T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
-
Telefon :
-
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Malatya
Yabancı Dil -
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı

Kitaplar

 1. Yavaşoğlu, F., , Ö.E.T., , YEREL VE BÖLGESEL KALKINMADA DEĞİŞEN DİNAMİKLER, Nobel Akademik Yayıncılık, , 444, 978-605-7662-58-3.

Makaleler

Ulusal
 1. Yavaşoğlu, F., Varol, Ö.Ç., (2017). Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Analitik Hiyerarşi Süreci Kullanılarak Deprem Hasar Riski Analizi: Kadıköy Örneği. TÜBAV Bilim Dergisi, 10(3),28-38.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Yavaşoğlu, F., Özgül, C.G., (). Endüstri Mirası Dönüşümü: Malatya Şeker Fabrikası Yerleşkesi Örneği. 4. Kent Araştırmaları Kongresi, (),-.
 2. Tunçer, M., Yavaşoğlu, F., (). Antik Likya’nın Başkenti Patara’da Güncel Koruma Sorunları. Avrupa Konseyi Bern Konvansiyonu Heyeti Patara Toplantısı, habitatların durumunu değerlendirmek ve koruma sorunlarını saptamak amacıyla yapılmıştır., (),-.
 3. Yavaşoğlu, F., (2016). Afet Yönetiminde Sivil Toplum Kuruluşlarının Yeri. 3.Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, (),-.
 4. Yavaşoğlu, F., Tunçer, M., (). Anadolu’da Kültürel Ve Doğal Mirasın Unesco Dünya Miras Listesi’ne Girmesi İçin Yapılması Gerekli Çalışmalar: Bergama, Mardin Ve Diyarbakır Örnekleri. I. Uluslararası Anadolu Uygarlıkları Sempozyumu, Anadolu’da Kentleşme Ve Kurumsallaşma: Değişim Ve Dönüşüm, (),-.
 5. Tunçer, M., Yavaşoğlu, F., (). Antik Likya’nın Başkenti Patara’da Günce Koruma Sorunları. I. Uluslararası Kentsel Araştırmalar Sempozyumu, Tarihi Kentsel Çevre, Amasra Üniversitesi,, (),-.
Ulusal
 1. Özelçi, E.T., Yetişkul, Ş.E., Yavaşoğlu, F., (). Kent Kır Arasındaki Fonksiyonel ve Mekânsal BağlantılarınYeniden Şekillenmesi ve Planlama: İzmir Örneği. Dünya Şehircilik Günü 43. Kolokyumu: “Planlama, Kavramlar ve Arayışlar”, (),-.
 2. Tunçer, M., Yavaşoğlu, F., (). Diyarbakır Dicle Vadisi Doğa Parkı Peyzaj Projesi. I. Ulusal Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Kongresi Yerel Peyzajlar Ve Koruma Sorunları, (),-.

Üyelikler

 1. Şehir Plancıları Odası
 2. Şehir Plancıları Odası