaylarının biyoteknoloji bilgi seviyelerine etkisi. 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Sempozyumu, (),-.
 4. Keçeci, G., Alan, B., Kırbağ, Z.F., (). 5 Sınıf Öğrencileri ile FeTeMM uygulamaları Örnek olay çalışması. 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Kongresi, (),-.
 5. Alan, B., Kırbağ, Z.F., (2018). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerilerine STEM Uygulamasının Etkisi. 17. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SEMPOZYUMU, (),-.
 6. Munzuroğlu, Ö., Kırbağ, Z.F., Koçak, A., (2004). Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Fidelerinde Kök, gövde ve Yaprak ile Yaprak Disklerinin Absisik Asit Düzeyleri Üzerine Civanın Etkileri. V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Bolu, (),-.
 7. Munzuroğlu, Ö., Kırbağ, Z.F., (2004). Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Fidelerinin Total Protein ve Prolin miktarları Üzerine Civanın Etkileri. V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Bolu, (),-.
 8. Munzuroğlu, Ö., Kırbağ, Z.F., Yahyagil, Z., (2002). Bazı Ağır Metallerin (Ni, Co, Cr, Zn) Fasulye Fidelerinde (Phaseolus vulgaris L.) Klorofil ve Karotenoid miktarı üzerindeki Etkilerinin Araştırılması. XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, Malatya, (),-.

Projeler

 1. Küçük Bilim İnsanları Elazığ Hazar Gölü Ekosistemini Keşfediyor”, 17.08.2018-03.04.2019
 2. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bütünleşik Öğretmenlik Bilgilerinin Desteklenmesine Yönelik FeTeMM Eğitimi Uygulamaları, 21.11.2016-22.05.2018
 3. Bazı Ağır Metallerin (Hg, Cd, Cu ve Pb) Fasulye Fidelerinin (Phaseolus vulgaris L.) Gelişmesi Üzerindeki Etkilerinin Biyokimyasal Yönden Araştırılması, 15.10.1998-15.10.2003
 4. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bütünleşik Öğretmenlik Bilgilerinin Desteklenmesi: Fetemm Uygulamalarına Hazırlama Eğitimi, 05.07.2017-05.01.2018
 5. PROJE TABANLI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE OKURYAZARLIĞINA ETKİSİ, 19.02.2014-17.04.2015
 1. Uluslararası, Dergi, Bulletin of environmental contamination and toxicology, 1
 2. Uluslararası, Dergi, Turkish Journal of Botany, 1
 3. Uluslararası, Dergi, Turkish Studies, 2